10 maart 2016: Bron: column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar over de hypocrisie van het KWF over voeding in relatie tot kanker. Zie ook in gerelateerde artikelen

Moerman revisited:
'hoogmoed in volle bloei draagt aren van verderf als vrucht’

rood vlees

Inleiding

In 2004 kreeg het SNFK (Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker) van het Voorlichtingsbureau Vlees na overleg met het KWF een brandbrief omdat het SNFKj gesteld had dat vlees kanker  bevordert. Hiervoor zou volgens het Voorlichtingsbureau Vlees geen bewijs zijn. Het Voorlichtingsbureau wilde bewijzen zien, Kwamen die niet dan zagen zij ‘zich genoodzaakt nadere stappen te ondernemen’. Ik mocht vervolgens in een literatuuranalyse in de ‘Orthomoleculaire Koerier’  uit juni van 2004 het bewijs leveren dat rood vlees en vooral vleeswaren het ontstaan van kanker  bevorderen. Op mijn analyse kwam van het Voorlichtingsbureau Vlees na hun eerdere grote mond geen inhoudelijke reactie. Wel werd toen ineens verwezen naar het rapport over voeding en kanker dat de Signaleringscommissie van het KWF inmiddels had uitgebracht en waarin geen voor vlees ongunstige conclusies stonden. Na het uitlenen van hun naam aan het Voorlichtingsbureau Vlees om het SNFK de les te proberen te lezen, besloot ik nu  dat KWF-rapport  ook maar eens precies te gaan bekijken, te meer om het Voorlichtingsbureau  Vlees van het laatste vijgenblad, waarover ze nog suggereerden te beschikken, te ontdoen. Kon dit rapport met de eigen gegevens om te beginnen worden weerlegd?

Analyse KWF-rapport Voeding en Kanker uit 2004.

Ik beperk mij tot wat ik in mijn analyses over vlees besproken heb, Allereerst gaan we naar mijn artikel in de Orthomoleculaire Koerier nummer 108 : hierin toonde ik ondubbelzinnig aan dat vlees de kans op darm- en borstkanker vergroot. Het KWF bagatelliseerde dit risico met name wat betreft darmkanker : er was wel een risico, maar dat zou wel met betere produktiemethodes te verhelpen zijn (speculatieve quatsch). Wat borstkanker betreft vonden ze het niet duidelijk (er was dus ook geen verband volgens hen), maar de verreweg grootste en beste studie die een duidelijk verband liet zien tussen vlees eten en het risico op borstkanker was evenwel aan hun aandacht ontsnapt ( het ging om Boyd NF et al; Br J Cancer 89: 1672-1685, 2003).

Er zaten veel meer blunders in het rapport. Dat kan men lezen in de overige artikelen betreffende dit rapport (zie de nummers 107,109 en 110 van voornoemd tijdschrift).

Er werden zoals men kan lezen in mijn analyses door het KWF ook belangrijke bevindingen van onderzoekers  betreffende voeding en kanker ‘weggemoffeld’ of beter gezegd er werd door het KWF gejokt.

Ik had het KWF mijn artikelen toe doen komen : hier reageerden zij in  de ‘Orthomoleculaire Koerier no 111 van april 2005 op en ik weerlegde dit in hetzelfde nummer van de ‘Orthomoleculaire Koerier’.

Recente bevindingen

Inmiddels is er zeer veel meer onderzoek verricht en kwam in oktober 2015  het bericht dat de internationale topdeskundigen er nu zeker van zijn dat rood vlees het risico op darmkanker  vergroot. Het gaat van iets van 5 naar 6%. Het relatieve risico dat erbij komt is dus 20 procent. Ga je  ervan uit dat 40% kanker krijgt dan is het relatieve risico 2,5% verhoogd. Dit getal is waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke schadelijkheid van rood vlees (want er zijn ook nadelen bij andere ziektes).

De Gezondheidsraad kwam daarnaast met het advies : minder vlees ; meer vis, meer noten, meer groenten en fruit, minder zout en minder alcohol om gezond oud te worden.

Bedenk daarbij dat in de media recent (en ook in de vakliteratuur) berichten waren dat minder zout met als gevolg minder hart- en vaatziekten jaarlijks 5000 mensenlevens zou schelen. Daarbij komt dat veel zout een ondubbelzinnig risico op maagkanker met zich meebrengt. Zie bijvoorbeeld PMID 26589974.

Vijf van de 7 adviezen sporen perfect met de adviezen die Moerman gaf om het kankerrisico te verlagen. Een advies van Moerman was ook gebruik olijfolie : mijn boek ‘Voedingsinterventie bij kanker’  (ISBN 978 90 4940 009 5) geeft op basis van de literatuur aan, dat ook dit zowel wat kankerpreventie als ter preventie van hart- en vaatziekten een zeer goed advies was!

Hoe dan ook de conclusie van het rapport Delprat uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw dat voeding noch preventieve noch therapeutische effecten had bij kanker is  wat het eerste betreft met de recente berichten over rood vlees en darmkanker nog eens expliciet weerlegd. Wat therapeutische effecten betreft : men leze mijn column in ATA uit oktober 2015 : ‘De wereld draait door’: er is onweerlegbaar bewijs dat voeding en kruiden bij bestaande kanker ook therapeutische consequenties hebben.

Rol KWF  in vleesdiscussie

Het KWF had  het eerder opgenomen voor de door het ‘Voorlichtingsbureau vlees’ geponeerde onzin en had getracht in haar rapport uit 2004 het gevaar van vlees te bagatelliseren. Nu het nog zoveel duidelijker is dat rood vlees de kans op kanker vergroot houdt het KWF zich zo stil mogelijk. Wie mijn column’s ‘Vleesch’ (De Orthomoleculaire Koerier nummer 111) en ‘KWFzalverij’ uit het TvOG van april 2008 leest, ziet mijn beweringen onderbouwd.  Nu de ongezonde kant van rood vlees niet meer ontkend kan worden, is het slimmer je mond te houden.  Ja KWF : het is ‘Moerman revisited’ !!

Of nog beter : het wordt tijd dat het KWF door de knieen gaat en Moerman rehabiliteert!!!

Bij dit alles moest ik wat het gekonkel van het KWF over voeding en kanker betreft, denken aan  wat Aeschylus ongeveer 500 jaar voor Christus schreef in de ‘Perzen’ : ‘ hoogmoed in volle bloei draagt aren van verderf als vrucht’ (*).

(*): Aeschylus, ‘Perzen’, vert. Herman van Altena ; eerder geciteerd in ‘Forum’ van Fisser C en Jansen T ; 1998 ; ISBN 90-5027-071-9.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Moerman revisited: hoogmoed in volle bloei draagt aren van verderf als vrucht. Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar legt de hypocrisie van het KWF bloot in vlijmscherpe analyse over voeding bij kanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Vlees en bewerkt vlees, hoe >> Moerman revisited: hoogmoed >> Elke dag rood vlees geeft >> WHO plaatst eten van bewerkt >> Rood vlees eten vergroot aanzienlijk >> Meisjes die in hun adolescentietijd >> Rood vlees en bewerkt vlees >> Rood vlees en bewerkt vlees >> Rood vlees wel degelijk risico >> Vlees en vleesproducten zijn >>