Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veelgebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

Of u kunt een urinetest laten doen bij oplopende PSA, zie deze informatie:  

https://kanker-actueel.nl/mdxhealth-ontwikkelde-een-urinetest-biomarkertest-select-mdx-die-aantoont-of-een-verhoogde-psa-gerelateerd-is-aan-prostaatkanker-en-meet-ook-de-agressiviteit-als-het-prostaatkanker-blijkt-te-zijn.html

Zoek via zoekfunctie of klik op groen gemaakte sleutelwoorden onderaan artikel, of in gerelateerde artikelen voor meer informatie over in onderstaande richtlijnen genoemde medicijnen, behandelingen enz.

6 december 2018: Dit studierapport: Recent trends in the management of advanced prostate cancer geeft een overzicht van de behandelingen bij uitgezaaide prostaatkanker op dit moment d.d. december 2018.

Table 1.

Summary of recent trials in castration-sensitive prostate cancer and non-metastatic (M0) castration-resistant prostate cancer.
TrialYearAgentPopulationPrimary endpointOutcome
summary
CHAARTED 2015 Docetaxel Castration-sensitive prostate
cancer (CSPC)
Overall survival (OS) 13.6-month
OS advantage
STAMPEDE 2016 Docetaxel CSPC OS 15.6-month
OS advantage
LATITUDE 2017 Abiraterone CSPC OS 7% 3-year
OS advantage
STAMPEDE 2017 Abiraterone CSPC OS 17% 3-year
OS advantage
SPARTAN 2018 Apalutamide M0 castration-resistant
prostate cancer (M0 CRPC)
Metastasis-free
survival (MFS)
24.3-month
MFS benefit
PROSPER 2018 Enzalutamide M0 CRPC MFS 21.9-month
MFS benefit

 

Update 15 november 2017:

Op ASCO 2017 werd deze studie: Management of Patients with Advanced Prostate Cancer: The Report of the Advanced Prostate Cancer Consensus Conference APCCC 2017

gepubliceerd waarin 60 specialisten op het gebied van prostaatkanker hun mening geven over 10 discussiegebieden bij de behandeling van prostaatkanker in verschillende stadia. Opvallend dat bij veel discussiepunten er behoorlijk verschillend werd gedacht over voorgestelde behandelingen en er voor veel punten geen consensus was. Ik ga de studie niet vertalen, daarvoor is het teveel en u kunt de vertaling gebruiken van goolge translation rechtsboven dit artikel. Nogmaals zie dit studierapport dat volledig gratis is in te zien: 

Management of Patients with Advanced Prostate Cancer: The Report of the Advanced Prostate Cancer Consensus Conference APCCC 2017

12 juni 2016: zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/kwaliteit-van-leven-en-pijnvermindering-bij-uitgezaaide-hormoonresistente-prostaatkanker-vanuit-patientenervaringen-geanalyseerd-een-meta-analyse.html

10 mei 2013: Bron: The American Urological Association (AUA)

De American Urological Association (AUA) heeft nieuwe richtlijnen gegeven voor het behandelen van patiënten met hormoon resistente vormen van gevorderde uitgezaaide prostaatkanker. Maar schrijft er tegelijkertijd bij dat de ontwikkelingen zo hard gaan dat een behandelend arts wordt aangeraden bij elke patiënt toch steeds de nieuwste studiepublicaties te checken en te kijken of er juist voor die individuele patiënt wellicht nog een andere mogelijkheid is bijgekomen.

