15 september 2022: Voor interventieradiologie behandelingen bij kanker biedt het UMC Utrecht een aantal mogelijkheden. Zie deze website: https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/interventieradiologie-bij-kanker


19 juni 2019: lees ook dit artikel:

https://kanker-actueel.nl/opereren-zonder-snijden-met-bv-tace-rfa-nanoknife-yttrium-90-cryoablatie-enz-doe-een-consult-bij-specialistisch-team-in-nederland-voordat-u-naar-het-buitenland-op-zoek-gaat.html

Na het overlijden van Gerda najaar 2017 is de website opereren zonder snijden off line geweest en fucntioneerde niet meer. Samen met VUmc Amsterdam is de website volledig vernieuwd en patienten kunnen nu hun casus weer voorleggen aan een specialistisch team. Zie verder hieronder de informatie die nog steeds geldig is wat betreft aangeboden behandelingen enz.. Waarbij aangetekend dat sommige behandelingen nog zijn verbeterd of nieuwe aan toegevoegd. 

19 augustus 2012: vanaf september gaan ze in het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis ook werken met de Yttrium-90 methode voor levertumoren. Vraag bij het AvL naar dr. Prevoo die daar alles van afweet.  

1 augustus 2012: Onderstaande vorm van behandelen van levertumoren met inwendige bestraling via microbolletjes, de zogenoemde Yttrium-90 behandeling wordt soms toegepast in het UMC - Utrecht. Lees onderstaande informatie goed. Het is nog steeds een behandeling in een studie fase en lang niet iedereen komt er voor in aanmerking.  Ook zijn er nog steeds geen resultaten bekend die zouden aantonen dat deze methode te prefereren zou zijn boven klassieke RFA - Radio Frequency Ablation  plus TACE - Trans Arteriële Chemo EmbolisatieMaar voor sommige patiënten kan Yttrium-90 wel een oplossing zijn

25 januari 2010: Bron: Medscape

De behandeling van levertumoren met gebruik van "microbolletjes embolisatie" (zie ook berichten over TACE met Yttrium-90 uitgevoerd in UMC Utrecht)  direct gevolgd door een RFA - Radiofrequentie Ablation toont veelbelovende resultaten bij patiënten met levertumoren die te complex of te groot zijn om te worden behandeld met chirurgie, Alle 19 patienten bleken minimaal 17 maanden later nog steeds klinisch kankervrij. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek gepresenteerd op een Symposium van Clinical Interventional Oncology deze maand.

Alle 19 patiënten bij wie de combinatie werd gebruikt waren ziektevrije op hun laatste follow-up (mediane follow-up: 17 maanden,  1 tot 33 maanden), aldus hoofdonderzoeker Franco Orsi, MD, medewerker Europees Instituut voor Oncologie in Milaan, Italië. 


Vanwege de mogelijke risico's voor de leverfuncties door chirurgie, komen veel patiënten met levertumoren niet in aanmerking voor een leverresectie. Veel chirurgische gevallen worden behandeld met RFA - Radiofrequentie ablatie. Maar levertumoren die te groot en / of gelegen zijn in vitale gebieden, bv. te dicht bij hoofdslagaders kunnen ernstige gevolgen hebben als RFA wordt gebruikt.  

 

daarom hebben Dr Orsi en collega's die moeilijkere tumoren onmiddellijk na embolisatie met RFA behandeld, wanneer de laesies het meest kwetsbaar zijn. Dr Orsi merkt op dat hij niet weet of deze aanpak ook elders zo wordt uitgevoerd. Inmiddels wordt dus in Utrecht ook gewerkt met Yttrium-90 maar of zij ook dit doen op de manier waarop dr. Orsi dat beschrijft durf ik niet te zeggen. Maar dit is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. 19 deelnemers en allemaal klinisch kankervrij minimaal 17 maanden later.

"Het idee was om de 2 technieken te combineren om te profiteren van de hypoperfusie en het ischemische effect van de microbland embolisatie om zo het necrotische effect van de ablatie te verbeteren," vertelde Dr Orsi aan de deelnemers van het symposioum.

De microbland embolisatie techniek maakt gebruik van microsferen om onmiddellijk  bloedvaten rond de tumor te blokkeren, ook die zo klein zijn als 10 micron in diameter. De "bland"-heid van de bollen betekent dat er geen chemotherapeutische component wordt gebruikt, legt hij uit.

Onmiddellijk na embolisatie, tijdens dezelfde behandeling wordt dan aansluitend door de chirurgen de RFA uitgevoerd.

De meeste van de levertumoren, die alle als inoperabel werden beschouwd, waren metastasen die voortvloeiden uit een verscheidenheid van tumoren elders - darmkanker, de galwegen, de longen, de baarmoeder, en de borst. Twee van de laesies waren primaire levertumoren.

De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 65,3 jaar en de helft daarvan waren mannen. De gemiddelde grootte van de tumor was 3,8 cm.
Er waren 2 gevallen die Dr Orsi beschrijft als patienten met "grote complicaties." maar ook zij overleefden tenslotte de volle follow-up periode

Studies hebben aangetoond dat 80% tot 100% van de tumoren van 3 cm in diameter of kleiner volledig kunnen worden verwijderd c.q. gedood door RFA - radiofrequentie ablatie alleen. Maar voor die tumoren die in het 3,5 tot 5,0 cm bereik, hebben studies aangetoond dat slechts 50% tot 80% compleet weg is te krijgen met die techniek. Voor tumoren groter dan 5 cm, krijgt slechts 25% een volledige verwijdering/vernietiging hebben studies aangetoond, aldus Dr Orsi.

"Dit is omdat het type bloedvat dat we moeten emboliseren is ongeveer "10 tot 120 micron" is en kan niet worden afgesloten met standaard technieken, zegt Dr Orsi. De microsferen kunnen ook deze kleinste bloedvaten afsluiten.

"Een gecombineerde techniek in dezelfde sessie is absoluut haalbaar en het kan voorkomen dat meerdere ziekenhuisopnames nodig zijn, dus het kan ook nog worden gezien als goedkoper dan de gangbare praktijk, zegt Dr Orsi.

De microsferen helpen ook om de tumor visueel te identificeren, waardoor de behandeling tijdens ablatie nog nauwkeuriger kan worden uitgevoerd, vertelde hij Medscape Oncologie na zijn presentatie.

Als de patiënten goede resultaten blijven laten zien, zou deze techniek op grotere schaal kunnen worden gebruikt, zegt William Rilling, MD, directeur van vasculaire en interventionele radiologie aan het Medical College of Wisconsin, Milwaukee, die aanwezig waren op de presentatie van Dr Orsi.

Dit onderzoek kreeg geen commerciële ondersteuning. Dr Orsi en Dr Rilling hebben meegedeeld geen relevante financiële relatie te hebben met andere belanghebbenden.

2010 Symposium on Clinical Interventional Oncology. Georganiseerd 16 januari 2010.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Yttrium-90: Embolisatie met microspheres (Yttrium-90) direct gevolgd door RFA blijkt voor inoperabele levertumoren succesvolle behandeling."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemene artikelen die met >> Aflibercept (Zaltrap) toegevoegd >> Aprepitant - Emend is een >> Avastin - Bevacizumab, een >> BBBD-behandeling (Blood Brain >> Beenmergtransplantaties en >> Bloedarmoede (anemia) en ESA's >> Boekenlijst met daarop titels >> Celebrex - een zogeheten COX-2 >> Chemo en voedingsondersteuning: >>