Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie dus uw donatie is aftrekbaar voor de belasting.

17 december 2011: Bron: San Antonio Breast Cancer Symposium

Het dagelijks beoefenen van yoga onder deskundige begeleiding, vermindert psychische klachten en herstelt abnormale cortisol niveaus en verbetert aantal natural killer cells - immuunfunctie - bij patiënten met uitgezaaide borstkanker
Dit blijkt uit een kleine (91 deelnemeres) maar wel gerandomiseerde fase II studie, waarvan de resultaten werden gepresenteerd op het jaarlijkse San Antonio Breast Cancer Symposium. De studie werd gezamenlijk uitgevoerd door yogi's en artsen, aan het HCG-BIO Super Specialty Center in Bangalore, Karnataka, India.

In een 3 maanden durende studie, werden totaal 91 vrouwen met uitgezaaide borstkanker gerandomiseerd - willekeurig - ingedeeld in een groep die dagelijks yoga kreeg (45 deelnemers)  en 46 vrouwen werden in een groep ingedeeld die de standaard ondersteunende begeleiding kreeg. De vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 50,5 jaar, werden onderzocht bij aanvang van de studie en na drie maanden.

Bij de vrouwen uit de yogagroep waren alle onderzochte  psychosociale factoren sterk verbeterd in vergelijking met de begin niveaus van de behandeling en in vergelijking met de vrouwen die een standaard ondersteunende zorg kregen. Ook bleken de cortisol niveaus - markers van stress - bij de vrouwen uit de yogagroep significant verbeterd en zelfs was er een aanzienlijke verbetering van het aantal natural killer cells - immuunfunctie - bij de vrouwen uit de yogagroep.

Na drie maanden yoga was er een statistisch significante afname van angst (P <0.001), depressieve gevoelens (p <0.001), het ervaren van stress (P = 0,01), ernstige vermoeidheid (P <.001) en vermoeidheid interferentie (P <0,001) in de yoga groep. Er was ook een significante verbetering van de emotionele functie (P <0.001), eigenwaarde (P = 0,03), de cognitieve functie (P <.001) en de algemene kwaliteit van leven (P <.001) in de yoga groep.

De onderzoekers hebben ook specifiek het cortisol niveau onderzocht via speekselafname en de aanwezigheid van natural killer cells via bloedafname. Ook hierin was sprake van een aanzienljke verbetering bij de vrouwen uit de yogagroep. Er was een significante afname in de yoga groep in de vroege ochtend (06:00) van het cortisol niveaus (P = 0,03). Dit betekent volgens de onderzoekers dat yoga de cortisol niveaus positief beïnvloed. De cortisol waarde geeft de mate van stress aan en neemt normaal gesproken af als er sprake is van meer rust en minder stress.

Na drie maanden yoga was er ook sprake van een aanzienlijke toename van het percentage natural killer cells in de yoga-groep (P = 0,03), in vergelijking met de controlegroep. Eerder onderzoek heeft al eens aangetoond dat natural killer cells, de van nature voorkomende cytotoxinen, een therapeutische rol spelen in de behandeling van menselijke vormen van kanker (Cancer. 1996, 77:1226-1243).

Conclusie uit deze studie is dat dagelijks yoga bij vrouwen met uitgezaaide borstkanker een positief effect heeft op het omgaan met de ziekte en daarmee aantoonbaar de kwaliteit van leven verbetert.

Bovenstaande is een gedeeltelijke vertaling van citaten uit een groter artikel uit Medscape, klik voor originele volledige artikel

The practice of yoga might reduce psychological distress and modulate abnormal cortisol levels and immune responses in patients with metastatic breast cancer

Source: Medscape read more>>>>>

In a 3-month study, 45 patients were randomized to a daily yoga intervention and 46 to standard supportive counseling. The subjects, with an average age of 50.5 years, were assessed at baseline and after the intervention.

The yoga intervention was resoundingly effective in improving psychosocial states.

After the intervention, there was a statistically significant decrease in anxiety (<.001), depression (< .001), perceived stress (= .01), fatigue severity (< .001), and fatigue interference (< .001) in the yoga group, compared with the control group. There was also a significant improvement in emotional function (< .001), role function (= .03), cognitive function (< .001), and global quality of life (< .001) in yoga group.

The researchers also evaluated biologic measures. At the beginning and the end of the intervention, daily saliva samples were collected at 9:00 am and 10:00 pm, and enzyme immune assay kits (Salimetrics) were used to evaluate cortisol levels. In addition, blood samples were collected for 3 consecutive days between 8:00 am and 10:00 am so that natural killer cells could be enumerated with flow cytometry.

Again, yoga was uniformly effective. There was a significant decrease in the yoga group in early morning (6:00 am) cortisol levels (= .03).

This finding means that cortisol, which is a measure of stress and naturally decreases when the body is at rest, was successfully modulated in the yoga group. Research has shown that patients with metastatic breast cancer whose diurnal cortisol rhythms were flattened or abnormal have earlier mortality (J Natl Cancer Inst. 2000;92:994-1000).

After the intervention, there was also a significant increase in the percentage of natural killer cells in the yoga group (= .03), compared with the control group. Previous research has demonstrated that natural killer cells, which are naturally occurring cytotoxins, play a therapeutic role in the treatment of human cancers (Cancer. 1996;77:1226-1243).


Plaats een reactie ...

Reageer op "Yoga: Het dagelijks beoefenen van yoga onder deskundige begeleiding vermindert significant psychische klachten en herstelt abnormale cortisol niveaus en verbetert immuunfunctie bij patiënten met uitgezaaide borstkanker,"


Gerelateerde artikelen