Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

4 september 2016: Bron: Ann Surg. 2008 Jan;247(1):43-8

Wanneer patiënten met een operabele vorm van primaire leverkanker - HCC na de operatie eenmalig na herstel van de operatie een intra arteriële dosis van 1850 MBq Iodine-lipiodol krijgen dan blijkt de kans op overall overleving op 5 en 10 jaar nagenoeg dubbel zo groot.

Het verschil met niets doen lag respectievelijk op 5-jaars meting 66.7% versus 36.4% (P = 0.0433) en op 10-jaars meting 52.4% versus 27.3% (P = 0.0905). Dit bljkt uit de follow-up resultaten uit 2008 van een studie die reeds in 1992 begon en in 1999 in The Lancet werd gepubliceerd: Adjuvant intra-arterial iodine-131-labelled lipiodol for resectable hepatocellular carcinoma: a prospective randomised trial. 

Ook een meta analyse: Adjuvant Intrahepatic Injection Iodine-131-Lipiodol Improves Prognosis of Patients with Hepatocellular Carcinoma After Resection: a Meta-Analysis. bevestigt dat een injectie met Iodine-131-Lipiodol de kansen op overleving van primaire leverkanker sterk kan doen toenemen. Echter ook de meta analyse gaat maar over enkele studies. Er is hier blijkbaar te weinig onderzoek naar gedaan.

Voor niet-toxische ondersteuning na operatie: Zie ook literatuurlijst specifiek bij primaire levertumoren:

I-lipidol injectie

Studieresultaten:

Tussen April 1992 en Augustus 1997, werden 43 patienten met operabele HCC - Primaire leverkanker gerandomiseerd in 2 groepen ingedeeld:

In de ene groep kregen 21 patiënten intra-arterieel een injectie met Iodine-lipiodol en 22 andere patiënten kregen geen aanvullende behandelingen na operatie. Iodine-lipiodol gaf geen noemenswaardige bijwerkingen. 

  • Gedurende een mediane follow-up periode van 66 maanden (range, 3-198) vertoonden 10 patiënten (47,6 %) uit de Iodine-lipiodol groep een recidief vergeleken met 14 van de 21 (63,6%) uit de controlegroep (P = 0.29).
  • De 5-jaars ziektevrije overleving was respectievelijk:  61.9% voor de Iodine-lipiodol groep versus 31.8% in de controlegroep (P = 0.0397).
  • De 5-jaars overall overleving was respectievelijk 66.7% (I-lipiodolgroep) en 36.4% (controlegroep) , respectively (P = 0.0433).
  • De 10-jaars ziektevrije overleving was respectievelijk: 47.6% vs 27.3%, (P = 0.0892).
  • De 10-jaars overall overleving was respectievelijk 52.4% vs 27.3%, (P = 0.0905).

Conclusie:

In patienten met primaire leverkanker - HCC, geeft een injectie met aanvullend intra-arterieel Iodine-lipiodol na een curatieve leveroperatie positieve effecten op ziektevrije overleving en overall overleving. Echter pas na 8 jaar werd dit statistisch significant.

Het volledige studieverslag: Adjuvant intra-arterial iodine-131-labeled lipiodol for resectable hepatocellular carcinoma: a prospective randomized trial-update on 5-year and 10-year survival. is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract van de studie:

In patients with HCC, adjuvant intra-arterial I-lipiodol after curative liver resection provided survival benefit on the disease-free survival and overall survival, although the difference became statistically insignificant at 8 years after randomization.

Ann Surg. 2008 Jan;247(1):43-8.

Adjuvant intra-arterial iodine-131-labeled lipiodol for resectable hepatocellular carcinoma: a prospective randomized trial-update on 5-year and 10-year survival.

Abstract

OBJECTIVE:

In this prospective randomized trial, we attempted to find out if 1 dose of postoperative adjuvant intra-arterial iodine-131-labeled lipiodol could reduce the rate of local recurrence, and increase disease-free and overall survival for patients with hepatocellular carcinoma (HCC). This study evaluated the long-term outcome.

BACKGROUND:

Resection of HCC is potentially curative, but local recurrence is common. However, there is currently no effective adjuvant therapy. Early results after closing the trial (Lau et al. Lancet 1999;353:797-801) showed that 1 dose of intra-arterial I-lipiodol given after curative resection significantly decreased the rate of recurrence, and increased disease-free and overall survival.

METHODS:

Patients who underwent curative resection for HCC and recovered within 6 weeks were randomly assigned one 1850 MBq dose of I-lipiodol or no further treatment (controls). We compared rates of recurrence, and long-term disease-free and overall survival (the primary endpoints) between the 2 groups by intention-to-treat.

RESULTS:

Between April 1992 and August 1997, we recruited 43 patients: 21 were randomized to receive intra-arterial I-lipiodol and 22 to receive no adjuvant treatment. I-lipiodol had no significant toxic effects. During a median follow-up of 66 (range, 3-198) months, there were 10 (47.6%) recurrences among the 21 patients in the adjuvant treatment group, compared with 14 (63.6%) in the control group (P = 0.29). The actuarial 5-year disease-free survival in the treatment and control groups was 61.9% and 31.8%, respectively (P = 0.0397). The actuarial 5-year overall survival in the treatment and control groups was 66.7% and 36.4%, respectively (P = 0.0433). The actuarial 7-year disease-free survival in the treatment and control groups was 52.4% and 31.8%, respectively (P = 0.0224). The actuarial 7-year overall survival in the treatment and control groups was 66.7% and 31.8%, respectively (P = 0.0243). The actuarial 10-year disease-free survival in the treatment and control groups was 47.6% and 27.3%, respectively (P = 0.0892). The actuarial 10-year overall survival in the treatment and control groups was 52.4% and 27.3%, respectively (P = 0.0905).

CONCLUSIONS:

In patients with HCC, adjuvant intra-arterial I-lipiodol after curative liver resection provided survival benefit on the disease-free survival and overall survival, although the difference became statistically insignificant at 8 years after randomization.

[PubMed - indexed for MEDLINE]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Intra-arteriele I-lipiodol na operatie van primaire leverkanker geeft de helft minder recidieven en verdubbelt overall overleving op 5 en 10 jaar in vergelijking met niets doen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Ablatietechnieken: Wanneer >> Chemo: Regorafenib na progressie >> HAIC - Hepatische Arteriële >> HIFU - High Dose Focused Ultrasound >> Histotripsy, een vorm van >> Immuuntherapie met anti-PD >> Interferonvrij, direct werkend >> Intra-arteriele I-lipiodol >> Nanotherapie in combinatie >> Operatie: Levertumoren groter >>