Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

14 januari 2023: een nieuwe studie waarbij een herhaalde seriële meting van wereldwijde belasting bij vrouwen met borstkanker behandeld met protonenstralingstherapie werd uitgevoerd en geanalyseerd bevestigt dat protonenbestraling bij vrouwen met borstkanker beter en veiliger is dan klassieke radiotherapie - bestraling met fotonen. 

Conventionele fotonenbestralingstherapie (RT) voor borstkanker wordt in verband gebracht met een vermindering van globale longitudinale strain (GLS) en een toename van troponine, N-terminaal prohormoon B-type natriuretisch peptide (NT-proBNP) en incidenteel hartfalen. De blootstelling aan cardiale straling met protonenbestraling is veel lager en kan dus gepaard gaan met minder cardiotoxiciteit. Het doel van deze studie was om het effect van protonenbestraling op GLS, troponine en NT-proBNP te testen.

De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 46 jaar (± 11 jaar) en de gemiddelde body mass index was 25,6 (± 5,2 kg/m2);
32% van de patiënten had te hoge bloeddruk (hypertensie) en de gemiddelde stralingsdosis voor het hart en de linkerventrikel (LV) was respectievelijk 0,44 Gy en 0,12 Gy.
Er was geen verandering in de linkerventrikelejectiefractie (65 ± 5 vs. 66 ± 5 vs. 64 ± 4%; P = .15), globale GLS (–21,7 ± 2,7 vs. –22,7 ± 2,3 vs. –22,8 ± 2,1%; P = .24), of segmentale GLS voor en na protonenbestraling.
Evenzo was er geen verandering in hooggevoelig troponine of NT-proBNP met protonenbestraling.
In een post-hoc subgroepanalyse hadden vrouwen met verhoogde bloeddruk (hypertensie) echter een grotere afname van GLS na protonenbestraling in vergelijking met vrouwen zonder hypertensie (-21,3 ± 3,5 vs -24,0 ± 2,4%; p = 0,006).

Conclusie van de onderzoekers was dan ook: Protonenbestraling had geen invloed op de LV-functie en was niet geassocieerd met een toename van biomarkers. Deze gegevens ondersteunen de potentiële cardiale voordelen van protonenbestraling in vergelijking met conventionele radiotherapie.

Abstract staat onderaan dit artikel. 

16 januari 2021: Bron: International Journal of radiation Oncology

Protonenbestraling na operatie van beginnende borstkanker blijkt een uitstekende behandelingsoptie met een 100 procent lokale controle, gunstige cosmetische effecten op middellange termijn, hoge tevredenheid over de behandeling van de patiënten zelf en van de artsen, lage behandelingsbelasting omdat er weinig tot geen bijwerkingen werden gemeld en niet onbelangrijk een uitzonderlijk goede hart- en longbescherming.

In totaal werden 100 borstkankerpatiënten met pTis of pT1-2 N0 (≤3 cm) status na plaatselijke en gedeeltelijke mastectomie - operatie opgenomen in een fase 2-studie van 1 groep patiënten van 2010 tot 2019.

De mediane follow-up was 24 maanden ((interquartile range , 12-43 months), Lokale controle en algehele overleving waren 100% na 12 en 24 maanden. Er waren geen acute of late bijwerkingen van graad 3 of hoger; geen enkele patiënt ondervond vetnecrose, fibrose, infectie of kleiner worden van de borst. Uitstekende of goede cosmetische effecten na 12 maanden werd gemeld door 91% van de patiënten en 94% van de artsen; bij de meest recente follow-up waren dit respectievelijk 94% en 87%.

Het meest gerapporteerde late cosmetische effect was telangiectasia - blijvend verwijde bloedvaatjes vlak onder het oppervlak van de huid, zichtbaar als rode vaattekening met maximaal zo'n 1 millimeter doorsnede(17%).
Het totale patiënttevredenheidspercentage voor behandeling en resultaten na 12 en 24 maanden was respectievelijk 96% en 100%. De gemiddelde tijd weg van het werk van de patiënt was 5 dagen (IQR, 2-5 dagen).

