Update 16 januari 2021: 

Lees ook deze informatie verstrekt vanuit het Zorginstituut over protonenbestraling in Nederland:

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie (bestraling). De wijze waarop de straling wordt opgewekt is bij protonentherapie anders dan het geval is bij de conventionele technieken (zoals fotonenbestraling). Dit maakt het mogelijk een hogere dosis op de tumor en een lagere dosis op de omliggende organen en weefsels te geven. Voordeel van dit laatste is dat de schade aan omringende organen en weefsels kan worden beperkt. Als gevolg daarvan kunnen ernstige bijwerkingen, die vaak pas jaren laten optreden, worden verminderd.

Protonentherapie beschikbaar in Nederland

Vanaf begin 2018 is protonentherapie in Nederland beschikbaar. Het Protonen Therapie Centrum Groningen (PTCG) heeft als eerste een start gemaakt met het toepassen van protonentherapie bij daarvoor in aanmerking komende patiënten. Ook het in Delft gevestigde protonencentrum, Holland Particle Therapy Centre (HPTC), en het in Maastricht gevestigde centrum, Zuidoost Nederland Proton Therapy Centre (ZON-PTC), zijn inmiddels begonnen met de behandeling van patiënten met protonentherapie.


>>>>>lees verder


1 maart 2015: Bron: de Volkskrant:

De Volkskrant schrijft dat er in zowel Groningen als Delft een nieuw protonencentrum gebouwd gaat worden die vanaf 2017 operabel moeten zijn. Ondanks dat minister Schippers slechts toestemming heeft gegeven voor slechts 1 centrum. En ook Amsterdam en Maastricht zeggen dat ze klaar zijn om met de bouw te beginnen. De strijd om het geld is losgebarsten want allemaal willen ze contracten afsluiten met de ziektekostenverzekeraars. Nu nog de patiënt. Zie ook gerelateerde artikelen voor studies met protonenbestraling

protonentherapie

Maar lees het artikel maar: 

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/nederland-krijgt-twee-centra-voor-behandeling-kanker-met-protonen~a3873487/

En dit schrijft prof. dr. Kaanders mij, dus niet meer naar hemn en zijn collega bellen:

In uw berichtgeving over protonentherapie vermeldt u steeds mijn naam als contact- en informatie-persoon. Mensen zijn daardoor in de veronderstelling dat ze bij mij terecht kunnen voor informatie en dat ik een verwijzing naar een protonencentrum voor ze kan regelen. Ik krijg daarom veel verzoeken via telefoon en e-mail. Helaas moet ik deze mensen steeds weer teleurstellen omdat ik geen verwijsmogelijkheden heb en bovendien juist kritisch sta tegenover protonentherapie (zie o.a. bericht Trouw 28 feb).
Ik wil u daarom dringend verzoeken mijn naam en contactgegevens van uw site te verwijderen.
Hetzelfde geldt overigens voor mijn collega, prof. Terhaard.
Hartelijke groet,
Prof. Dr. J.H.A.M. Kaanders

Dr. C.H.J. Terhaard, radiotherapeut, afdeling Radiotherapie, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85500, 3508 GA
Utrecht, tel.: 088 755 55 55, e-mailadres: c.h.j.terhaard@umcutrecht.nl,

Prof. dr. J.H.A.M. Kaanders, radiotherapeut, afdeling Radio-therapie, Huispost 874, route 874, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, tel.: 024 361 45 05,
e-mailadres: j.kaanders@rther.umcn.nl

12 juli 2014: er komt voorlopig maar 1 protonencentrum voor protonenbestraling aldus minister Schippers. En heeft natuurlijk alles te maken met geld. En de macht van de ziektekostenverzekeraars. Maar lees het artikel in de Volkskrant maar.

De geplande bouw van vier centra voor een geavanceerde kankertherapie lijkt van de baan. De zorgverzekeraars willen niet alle behandelingen vergoeden. Voor de meerwaarde van protonentherapie, een nieuwe vorm van bestralen, bestaat in veel gevallen nog onvoldoende bewijs terwijl de behandeling veel duurder is dan traditionele bestraling.