Deze richtlijnen zijn zo moeilijk samen te stellen geweest omdat een aantal van de behandelingsopties voor vergevorderde uitgezaaide prostaatkanker pas enkele jaren bekend zijn, aldus de auteurs van de richtlijnen. Zo zijn er sinds 2010 maar liefst 4 nieuwe behandelingsopties goedgekeurd voor vergevorderde uitgezaaide prostaatkanker -  sipuleucel-T (Provenge, Dendreon), cabazitaxel (Jevtana, sanofi-aventis), abiraterone (Zytiga, Janssen), en enzalutamide (Xtandi, Astellas / Medivation) - maar is er nog geen goed gerandomiseerd langjarig onderzoek naar welke aanpak nu het beste zou zijn om de totale overleving te verbeteren. Naast de vier genoemde is ook chemo therapie met docetaxel nog een behandelingsoptie voor hormoonresistente prostaatkanker. Docetaxel is het enige medicijn dat al in 2004 is goedgekeurd en overgebleven uit de oude richtlijnen van voor 2010 voor hormoonresistente prostaatkanker.

"Vóór 2004, zodra de patiënten resistent werden voor hormoon behandelingen werden andere behandelingen alleen nog palliatief toegediend," schrijven de auteurs van de richtlijnen, die onder leiding staan van Michael S. Cookson, MD, van het Vanderbilt-Ingram Cancer Center in Nashville, Tennessee. "Nu lijken bepaalde medicijnen wel jarenlange overlevingswinst op te kunnen leveren maar lijkt ook afhankelijk van stadium van de ziekte en lichamelijke gesteldheid van de patiënt."

Daarom ook bestaan de nieuwe richtlijnen voor een groot deel uit aanbevelingen voor 6 verschillende patiënten profielen. Deze indeling van patiënten profielen vertegenwoordigen de meest voorkomende "klinische scenario's" bij mannen bij wie prostaatkanker niet meer ontvankelijk is voor de traditionele hormoon behandelingen. Aldus de makers van de richtlijnen.

De profielen van de index patiënt omvatten symptomen performance status - lichamelijke gesteldheid, de aanwezigheid of afwezigheid van uitzaaiingen - metastasen en of chemo - docetaxel al eerder werd toegediend.

De volgende zijn de 6 patiënten profielen en de bijbehorende aanbevelingen plus een aanbeveling voor preventie en behandeling van botproblemen. Maar de auteurs benadrukken dat de behandelingsopties snel veranderen en adviseren artsen om deze richtlijnen te gebruiken in combinatie met het raadplegen van de meest recente literatuur en behandeldoelen voor een individuele patiënt:

Profiel patiënt 1: Asymptomatische niet uitgezaaide prostaatkanker:
De patiënt heeft stijgende PSA waarden  (prostaat-specifiek antigeen), ondanks de hormoon therapie maar geen radiologisch bewijs (scans) van uitgezaaide prostaatkanker. Zijn niveau van testosteron productie (castratieniveau) moet nog onder de 50 ng / ml liggen.

Behandelingsaanbevelingen
Observatie - wait and see - bij voortzetting van hormoontherapie. Eerste generatie hormoonbehandelingen - anti-androgenen (flutamide, bicalutamide en nilutamide) of eerste generatie androgeen-remmers (ketoconazol plus steroïde)
geven aan patiënten die niet bereid zijn om observatie te accepteren

Discussiepunten:
Geen van deze behandelingen heeft aangetoond dat het de algehele overleving bij deze patiëntengroep verbeterd. "Omdat alle medicijnen hebben mogelijke bijwerkingen ... en moeten bij gebruik allereerst geen schade toebrengen aan kwaliteit van leven," aldus de auteurs.

Profiel Patiënt 2: Asymptomatische of minimaal sympthomatische prostaatkanker die nog geen chemo - docetaxel hebben gehad als behandeling:
Deze patiënten hebben een stijgende PSA in de meting van het castratieniveaus van testosteron productie en aantoonbaar uitgezaaide ziekte via radiografische beeldvorming - scans.

Behandelingsaanbevelingen
Abiraterone plus prednison, docetaxel of immuuntherapie met sipuleucel-T - Provenge.
Of eerste generatie hormoonbehandelingen of ketoconazol plus steroïden of observatie - wait and see aan die patiënten die geen aanbevolen standaard behandeling willen of kunnen accepteren.

