Jaarrekening en financieel verslag 2023:

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

In gerelateerde artikelen staan de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en deze is jaarrekening 2023.

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens op dit moment  zijn. 

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn in te zien via gerelateerde artikelen, zie verderop in deze jaarrekening. Of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Jaarverslag 2023:

In het afgelopen jaar 2023 hadden we op onze website beduidend minder bezoekers dan voorgaande jaren. Misschien komt dat ook omdat we via onze nieuwsbrief veel informatie geven en mensen dan niet meer onze website nodig hebben. Via sociale media wordt ook veel informatie over kanker en individuele kankerpatiënten gegeven. Naar onze mening niet altijd betrouwbare informatie maar dat kun je ook niet altijd zeggen van in naam betrouwbare organisaties. Zie de inforamtie over Covid-19 via RIVM met name. Wij proberen in ieder geval alle artikelen die we publiceren te onderbouwen met referenties van wetenschappelijke bewijzen. 

Het aantal mensen waaraan wij de nieuwsbrief sturen blijft min of meer stabiel maar er komen geen extra mensen bij. Uiteraard overlijden er mensen, wordt een organisatie opgegeven, schrijven mensen zich uit enz. Maar daar staan dan wel nieuwe lezers tegenover die op een of andere manier van kanker-actueel hebben gehoord. En dat houdt onze nieuwslezers stabiel. Laatste nieuwsbrief van 21 december 2023 werd gestuurd aan 5896 mensen, maar een paar minder dan eind 2022. 

Bovendien zoals ook al vorige jaren geschreven zijn er ook steeds meer crowdfunds van individuele kankerpatiënten om geld in te zamelen voor een behandeling in het buitenland. En gebruiken daar dan hun geld voor. Wat natuurlijk heel logisch is.  

In 2023 hebben we nog regelmatig geld overgemaakt aan ondersteuning aan derden, maar dat geld is ook in 2023  bijeengebracht door enkele mensen waaronder vooral door Kees persoonlijk zodat dit nauwelijks invloed had op onze begroting. 

Financieel verslag 2023: 

Zoals elk jaar kunnen we dit zeggen over onze uitgaven die voor het overgrootste deel bepaald worden door de kosten voor het beheer van de website en de reis- en verblijfskosten.

  • Aan donaties kwam er in 2023 € 7.345,-- binnen, meer dus dan in 2022, maar geeft wat vertekend beeld omdat 1 persoon bijna de helft hiervan gaf.
  • Onze vaste sponsoren en reclame inkomsten bedroeg dit jaar € 10.209,11. Wat beduidend minder is dan in 2022.
  • Voor de ondersteuning aan derden zorgden een paar mensen voor €  8.000,-- extra waarvan geheel de ondersteuning aan derden werd betaald. 

Voor de balans baten en lasten van 2023 klik op deze PDF die een overzicht geeft van de financiën: Jaarrekening 2023 - Blad1 (aangepast)

Begroting 2024:


Voor 2024 hebben we geen nieuwe plannen. Het wordt meer een jaar om te overleven schatten we in. Want we zullen op zoek moeten naar nieuwe sponsoren en adverteerders. We hebben via de bijdragen van onze vaste sponsoren en adverteerders en samen met de individuele donaties een verwachte inkomsten van rond de €  12.500,--. Dat verwachtten we ook voor 2023 en daar zijn we ruim overheen gegaan, maar eerlijk is eerlijk, het is niet gemakkelijk op dit moment financieel gezien. Maar zoals altijd passen we onze uitgaven aan op wat er binnenkomt dus komt wel goed. 

En zoals in het jaarverslag van 2022 geschreven: we blijven in principe gewoon doorgaan met via de website onze bezoekers te voorzien van informatie over de ontwikkelingen in de zorg en ook preventie aan kankerpatienten. En de artikelen over Covid-19 - corona zullen wel minder worden hopen we. We blijven proberen de verbinding te leggen tussen de reguliere kankerzorg en complementaire kankerzorg, met altijd een onderbouwing van de artikelen met wetenschappelijk bewijs.

Mensen kunnen nog altijd Kees onze webmaster mailen of bellen voor een ondersteuning. De meeste patiënten die via hem hulp krijgen en kregen zijn ons daarvoor dankbaar. Hopelijk kunnen we ook in 2024 individuele patiënten en hun naasten hulp blijven bieden. In ieder geval via de website waar bijna elke dag wel een nieuw artikel wordt gepubliceerd. 

Eind 2022 werden wij benaderd om een studie naar Foto Dynamische Therapie - PDT met bremachlorin bij mond- en keelkankerpatiënten en slokdarmkanker in combinatie met vormen van immuuntherapie in het Erasmus MC te gaan ondersteunen of mee te doen aan een crowdfundingactie. Inmiddels is daar wel voortgang in gekomen maar is buiten ons om verder gegaan. Al worden we wel op de hoogte gehouden en kunnen wellicht in 2024 nog een bijdrage leveren. 

Op de website blijven we aandacht geven aan de complementaire zorg met niet-toxische ondersteuning via voeding / dieet en andere niet invasieve behandelingen en middelen middels publicaties en studieverslagen en artikelen. Maar toch ook publiceren we over reguliere nieuwe ontwikkelingen waarbij vormen van immuuntherapie zich steeds verder ontwikkelen en belangrijk worden voor kankerpatiënten.
Wat ook veel aandacht gaat krijgen vermoeden we is het gebruik van AI = Artificial Intelligence - kunstmatige Intelligentie in de gezondheidszorg en dus ook bij kanker of preventie van kanker. 
En ook het opsporen van beginnende kanker of controleren van behandelingen via bloedtesten zal zich verder ontwikkelen. 

Genoeg dus om ons te blijven volgen


Plaats een reactie ...

Reageer op "Jaarrekening en financieel verslag 2023"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>