Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie dus uw donatie is aftrekbaar voor de belasting.

25 mei 2011: Bron: Medscape

Wanneer mensen met kanker of die kanker hebben gehad wekelijks onder begeleiding mediteren en yoga doen samen met lotgenoten dan verbetert de kwaliteit van leven significant en ook verminderen en verdwijnen veel psychologische klachten. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie met 77 deelnemende patienten.

In de gerandomiseerde studie namen 77 patiënten deel - 53 deelnemers in de interventiegroep en 24 in de controle groep. 71% van de vrouwen waren overlevenden van borstkanker, maar de 2 groepen verschilden niet door kanker type. De gemiddelde leeftijd was 58 jaar en gemiddeld waren de patiënten ongeveer 4 jaar na hun eerste diagnose. Achtenveertig patiënten voltooiden de 8-weken durende interventie en 20 patiënten in de controlegroep voltooiden het onderzoek.

Patiënten werden 3 vormen van meditatie, inclusief yoga en communicatie technieken aangeleerd. In de eerste 6 weken werden de deelnemers middels een gestructureerde begeleiding gestimuleerd persoonljike ervaringen uit te wisselen. In de zevende week werden ze geleerd bewust zelfonderzoek van de borsten te doen met bewustzijns technieken. En in de laatste week was er een discussie over lichaamsbeeld en seksualiteit"

In aanvulling op de lessen werden de deelnemers gestimuleerd om dagelijks 45 minuten meditatie of yoga of beide te doen. Ook werden de deelnemers gestimuleerd om een persoonlijk weblog bij te houden.

Vergeleken met de controlegroep toonden de patiënten in de interventiegroep een significante verbetering op de SCL-90-R schaal (P = 0,013),  Kwaliteit van leven voor de interventie groep verbeterde ook  (P = 0.005), en de borstkanker subgroep toonde een nog sterkere significante verbetering (p = .001)," aldus de onderzoekleidster.
Alle kenmerken en symptomen van stress verbeterden in de interventiegroep significant (p ≤ 0,049).Veranderingen waargenomen in de controle groep bereikten geen statistische significantie op een van de gemeten parameters.

Hier een deel uit een artikel dat Medscape over deze studie schreef:

Meditation improves the well being of cancer survivors

In the study, 77 patients were randomized — 53 to the intervention group and 24 to the control group. Approximately 71% of the women were breast cancer survivors, but the 2 groups did not differ by cancer type. The mean age was approximately 58 years and, on average, patients were about 4 years out from their diagnosis. Forty-eight patients completed the 8-week intervention, and 20 patients in the control group completed the study.

All subjects were evaluated using standardized instruments. The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-30) was used to evaluate QoL; the Symptoms of Stress Inventory (SOSI) was used to evaluate multiple domains of stress, and the Symptoms Checklist (SCL-90-R) was used to evaluate multiple psychological symptoms.

"Patients were taught 3 forms of meditation, mindful yoga, and mindful communication techniques," Dr. Lerman explained. "In the first 6 weeks, they were taken through a structured personal sharing experience; in the seventh week, they were taught mindful breast self-exam awareness techniques; and in the last week, there was a discussion about body image and sexuality."

In addition to the classes, participants were encouraged to practice 45 minutes of daily meditation or yoga, or both, and to record daily logs of their practice.

Compared with the control group, patients in the intervention group showed a significant improvement on the SCL-90-R (P = .013), with an effect size of 0.373, which is considered a moderate effect size. "Quality of life for the group was P = .005 in terms of significance, and the breast cancer subgroup had an even stronger significance (P = .001)," Dr. Lerman said. All domains in symptoms of stress improved in the intervention group, with 6 of 8 subscales (measured on the SOSI) achieving significance (P ≤ .049).

In contrast, changes observed in the control group did not achieve statistical significance on any of the parameters measured.

Effect Size of Improvement

Instrument Domain Effect Size
EORTIC QoL 0.426 (moderate)
SOSI Anger 0.563 (moderate)
SOSI Muscle tension 0.551 (moderate)
SCL-90-R Psychologic 0.373 (moderate)

"What they showed was that patients taught mindfulness meditation and yoga had tremendous benefit from the program, with significant reductions in anxiety and improved QoL. Wellness survivorship programs are underfunded, but there are opportunities for some women to do this on their own, depending on where they live."

Read more>>>>>>>


Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Mediteren en yoga in groepsverband en onder begeleiding verbetert significant kwaliteit van leven en psychologische klachten bij mensen die kanker overleven..Vooral (ex) borstkankerpatienten hebben hier veel baat bij."


Gerelateerde artikelen