Discussiepunten:
De 3 aanbevolen behandelingen - Abiraterone plus prednison, docetaxel of sipuleucel-T - Provenge.  - werden goedgekeurd door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) voor deze indicatie en gaf een significante verbeterde algemene overleving te zien in gepubliceerde gerandomiseerde klinische trials. Er zijn geen directe vergelijkings studies naar de optimale volgorde van behandelingen. "Als algemeen principe, verdient het de voorkeur
om de stof met de minste bijwerkingen het eerst te geven," aldus de auteurs.
 

Profiel Patiënt 3: Symptomatische uitgezaaide prostaatkanker met goede performance status - goede lichamelijke gesteldheid een nooit chemo gehad.
Deze patiënten hebben een stijgende PSA in de meting van het castratieniveaus van testosteron productie. Hun symptomen moeten worden gerelateerd aan prostaatkanker alleen (en niet aan andere aandoeningen), en kunnen onder meer pijn zijn.

Behandelingsaanbevelingen
Docetaxel
Abiraterone plus prednison
Ketoconazol plus steroïden, mitoxantron, of bestraling (radionuclide therapie) voor patiënten die aanbevolen behandelingen niet willen of kunnen accepteren

Discussiepunten
Sipuleucel-T - Provenge immuuntherapie wordt niet aanbevolen bij symptomatische ziekte, aldus de auteurs.

Profiel Patiënt 4:  Symptomatische uitgezaaide prostaatkanker met slechte performance status - slechte lichamelijke gesteldheid en nooit chemo - docetaxel gehad.
Klinische studies hebben over het algemeen patiënten met een slechte performance status (ECOG 3 of 4) uitgesloten met als gevolg, dat de data van resultaten door resultaten uit gerandomiseerde onderzoeken bij gezondere patiënten leidend zijn. Dit kan een enigszins vertekend beeld geven van de te verwachten resultaten

Behandelingsaanbevelingen
Abiraterone plus prednison
Ketoconazol plus steroïden of bestraling - radionuclide therapie voor patiënten die abiraterone plus prednison niet willen of kunnen accepteren.
Chemo therapie met docetaxel of mitoxantron in bepaalde gevallen, met name wanneer de lichamelijke gesteldheid direct gerelateerd is aan de tumoren - de prostaatkanker zelf.


Profiel Patiënt 5:  Symptomatische uitgezaaide prostaatkanker met uitstekende performance status - goede lichamelijke gesteldheid en wel chemo - docetaxel gehad
Het doel van de behandeling zou moeten zijn om de uitstekende performance status te behouden zonder significante toxiciteit van aanvullende therapiën.

Behandelingsaanbevelingen
Abiraterone plus prednison, cabazitaxel of enzalutamide
Als de patiënt ooit abiraterone plus prednison voor de docetaxel chemotherapie heeft gekregen, dan cabazitaxel of enzalutamide aanbieden
Ketoconazol plus steroïde als abiraterone plus prednison, cabazitaxel of enzalutamide niet mogelijk is.
Herbehandeling met docetaxel voor patiënten die daar wel een goed resultaat mee hadden maar waren gestopt wegens de bijwerkingen.

Discussiepunten
Abiraterone plus prednison en enzalutamide lijken minimaal gelijkwaardig klinisch voordeel op te leveren (indien niet superieur aan) aan aanvullende intraveneuze chemotherapie met een medicijn zoals bv. cabazitaxel. Deze 2 therapieën geven aanzienlijk minder acute toxiciteit en geen duidelijke oplopende toxiciteit gedurende langere periodes, zeggen de auteurs.

Profiel Patiënt 6: Symptomatische uitgezaaide prostaatkanker met slechte performance status - slechte lichamelijke gesteldheid en wel chemo - docetaxel gehad
"De behandeling gegeven in de laatste maanden van het leven kan de toegang tot "end-of-life" zorg vertragen, geeft hogere kosten, en is een onnodige symptoombestrijding. Patiënten met een slechte performance status (ECOG 3 of 4) mogen geen verdere behandeling worden aangeboden," aldus de auteurs.