Lees ook deze informatie verstrekt vanuit het Zorginstituut over protonenbestraling in Nederland:

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie (bestraling). De wijze waarop de straling wordt opgewekt is bij protonentherapie anders dan het geval is bij de conventionele technieken (zoals fotonenbestraling). Dit maakt het mogelijk een hogere dosis op de tumor en een lagere dosis op de omliggende organen en weefsels te geven. Voordeel van dit laatste is dat de schade aan omringende organen en weefsels kan worden beperkt. Als gevolg daarvan kunnen ernstige bijwerkingen, die vaak pas jaren laten optreden, worden verminderd.

Protonentherapie beschikbaar in Nederland

Vanaf begin 2018 is protonentherapie in Nederland beschikbaar. Het Protonen Therapie Centrum Groningen (PTCG) heeft als eerste een start gemaakt met het toepassen van protonentherapie bij daarvoor in aanmerking komende patiënten. Ook het in Delft gevestigde protonencentrum, Holland Particle Therapy Centre (HPTC), en het in Maastricht gevestigde centrum, Zuidoost Nederland Proton Therapy Centre (ZON-PTC), zijn inmiddels begonnen met de behandeling van patiënten met protonentherapie.


>>>>>lees verder

Zie ook deze informatie uit UCMU - Maastricht: 

Eerste protonenbestraling voor borstkanker patiënt

Lage dosis op gezond weefsel, hoge dosis in de tumor

Maastricht, 20 maart 2019 – Onlangs is bij Maastro in Maastricht de eerste borstkanker patiënt bestraald met protonen. “Dat is met name winst voor patiënten met een tumor in de linkerborst waarvan ook de klieren langs het borstbeen worden bestraald te worden,” vertelt Karolien Verhoeven, radiotherapeut-oncoloog.  “Deze therapie kan de kans immers verminderen op het risico van het nadien ontwikkelen van een hartinfarct.” In Zuidoost Nederland is Maastro het enige radiotherapeutisch instituut met protonentherapie. Ze werkt hiervoor samen met diverse ziekenhuizen.>>>>>>>lees verder


Het volledige studierapport is tegen betaling in te zien of te downloaden. Hier het abstract:

CLINICAL INVESTIGATION| VOLUME 109, ISSUE 2P441-448, FEBRUARY 01, 2021

Proton Accelerated Partial Breast Irradiation: Clinical Outcomes at a Planned Interim Analysis of a Prospective Phase 2 Trial

Published:September 15, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2020.09.009

Purpose

To perform a planned interim analysis of acute (within 12 months) and late (after 12 months) toxicities and cosmetic outcomes after proton accelerated partial breast irradiation (APBI).

Methods and Materials

A total of 100 patients with pTis or pT1-2 N0 (≤3cm) breast cancer status after segmental mastectomy were enrolled in a single-arm phase 2 study from 2010 to 2019. The clinically determined postlumpectomy target volume, including tumor bed surgical clips and operative-cavity soft-tissue changes seen on imaging plus a radial clinical expansion, was irradiated with passively scattered proton APBI (34 Gy in 10 fractions delivered twice daily with a minimum 6-hour interfraction interval). Patients were evaluated at protocol-specific time intervals for recurrence, physician reports of cosmetic outcomes and toxicities, and patient reports of cosmetic outcomes and satisfaction with the treatment or experience.

Results

Median follow-up was 24 months (interquartile range , 12-43 months). Local control and overall survival were 100% at 12 and 24 months. There were no acute or late toxicities of grade 3 or higher; no patients experienced fat necrosis, fibrosis, infection, or breast shrinkage. Excellent or good cosmesis at 12 months was reported by 91% of patients and 94% of physicians; at the most recent follow-up, these were 94% and 87%, respectively. The most commonly reported late cosmetic effect was telangiectasis (17%). The total patient satisfaction rate for treatment and results at 12 and 24 months was 96% and 100%, respectively. Patients’ mean time away from work was 5 days (IQR, 2-5 days), and the median out-of-pocket cost was $700 (IQR, $100-$1600). The mean left-sided heart dose was 2 cGy (range, 0.2-75 cGy), and the mean ipsilateral lung dose was 19 cGy (range, 0.2-164 cGy).

