Jaarrekening 2018:

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

In gerelateerde artikelen staan de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017 en deze is jaarrekening 2018

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens op dit moment  zijn. 

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia, Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Dit is er zoal gebeurd in 2018:

In 2018 hadden we minder bezoekers dan in 2017. Dat komt waarschijnlijk omdat er steeds meer websites komen met informatie. Wel vragen nog steeds veel patienten persoonlijke hulp aan Kees Braam, onze webmaster. Met vanuit zijn kennis kan hij vaak mensen toch weer iets verder helpen.  

Binnen het project probiotica / synbiotica en voedingsproject is er mogelijk iets te realiseren in de Dominicaanse Republiek. Daarvoor zijn contacten gelegd met enkele scholen, twee gezondheidscentra en enkele artsen. Bij het opmaken van deze jaarrekening weten we inmiddels dat er door Kees een kleinschalig project is opgestart in Santo Domingo. Dat hopelijk in 2019 een vervolg krijgt. En een probioticastudie in een ziekenhuis hebben we nog niet opgegeven want de contacten en gesprekken daarovfer daarvoor in Dominicaanse Republiek zijn er nog steeds. 

De projecten, genoemd in 2017 en 2018, die Kees heeft geprobeerd op te zetten via Inspire2live (zie jaarrekening 2017) zijn min of meer allemaal op een dood spoor terecht gekomen. Binnen de reguliere oncologie is weinig animo om buiten de protocollen iets te doen. Al wordt er binnen Inspire2live wel hard gewerkt achter de schermen, zoals het goedkoper zelf maken van dure medicijnen. Maar vanuit kanker-actueel hebben we daar weinig invloed op. We beperken ons tot het helpen van de individuele kankerpatient en ondersteunen soms projecten enz. 

Zoals elk jaar worden onze uitgaven voor het grootste deel bepaald door de kosten voor het beheer van de website en de reis- en verblijfskosten voor de hulp die wij bieden aan individuele kankerpatiënten en / of voor projecten / symposia enz. Aan donaties kwam er ruim €  10.000,00 binnen en naast onze vaste sponsoren en reclame inkomsten hebben we in 2018 dus weer netjes onze begroting gehaald. En hebben we meer voor anderen kunnen doen dan in 2016 en 2017.  

Voor de balans baten en lasten klik op de volgende PDF: Jaarrekening 2018


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening 2018 >> Jaarrekening 2017 >> Jaarrekening 2016 >> Jaarrekening 2015 >>