Update 26 maart 2015:

Wie zich nog niet heeft opgegeven en toch belangstelling heeft heeft nog tot eind april 2015 de kans zich in te schrijven voor de studie Fitter na kanker:
Last van vermoeidheid na kanker?

Heeft u in het verleden kanker gehad, maar belemmert vermoeidheid u nog steeds in het dagelijks leven? Meldt u dan nu aan voor het onderzoek Fitter na kanker via www.fitternakanker.nl.

U krijgt dan een internettherapie aangeboden begeleid door een psycholoog, of een fysiotherapeut. De werking van deze twee internettherapieën wordt onderzocht. Dit onderzoek is nodig om het zorgaanbod te verbeteren.

Fitter na kanker is een samenwerking tussen het Helen Dowling Instituut en het Roessingh Research and Development, en wordt gesubsidieerd door Alpe 'd HuZes/ KWF Kankerbestrijding. Aanmelden kan nog tot eind april dit jaar.

 Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, neem dan gerust contact met mij op. Op onze website www.fitternakanker.nl en via www.trialregister.nl nummer NTR3483, vindt u meer informatie.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de werving. Resultaten van dit onderzoek verwachten wij in juni 2016. Mocht u daar interesse in hebben, dan brengen wij u tegen die tijd uiteraard graag op de hoogte van onze bevindingen.

 

Met vriendelijke groet,

Mw. Fieke Everts, MSc

Promovendus

14 maart 2014: Bron: Helen Dowling

Op verzoek van Fieke Evers, onderzoeksleider van het Helen Dowling Instituut, die met onderstaande studie hoopt te promoveren, plaats ik haar oproep hier ongewijzigd. Deze studie wordt gefinancierd door het KWF vanuit de Alpe d'Huzes gelden binnen het KWF.

Last van vermoeidheid na kanker? Doe mee aan het onderzoek Fitter na kanker.

Zeker één op de vier patiënten die kanker heeft gehad, heeft last van chronische vermoeidheid. Chronische vermoeidheid na kanker is anders dan ‘normale’ vermoeidheid. Het treedt plotseling op, zonder waarschuwing, meestal niet als gevolg van inspanning. Daarnaast wordt de vermoeidheid vaak als extreem ervaren, lijkt het op uitputting en is de herstelperiode langer dan na een ‘normale’ vermoeidheid. Dit kan leiden tot flinke belemmeringen op gebieden als werk en relaties met anderen.
 
De afgelopen jaren zijn er verschillende bewegingsprogramma’s en psychologische therapieën ontwikkeld speciaal gericht op deze chronische vermoeidheid. Maar niet alle patiënten hebben op dit moment toegang tot deze therapieën, omdat reizen naar een behandelcentrum vaak teveel energie kost, of omdat de drempel tot hulp zoeken te hoog is. Begeleiding via het internet, ofwel e-therapie, kan uitkomst bieden, omdat het geheel thuis gevolgd kan worden wanneer het de patiënt het beste uit komt.
 
Fitter na kanker – onderzoek naar twee verschillende e-health therapieën voor het verminderen van vermoeidheid na kanker.

Fitter na kanker is een studie die wordt uitgevoerd door het Helen Dowling Instituut (HDI) (http://www.hdi.nl/) en Roessingh Research and Development (RRD) (http://www.rrd.nl/) en wordt mogelijk gemaakt door het Alpe d’HuZes/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)-fonds. Het doel van Fitter na kanker is onderzoeken of twee verschillende e-therapieën chronische vermoeidheid na kanker doen verminderen en zo ja, hoe. Ook zullen we onderzoeken wie het meeste baat heeft bij de e-therapieën, zodat patiënten in de toekomst beter geadviseerd kunnen worden. Op deze manier hopen we het zorgaanbod voor mensen met chronische vermoeidheid na kanker te verbeteren.
 
Deelnemers gezocht
Momenteel zijn wij op zoek naar deelnemers voor dit onderzoek. Heeft u in het verleden kanker gehad, maar belemmert vermoeidheid u nog steeds in het dagelijks leven? Meld u dan nu aan voor het onderzoek Fitter na kanker via http://www.fitternakanker.nl/.


Wat houdt deelname in?
In het onderzoek worden drie groepen vergeleken, namelijk twee groepen die elk een verschillende e-therapie krijgen en een controlegroep, die een minimale e-therapie krijgt. Door middel van loting zal worden bepaald in welke groep u terecht komt. De ene e-therapie is gericht op beweging en gedragsmatige aspecten van uw vermoeidheid en wordt begeleid door een fysiotherapeut. De andere e-therapie is gericht op psychologische aspecten van uw vermoeidheid en wordt begeleid door een psycholoog. De minimale e-therapie houdt in dat u wordt ondersteund met e-mails met informatie over chronische vermoeidheid en tips hoe ermee om te gaan. Na een half jaar krijgt u dan alsnog een van de begeleide e-therapieën aangeboden.
 
Op onze website http://www.fitternakanker.nl/ kunt u meer lezen over wat deelname aan het onderzoek inhoudt. Volg ons ook op twitter via @Fitternakanker.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Fitter na kanker. Doe mee aan studie van het Helen Dowling via internet over de effecten van vermoeidheid na te zijn behandeld voor kanker"


Gerelateerde artikelen