Jaarrekening 2018:

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

In gerelateerde artikelen staan de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017 en deze is jaarrekening 2018

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens op dit moment  zijn. 

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia, Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Dit is er zoal gebeurd in 2018:

In 2018 hadden we minder bezoekers dan in 2017. Dat komt waarschijnlijk omdat er steeds meer websites komen met informatie. Wel vragen nog steeds veel patienten persoonlijke hulp aan Kees Braam, onze webmaster. En vanuit zijn kennis kan hij vaak mensen toch weer iets verder helpen.  Al blijven kankerpatiënten wel afhankeljik van hun behandeld arts. In het buitenland, België met name, wordt toch wel wat beter naar kankerpatiënten geluisterd al is het ook daar niet altijd gemakkelijk om in aanmerking te komen voor een behandeling buiten de standaard richtlijnen.  

Projecten:

Binnen het project probiotica / synbiotica en voedingsproject is er mogelijk iets te realiseren in de Dominicaanse Republiek. Daarvoor zijn contacten gelegd met enkele scholen, twee gezondheidscentra en enkele artsen. Bij het opmaken van deze jaarrekening weten we inmiddels dat er door Kees een kleinschalig project is opgestart in Santo Domingo (februari 2019). Dat hopelijk verder in 2019 een vervolg krijgt.
En een probioticastudie in een of meerdere ziekenhuizen hebben we nog niet opgegeven want de contacten en gesprekken daarvoor in Dominicaanse Republiek zijn er nog steeds. Daar is het ook veel patiëntvriendelijker allemaal, maar is wel altijd gekoppeld aan geld. Want de meeste mensen zijn simpelweg niet verzekerd of hebben weinig of geen geld. En de ziekenhuizen kunnen een studie of onderzoek niet betalen.

In 2018 is wel deze gebruikersstudie van start gegaan, maar is niet voor kankerpatiënten.

Gaston Remmers, studieleider van deze gebruikersstudie en collega van Kees bij Inspire2live, hebben we in 2017 al in contact gebracht met de Moermanvereniging en in het najaar 2018 is eindelijk een voedingsproject bij prostaatkanker gestart met financiële ondersteuning van de Moermanvereniging. Allemaal als vervolg op de diabetes projecten waar Kees ook actief aan heeft deelgenomen met bedenken van hoe zo'n aanpak bij diabetes-2 via leefstijlinteventie ook zou kunnen worden gedaan bij kanker. 

Hyperthermie: Onze wens is nog steeds een kliniek te helpen met een of twee hyperthermiemachines en voedingsondersteuning voor kankerpatienten in Dominicaanse Republiek of in België. En/of een gebruikersstudie te initiëren. Daarvoor zijn er nog steeds contacten en plannen die hopelijk in 2019 verder gestalte zullen krijgen. 


Samenwerking:

Omdat alleen Kees echt actief is en daardoor weinig tijd heeft voor extra zaken, brengen we meestal organisaties en mensen met elkaar in contact om iets te realiseren. Bijvoorbeeld de projecten, genoemd in 2016 en2017 , die Kees samen heeft geprobeerd op te zetten via Inspire2live. Helaas zijn deze min of meer allemaal op een dood spoor terecht gekomen. Althans komen maar niet van de grond. Binnen de reguliere oncologie is weinig animo om buiten de protocollen iets te doen. Al wordt er binnen Inspire2live wel hard gewerkt achter de schermen, zoals het goedkoper zelf maken van dure medicijnen en meewerken aan publicaties in de media enz.. Maar vanuit kanker-actueel hebben we weinig invloed op wat regulier gebeurt. We beperken ons dan ook voornamelijk tot het helpen van de individuele kankerpatient en ondersteunen soms projecten enz. 

Zoals elk jaar worden onze uitgaven voor het overgrootste deel bepaald door de kosten voor het beheer van de website en de reis- en verblijfskosten voor de hulp die wij bieden aan individuele kankerpatiënten en / of voor projecten en  bezoeken van symposia enz.
Aan donaties kwam er ruim €  10.000,00 binnen en naast onze vaste sponsoren en reclame inkomsten hebben we in 2018 dus weer netjes onze begroting gehaald. En hebben we meer voor anderen kunnen doen dan in 2016 en 2017.

Voor 2019 blijven we doorgaan met voornamelijk via de website onze bezoekers te voorzien van informatie over de ontwikkelingen in de zorg aan kankerpatienten. We blijven proberen de verbinding te leggen tussen de reguliere kankerzorg en complementaire kankerzorg, met specifiek aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van de diverse vormen van immuuntherapie. Omdat die naar onze mening het meest veelbelovend zijn.
Ook blijven we aandacht geven aan de complementaire zorg met niet-toxische ondersteuning via voeding / dieet en andere niet invasieve behandelingen en middelen middels publicaties en studieverslagen.  Kees blijft zorgen voor de individuele ondersteuning van de kankerpatient via coaching.

Begroting 2019:

We hebben niet echt een gedetailleerde begroting gemaakt maar denken met zeg €  20.000,-- het jaar 2019 weer wel door te komen. waarvan ca. €  10.000 in principe al gedekt is door onze vaste sponsoren en adverteerders. Maar elk jaar heeft meevallers en tegenvallers. Maar dat zien we dan aan het eind van 2019 wel. Voordeel van onze Stichting is dat we pas geld uitgeven als we het hebben en we behalve voor het technisch beheer van de website zelf weinig vaste kosten hebben.  We zijn dus flexibel in wat we kunnen doen.

2018 was financieel best een goed jaar ondanks dat we van niemand subsidie krijgen. Misschien komt dat ook wel omdat we echt 100 procent onafhankelijke informatie verstrekken en wordt dat gewaardeeerd door onze bezoekers. En misschien ook omdat Kees zijn kennis en ervaring belangenloos deelt met individuele kankerpatienten en zijn coachitng mensen vaak een klein beetje verder helpt.

In ieder geval gaan we gewoon door in 2019 waar we in 2018 zijn gebleven. 

Voor de balans baten en lasten van 2018 klik op de volgende PDF: Jaarrekening 2018


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>