Raadpleeg ook onze lijst van niet-toxische ondersteuning bij prostaatkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar : 

https://kanker-actueel.nl/NL/studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uitgesplitst-in-aparte-lijst-gerelateerd-aan-specifiek-prostaatkanker-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar.html

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veelgebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikelhttps://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html


5 oktober 2021: The Lancet, FDA

Androgeenreceptorremmers, apalutamideenzalutamide en darolutamide geven betere resultaten op ziekteprogressievrije tijd en mediane uitzaaiingsvrije overall overleving dan een placebo bij niet-uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker. Zelfs bij 80 plussers was er sprake van statistisch significante betere uitzaaiingsvrije overleving en overall overleving. 

De FDA - Amerikaanse Food and Drug Administration heeft een meta-analyse uitgevoerd over drie gerandomiseerde studies met zogeheten androgeenreceptorremmers, apalutamide, enzalutamide en darolutamide, bij patiënten met niet-uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker. In vergelijking met een placebo gaven alle drie deze medicijnen een statistisch significant langere ziekteprogressievrije tijd en uitzaaiingsvrije tijd en betere mediane overall overleving. Zelfs bij een groep van oudere mannen, 80-plus.

En in de drie studies die zijn gebruikt voor deze meta-analyse werd er nog geen moleculaire beeldvorming gebruikt. Tegenwoordig weten we dat als moleculaire beeldvorming was gebruikt, zoals PSMA PET, veel van deze patiënten mogelijk aanwijzingen hadden voor prostaatkanker die zich had uitgezaaid en buiten het bekken had verspreid. In deze analyse, evenals in de klinische onderzoeken, werd echter alleen gebruik gemaakt van conventionele beeldvorming met een CT-scan en botscan.

In deze gepoolde analyse werden de androgeenreceptorremmers vergeleken met een placebo en uitgebreid onderzocht bij personen ouder of jonger dan 80 jaar. (N = 4117). (apalutamide, enzalutamide, or daralutamide; n=2694) of placebo (n=1423).
Er werden ook een groot aantal patiënten (N = 1023) ouder dan 80 jaar onderzocht.
De onderzoekers ontdekten dat de androgeenreceptorremmers een ondubbelzinnige verbetering in de overleving zonder uitzaaiingen gaven, ongeacht of de onderzochte patiënten ouder of jonger waren dan 80 jaar.

  • De mediane follow-upduur voor uitzaaiingsvrije overleving was 18 maanden (IQR 11-26) en voor totale overleving was 44 maanden (32-55).
  • Bij patiënten van 80 jaar of ouder (n=1023) was de geschatte mediane uitzaaiingsvrije overleving 40 maanden (95% BI 36–41) in de androgeenreceptorremmergroepen en 22 maanden (18–29) in de placebogroepen ( aangepaste hazard ratio 0,37 [95% BI 0,28-0,47]), en de mediane totale overleving was respectievelijk 54 maanden (50-61) versus 49 maanden (43-58) (gecorrigeerde HR 0 ·79 [0,64–0,98]).
  • Bij patiënten jonger dan 80 jaar (n=3094) was de geschatte mediane metastasevrije overleving 41 maanden (95% BI 36–niet in te schatten ) in de androgeenreceptorremmergroepen en 16 maanden (15–18) in de placebogroepen (aangepaste HR 0,31 [95% BI 0,27-0,35]), en de mediane totale overleving was respectievelijk 74 maanden (74-NE) versus 61 maanden (56-NE), 0,69 [0,60–0,80]).


De overleving was ook onmiskenbaar verbeterd bij zowel oudere als jongere mannen. Interessant is dat de bijwerkingen echt vergelijkbaar waren tussen alle patiënten bij degenen jonger dan en ouder dan 80 jaar, waarbij hypertensie en fracturen met name in feite vergelijkbaar waren. Bij patiënten van 80 jaar of ouder werden bijwerkingen van graad 3 of erger gemeld bij 371 (55%) van de 672 patiënten in de androgeenreceptorremmers en bij 140 (41%) van de 344 patiënten in de placebogroepen, vergeleken met 878 (44 %) van 2015 patiënten in de androgeenreceptorremmergroepen en 321 (30%) van 1073 patiënten in de placebogroepen bij patiënten jonger dan 80 jaar.

Alles bij elkaar genomen ondersteunt deze gepoolde analyse het gebruik van androgeenreceptorremmers bij oudere mannen met niet-uitbgezaaide castratieresistente prostaatkanker en geeft het een fundamenteel brede analyse waarbij duizenden patiënten zijn gebruikt om deze bewering te ondersteunen.