Conclusions

Proton APBI is a maturing treatment option with high local control, favorable intermediate-term cosmesis, high treatment satisfaction, low treatment burden, and exceptional heart and lung sparing.

References

  • Fisher B.
  • Anderson S.
  • Bryant J.
  • et al.
  Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer.
  N Engl J Med. 2002; 3471233-1241
  • Veronesi U.
  • Cascinelli N.
  • Mariani L.
  • et al.
  Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer.
  N Engl J Med. 2002; 3471227-1232
  • Sher D.J.
  • Wittenberg E.
  • Suh W.W.
  • Taghian A.G.
  • Punglia R.S.
  Partial-breast irradiation versus whole-breast irradiation for early-stage breast cancer: a cost-effectiveness analysis.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009; 74440-446
  • Livi L.
  • Meattini I.
  • Marrazzo L.
  • et al.
  Accelerated partial breast irradiation using intensity-modulated radiotherapy versus whole breast irradiation: 5-year survival analysis of a phase 3 randomised controlled trial.
  Eur J Cancer. 2015; 51451-463
  • Whelan T.J.
  • Julian J.A.
  • Berrang T.S.
  • et al.
  External beam accelerated partial breast irradiation versus whole breast irradiation after breast conserving surgery in women with ductal carcinoma in situ and node-negative breast cancer (RAPID): a randomised controlled trial.
  Lancet. 2019; 3942165-2172
  • Vicini F.A.
  • Cecchini R.S.
  • White J.R.
  • et al.
  Long-term primary results of accelerated partial breast irradiation after breast-conserving surgery for early-stage breast cancer: a randomised, phase 3, equivalence trial.
  Lancet. 2019; 3942155-2164
  • Tann A.W.
  • Hatch S.S.
  • Joyner M.M.
  • Wiederhold L.R.
  • Swanson T.A.
  Accelerated partial breast irradiation: past, present, and future.
  World J Clin Oncol. 2016; 7370-379
  • Moon S.H.
  • Shin K.H.
  • Kim T.H.
  • et al.
  Dosimetric comparison of four different external beam partial breast irradiation techniques: three-dimensional conformal radiotherapy, intensity-modulated radiotherapy, helical tomotherapy, and proton beam therapy.
  Radiother Oncol. 2009; 9066-73
  • Fogliata A.
  • Bolsi A.
  • Cozzi L.
  Critical appraisal of treatment techniques based on conventional photon beams, intensity modulated photon beams and proton beams for therapy of intact breast.
  Radiother Oncol. 2002; 62137-145
  • Wang X.
  • Amos R.A.
  • Zhang X.
  • et al.
  External-beam accelerated partial breast irradiation using multiple proton beam configurations.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011; 801464-1472
  • Galland-Girodet S.
  • Pashtan I.
  • MacDonald S.M.
  • et al.
  Long-term cosmetic outcomes and toxicities of proton beam therapy compared with photon-based 3-dimensional conformal accelerated partial-breast irradiation: a phase 1 trial.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014; 90493-500
  • Kozak K.R.
  • Smith B.L.
  • Adams J.
  • et al.
  Accelerated partial-breast irradiation using proton beams: initial clinical experience.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006; 66691-698
  • Bush D.A.
  • Do S.
  • Lum S.
  • et al.
  Partial breast radiation therapy with proton beam: 5-year results with cosmetic outcomes.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014; 90501-505
  • Chang J.H.
  • Lee N.K.
  • Kim J.Y.
  • et al.
  Phase II trial of proton beam accelerated partial breast irradiation in breast cancer.
  Radiother Oncol. 2013; 108209-214
  • Strom E.A.
  • Amos R.A.
  • Shaitelman S.F.
  • et al.
  Proton partial breast irradiation in the supine position: treatment description and reproducibility of a multibeam technique.
  Pract Radiat Oncol. 2015; 5e283-e290
  • Bekelman J.E.
  • Sylwestrzak G.
  • Barron J.
  • et al.
  Uptake and costs of hypofractionated vs conventional whole breast irradiation after breast conserving surgery in the United States, 2008-2013.
  JAMA. 2014; 3122542-2550
  • Ovalle V.
  • Strom E.A.