De verzekeraars schrijven in een nog vertrouwelijk advies aan het landelijke bestuur dat zij met één centrum een contract willen sluiten, en daarnaast willen doorverwijzen naar een buitenlandse kliniek. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) neemt komende week een besluit.

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft vier (consortia van) academische ziekenhuizen een vergunning gegeven voor de bouw van een centrum voor protonenbestraling. De plannen, waarmee naar schatting 350 miljoen euro is gemoeid, zijn vergevorderd. Zo heeft Holland PTC in Delft de financiering al rond en maakte het Groningse UMCG onlangs bekend welk bedrijf de apparatuur gaat leveren. Lees vereder>>>>>>>>

7 maart 2014: Lees ook artikel over effect van protonenbestraling bij prostaatkanker:  Protonenbestraling geeft extreem goede resultaten op 5 jaars overleving en ziektevrije tijd bij prostaatkankerpatiënten in vergelijking met de meest gebruikte fotonen IMRT bestraling (intensity-modulated radiation therapy).

Twee ziekenhuizen. UMC - Groningen en samenwerkingsverband van Erasmus Medisch Centrum - Rotterdam, TU Delft en LUMC - Leiden, hadden officieel al toestemming gekregen van minister Schippers om protonen bestraling te gaan toepassen. Aanvragen van Maastricht en Amsterdam zijn inmiddels ook goedgekeurd.

Als je dan hieronder leest wat voor antwoord ik kreeg op mijn vragen over protonen bestraling dan is wel duidelijk dat kankerpatiënten soms gewoon worden voorgelogen en het KWF een organisatie is die manipuleert en bedriegt.

Zie verder in gerelateerde artikelen meerdere studiepublicaties met protonenbestraling

7 oktober 2013: Bron: de Volkskrant

Op het symposium van het KWF van 1 oktober 2013 stelde ik een vraag over protonenbestraling. Een radioloog uit het panel legde precies uit wat het verschil was tussen protonenbestraling en klassieke bestraling maar er werd wel duidelijk bij gezegd dit is een nog onbewezen behandeling en nog lang niet aan de orde. Terwijl al jaren patiënten uit Nederland, vooral kinderen en jong volwassenen, naar Duitsland gaan, vergoed en wel voor protonenbestraling in bv. Essen. En lees in gerelateerde artikelen dat protonenbestraling, hoewel duurder als behandeling een enorme winst op kan leveren voor de patiënt door de weinige bijwerkingen enz. maar waar dus ook veel winst is te behalen, ook puur fiancieel, omdat deze patiënten minder zorg nodig hebben later.

Opvallend dat Ben Crul, ook gezeten in dat panel, er op het symposium geen enkel commentaar bij gaf. Ik wilde er nog even over doorgaan maar Twan Huijs, discussieleider, kapte mij af met de opmerking dat ik blijkbaar een expert was. Einde discussie. Op een symposium dat pretendeerde het publiek te informeren over de nieuwste ontwikkelingen notabene.

Maar vandaag kwam de Volkskrant  met de achtergrond van waarom er op dat symposium niets over gezegd mocht worden blijkbaar. Wegens de hoge kosten gaat de geplande bouw van vier centra voor protonenbestraling waarschijnlijk niet door. Lees het grote voorpagina artikel uit de Volkskrant, met ja ja vooral aan het woord Ben Crul, medisch adviseur van Achmea, een grote ziektekostenverzekeraar. 

Straks investeren we tientallen miljoenen en staan de centra grotendeels leeg omdat er alweer betere behandelingen zijn. (Ben Crul, medisch adviseur)

Zo werkt dat dus in Nederland binnen de gezondheidszorg en in de voorlichting aan het publiek.  

Zo begint het artikel in de Volkskrant:

De geplande bouw van vier dure kankercentra staat op losse schroeven nu de zorgverzekeraars weigeren er behandelingen te vergoeden. Minister Schippers van Volksgezondheid wil naar verwachting nog deze maand een aantal academische ziekenhuizen een vergunning geven voor protonentherapie, een nieuwe vorm van bestraling.

