5 november 2010: Bron: arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Op verzoek maakte arts-bioloog drs. Engelbert Valstar een samenvatting welke voedingsupplementen wel en niet gebruikt mogen worden en ook effectief zijn bij de chemokuur cisplatin. Raadpleeg, ook als u dit leest, altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts als u voedingsuppletie wilt gaan gebruiken naast andere behandelingen  van kanker aub. Hier Valstar zijn samenvatting van voedingssuppletie bij cisplatin:

Hoofdzaken betreffende interacties van cisplatin met complementaire middelen.

Dit is een verhandeling betreffende gerandomiseerde studies aangaande cisplatin en complementaire middelen ; aan het eind van dit verhaal zal ik ook nog enkele slechts modelmatig gevonden zaken noemen.
Allereerst :
Benoehr et al (1) hebben aangetoond dat extra theophylline, intraveneus toegediend de nierfunctie tijdens behandeling met cisplatin in belangrijke mate beschermt. Tegen royaal koffie en thee is derhalve geen enkel bezwaar.
Melatonine verminderde in 2 gerandomiseerde studies bij patienten met een uitgezaaid niet kleincellige longkanker de bijwerkingen van cisplatin en verbeterde de overleving (2, 3).

Cascinu S et al vonden bij patienten met glutathion naast de cisplatin een gigantische vermindering van de neuropathie, maar zij het niet significant wel meer regressies (4). Hier blijkt al dat het met de interactie van antioxydanten en cytostatica is net als met wiskunde wat logisch is, is niet goed en wat goed is, is niet logisch. Later zal ik nog enkele feiten, die dat nader adstrueren, noemen.

Smyth et al (5) vonden in eveneens een gerandomiseerd onderzoek met glutathion ook veel minder bijwerkingen van cisplatin en een betere klinische uitkomst van de oncologische behandeling. Zie ook 12 en 15 met vergelijkbare resultaten.

Schmidinger et al (6) vonden met de toevoeging van glutathion bij patienten met longkanker significant minder bijwerkingen ; de glutathion ging samen met evenwel slechts een niet significante extra levensverlenging van 3 maanden.

Natriumseleniet blijkt in gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen op de nier door cisplatin eveneens te verminderen (7) ; maar ook minder bloedtransfusies etc.
Polyerga gaat vermoeidheid als bijwerking van cisplatin tegen (8).
Magnesium extra gaat bij patienten met een testiscarcinoom significant nierschade door cisplatin tegen (9). De referenties 10 en 11 bevestigen in eveneens gerandomiseerd onderzoek dat magnesium bijwerkingen van cisplatin vermindert.

Vitamine E bleek in 2 gerandomiseerde studies de neurotoxiciteit van cisplatin te verminderen (13,14).
L-alanyl-L-glutamine gaat bij patienten met keelkanker die o.a. cisplatin krijgen mucositis tegen (17).
Gentherapie en Chinese kruiden die onder diverse condities een gunstige interactie met cisplatin in uiteraard gerandomiseerd onderzoek hebben laten zien laat ik hier buiten beschouwing ; omdat gentherapie als zodanig en deze kruiden hier niet beschikbaar zijn.

Overigens kunnen op www.ngoo.nl en www.kanker-actueel.nl (red. Klik hier voor de lijst van gerandomiseerde studies bij kanker op kanker-actueel) naast een preventieve lijst, ook een lijst van meer dan 1500 gerandomiseerde studies gevonden worden in de therapeutische sfeer (o.a. studies die aantonen dat polysaccharide K uit Coriolus versicolor de geneeskans bij darmkanker aantoonbaar verhoogt).

