30 december 2015: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/bestraling-radiotherapie-bij-borstkanker-na-borstbesparende-operatie-uitstellen-geeft-langere-overleving-voor-borstkankerpatienten-aldus-radiotherapeut-jan-jobsen-in-proefschrift.html

30 december 2015: Bron: ANP en The Lancet. Met dank aan Peter

APBI - gedeeltelijke bestraling - met zogeheten interstitiële brachytherapie (inwendige bestraling via ingebracht katheter) na een borstsparende operatie bij patiënten met beginnende borstkanker stadium I en II, geeft dezelfde resultaten voor overall overleving (97,27% in de APBI groep versus 95,55% in de WBI groep was op 5 jaar nog in leven), ziektevrije overleving en iets meer kans op een lokaal en/of regionaal recidief. 9 patiënten uit de APBI groep versus 5 patiënten uit de WBI groep hadden op 5 jaar een recidief (Hazrd ratio: 1,44% en 0,92% (p=0,42).

APBI bestraling savi-catheter

Foto: Savi-Katheter voor Brachy therapie

(Mijn commentaar: Omdat zoveel patiënten meededen aan de studie totaal 1184 en bijna iedereen ziektevrij overleefde is dit niet statistisch significant en lijkt het verschil van 4 patiënten: 9 vs 5 - die een recidief kregen weinig maar procentueel gezien is dat bijna een verdubbeling!!! Echter het bijwerkingenprofiel van de APBI is beter dan de WBI, bv. wat betreft huidbeschadigingen en fibrose en borstpijn.)

En wellicht kunt u met aanvullende ondersteuning van niet-toxische middelen de behandeling effectiever maken en de bijwerkingen nog minder, zie o.a. in studiepublicaties specifiek bij borstkanker en specifiek bij bestraling - radiotherapie).

Hier de vertaling van de resultaten uit het abstract zoals vermeld in een persbericht van het ANP:

De onderzoeksuitkomsten bevestigen dat adjuvante APBI met interstitiële brachytherapie na een borstsparende operatie niet onder doet voor adjuvante WBI met boost voor een geselecteerde groep patiënten met een vroeg stadium van borstkanker: de kans op terugkeer van de tumor in dezelfde borst was in beide groepen hetzelfde. Na vijf jaar follow-up was bij negen patiënten die met APBI waren behandeld en bij vijf die WBI ondergingen sprake van lokaal recidief, wat overeenkomt met cumulatieve recidiefpercentages van 1,44% en 0,92% (p=0,42) respectievelijk. Er werden ook geen significante verschillen gevonden in regionaal recidief tussen de beide groepen. De incidentie van levensreddende ingrepen was laag: er werd eenmaal een borst afgezet bij een APBI-patiënt, en geen bij de WBI-patiënten, en daarnaast werden 2 lumpectomiën (borstsparende operaties) uitgevoerd bij in de APBI-groep en vier in de WBI-groep.

De totale vijfjaarsoverleving was 97,27% in de APBI groep versus 95,55% in de WBI groep; er werd geen verschil vastgesteld in borstkanker-gerelateerde sterfte tussen beide groepen. De werkzaamheid van APBI na vijf jaar was onafhankelijk van de leeftijd van de patiënten of specifieke tumorkenmerken.

Er werd een lage incidentie vastgesteld van alle ernstige late bijwerkingen (rond 3% in beide groepen). Het vijfjaar risico op chronische bijwerkingen (graad 2-3) van de huid was 3,2% bij APBI versus 5,7% bij WBI (p=0,08) en het vijfjaar risico op (graad 2-3) bijwerkingen van het onderhuids bindweefsel was 7,6% tegen 6,3% (p=0,53). Het risico op ernstige (graad 3) fibrose na vijf jaar was 0% bij APBI en 0,2% bij WBI (p=0,46). Het risico op graad 2-3 borstpijn was significant lager bij de met APBI behandelde patiënten (1,14% resp. 3,17%; p=0,0389). Er werden geen chronische graad 4 bijwerkingen gemeld, en er werd geen verschil in mastectomie percentages vastgesteld tussen de groepen.

Over APBI met brachytherapie 
Versnelde, gedeeltelijke borstbestraling met brachytherapie (APBI brachytherapie) bestaat uit een kort traject met een hoge dosis bestraling van patiënten met een vroeg stadium borstkanker, waarbij uitsluitend de plek waar de tumor zat, met een kleine marge er omheen waar zich mogelijk tumorcellen zouden kunnen bevinden, wordt bestraald. APBI met brachytherapie wordt toegepast als onderdeel van een borstsparende behandeling (Breast Conserving Therapy) die bestaat uit lumpectomie, gevolgd door bestraling.