Over de meerwaarde van deze behandelwijze bestaan twijfels. Daarom willen verzekeraars maar met één centrum een contract afsluiten.

De bouw van de vier centra kost ongeveer 350 miljoen euro, een behandeling kost enkele tienduizenden euro's per patiënt. De plannen zijn in een vergevorderd stadium. 

Holland PTC (een samenwerking van de academische ziekenhuizen in Rotterdam en Leiden, en de TU Delft) wil over drie jaar de deuren openen in een kliniek naast snelweg A13, waarvoor het ontwerp al af is. Ook in Maastricht, waar het UMC samenwerkt met een bestralingsinstituut, is de architect klaar en de financiering rond. Het Groningse UMCG heeft de Europese aanbestedingsprocedure in gang gezet. En in Amsterdam, waar het AMC, het VUmc en het Antoni van Leeuwenhoek gaan samenwerken, zijn gesprekken met de bank aanstaande.

Onbewezen techniek
Artsen en zorgverzekeraars zijn achter de schermen met het ministerie in gesprek. De minister heeft met de ziekenhuizen al een bestuurlijk akkoord gesloten. Maar zorgverzekeraars menen dat het geen pas geeft in tijden van grootschalige bezuinigingen een nog onbewezen techniek in te voeren. Lees het hele artikel verder>>>>>>>

18 september 2013: Verschillende mensen vragen hoe en waar ze een aanvraag kunnen doen voor protonenbestraling. In de gerelateerde artikelen staan adressen van klinieken in Duitsland. In Nederland kunt u informatie vragen bij:

1 maart 2015: dit schrijft prof. dr. Kaanders mij, dus niet meer naar hun bellen:

In uw berichtgeving over protonentherapie vermeldt u steeds mijn naam als contact- en informatie-persoon. Mensen zijn daardoor in de veronderstelling dat ze bij mij terecht kunnen voor informatie en dat ik een verwijzing naar een protonencentrum voor ze kan regelen. Ik krijg daarom veel verzoeken via telefoon en e-mail. Helaas moet ik deze mensen steeds weer teleurstellen omdat ik geen verwijsmogelijkheden heb en bovendien juist kritisch sta tegenover protonentherapie (zie o.a. bericht Trouw 28 feb).
Ik wil u daarom dringend verzoeken mijn naam en contactgegevens van uw site te verwijderen.
Hetzelfde geldt overigens voor mijn collega, prof. Terhaard.
Hartelijke groet,
Prof. Dr. J.H.A.M. Kaanders

Dr. C.H.J. Terhaard, radiotherapeut, afdeling Radiotherapie, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85500, 3508 GA
Utrecht, tel.: 088 755 55 55, e-mailadres: c.h.j.terhaard@umcutrecht.nl,

Prof. dr. J.H.A.M. Kaanders, radiotherapeut, afdeling Radio-therapie, Huispost 874, route 874, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, tel.: 024 361 45 05,
e-mailadres: j.kaanders@rther.umcn.nl

1 augustus 2013: bron: ANP

Protonentherapie komt ook in Nederland beschikbaar. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft de academische ziekenhuizen van Groningen, Amsterdam, Leiden en Maastricht een vergunning voor het behandelen van kankerpatiënten met protonentherapie. Tot nu toe werden kankerpatiënten die voor protonentherapie in aanmerking kwamen doorgestuurd naar Duitsland. Dit werd dan wel altijd vergoed als dit gebeurde op een verwijzing door Nederlanse oncoloog. Vooral kinderen en jong volwassenen worden doorverwezen. In Amsterdam gaan de academische ziekenhuizen samen (AvL, VUmc en AMC) hiervoor een eigen protonencentrum bouwen. Dit centrum zou in 2017 gereed moeten zijn. De Gezondheidsraad verwacht dat minimaal 9000 kankerpatienten per jaar hiervoor in aanmerking komen

Protonentherapie is een voor de patiënt minder belastende vorm van bestralen, maar zie in gerelateerde artikelen wat protonen bestraling precies is en welke resultaten ermee zijn geboekt.