  • Godby J.
  • et al.
  Proton partial-breast irradiation for early-stage cancer: is it really so costly?.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2016; 9549-51
  • Albuquerque K.
  • Tell D.
  • Lobo P.
  • Millbrandt L.
  • Mathews H.L.
  • Janusek L.W.
  Impact of partial versus whole breast radiation therapy on fatigue, perceived stress, quality of life and natural killer cell activity in women with breast cancer.
  BMC Cancer. 2012; 12251
  • Oladeru O.T.
  • Yang D.D.
  • Miccio J.A.
  • Ma S.J.
  • Orio III, P.F.
  Declining use of brachytherapy as a modality of accelerated partial breast irradiation in the United States: a study of the National Cancer Database (2006-2015).
  Brachytherapy. 2018; 17S48
  • Smith G.L.
  • Xu Y.
  • Buchholz T.A.
  • et al.
  Association between treatment with brachytherapy vs whole-breast irradiation and subsequent mastectomy, complications, and survival among older women with invasive breast cancer.
  JAMA. 2012; 3071827-1837
  • Silverstein M.J.
  • Fastner G.
  • Maluta S.
  • et al.
  Intraoperative radiation therapy: a critical analysis of the ELIOT and TARGIT trials. Part 2—TARGIT.
  Ann Surg Oncol. 2014; 213793-3799
  • Shah C.
  • Vicini F.
  • Shaitelman S.F.
  • et al.
  The American Brachytherapy Society consensus statement for accelerated partial-breast irradiation.
  Brachytherapy. 2018; 17154-170
  • Correa C.
  • Harris E.E.
  • Leonardi M.C.
  • et al.
  Accelerated partial breast irradiation: executive summary for the update of an ASTRO evidence-based consensus statement.
  Pract Radiat Oncol. 2017; 773-79
  • White J.R.
  • Winter K.
  • Cecchini R.S.
  • et al.
  Cosmetic outcome from post lumpectomy whole breast irradiation (WBI) versus partial breast irradiation (PBI) on the NRG Oncology/NSABP B39-RTOG 0413 phase III clinical trial.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019; 105S3-S4
  • Bush D.A.
  • Slater J.D.
  • Garberoglio C.
  • Do S.
  • Lum S.
  • Slater J.M.
  Partial breast irradiation delivered with proton beam: results of a phase II trial.
  Clin Breast Cancer. 2011; 11241-245
  • Rossi A.M.
  • Nehal K.S.
  • Lee E.H.
  Radiation-induced breast telangiectasias treated with the pulsed dye laser.
  J Clin Aesthet Dermatol. 2014; 734-37
  • Shaitelman S.F.
  • Kim L.H.
  • Grills I.S.
  • et al.
  Predictors of long-term toxicity using three-dimensional conformal external beam radiotherapy to deliver accelerated partial breast irradiation.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011; 81788-794
  • Hepel J.T.
  • Tokita M.
  • MacAusland S.G.
  • et al.
  Toxicity of three-dimensional conformal radiotherapy for accelerated partial breast irradiation.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009; 751290-1296
  • Essers M.
  • Osman S.O.
  • Hol S.
  • Donkers T.
  • Poortmans P.M.
  Accelerated partial breast irradiation (APBI): are breath-hold and volumetric radiation therapy techniques useful?.
  Acta Oncol. 2014; 53788-794
  • Qiu J.J.
  • Chang Z.
  • Horton J.K.
  • Wu Q.R.
  • Yoo S.
  • Yin F.F.
  Dosimetric comparison of 3D conformal, IMRT, and V-MAT techniques for accelerated partial-breast irradiation (APBI).
  Med Dosim. 2014; 39152-158
  • Stelczer G.
  • Major T.
  • Meszaros N.
  • Polgar C.
  • Pesznyak C.
  [Dosimetric comparison of different techniques for external beam accelerated partial breast irradiation].
  Magy Onkol. 2016; 60305-311
  • Darby S.C.
  • Ewertz M.
  • McGale P.
  • et al.
  Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer.
  N Engl J Med. 2013; 368987-998
  • Grantzau T.
  • Thomsen M.S.
  • Vaeth M.
  • Overgaard J.
  Risk of second primary lung cancer in women after radiotherapy for breast cancer.
  Radiother Oncol. 2014; 111366-373
  • Flejmer A.M.
  • Nyström P.W.
  • Dohlmar F.
  • Josefsson D.
  • Dasu A.
  Potential benefit of scanned proton beam versus photons as adjuvant radiation therapy in breast cancer.
  Int J Part Ther. 2015; 1845-855

