Jaarrekening 2021:

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

In gerelateerde artikelen staan de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en deze is jaarrekening 2021.

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens op dit moment  zijn. 

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Jaarverslag 2021:

Verslag over jaargang 2021 zou bijna gekopieerd kunnen worden van het jaarverslag van 2020.

Ook in 2021 hadden we beduidend minder aantal bezoekers dan in 2019 en de jaren ervoor. Het aantal bezoekers en vragen enz. verschilt echter niet zoveel van 2020. We hebben nog steeds een vast aantal mensen die onze site regelmatig raadplegen want het aantal mensen waaraan wij de nieuwsbrief sturen blijft min of meer stabiel. Laatste nieuwsbrief werd gestuurd aan 5809 mensen. Door een vraag aan onze nieuwslezers om extra ondersteuning medio april 2021 hebben we beduidend meer donatiegelden ontvangen. We zien wel dat het aantal vaste donateurs minder wordt, maar is ook logisch denken wij door de problemen die de corona maatregelen hebbben veroorzaakt bij veel mensen en bedrijven en organisaties. En er zijn natuurlijk ook heel veel websites over kanker. 

Project Santo Domingo:

In het jaarverslag van 2019 en ook in het jaarverslag 2020 hebben we verteld over Kees zijn contacten in de Dominicaanse Republiek. Het huis is klaar en heel mooi geworden. In november 2021 hebben we een soort van crowdfunding actie gehouden om naast het huis een winkeltje te bouwen. Waar een aantal mensen extra geld voor hebben gegeven. Zie foto's op mijn prive facebookpagina. En dit winkeltje is op moment van schrijven nagenoeg klaar en kunnen zij beginnen met hun buurtwinkeltje en komt er waarschijnlijk een einde aan onze projectondersteuning Santo Domingo. 

Wat nog wel een mogelijkheid is die open blijft staan is via ons contact met de persoonlijke arts van de familie die in het ziekenhuis werkt op de Dengue afdeling een soort van onderzoek op te zetten. Het ziekenhuis heeft nog steeds belangstelling voor ondersteuning aan de kinderen met dengue en malaria via extra gezonde voeding en voedingssupplementen, zoals bv probiotica. Maar dat is en blijft lastig om zo'n onderzoek op te zetten. Maar wie weet wat 2022 gaat brengen.
 

Financieel verslag 2021: 

Zoals elk jaar worden onze uitgaven voor het overgrootste deel bepaald door de kosten voor het beheer van de website en de reis- en verblijfskosten voor de hulp die wij bieden aan individuele kankerpatiënten en / of voor projecten en  bezoeken van symposia enz. 
Aan donaties kwam er in 2021 bijna € 15.000,-- binnen. Onze vaste sponsoren en reclame inkomsten bedroeg dit jaar bijna € 18.000,--. Voor het project Santo Domingo zorgden een paar mensen voor €  12.000,-- extra waarvan het project werd bekostigd en gedeeltelijk de ondersteuning aan derden. 

Voor de balans baten en lasten van 2021 klik op deze PDF: Jaarrekening 2021 - Blad1 (aangepast)

Begroting 2022:


Voor 2022 hebben we geen grote nieuwe plannen. Zoals eerder gezegd project Santo Domingo zal worden afgesloten in 2022. We hebben via de bijdragen van onze vaste sponsoren en adverteerders en samen met de individuele donaties een verwachte inkomsten van rond de €  20.000,--. Dat moet genoeg zijn en anders passen we onze uitgaven aan op wat er binnenkomt. 

We blijven in principe gewoon doorgaan met via de website onze bezoekers te voorzien van informatie over de ontwikkelingen in de zorg aan kankerpatienten. We blijven proberen de verbinding te leggen tussen de reguliere kankerzorg en complementaire kankerzorg, met specifiek aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van de diverse vormen van immuuntherapie. Omdat die naar onze mening het meest veelbelovend zijn. Verschillende patiënten die via Kees hulp krijgen en kregen hebben daar baat bij en zijn ons daarvoor dankbaar.  

Dus blijven we aandacht geven aan de complementaire zorg met niet-toxische ondersteuning via voeding / dieet en andere niet invasieve behandelingen en middelen middels publicaties en studieverslagen.  


Plaats een reactie ...

Reageer op "Jaarrekening 2021"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>