Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie dus uw donatie is aftrekbaar voor de belasting.

26 januari 2006: Bron: Psychosom Med. 2000 Sep-Oct;62(5):613-22.

Meditatie al of niet onder begeleiding vermindert en voorkomt stress bij kankerpatiënten (resp. 65% op totale stemingsstoornis en 31% specifiek op stress symptomen) en heeft significant positieve invloed op kwaliteit van leven en verwerking van de ziekte. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie. Hier de resultaten zo goed als letterlijk vertaald.

RESULTATEN: 90 kankerpatiënten (gemiddelde leeftijd, 51 jaar) volgden de complete studie. De groep was heterogeen in type en stadia van kanker. De mediane preinterventie scores van de patiënten op basis van afhankelijke meetpunten waren gelijk tussen de groepen. Na de interventie - behandeling de patiënten in de behandleingsgroep (dus die mediteerden) hadden significant lagere scores op de Total Mood Disturbance en op de subschalen van Depressie, Angst, woede, en Verwarring en meer kracht dan de patiënten uit de controlegroep. De behandelgroep had ook minder symptomen van stress; minder symptomen van hartklachten en darmklachten; minder emotionele irritaties, minder depressies, en minder cognitieve desorganisatie; en minder gewoontepatronen van stress. Overall reductie in totale stemmings stoornis was 65%, met een reductie van 31% in symptomen van stress.

A randomized, wait-list controlled clinical trial: the effect of a mindfulness meditation-based stress reduction program on mood and symptoms of stress in cancer outpatients. Speca M, Carlson LE, Goodey E, Angen M. Department of Psychosocial Resources, Tom Baker Cancer Centre, Alberta Cancer Board, Canada. michael.speca@cancerboard.ab.ca OBJECTIVE: The objective of this study was to assess the effects of participation in a mindfulness meditation-based stress reduction program on mood disturbance and symptoms of stress in cancer outpatients.

METHODS: A randomized, wait-list controlled design was used. A convenience sample of eligible cancer patients enrolled after giving informed consent and were randomly assigned to either an immediate treatment condition or a wait-list control condition. Patients completed the Profile of Mood States and the Symptoms of Stress Inventory both before and after the intervention. The intervention consisted of a weekly meditation group lasting 1.5 hours for 7 weeks plus home meditation practice.

RESULTS: Ninety patients (mean age, 51 years) completed the study. The group was heterogeneous in type and stage of cancer. Patients' mean preintervention scores on dependent measures were equivalent between groups. After the intervention, patients in the treatment group had significantly lower scores on Total Mood Disturbance and subscales of Depression, Anxiety, Anger, and Confusion and more Vigor than control subjects. The treatment group also had fewer overall Symptoms of Stress; fewer Cardiopulmonary and Gastrointestinal symptoms; less Emotional Irritability, Depression, and Cognitive Disorganization; and fewer Habitual Patterns of stress. Overall reduction in Total Mood Disturbance was 65%, with a 31% reduction in Symptoms of Stress.

CONCLUSIONS: This program was effective in decreasing mood disturbance and stress symptoms in both male and female patients with a wide variety of cancer diagnoses, stages of illness, and ages. cancer, stress, mood, intervention, mindfulness. Publication Types: Clinical Trial Randomized Controlled Trial PMID: 11020090 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Meditatie reduceert en voorkomt stress significant bij kankerpatiënten en heeft positieve invloed op kwaliteit van leven en verwerking van de ziekte."


Gerelateerde artikelen