Serial Measurement of Global Longitudinal Strain Among Women With Breast Cancer Treated With Proton Radiation Therapy

CLINICAL INVESTIGATION| VOLUME 115, ISSUE 2P398-406, FEBRUARY 01, 2023
Serial Measurement of Global Longitudinal Strain Among Women With Breast Cancer Treated With Proton Radiation Therapy: A Prospective Trial for 70 Patients

Serial Measurement of Global Longitudinal Strain Among Women With Breast Cancer Treated With Proton Radiation Therapy: A Prospective Trial for 70 Patients

Purpose

Conventional photon radiation therapy (RT) for breast cancer is associated with a reduction in global longitudinal strain (GLS) and an increase in troponin, N-terminal pro hormone B-type natriuretic peptide (NT-proBNP), and incident heart failure. The cardiac radiation exposure with proton-RT is much reduced and thus may be associated with less cardiotoxicity. The objective was to test the effect of proton-RT on GLS, troponin, and NT-proBNP.

Methods and Materials

We conducted a prospective, observational, single-center study of 70 women being treated with proton-RT for breast cancer. Serial measurements of GLS, high-sensitivity troponin I, and NT-proBNP were performed at prespecified intervals (before proton-RT, 4 weeks after completion of proton-RT, and again at 2 months after proton-RT).

Results

The mean age of the patients was 46 ± 11 years, and the mean body mass index was 25.6 ± 5.2 kg/m2; 32% of patients had hypertension, and the mean radiation doses to the heart and the left ventricle (LV) were 0.44 Gy and 0.12 Gy, respectively. There was no change in left ventricular ejection fraction (65 ± 5 vs 66 ± 5 vs 64 ± 4%; P = .15), global GLS (–21.7 ± 2.7 vs –22.7 ± 2.3 vs –22.8 ± 2.1%; P = .24), or segmental GLS from before to after proton-RT. Similarly, there was no change in either high-sensitivity troponin or NT-proBNP with proton-RT. However, in a post hoc subset analysis, women with hypertension had a greater decrease in GLS after proton-RT compared with women without hypertension (–21.3 ± 3.5 vs –24.0 ± 2.4%; P = .006).

Conclusions

Proton-RT did not affect LV function and was not associated with an increase in biomarkers. These data support the potential cardiac benefits of proton-RT compared with conventional RT.

