21 novermber 2010: Bro: Am J Clin Nutr. 2010 Feb;91(2):381-90. Epub 2009 Dec 9. (vertaald met hulp van google translation)

Het naleven van een mediterraan dieet (veel groenten, vis, olijfolie enz.) wordt geassocieerd met een significant lager risico voor het krijgen van maagkanker, blijkt uit de resultaten van een grote Europese prospectieve bevolkingsstudie uitgevoerd door het Catalaanse Instituut voor Oncologie, Idibell, in Barcelona, Spanje, en collega's van de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC).

"Het mediterrane voedingspatroon wordt verondersteld te beschermen tegen kanker, hoewel de bewijzen van cohort studies die de relatie met kanker hebben onderzocht beperkt zijn," schrijven Genevieve Buckland, BS,  en collega's.

Het doel van deze studie was de associatie tussen therapietrouw te evalueren om de relatie tussen een Mediterraan dieet en het ontwikkelen van adenocarcinomen van de maag te onderzoeken. De studie bestond uit 485.044 deelnemers uit 10 Europese landen die voedings-en lifestyle-informatie verstrekten op verzoek van de EPIC aan de hand van een vragenlijst. De leeftijd was 35 tot 70 jaar, en 144.577 personen waren mannen.  

De onderzoekers evalueerden de associatie tussen het voornamelijk gebruik van een mediterraan dieet en adenocarcinoom van de maag met betrekking tot de anatomische locatie (cardia en noncardia) en histologische types (diffuus en darm). Het veel of weinig gebruik van een Mediterraan diet werd aan de hand van 9 aandachtspunten vastgesteld. Bij elk punt meer waaraan mensen op deze schaal voldeden werd het risico op maagkanker verkleind met 5% tot 7% (95% CI, 0,91 tot 0,99).

Tijdens een gemiddelde follow-up van 8,9 jaar, waren er 449 gevallen van door onderzoek bevestigde maagdarmkanker die konden worden geanalyseerd. In vergelijking met een weinig gebruik van een mediterraan dieet, werd therapietrouw (veel gebruik van het Medirterraandieet) geassocieerd met een significante afname van het risico op een adenocarcinoom van de maag (hazard ratio , 0,67, 95% betrouwbaarheidsinterval , 0,47 tot 0,94), na stratificatie per centrum en leeftijd en na correctie voor bekende risico factoren van kanker. Trends waren vergelijkbaar voor de gekalibreerde resultaten (totale HR voor maagdarmkankergezwellen: 0,93, 95% CI, 0,89 tot 0,99).

"Meer aansluiting bij een rMED [relatieve mediterrane dieet] is geassocieerd met een significante vermindering van het risico van het optreden van GC [maag- en darmkanker tumoren]," schrijven de auteurs. "Voor zover ons bekend, is dit de eerste studie naar de relatie tussen het mediterrane dieet en GC - spijsverteringskanker"

Am J Clin Nutr. 2010 Feb;91(2):381-90. Epub 2009 Dec 9.

Adherence to a Mediterranean diet and risk of gastric adenocarcinoma within the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort study.
Buckland G, Agudo A, Luján L, Jakszyn P, Bueno-de-Mesquita HB, Palli D, Boeing H, Carneiro F, Krogh V, Sacerdote C, Tumino R, Panico S, Nesi G, Manjer J, Regnér S, Johansson I, Stenling R, Sanchez MJ, Dorronsoro M, Barricarte A, Navarro C, Quirós JR, Allen NE, Key TJ, Bingham S, Kaaks R, Overvad K, Jensen M, Olsen A, Tjønneland A, Peeters PH, Numans ME, Ocké MC, Clavel-Chapelon F, Morois S, Boutron-Ruault MC, Trichopoulou A, Lagiou P, Trichopoulos D, Lund E, Couto E, Boffeta P, Jenab M, Riboli E, Romaguera D, Mouw T, González CA.

Unit of Nutrition, Environment and Cancer, Cancer Epidemiology Research Programme, Catalan Institute of Oncology, Idibell, Barcelona, Spain.

Abstract
BACKGROUND: The Mediterranean dietary pattern is believed to protect against cancer, although evidence from cohort studies that have examined particular cancer sites is limited.

OBJECTIVE: We aimed to explore the association between adherence to a relative Mediterranean diet (rMED) and incident gastric adenocarcinoma (GC) within the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study.

DESIGN: The study included 485,044 subjects (144,577 men) aged 35-70 y from 10 European countries. At recruitment, dietary and lifestyle information was collected. An 18-unit rMED score, incorporating 9 key components of the Mediterranean diet, was used to estimate rMED adherence. The association between rMED and GC with respect to anatomic location (cardia and noncardia) and histologic types (diffuse and intestinal) was investigated. A calibration study in a subsample was used to control for dietary measurement error.

RESULTS: After a mean follow-up of 8.9 y, 449 validated incident GC cases were identified and used in the analysis. After stratification by center and age and adjustment for recognized cancer risk factors, high compared with low rMED adherence was associated with a significant reduction in GC risk (hazard ratio: 0.67; 95% CI: 0.47, 0.94). A 1-unit increase in the rMED score was associated with a decreased risk of GC of 5% (95% CI: 0.91, 0.99). There was no evidence of heterogeneity between different anatomic locations or histologic types. The calibrated results showed similar trends (overall hazard ratio for GC: 0.93; 95% CI: 0.89, 0.99).

CONCLUSION: Greater adherence to an rMED is associated with a significant reduction in the risk of incident GC.

PMID: 20007304 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Voeding en leefstijl: Het volgen van een Mediterraandieet verkleint beduidend het risico op spijsverteringskanker (maagkanker en darmkanker), aldus grote Europese bevolkingsstudie in 10 landen bij 450.000 mensen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Deze 6 wetenschappelijke onderzoeken >> Bloedverdunners die vitamine >> Een nieuw drinkvoedingsproduct, >> Insulineresistentie: meer >> Urinetest kan iemand persoonlijk >> Alcohol is vaak de oorzaak >> Alcohol vergroot kans op overlijden >> Algemeen: Aangepast voedingspatroon >> Algemeen: Wat is er met ons >> Caffeine: mensen met een dieet >>