12 juli 2010: o.a. Cancer. 2009 Nov 15;115(22):5349-61.

Tot nu toe blijkt er over de relatie tussen emotionele nood, met name depressie en het overleven van kanker gemengde resultaten op te leveren. Meerdere studies steunen de conclusie dat depressie een negatief effect heeft op de overlevingskansen; een paar andere studies vond het tegenovergestelde. Uit de gegevens over patiënten die een beenmergtransplantatie onderging voor leukemie-of stamceltransplantatie voor andere maligniteiten, bleek consequent dat emotionele problemen (ofwel depressie of angst) was gerelateerd aan verminderde kansen op overleving.
Er zijn verschillende redenen om te vermoeden dat een voorspellende relatie bestaat tussen depressie en kanker te overleven. Ten eerste hebben de studies van patiënten met andere ziekten een associatie aangetoond tussen depressie en overleving. In de tweede plaats, van depressie is aangetoond dat dit zowel een immuun-en endocriene werking heeft, welke op hun beurt van invloed kan zijn op progressie van kanker. Ten derde, depressie en angst hebben een negatieve invloed aangetoond op de naleving van de medische behandelingen welke dan uiteraard van ionvl;eod zijn op de prognose en verloop van de ziekte.

In bepaalde studies is ook aangetoond dat psychiatrische problemen die met succes zijn behandeld  later geen invloed hebben gehad op de overleving. Patiënten die klinisch significante niveaus van emotionele nood vertoonden na de diagnose kanker en werden behandeld met psychiatrische en / of psychologische interventies om hun klachten te verminderen toonden aan dat dit van invloed was geweest om hun overleving te verlengen. Patiënten met mildere symptomen lijken te kunnen profiteren van de ondersteuning van groepen of psychotherapie groepen speciaal opgezet voor kankerpatienten. In dit kader lijkt de visie van hoogleraar dr. Adriaan Honing ook hier bij te passen, zie de Volkskrant: depressie beïnvloed genezing

En hier het abstract van een kleine meta analyse van enkele studies naar effect van depressiveit bij kankerpatienten.

Cancer. 2009 Nov 15;115(22):5349-61.

Depression as a predictor of disease progression and mortality in cancer patients: a meta-analysis.

Satin JR, Linden W, Phillips MJ.

Department of Psychology, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada. jsatin@psych.ubc.ca

Comment in:

 

Abstract

BACKGROUND: Cancer patients and oncologists believe that psychological variables influence the course of cancer, but the evidence remains inconclusive. This meta-analysis assessed the extent to which depressive symptoms and major depressive disorder predict disease progression and mortality in cancer patients. METHODS: Using the MEDLINE, PsycINFO, CINAHL, and EMBASE online databases, the authors identified prospective studies that examined the association between depressive symptoms or major/minor depression and risk of disease progression or mortality in cancer patients. Two raters independently extracted effect sizes using a random effects model. RESULTS: Based on 3 available studies, depressive symptoms were not shown to significantly predict cancer progression (risk ratio unadjusted = 1.23; 95% confidence interval , 0.85-1.77; P = .28). Based on data from 25 independent studies, mortality rates were up to 25% higher in patients experiencing depressive symptoms (RR unadjusted = 1.25; 95% CI, 1.12-1.40; P < .001), and up to 39% higher in patients diagnosed with major or minor depression (RR unadjusted = 1.39; 95% CI, 1.10-1.89; P = .03). In support of a causal interpretation of results, there was no evidence that adjusting for known clinical prognostic factors diminished the effect of depression on mortality in cancer patients. CONCLUSIONS: This meta-analysis presented reasonable evidence that depression predicts mortality, but not progression, in cancer patients. The associated risk was statistically significant but relatively small. The effect of depression remains after adjustment for clinical prognosticators, suggesting that depression may play a causal role. Recommendations were made for future research to more clearly examine the effect of depression on cancer outcomes.

PMID: 19753617 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Kankerpatienten die ook depressief zijn hebben minder kans hun ziekte te overleven en depressie is van invloed op levensduur blijkt uit enkele studies. Artikel geplaatst 12 juli 2010"


Gerelateerde artikelen