References

  • Siegel RL
  • Miller KD
  • Fuchs HE
  • Jemal A.
  Cancer Statistics, 2021.
  CA Cancer J Clin. 2021; 717-33
  • Poortmans PM
  • Collette S
  • Kirkove C
  • et al.
  Internal mammary and medial supraclavicular irradiation in breast cancer.
  N Engl J Med. 2015; 373317-327
  • Darby S
  • McGale P
  • Correa C
  • et al.
  Effect of radiotherapy after breast-conserving surgery on 10-year recurrence and 15-year breast cancer death: Meta-analysis of individual patient data for 10,801 women in 17 randomised trials.
  Lancet. 2011; 3781707-1716
  • Delaney G
  • Barton M
  • Jacob S.
  Estimation of an optimal radiotherapy utilization rate for breast carcinoma: A review of the evidence.
  Cancer. 2003; 981977-1986
  • Taylor C
  • Correa C
  • Duane FK
  • et al.
  Estimating the risks of breast cancer radiotherapy: Evidence from modern radiation doses to the lungs and heart and from previous randomized trials.
  J Clin Oncol. 2017; 351641-1649
  • Jacobse JN
  • Duane FK
  • Boekel NB
  • et al.
  Radiation dose-response for risk of myocardial infarction in breast cancer survivors.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019; 103595-604
  • Darby SC
  • Cutter DJ
  • Boerma M
  • et al.
  Radiation-related heart disease: Current knowledge and future prospects.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2010; 76656-665
  • Čelutkienė J
  • Pudil R
  • López-Fernández T
  • et al.
  Role of cardiovascular imaging in cancer patients receiving cardiotoxic therapies: A position statement on behalf of the Heart Failure Association (HFA), the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) and the Cardio-Oncology Council of the European Society of Cardiology (ESC).
  Eur J Heart Fail. 2020; 221504-1524
  • Kalam K
  • Otahal P
  • Marwick TH.
  Prognostic implications of global LV dysfunction: A systematic review and meta-analysis of global longitudinal strain and ejection fraction.
  Heart. 2014; 1001673-1680
  • Sengeløv M
  • Jørgensen PG
  • Jensen JS
  • et al.
  Global longitudinal strain is a superior predictor of all-cause mortality in heart failure with reduced ejection fraction.
  JACC Cardiovasc Imaging. 2015; 81351-1359
  • Shah AM
  • Claggett B
  • Sweitzer NK
  • et al.
  Prognostic importance of impaired systolic function in heart failure with preserved ejection fraction and the impact of spironolactone.
  Circulation. 2015; 132402-414
  • Smiseth OA
  • Torp H
  • Opdahl A
  • Haugaa KH
  • Urheim S.
  Myocardial strain imaging: How useful is it in clinical decision making?.
  Eur Heart J. 2015; 371196-1207
  • Biering-Sørensen T
  • Biering-Sørensen SR
  • Olsen FJ
  • et al.
  Global longitudinal strain by echocardiography predicts long-term risk of cardiovascular morbidity and mortality in a low-risk general population: The Copenhagen City Heart Study.
  Circ Cardiovasc Imaging. 2017; 10e005521
  • Russo C
  • Jin Z
  • Elkind MS
  • et al.
  Prevalence and prognostic value of subclinical left ventricular systolic dysfunction by global longitudinal strain in a community-based cohort.
  Eur J Heart Fail. 2014; 161301-1309
  • Trivedi SJ
  • Choudhary P
  • Lo Q
  • et al.
  Persistent reduction in global longitudinal strain in the longer term after radiation therapy in patients with breast cancer.
  Radiother Oncol. 2019; 132148-154
  • MacDonald SM
  • Patel SA
  • Hickey S
  • et al.
  Proton therapy for breast cancer after mastectomy: Early outcomes of a prospective clinical trial.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013; 86484-490
  • Jimenez RB
  • Hickey S
  • DePauw N
  • et al.
  Phase II Study of proton beam radiation therapy for patients with breast cancer requiring regional nodal irradiation.
  J Clin Oncol. 2019; 372778-2785
  • Bekelman JE
  • Denicoff A
  • Buchsbaum J.
  Randomized trials of proton therapy: Why they are at risk, proposed solutions, and implications for evaluating advanced technologies to diagnose and treat cancer.
  J Clin Oncol. 2018; 362461-2464