Plaats een reactie ...

15 Reacties op "Protonenbestraling een overzicht van recente ontwikkelingen."

 • de ruijter korver :
  Protonen bestraling wordt op dit moment als experiment al uitgevoerd in het AZU academisch ziekenhuis Utrecht en vergoed..
  U zult ws daar ook de uroloog moeten opzoeken of daar vragen wie er in aanmerking komen..
  Ik weet dat alvleesklierkanker daar al wordt bestraald op die wijze ..anders vragen bij het A v leeuwenhoek in Amsterdam daar is alle info verkrijgbaar
  succes tineke
  • wim koring :
   Beste Tineke,
   Inmiddels kontakt gehad met een radioloog van het AZu te Utrecht.Deze heeft totaal geen info over protonenbestraling dat het in dit ziekenhuis of welk ander ziekenhuis in nederland al word (experimenteel) gedaan.
   Morgen ga ik het A.v Leeuwenhoek in Amsterdam dan maar proberen voor info.
   • Kees :
    Beste Wim,

    Ik neem aan dat je de radioloog hebt gebeld waarvan ik het adres enz. in bovenstaand artikel heb geplaatst. Het is wel vreemd dat die man nu zegt niets te weten van protenenbestraling, terwijl hij en zijn collega uit de Radboud enkele jaren geleden in NTvG een artikel over protonen bestraling met die adresgegevens voor vragen van informatie over protonenbestraling hebben gepubliceerd. Zie eerste bericht in deze google search: https://www.google.nl/?gws_rd=cr&ei=n4M5UuW9HI-Z0AXooYCQBg#q=protonen+bestraling+umc+utrecht

    Zoals zo vaak zwijgen of liegen Nederlandse artsen over behandelingsmogelijkheden in binnen- en buitenland, alleen maar omdat het waarschijnlijk duurder is of omdat er een onvoldoende capaciteit is.

    Ik zou rechtstreeks contact opnemen met een van de adressen in duitsland als ik jou was.

    Groeten, Kees Braam
    • Kees :
     Als aanvulling op bovenstaande. dit staat op de website van het Radboud:

     In Duitsland is protonentherapie sinds dit jaar mogelijk. Patiënten die in het UMC St Radboud behandeld worden voor kanker en in aanmerking komen voor deze protonentherapie, worden daarom doorverwezen naar het protonentherapiecentrum in Essen, zolang deze therapie niet in Nederland beschikbaar is. Vragen over deze therapie kunt u aan uw behandelend arts stellen. Vanzelfsprekend kunt u voor uw verdere behandeling terecht bij uw arts in het UMC St Radboud.

     Bron: https://www.umcn.nl/Zorg/Afdelingen/radiotherapie/Pages/Protonentherapieinvieruniversitairmedischecentra.aspx
     • wim koring :
      Beste Kees,
      Inderdaad heb ik de mail gestuurd naar de radioloog vanuit het artikel..
      De volgende mail kreeg ik terug:
      Geachte Hr Koring,      In het UMCUtrecht is er geen protonenfaciliteit, nog elders in Nederland.

      Er bestaat in de literatuur mijns inziens geen bewijs dat protonen therapie voor het prostaatkanker beter is dan photonen therapie.

      Ik heb een copy van uw mail gestuurd naar Prof van ....., die zich in ons instituut met name bezig houdt met behandeling van prostaatkanker,

      Heb hier weer op geantwoord maar nog geen respons gehad.
      Ik ga weer verder zoeken in de artikelen die je beschreven heb.De aanvraag voor Essen heb ik al thuis,helaas werken onze ziekenhuizen erg traag.Heb om een MRI gevraagd in mijn ZH bij mijn uroloog,Deze word gevraagd te sturen naar Essen incl de rest van mijn dossiër(die heb ik al wel)
      Hartelijk dank in ieder geval voor je geplaatste berichten.Ik ga zeker verder op onderzoek uit!!

