27 februari 2012: inmiddels is onderstaande studie van het WCRF al enkele malen vernieuwd, maar interessant blijft de conclusie

10 februari 2006: Bron: World Science

Per 12 februari reactie op onderstaande berichtgeving van WCRF - Wereld Kanker Onderzoek Fonds toegevoegd, zie onder onze berichtgeving.

Hoewel de Nederlandse media anders willen doen geloven blijkt uit een grote prospectieve studie bij 47.000 vrouwen over acht jaar wel degelijk dat het gebruik van vet invloed heeft op het risico van kanker en hart- en vaatziektes. World Science schrijft een heel genuanceerd artikel over de resultaten uit deze grote studie die in de Nederlandse media zorgde voor koppen als: minder vet eten geeft geen effect op kanker en hart- en vaatziekten. Dit is misleidend want uit de studie blijkt wel degelijk dat mensen die de goede vetten gebruiken zeker een verminderd risico bleken te hebben. Slechte vetten als verzadigde vetten en transvetten zijn absoluut slecht voor onze gezondheid bewijst ook deze grote studie. Maar leest u het artikel uit World Science en leg dat eens naast die uit bv. de Volkskrant of het AD. Een wereld van verschil in feitelijke verslaggeving en interpretatie van feiten.

Reactie van WCRF:

Afdeling Communicatie
Caroline de Vries
Tel: 020-3449594

Datum: 10-02-2006
Aantal pagina’s: 2

- Persbericht -

Reactie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) op de recente persberichten dat een vetarm dieet de kans op kanker en hartkwalen niet zou verlagen

Naar aanleiding van de resultaten van een groot Amerikaans onderzoek, in het kader van de Women’s Health Initiative (WHI), onder 50.000 vrouwen tussen de 50 en 80 jaar berichtten diverse media dat een vetarm dieet met dagelijks minimaal vijf porties groente en fruit het risico op borst- en darmkanker niet zou verlagen.

Doel van het onderzoek naar zowel borst- als darmkanker was het in kaart brengen van gedragsverandering. Daartoe werd gedurende sessies advies gegeven over het verminderen van de consumptie van vet en het verhogen van de consumptie van groente, fruit en granen. Vervolgens werd door middel van een periodieke vragenlijst acht jaar lang bijgehouden of de vrouwen dit voedingspatroon bleven volgen. In de vragenlijst werd aan de vrouwen gevraagd wat zij precies aten. Hieruit zou blijken dat de vrouwen de geadviseerde voedingsgewoonten veranderd hadden.

Vergeleken met de controlegroep - vrouwen die hun voedingsgewoonten niet veranderden - bleek dat het risico op kanker bij de interventiegroep enigszins verlaagd werd, maar deze resultaten kunnen berusten op toeval. Bloedonderzoek is een meer betrouwbare methode naar voedselconsumptie dan vragenlijsten, omdat mensen de neiging hebben hun bereikte gedragsveranderingen te overdrijven. Bloedmetingen die verricht zijn door voedingsdeskundigen in het kader van het onderzoek naar borstkanker duiden erop dat de meeste wijzingen in de concentratie van het bloed minimaal waren.

In feite is de beoogde consumptie van vet, groente en fruit in het onderzoek niet bereikt. Tevens blijkt uit de gegevens over gewichtsveranderingen van het darmkanker onderzoek dat de interventie groep gemiddeld slechts een gewichtsafname van 0,7 kg in drie jaar tijd bereikt heeft. Volgens WCRF NL geeft dit onderzoek de beperkingen van een vragenlijst over voedingspatronen weer en blijkt hoe moeilijk het veranderen van voedingsgewoonten op lange termijn is wanneer slechts advies wordt gegeven.

Het wetenschappelijk rapport Food, Nutrition and the Prevention of Cancer; a global perspective, dat in 1997 door het World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk is gepubliceerd toont aan dat het dagelijks eten van tenminste vijf porties groente en fruit het risico op kanker met 20% kan verminderen.

- Einde bericht -

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is de enige stichting in Nederland die is gespecialiseerd in de preventie van kanker door gezonde voeding en leefstijl. De stichting, die deel uit maakt van het internationale World Cancer Research Fund (WCRF/ AICR) netwerk, heeft als doel mensen bewust te maken van het feit dat het risico op kanker wordt verlaagd door gezonde voeding en een daarbij behorende leefstijl.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voeding, leefstijl en kanker en geeft voorlichting over kankerpreventie. De voorlichting is gericht op donateurs, gezondheidsdeskundigen en de bevolking in het algemeen. De voorlichtingsprogramma’s zijn opgesteld overeenkomstig het wetenschappelijk rapport Food, Nutrition and the Prevention of Cancer; a global perspective, dat in 1997 door het World Cancer Research Fund netwerk werd gepubliceerd. Dit rapport is een unieke analyse van duizenden onderzoeken naar de relatie tussen voeding en kanker. WCRF werkt op dit moment aan een nieuw rapport dat in 2007 zal uitkomen. Bij dit rapport zijn internationale organisaties als de FAO en de WHO betrokken alsmede onderzoekscentra over de hele wereld – waaronder ook Wageningen Universiteit. Dit tweede rapport zal een evaluatie zijn van tienduizenden onderzoeken op het gebied van voeding, leefstijl en kanker. Alle soorten onderzoek zullen voor analyse worden meegenomen volgens een door het WCRF-netwerk ontwikkelde en onafhankelijk geteste methodologie. Het zal het grootste meest omvattende onderzoek over de relatie tussen voeding en de preventie van kanker zijn, dat ooit is uitgevoerd.