  • Boekel NB
  • Jacobse JN
  • Schaapveld M
  • et al.
  Cardiovascular disease incidence after internal mammary chain irradiation and anthracycline-based chemotherapy for breast cancer.
  Br J Cancer. 2018; 119408-418
  • Darby SC
  • Ewertz M
  • McGale P
  • et al.
  Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer.
  New Engl J Med. 2013; 368987-998
  • Moser EC
  • Noordijk EM
  • van Leeuwen FE
  • et al.
  Long-term risk of cardiovascular disease after treatment for aggressive non-Hodgkin lymphoma.
  Blood. 2006; 1072912-2919
  • Filopei J
  • Frishman W.
  Radiation-induced heart disease.
  Cardiol Rev. 2012; 20184-188
  • Fajardo LF
  • Stewart JR
  • Cohn KE.
  Morphology of radiation-induced heart disease.
  Arch Pathol. 1968; 86512-519
  • Stewart JR
  • Fajardo LF.
  Radiation-induced heart disease: Clinical and experimental aspects.
  Radiol Clin North Am. 1971; 9511-531
  • Fajardo LF
  • Stewart JR.
  Experimental radiation-induced heart disease. I. Light microscopic studies.
  Am J Pathol. 1970; 59299-316
  • Khan MY.
  Radiation-induced cardiomyopathy. I. An electron microscopic study of cardiac muscle cells.
  Am J Pathol. 1973; 73131-146
  • Thavendiranathan P
  • Poulin F
  • Lim KD
  • Plana JC
  • Woo A
  • Marwick TH.
  Use of myocardial strain imaging by echocardiography for the early detection of cardiotoxicity in patients during and after cancer chemotherapy: A systematic review.
  J Am Coll Cardiol. 2014; 632751-2768
  • Thavendiranathan P
  • Grant AD
  • Negishi T
  • Plana JC
  • Popović ZB
  • Marwick TH.
  Reproducibility of echocardiographic techniques for sequential assessment of left ventricular ejection fraction and volumes: Application to patients undergoing cancer chemotherapy.
  J Am Coll Cardiol. 2013; 6177-84
  • Yeon SB
  • Reichek N
  • Tallant BA
  • et al.
  Validation of in vivo myocardial strain measurement by magnetic resonance tagging with sonomicrometry.
  J Am Coll Cardiol. 2001; 38555-561
  • Hasselberg NE
  • Haugaa KH
  • Sarvari SI
  • et al.
  Left ventricular global longitudinal strain is associated with exercise capacity in failing hearts with preserved and reduced ejection fraction.
  Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015; 16217-224
  • Stokke TM
  • Hasselberg NE
  • Smedsrud MK
  • et al.
  Geometry as a confounder when assessing ventricular systolic function: Comparison between ejection fraction and strain.
  J Am Coll Cardiol. 2017; 70942-954
  • Skyttä T
  • Tuohinen S
  • Boman E
  • Virtanen V
  • Raatikainen P
  • Kellokumpu-Lehtinen PL.
  Troponin T-release associates with cardiac radiation doses during adjuvant left-sided breast cancer radiotherapy.
  Radiat Oncol. 2015; 10141
  • Palumbo I
  • Palumbo B
  • Fravolini ML
  • et al.
  Brain natriuretic peptide as a cardiac marker of transient radiotherapy-related damage in left-sided breast cancer patients: A prospective study.
  Breast. 2016; 2545-50
  • Lo Q
  • Hee L
  • Batumalai V
  • et al.
  Subclinical cardiac dysfunction detected by strain imaging during breast irradiation with persistent changes 6 weeks after treatment.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2015; 92268-276
  • Armstrong GT
  • Oeffinger KC
  • Chen Y
  • et al.
  Modifiable risk factors and major cardiac events among adult survivors of childhood cancer.
  J Clin Oncol. 2013; 313673-3680
  • James PA
  • Oparil S
  • Carter BL
  • et al.
  2014 Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: Report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8).
  JAMA. 2014; 311507-520
  • Kokkonen K
  • Saarto T
  • Mäkinen T
  • et al.
  The functional capacity and quality of life of women with advanced breast cancer.
  Breast Cancer. 2017; 24128-136

Plaats een reactie ...

Reageer op "Protonenbestraling na operatie van beginnende borstkanker geeft 100 procent controle na 2 jaar, lage behandelingsbelasting en uitzonderlijke hart- en longbescherming en uitstekende cosmetische effecten copy 1"


Gerelateerde artikelen