      Vriendelijke groet,Wim.
      • Taco :
       Goede vriend van mij wordt op dit moment behandeld in RPTC Munchen, voor pancreas carcinoom. Verzekeraar Z&Z had eerst aangegeven: Behandeling in buitenland voor protonen therapie? Laat uw behandelend arts een aanvraag schrijven.
       Aldus gedaan,......en afgewezen. Valt niet onder de basiszorg in nederland. (geen verdere argumenten)
       Hij is met geleend geld de behandeling gestart, zie ook: facebook "John-van-Soeren-en-Protonentherapie"
       Ik ben nu met CVZ en vele radiotherapeuten in gesprek om de behandeling vergoed te krijgen. Volgens CVZ zit protonen therapie, onder voorwaarden (!), wel in de basiszorg. Maar wat zijn de voorwaarden, volgens "stand van de Wetenschap en Praktijk" ?
       Volgens zijn internist is deze therapie beste alternatief voor de zwaarste chemo. Maar internist mag geen protonen therapie voorschrijven (komen we achteraf achter), dat zou alleen een radiotherapeut mogen!
       Volgens diversen is protonen behandeling van pancreas niet (goed) mogelijk. Echter bij RPTC zijn al 26 gevallen gedocumenteerd waarbij na 6 maanden, bij 66% van gevallen, 60%-70% reductie van tumor volume was. Reactie radioloog: ik heb het niet in een wetenschappelijk artikel gelezen.
       Nu in overleg met prof. Micke, om wetenschappelijke onderbouwing te krijgen.
       • Taco :
        Groot verschil tussen ziektekostenverzekeringen in EU.
        Nederland: alleen "veilige zorg", dwz bewezen volgens stand van Wetenschap en Praktijk"
        Duitsland: alles wordt vergoed, tenzij verzekeraar kan aantonen dat het niet werkt (omgekeerde bewijslast)
  • wim koring :
   Hartelijk dank!!
   Ik ga het meteen uitzoeken!
   Vr Gr,Wim
   • Jan Verkade :
    Beste Wim Koring,
    Helaas de discusie, na mijn reactie van 18-08-2013 tot vandaag, niet gevolgd wat mij zeer spijt, had graag toen al gereageerd op je vragen.
    Bij mij was er kanker vast gesteld na een biopty in het Bangkok Hospitaal eind november 2012, mijn Glaeson score was 6 and PSA was 11, het was nog niet uitgezaaid, dat is namelijk een van de voorwaarden om voor Proton Therapy behandeling in aan merking te komen.
    Had voor die tijd al informatie verzameld van wat te doen, voor als het bij mij zo ver zou komen, zeker in verband dat een broer van mij enkele jaren geleden al was overleden door uitzaaingen van de prostaat naar ruggemerg.
    Na de vaststelling in November direct contact op genomen met het National Cancer Center, in Seoul,
    South Korea, waar ik begin Januarie 2013 al terecht kon voor behandeling.
    De kosten waren helaas voor mijn rekening doordat mijn Nederlandse zieketkostenverzekering door de verzekering werd opgezegd toen ik 65 werd.
    De totale kosten inclusive behandeling, reis transport en verblijf was ongeveer Euro 35000, had het er echter graag voor over omdat ik toen al wist dat dat voor mij de enige aceptabele behandeling zou zijn,( heb een Thaise kennis die in 2007 al een zelfde behandeling met succes had ondergaan) nu na 1 jaar ben ik nog steeds iedere dag blij dat ik toen de juiste beslissing had genomen.
    Ben op 11 Maart 2013 uit korea vertrokken en daar niet meer geweest voor controle.
    Mijn PSA is nu inmiddels gedaald naar 1.6 en laat ik iedere 3 maanden hier in Bangkok door een uroloog controleren.
    Voor eventuele nog vragen mijn telefoon nummer is: +66898106596 Email: jnverkade@gmail.com
    Ben echter heel benieuwd hoe het nu met je is en of je al aan het behanden bent!