Behandelingsaanbevelingen
Palliatieve zorg
Voor geselecteerde patiënten, biedt een behandeling met abiraterone plus prednison, enzalutamide, ketoconazol plus steroïden, of bestraling - radionuclidentherapie wellicht nog verlichting

Discussie punten
Er is onvoldoende aantoonbaar bewijs van een behandeling die bij deze patiëntenpopulatie nog klinisch voordeel zou kunnen geven.

Omdat het skelet - de botten - de meest voorkomende plaats is waar uitzaaiingen van prostaatkanker ontstaan, is er ook een richtlijn gemaakt met aanbevelingen ten aanzien van de aanpak van de gezondheid van de botten.

Botten behandelings aanbevelingen:
Preventieve behandelingen aanbieden om fracturen te voorkomen, bv. extra calcium, vitamine D.
Of kies voor denosumab of Zometa - zoledronic zuur als preventieve behandeling voor botcomplicaties

Tot slot merken de auteurs het volgende op bij de presentatie van de richtlijnen: "Overlijden aan prostaatkanker is meestal een direct gevolg van uitgezaaide prostaatkanker en gaat vaak gepaard met veel pijn. In de afgelopen jaren hebben een aantal nieuwe behandelingen en therapeutische middelen aangetoond dat ze de bijwerkingen en pijn kunnen minimaliseren en de overleving verlengen bij sommige patiënten, maar het blijft een feit dat hormoonresistente uitgezaaide prostaatkanker een terminale fase van prostaatkanker is.", aldus Dr Cookson in een persverklaring.

De volledige richtlijnen waaruit hierboven ik een gedeelte heb vertaald kunt u vinden op de website van de AUA: Castration-Resistant Prostate Cancer: AUA Guideline.

De originele profielen, zoals hierboven vertaald, staan hieronder in het Engels:

Castration-Resistant Prostate Cancer: AUA. Guideline statements: index patients

Index Patient 1

Guideline Statement 1. Clinicians should recommend observation with continued androgen deprivation to patients with non-metastatic CRPC. (Recommendation; Evidence Level Grade C)

Guideline Statement 2. Clinicians may offer treatment with first- generation anti-androgens (flutamide, bicalutamide and nilutamide) or first generation androgen synthesis inhibitors (ketoconazole+steroid) to select patients with non-metastatic CRPC who are unwilling to accept observation. (Option; Evidence Level Grade C)

Guideline Statement 3. Clinicians should not offer systemic chemotherapy or immunotherapy to patients with non-metastatic CRPC outside the context of a clinical trial. (Recommendation; Evidence Level Grade C)

Index Patient 2

Guideline statement 4. Clinicians should offer abiraterone + prednisone, docetaxel, or sipuleucel-T to patients with asymptomatic or minimally symptomatic mCRPC with good performance status and no prior docetaxel chemotherapy. [Standard; Evidence Level Grade A (abiraterone)/B (docetaxel) /B (sipuleucel-T)]

Guideline Statement 5. Clinicians may offer first- generation anti-androgen therapy, ketoconazole + steroid or observation to patients with asymptomatic or minimally symptomatic mCRPC with good performance status and no prior docetaxel chemotherapy who do not want or cannot have one of the standard therapies. (Option; Evidence Level Grade C)

Index Patient 3

Guideline Statement 6. Clinicians should offer docetaxel to patients with symptomatic, mCRPC with good performance status and no prior docetaxel chemotherapy. (Standard; Evidence Level Grade B)

Guideline Statement 7. Clinicians may offer abiraterone +prednisone to patients with symptomatic, mCRPC with good performance status and no prior docetaxel chemotherapy. (Recommendation; Evidence Level Grade C)