Twee opmerkingen : een deel van de door mij genoemde middelen (o.a.) magnesium werkt niet als anti- of prooxydant, dus anders. Verder is het zo dat iedere anti-oxydant afhankelijk van de omstandigheden ofwel pro- of wel antioxydant is ; elementaire kennis van de wet van Nernst (zie een goed leerboek thermodynamica) verschaft dat inzicht.
Een antioxydatief functionerend agens kan echter heel goed met een prooxydatieve therapie worden gecombineerd (zie glutathion bij cisplatin) ; een model dat dit verklaart heb ik ontwikkeld, maar is te ingewikkeld om hier te bespreken. Vele andere interacties, gevonden in diermodellen kan men naast de meeste van de reeds genoemde in mijn boek ‘Voedingsinterventie bij kanker’ vinden (ISBN 90-5860-192-7). Twee voorbeelden : silymarin vermindert nefrotoxiciteit, maar potentieert therapeutisch effect (zie 18 respectievelijk 19) ; vitamine C en E gaan ook nefrotoxiciteit door cisplatin tegen (20) ; voor C zie ook 21 ; andere literatuur eenvoudig via pubmed te vinden laat zien dat C ook nog eens de gevoeligheid van kankercellen voor cisplatin vergroot!

Duidelijk is dat een aantal feiten aangaande cisplatin en complementaire middelen hard is. Een vergelijkbaar verhaal kan ik over vele andere cytostatica, bestraling en hormonaalgerichte therapieen schrijven. Er is een tsunami van bewijs dat non-toxische tumortherapie juist bijna altijd gunstig met reguliere therapie interacteert.


Literatuurlijst

1)Benoehr P et al ; J Am Soc Nephrol 16: 452-8 ; 2005.
2)Lissoni P et al ; J Pineal Res 23: 15-9 ;1997.
3)Lissoni P et al ;  J Pineal Res 35:12-5 ; 2003.
4)Cascinu S et al ; J Clin Oncol 13:26-32 ; 1995.
5)Smyth JF et al ; Ann Oncol 8:569-73 ; 1997.
6)Schmidinger M et al ; Wien Klin Wochenschr 112:617-23 ; 2000.
7)Hu YJ et al ; Biol Trace Elem Res56:331-41; 1997.
8)Borghardt J et al ; Arzneimittelforschung 50: 178-84 ; 2000.
9)Willox JC et al ; Br J Cancer 54:19-23 ; 1986.
10)Evans TR et al ; Eur J Cancer 31A:174-8 ; 1995.
11)Vokes EE et al ; Br J Cancer 62:1015 ; 1990.
12)Bogliun G et al ; Ital J Neurol Sci 13:643-7 ; 1992.
13)Pace A et al ; J Clin Oncol 21 : 927-31 ; 2003.
14)Argyriou AA et al ; Support Care Cancer 2006 ; Apr 19 ; Epub
15)Colombo N et al ; Int J Gynecol Cancer 5:81-6 ; 1995.
16)Chechietti LC et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 65:1330-7 ; 2006.
17)Manusirivithaya S et al ; Int J Gynecol Cancer 14 : 1063-9 ; 2004.
18)Karimi G et al ; Evid Based Complement  Alternat Med 2;383-6 ; 2005.
19)Giacomelli S et al ; Life Sci70: 1447-59 ; 2002.
20)Ajith TA et al ; Clin Chim Acta 375: 82-6 ; 2007.
21)Greggi Antunes LM et al ; Pharmacol Res 41: 405-11 ; 2000.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Welke voedingsupplementen kan ik nemen naast een chemokuur met cisplatin? Arts-bioloog Engelbert Valstar maakte voor ons een samenvatting van effectieve voedingssupplementen met literatuurverwijzingen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: Welke voedingsupplementen >> Algemeen: Waarom onderzoekt >> Wat is angiostatine? >> Wat is een apoptosis-inductor? >> Wat is precies cytoloog en >> Gist. Volgens mijn arts zit >> Honingzalf kan wonden genezen, >> Wat is liponzuur?             >> Melatonine. Wat is melatonine? >> NADH. Wat is NADH? En is dit >>