De standaard bestralingstherapie als onderdeel van BCT was tot dusver bestraling van de hele borst (WBI). WBI stelt de hele borst plus omringende vitale organen aan straling bloot en vereist drie tot zeven weken achtereen dagelijkse behandeling, waarbij de straling extern wordt toegediend. Bij APBI met interstitiële brachytherapie wordt alleen de lumpectomie holte en het direct omringende weefsel bestraald en deze behandeling wordt meestal in slechts 4-5 dagen achtereenvolgende dagen gedaan.

APBI met interstitiële brachytherapie biedt drie substantiële voordelen ten opzichte van WBI: vermindering van het totale bestralingsoppervlak, waardoor vooral hart, longen en huid worden ontzien, een kortere behandelingstijd en een ruimere mogelijkheid van eventuele toekomstige behandelingsopties.

Het volledige studierapport: 5-year results of accelerated partial breast irradiation using sole interstitial multicatheter brachytherapy versus whole-breast irradiation with boost after breast-conserving surgery for low-risk invasive and in-situ carcinoma of the female breast: a randomised, phase 3, non-inferiority trial. is tegen betaling in te zien op de website van The Lancet.

Op de website van de producent van de gebruikte brachy therapie van de studie kunt u een videopresentatie bekijken hoe bovengenoemde studie werd gepresenteerd op ASTRO, het borstkanker congres december 2015.

Hier het abstract van de studie uit de Lancet:

The difference between treatments was below the relevance margin of 3 percentage points. Therefore, adjuvant APBI using multicatheter brachytherapy after breast-conserving surgery in patients with early breast cancer is not inferior to adjuvant whole-breast irradiation with respect to 5-year local control, disease-free survival, and overall survival.

Lancet. 2015 Oct 19. pii: S0140-6736(15)00471-7. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00471-7. [Epub ahead of print]

5-year results of accelerated partial breast irradiation using sole interstitial multicatheter brachytherapy versus whole-breast irradiation with boost after breast-conserving surgery for low-risk invasive and in-situ carcinoma of the female breast: a randomised, phase 3, non-inferiority trial.

Abstract

BACKGROUND:

In a phase 3, randomised, non-inferiority trial, accelerated partial breast irradiation (APBI) for patients with stage 0, I, and IIA breast cancer who underwent breast-conserving treatment was compared with whole-breast irradiation. Here, we present 5-year follow-up results.

METHODS:

We did a phase 3, randomised, non-inferiority trial at 16 hospitals and medical centres in seven European countries. 1184 patients with low-risk invasive and ductal carcinoma in situ treated with breast-conserving surgery were centrally randomised to either whole-breast irradiation or APBI using multicatheter brachytherapy. The primary endpoint was local recurrence. Analysis was done according to treatment received. This trial is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT00402519.

FINDINGS:

Between April 20, 2004, and July 30, 2009, 551 patients had whole-breast irradiation with tumour-bed boost and 633 patients received APBI using interstitial multicatheter brachytherapy. At 5-year follow-up, nine patients treated with APBI and five patients receiving whole-breast irradiation had a local recurrence; the cumulative incidence of local recurrence was 1·44% (95% CI 0·51-2·38) with APBI and 0·92% (0·12-1·73) with whole-breast irradiation (difference 0·52%, 95% CI -0·72 to 1·75; p=0·42). No grade 4 late side-effects were reported. The 5-year risk of grade 2-3 late side-effects to the skin was 3·2% with APBI versus 5·7% with whole-breast irradiation (p=0·08), and 5-year risk of grade 2-3 subcutaneous tissue late side-effects was 7·6% versus 6·3% (p=0·53). The risk of severe (grade 3) fibrosis at 5 years was 0·2% with whole-breast irradiation and 0% with APBI (p=0·46).

INTERPRETATION:

The difference between treatments was below the relevance margin of 3 percentage points. Therefore, adjuvant APBI using multicatheter brachytherapy after breast-conserving surgery in patients with early breast cancer is not inferior to adjuvant whole-breast irradiation with respect to 5-year local control, disease-free survival, and overall survival.

FUNDING:

German Cancer Aid.

Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

PMID:
26494415
[PubMed - as supplied by publisher]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Versnelde gedeeltelijke borstbestraling - APBI - met inwendige brachytherapie geeft zelfde resultaten op overleving en iets meer kans op recidief vergeleken met boostbestraling van de hele borst(WBI) na borstsparende operatie."


Gerelateerde artikelen