12 januari 2023: zie ook literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

12 januari 2023: Bron: JAMA Intern Med 2023 Jan 9. Online ahead of print

Het risico om dood te gaan om welke reden dan ook kan iedereen verminderen met bijna 20% door meer voedsel te eten uit een keuze uit vier gezonde eetpatronen, blijkt uit een nieuwe analyse van twee Amerikaanse studies, de Nurses' Health Study en de Health Professionals Follow-up Study.

Naar deze vier diëten - voedingspatronen werd gevraagd Healthy Eating Index 2015 (HEI-2015)Alternate Mediterranean Diet (AMED) score, Healthful Plant-based Diet Index (HPDI), en de Alternate Healthy Eating Index (AHEI).

Mensen die zorgvuldiger een van de gezonde aanbevolen 4 eetpatronen volgden - die allemaal als gemeenschappelijke deler hebben het consumeren van meer volle granen, fruit, groenten, noten en peulvruchten - hadden ook minder kans om te overlijden aan kanker, hart- en vaatziekten en ademhalings- en neurodegeneratieve aandoeningen zoals dementie, Alzheimer, ziekte van Parkinson enz..

Dat blijkt uit de samenvoeging van twee studies. Van 75 230 vrouwen (leeftijd 50,2 jaar) de Nurses' Health Study (NHS; 1984-2020) en 44 085 mannen (leeftijd 53,3 jaar) uit de Health Professionals Follow-up Study (HPFS; 1986-2020).

De belangrijkste uitkomsten waren totale en oorzaakspecifieke mortaliteit in het algemeen en gestratificeerd naar ras en etniciteit en andere potentiële risicofactoren.

De de Alternate Healthy Eating Index (AHEI) beoordeelt uw dieet en kent een score toe variërend van 0 (niet-naleving) tot 110 (perfecte therapietrouw), gebaseerd op hoe vaak u bepaalde voedingsmiddelen eet, zowel gezonde als ongezonde gerechten.

Wie aangeeft geen dagelijkse groente te eten, scoort een nul. Iemand die vijf of meer porties per dag at, zou een 10 verdienen.Voor een ongezonde optie, zoals met suiker gezoete dranken of vruchtensap, wordt de score omgekeerd.
Als een persoon een of meer porties met ugar gezoete dranken of vruchtensap eet, verandert de score in een nul, en geen/nul porties van met suiker gezoete dranken of vruchtensap zouden een 10 opleveren.

Wetenschappelijke studie verbindt hoge scores op de AHEI met een lager risico op chronische ziekten. 
Uit de studie bleek dat mensen die hoger scoorden op de AHEI 19 procent minder risico hadden op chronische ziekten. AHEI-toppers hadden 31 procent minder kans op coronaire hartziekten en 33 procent minder kans op diabetes in vergelijking met mensen met lage AHEI-scores.

De studie heeft aangetoond dat degenen die het hoogst scoren op de AHEI beter presteren op activiteiten zoals traplopen, boodschappen tillen, anderhalve kilometer lopen en deelnemen aan matige of krachtige activiteiten dan degenen die het laagst scoren.

Dit staat in het abstract:

Resultaten:

De uiteindelijke onderzoeksanalyse omvatte 75.230 vrouwen uit de NHS (gemiddelde basislijnleeftijd, 50,2 [7,2] jaar) en 44.085 mannen uit de HPFS (gemiddelde basislijnleeftijd, 53,3 [9,6] jaar).
Tijdens een totale follow-up van 3 559 056 persoonsjaren stierven 31 263 vrouwen en 22 900 mannen.

Bij vergelijking van de hoogste met de laagste kwintielen, waren de gepoolde voor multivariabelen gecorrigeerde HR's van totale mortaliteit 0,81 (95% BI, 0,79-0,84) voor HEI-2015, 0,82 (95% BI, 0,79-0,84) voor AMED-score, 0,86 ( 95% BI, 0,83-0,89) voor HPDI, en 0,80 (95% BI, 0,77-0,82) voor AHEI (P < 0,001 voor trend voor alle).

Alle voedingsscores waren significant omgekeerd geassocieerd met overlijden door hart- en vaatziekten, kanker en luchtwegaandoeningen. De AMED-score en AHEI waren omgekeerd geassocieerd met mortaliteit door neurodegeneratieve ziekte. De omgekeerde associaties tussen deze scores en het risico op sterfte waren consistent in verschillende raciale en etnische groepen, waaronder Spaanse, niet-Spaanse zwarte en niet-Spaanse blanke individuen.

Voor het volledige studierapport moet worden betaald. Hier het abstract van de studie:

2023 Jan 9.
 doi: 10.1001/jamainternmed.2022.6117. Online ahead of print.

Healthy Eating Patterns and Risk of Total and Cause-Specific Mortality

Affiliations 

Abstract

Importance: The current Dietary Guidelines for Americans recommend multiple healthy eating patterns. However, few studies have examined the associations of adherence to different dietary patterns with long-term risk of total and cause-specific mortality.

Objective: To examine the associations of dietary scores for 4 healthy eating patterns with risk of total and cause-specific mortality.

Design, setting, and participants: This prospective cohort study included initially healthy women from the Nurses' Health Study (NHS; 1984-2020) and men from the Health Professionals Follow-up Study (HPFS; 1986-2020).

Exposures: Healthy Eating Index 2015 (HEI-2015), Alternate Mediterranean Diet (AMED) score, Healthful Plant-based Diet Index (HPDI), and Alternate Healthy Eating Index (AHEI).

Main outcomes and measures: The main outcomes were total and cause-specific mortality overall and stratified by race and ethnicity and other potential risk factors.

Results: The final study sample included 75 230 women from the NHS (mean baseline age, 50.2 [7.2] years) and 44 085 men from the HPFS (mean baseline age, 53.3 [9.6] years). During a total of 3 559 056 person-years of follow-up, 31 263 women and 22 900 men died. When comparing the highest with the lowest quintiles, the pooled multivariable-adjusted HRs of total mortality were 0.81 (95% CI, 0.79-0.84) for HEI-2015, 0.82 (95% CI, 0.79-0.84) for AMED score, 0.86 (95% CI, 0.83-0.89) for HPDI, and 0.80 (95% CI, 0.77-0.82) for AHEI (P < .001 for trend for all). All dietary scores were significantly inversely associated with death from cardiovascular disease, cancer, and respiratory disease. The AMED score and AHEI were inversely associated with mortality from neurodegenerative disease. The inverse associations between these scores and risk of mortality were consistent in different racial and ethnic groups, including Hispanic, non-Hispanic Black, and non-Hispanic White individuals.

Conclusions and relevance: In this cohort study of 2 large prospective cohorts with up to 36 years of follow-up, greater adherence to various healthy eating patterns was consistently associated with lower risk of total and cause-specific mortality. These findings support the recommendations of Dietary Guidelines for Americans that multiple healthy eating patterns can be adapted to individual food traditions and preferences.

Similar articles

Plaats een reactie ...

Reageer op "Voeding: naleving van verschillende gezonde eetpatronen wordt geassocieerd met een lager risico op totale en oorzaakspecifieke mortaliteit."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Voedingspatronen en leefstijl >> Voeding en voedingsstoffen >> Voeding en leefstijl: Het >> Voeding en leefstijl:: Gezond >> Voeding: Zijn biologische >> Voeding en leefstijl: Het >> Algemeen: Voeding en voedingstoffen >>