Guideline Statement 8. Clinicians may offer ketoconazole + steroid, mitoxantrone or radionuclide therapy to patients with symptomatic, mCRPC with good performance status and no prior docetaxel chemotherapy who do not want or cannot have one of the standard therapies. [Option; Evidence Level Grade C (ketoconazole) /B (mitoxantrone) / C (radionuclide therapy)]

Guideline Statement 9. Clinicians should not offer treatment with either estramustine or sipuleucel-T to patients with symptomatic, mCRPC with good performance status and no prior docetaxel chemotherapy. (Recommendation; Evidence Level Grade C)

Index Patient 4

Guideline Statement 10. Clinicians may offer treatment with abiraterone + prednisone to patients with symptomatic, mCRPC with poor performance status and no prior docetaxel chemotherapy. (Option; Evidence Level Grade C)

Guideline Statement 11. Clinicians may offer treatment with ketoconazole+ steroid or radionuclide therapy to patients with symptomatic, mCRPC with poor performance status and no prior docetaxel chemotherapy who are unable or unwilling to receive abiraterone + prednisone. (Option; Evidence Level Grade C)

Guideline Statement 12. Clinicians may offer docetaxel or mitoxantrone chemotherapy to patients with symptomatic mCRPC with poor performance status and no prior docetaxel chemotherapy in select cases, specifically when the performance status is directly related to the cancer. (Expert Opinion)

Guideline Statement 13. Clinicians should not offer sipuleucel-T to patients with symptomatic, mCRPC with poor performance status and no prior docetaxel chemotherapy. (Recommendation; Evidence Level Grade C)

Index Patient 5

Guideline Statement 14. Clinicians should offer treatment with abiraterone + prednisone, cabazitaxel or enzalutamide to patients with mCRPC with good performance status who have received prior docetaxel chemotherapy. If the patient received abiraterone + prednisone prior to docetaxel chemotherapy, they should be offered cabazitaxel or enzalutamide. [Standard; Evidence Level Grade A (abiraterone) / B (cabazitaxel)/ A (enzalutamide)]

Guideline Statement 15. Clinicians may offer ketoconazole + steroid to patients with mCRPC with good performance status who received prior docetaxel if abiraterone + prednisone, cabazitaxel or enzalutamide is unavailable. (Option; Evidence Level Grade C)

Guideline Statement 16. Clinicians may offer retreatment with docetaxel to patients with mCRPC with good performance status who were benefitting at the time of discontinuation (due to reversible side effects) of docetaxel chemotherapy. (Option; Evidence Level Grade C)

Index Patient 6

Guideline Statement 17. Clinicians should offer palliative care to patients with mCRPC with poor performance status who received prior docetaxel chemotherapy. Alternatively, for selected patients, clinicians may offer treatment with abiraterone + prednisone, enzalutamide, ketoconazole + steroid or radionuclide therapy.(Expert Opinion)

Guideline Statement 18. Clinicians should not offer systemic chemotherapy or immunotherapy to patients with mCRPC with poor performance status who received prior docetaxel chemotherapy. (Expert Opinion)

Bone Health

Guideline Statement 19. Clinicians should offer preventative treatment (e.g. supplemental calcium, vitamin D) for fractures and skeletal related events to CRPC patients. (Recommendation; Evidence Level Grade C)

Guideline Statement 20. Clinicians may choose either denosumab or zoledronic acid when selecting a preventative treatment for skeletal related events for mCRPC patients with bony metastases. (Option; Evidence Level Grade C)


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwe richtlijnen van The American Urological Association (AUA) voor het behandelen van patiënten met hormoon resistente vormen van gevorderde uitgezaaide prostaatkanker."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Reviewstudie met de effecten >> Waaraan moet een ziekenhuis >> Richtlijnen voor het systemisch >> Nieuwe richtlijnen van The >> Prostaatkankerpatienten met >> ASCO GU 2022: Abstracten gerelateerd >> Follow-up of Prostatectomy >> Abiraterone Acetate door FDA >> Androgeenreceptorremmers: >> Apalutamide plus hormoontherapie >>