    Vr Gr,
    Jan Verkade
    Thailand
    • Wim Koring :
     Hallo Jan,
     Heb je net een email gestuurd naar het adres dat je had opgegeven. Las net pas je bericht hier.....
     Groet, Wim
 • Jan Verkade :
  Kan het van harte aanbevelen!
  Heb zelf afgelopen winter toen in November vorig jaar na een bioptie prostaat kanker was vastgesteld, "Proton Beam Therapie" ondergaan in het "National Cancer Center", in Seoul Korea,(nu 6 maanden later nog iedere dag blij dat ik daar geweest ben).
  Als outpatient 39 dagen 2 minuten per dag bestralen, tot nu toe totaal geen bijwerkinging of ongemakken ondervonden.
  Vr. Gr.
  Jan Verkade
  Thailand
  • wim koring :
   Beste Jan,
   Allereerst wil ik je feliciteren met de geslaagde behandeling.
   Er is bij mij ook prostaatkanker geconstateerd.Zonder uitzaaiengen.Van de 10 biopten 5 met kwaadaardige cellen.Aan 1 kant 1 vd 5 en de andere kant 4 vd 5.Mijn PSA was niet zo heel hoog 4,2. Ik zit op 6 gleacon.Ze wilde in principe de gehele prostaat verwijderen (da vinci methode)maar door hartinfarct en stent durven ze de operatie niet aan.En hebben ze geadviseerd voor bestralingen in daniel den hoed.Maar deze geeft veel bijwerkingen(beschadigingen).Nu zat ik bij jou te lezen over de protonen bestralingen.En dat er bij jou niets beschadigd was.Hoe heb jij dit gedaan?M.b.t de verzekering of heb je het zelf bekostigd?Wat zijn eventueel de kosten hiervan? Wat ik begreep woon je in Thailand.
   Ik ben nu bezig om het in Duitsland te laten doen omdat het in Nederland nog niet is.Hadden ze het in Nederland vastgesteld?
   Afwachtend op je antwoord,
   Vriendelijke groet,Wim Koring.
   • wim koring :
    Zijn er misschien nog meer mensen die een protonenbehandeling (prostaatkanker) hebben ondergaan?
    Ik ben begonnen om een aanvraag te starten bij de protonenkliniek in Essen Duitsland.
    Alle info is welkom!'
    Vriendelijke groet,
    Wim Koring.
 • W Hoogendorp :
  Waarom wordt het omvangrijke werk van Otto Warburg genegeerd?
  Twee-voudig Nobelprijswinnaar.
  Wereldschokkend boek: Het verzwegen verhaal over kanker.
  Kanker is al bijna een eeuw te voorkomen.
  • Adriaan Volker :
   Een aanrader om ook de andere kant van de medische medaille te bekijken is het boek: "Wat artsen je niet vertellen" met als ondertitel: "Over de gevaren van de moderne geneeskunde" van Lynne McTaggart: ....Vele van de ernstigste en slordigste fouten in de opzet van onderzoeken waren over het hoofd gezien. Uit sommige bleek duidelijk dat bepaalde medicijnen kanker veroorzaken, maar toch zag je topwetenschappers vrolijk om de cijfers heen slalommen om niet te behoeven erkennen wat er zo zonneklaar uit naar voren kwam. De eigen wetenschappelijke literatuur van de geneeskunde leverde het overweldigende bewijs dat ze op sommige punten niet alleen niet werkte, maar zelfs uiterst gevaarlijk was. Dit was geen wetenschap. Dit was een zo vastgebakken, zo ingeworteld geloofssysteem, dat elk er niet mee strokend feit praktisch als heiligschennis werd afgedaan..... (p 19).

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Protonenbestraling van patienten >> Protonenbestraling voor patienten >> Protonenbestraling na operatie >> Protonencentra Delft en Groningen >> Protonenbestraling naast chemo >> Protonenbestraling voor neus- >> Protonenbestraling wordt in >> Protonenbestraling blijkt >> Protonenbestraling bij recidief >> Protonen bestraling is significant >>