Jaarrekening 2022:

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

In gerelateerde artikelen staan de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en deze is jaarrekening 2022.

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens op dit moment  zijn. 

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Jaarverslag 2022:

In afgelopen jaar 2022 zijn  we als website min of meer stabiel gebleven wat betreft het aantal bezoekers en vragen enz.. We hebben nog steeds een vast aantal mensen die onze site regelmatig raadplegen en ook het aantal mensen waaraan wij de nieuwsbrief sturen blijft min of meer stabiel. Laatste nieuwsbrief werd gestuurd aan 5934 mensen. We zien wel dat het aantal vaste donateurs steeds minder wordt. Ook zijn we een aantal vaste sponsoren kwijt geraakt.  Daar staat tegenover dat we via Stichting Overleven een hele mooie extra donatie hebben gehad van de opbrengst van een inzamelingsactie bij FC Twente rondom het overlijden van Birgit (zie hier haar verhaal).
Bovendien zoals ook al vorig jaar geschreven komen er steeds meer websites over kanker en zijn er ook steeds meer crowdfunds van individuele kankerpatiënten om geld in te zamelen voor een behandeling in het buitenland. 

Project Santo Domingo:

In 2022 hebben we nog regelmatig geld overgemaakt voor onze projectondersteuning Santo Domingo en ondersteuning aan derden, maar dat geld is ook bijeengebracht door enkele mensen waaronder Kees persoonlijk zodat dit geen grote aanslag deed op onze begroting. Pas als onze vaste kosten zijn betaald is er ruimte voor ondersteuning van derden.  

Financieel verslag 2022: 

Zoals elk jaar worden onze uitgaven voor het overgrootste deel bepaald door de kosten voor het beheer van de website en de reis- en verblijfskosten voor de hulp die wij bieden aan individuele kankerpatiënten, mee gaan naar een ziekenhuis en / of voor projecten en  bezoeken van symposia enz. 
Aan donaties kwam er in 2022 € 5.025,-- binnen, behoorlijk minder dan in 2021.
Onze vaste sponsoren en reclame inkomsten bedroeg dit jaar € 16.171,--.
Voor het project Santo Domingo zorgden een paar mensen voor €  11.700,-- extra waarvan het project werd bekostigd en gedeeltelijk de ondersteuning aan derden. 

Voor de balans baten en lasten van 2022 klik op deze PDF die een overzicht geeft van de financiën: Jaarrekening 2022

Begroting 2023:


Voor 2023 hebben we geen grote nieuwe plannen. We hebben via de bijdragen van onze vaste sponsoren en adverteerders en samen met de individuele donaties een verwachte inkomsten van rond de €  12.500,--. Dat is wel krap aan maar anders passen we onze uitgaven aan op wat er binnenkomt. 

We blijven in principe gewoon doorgaan met via de website onze bezoekers te voorzien van informatie over de ontwikkelingen in de zorg aan kankerpatienten. We blijven proberen de verbinding te leggen tussen de reguliere kankerzorg en complementaire kankerzorg, met specifiek aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van de diverse vormen van immuuntherapie. Omdat die naar onze mening het meest veelbelovend zijn. Verschillende patiënten die via Kees, onze webmaster, hulp krijgen en kregen hebben daar baat bij en zijn ons daarvoor dankbaar. 

Er liggen wel plannen om eventueel een studie naar Foto Dynamische Therapie - PDT met bremachlorin bij mond- en keelkankerpatiënten en slokdarmkanker in combinatie met vormen van immuuntherapie in het Erasmus MC te gaan ondersteunen of mee te doen aan een crowdfundingactie. Maar die plannen zijn nog niet uitgewerkt al ziet het er wel goed uit, maar een studie initiëren kost tijd en geld. En dan te bedenken dat we al in 2002 en 2003 daarmee bezig waren. Maar beter laat dan nooit.

Dus blijven we aandacht geven aan de complementaire zorg met niet-toxische ondersteuning via voeding / dieet en andere niet invasieve behandelingen en middelen middels publicaties en studieverslagen. En waar wat ons betreft ook immuuntherapie, al of niet in een vroeg stadium van kanker ook bij hoort. Waar het wel uitmaakt of je immuuntherapie geeft aan een prostaatkankerpatiënt of aan een alvleesklierkankerpatiënt, maar dat is wel duidelijk nemen wij aan.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Jaarrekening 2022"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>