Het studierapport, gepubliceerd in The Lancet is tegen betaling in te zien. Klik op de titel van het abstract.

Survival outcomes in older men with non-metastatic castration-resistant prostate cancer treated with androgen receptor inhibitors: a US Food and Drug Administration pooled analysis of patient-level data from three randomised trials


Summary

Background

Little is known about the benefit–risk profile of second-generation androgen receptor inhibitors in older men with non-metastatic castration-resistant prostate cancer. We aimed to examine the efficacy and safety of second-generation androgen receptor inhibitors in men aged 80 years or older with non-metastatic castration-resistant prostate cancer.

Methods

We searched for all randomised controlled clinical trials evaluating second-generation androgen receptor inhibitors in patients with non-metastatic castration-resistant prostate cancer submitted to the US Food and Drug Administration before Aug 15, 2020, and pooled data from three trials that met the selection criteria. All three trials enrolled patients who were aged 18 years or older with an Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 0–1, castration-resistant prostate cancer, prostate-specific antigen (PSA) 2·0 μg/L or greater, PSA doubling time of 10 months or less, and no evidence of distant metastatic disease on conventional imaging per the investigator's assessment at the time of screening. All patients had histologically or cytologically confirmed adenocarcinoma of the prostate without neuroendocrine differentiation or small-cell features. All patients who were randomly assigned to androgen receptor inhibitor or placebo groups in these trials were considered assessable and were included in this pooled analysis. We evaluated the effect of age on metastasis-free survival and overall survival across age groups (<80 years vs ≥80 years) in the intention-to-treat population. Safety analyses were done in patients who received at least one dose of study treatment.

Findings

Between Oct 14, 2013, and March 9, 2018, 4117 patients were assigned to androgen receptor inhibitor (apalutamide, enzalutamide, or daralutamide; n=2694) or placebo (n=1423) across three randomised trials. The median follow-up duration for metastasis-free survival was 18 months (IQR 11–26) and for overall survival was 44 months (32–55). In patients aged 80 years or older (n=1023), the estimated median metastasis-free survival was 40 months (95% CI 36–41) in the androgen receptor inhibitor groups and 22 months (18–29) in the placebo groups (adjusted hazard ratio 0·37 [95% CI 0·28–0·47]), and the median overall survival was 54 months (50–61) versus 49 months (43–58), respectively (adjusted HR 0·79 [0·64–0·98]). In patients younger than 80 years of age (n=3094), the estimated median metastasis-free survival was 41 months (95% CI 36–not estimable ) in the androgen receptor inhibitor groups and 16 months (15–18) in the placebo groups (adjusted HR 0·31 [95% CI 0·27–0·35]), and the median overall survival was 74 months (74–NE) versus 61 months (56–NE), respectively (adjusted HR 0·69 [0·60–0·80]). In patients aged 80 years or older, grade 3 or worse adverse events were reported in 371 (55%) of 672 patients in the androgen receptor inhibitor groups and 140 (41%) of 344 patients in the placebo groups, compared with 878 (44%) of 2015 patients in the androgen receptor inhibitor groups and 321 (30%) of 1073 patients in the placebo groups among patients younger than 80 years. The most common grade 3–4 adverse events were hypertension (168 [8%] of 2015 patients aged <80 years and 51 [8%] of 672 patients aged ≥80 years in the androgen receptor inhibitor groups vs 53 [5%] of 1073 patients aged <80 years and 22 [6%] of 344 patients aged ≥80 years in the placebo groups) and fracture (61 [3%] and 36 [5%] in the androgen receptor inhibitor groups vs 15 [1%] and 11 [3%] in the placebo groups).

Interpretation

The findings of this pooled analysis support the use of androgen receptor inhibitors in older men with non-metastatic castration-resistant prostate cancer. Incorporating geriatric assessment tools in the care of older adults with non-metastatic castration-resistant prostate cancer might help clinicians to offer individualised treatment to each patient.

Funding

None.Plaats een reactie ...

Reageer op "Androgeenreceptorremmers: apalutamide, enzalutamide en daralutamide geven betere overall overleving dan een placebo bij mannen met niet uitgezaaide maar wel hormoonresistente prostaatkanker. . Zelfs bij mannen ouder dan 80 jaar"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

ASCO GU 2022: Abstracten gerelateerd >> Parpremmers bij prostaatkanker, >> Reviewstudie met de effecten >> Waaraan moet een ziekenhuis >> Richtlijnen voor het systemisch >> Nieuwe richtlijnen van The >> Prostaatkankerpatienten met >> Follow-up of Prostatectomy >> Abiraterone Acetate door FDA >> Androgeenreceptorremmers: >>