De voorlichtings- en wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds worden gefinancierd door giften van particulieren. Het gironummer van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is: 2127.

Voor meer informatie zie: WCRF-nl. For women, eating “good” fats found more important than eating less fat

Feb. 7, 2006
Courtesy Stanford University Medical Center
and World Science staff

A popular theory claims low-fat diets reduce the risk of cancer and heart disease. But results of a vast new research project suggest that at least for older women, it’s not so. The research, which involved the largest long-term study of a low-fat diet in the United States, found that simply eating less fat won’t generally lower a woman’s risk of cancer or heart disease, scientists said.

The study involved nearly 49,000 women between ages 50 and 79, who were tracked over the course of about eight years on average. It was part of a federally funded research project, the Women’s Health Initiative.
The study showed a modest reduction in breast cancer among the women who started with the highest fat intake before cutting back, said a researcher at the Stanford University School of Medicine in Stanford, Calif., who helped direct the work. It also suggested a health benefit for women who ate less of two types of fats, called saturated and trans fats.

“Just switching to low-fat foods is not likely to yield much health benefit in most women,” said Marcia Stefanick of Stanford, chairman of the steering committee for the initiative. “Rather than trying to eat ‘low-fat,’ women should focus on reducing saturated fats and trans fats.” She also suggested women eat more vegetables, especially dark, leafy greens and cruciferous vegetables, though the trial did not specifically study these foods. Cruciferous vegetables include cabbage, broccoli, radishes, turnips, cauliflower, brussel sprouts, collards, and kale. The findings are reported in the Feb. 8 issue of the Journal of the American Medical Association. The research showed that women on a low-fat diet had a 9 percent lower incidence of breast cancer, but this reduction was too small to be considered statistically significant, scientists said. For instance, in a group of 10,000 women, 42 in the low-fat diet group developed breast cancer each year compared with 45 in the group maintaining their regular eating patterns. The dietary changes also made no appreciable difference in the rates for colorectal cancer and cardiovascular disease, according to the researchers. Forty percent of the participants were assigned to the low-fat diet, in which they were asked to reduce fat intake to 20 percent of their total calories while eating five or more daily servings of vegetables and fruits, and six servings of grains. The other 60 percent served as a comparison group and did not change their diet. Although the theory that low-fat diet would prevent breast and colorectal cancer failed the test, the researchers noted, most of the women assigned to the low-fat diet didn’t meet the 20-percent fat goal. On average, they cut fat intake to 24 percent in the first year, then slowly increased it to 29 percent by the end. The study found women with the highest initial fat intake showed more evidence for reducing their breast cancer risk on the diet, researchers said. And there was a suggestive trend, they added, of lower breast cancer risk for women who initially had the lowest vegetable and fruit intake, then raised that by one daily serving as part of the diet. Stefanick noted that the women weren’t asked to differentiate between “good fats”—the so-called unsaturated fats, found in fish, nuts and vegetable oils—and “bad fats,” which are the saturated fats and “trans fats” found in processed foods, meats and some dairy products. This distinction, related to the molecular structure of the fats, is emphasized in current guidelines for preventing heart disease. “This shows that you can’t rely on using low-fat substitutes to make a difference,” Stefanick said. “You really need to think about what kinds of fats you’re eating and the foods that should be part of your diet, such as vegetables, for instance.” Stefanick advised women to follow a diet low in saturated and trans fats, and rich in vegetables and fiber rather than to strive to eat “low-fat” foods. She also advised them to pay attention to total caloric intake regardless of diet composition and to get regular exercise. Women should also get routine mammograms and screenings for colorectal cancer and heart disease risk, including checking their cholesterol profile, blood pressure, blood sugar and body weight, she added.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Voeding en leefstijl: Het eten van goede vetten i.p.v. slechte vetten heeft groter effect op verminderd risico op kanker en hart- en vaatziekten dan het minderen van vet in zijn algemeenheid blijkt uit grote prospectieve studie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Voedingspatronen en leefstijl >> Voeding en voedingsstoffen >> Voeding en leefstijl: Het >> Voeding en leefstijl:: Gezond >> Voeding: Zijn biologische >> Voeding en leefstijl: Het >> Voeding: naleving van verschillende >>