14 september 2022: Bron: Researchsquare

Uit een kleine experimentele studie met maar 6 patiënten met een klassieke lymfklierkanker blijkt dat de combinatie van autologe stamceltransplantatie  samen met een anti-CD30 CAR-T celbehandeling (chimere antigeenreceptor T-celtherapie) een zeer effectieve behandeling te zijn. Alle 6 deelnemende patiënten hadden minimaal twee recidieven gehad ondanks de chemokuren die zij hadden ondergaan. Zelfs voor patiënten met PET-positieve en chemoresistente ziekte werkte deze combinatiebehandeling. 5 van de 6 deelnemende patiënten bereikten een duurzame complete remissie en 1 patiënt een gedeeltelijke remissie van minimaal 50 procent. Alle 5 patiënten die een complete remissie bereikt hadden leefden nog klinisch kankervrij op 20 maanden toen de studie resultaten werden opgemaakt. En ook de patiënt met een gedeeltelijke remissie leefde nog en de kanker bleef stabiel. 

Waarom is deze studie zo belangrijk?

 • De langetermijnresultaten zijn slecht wanneer patiënten met recidiverend/refractair lymfoom vóór een stamceltransplantatie geen volledige respons op de chemotherapie hebben.
 • In klinische onderzoeken met anti-CD30 CAR T-cellen bij recidiverende/refractaire ziekte, was de totale respons 53% tot 78%, en de mediane progressievrije overleving bleek slechts 6 maanden.
 • De huidige studie suggereert dat het combineren van de twee behandelingen een krachtig synergetisch effect kan hebben, waardoor de overlevingsresultaten ten opzichte van elke behandeling als solo behandeling  kan worden verbeterd.
Studie opzet was deze:

 • Vijf patiënten met een klassiek Hodgkin-lymfoom en één met ALK-negatief anaplastisch grootcellig lymfoom kregen CD34-positieve hematopoëtische stamcellen na myeloablatieve chemotherapie en een anti-CD30 CAR-T-therapie.
 • Drie patiënten hadden minstens twee keer een terugval gehad en drie hadden primaire refractaire ziekte.
 • Voor alle patiënten was de PET-beeldvorming positief vóór transplantatie (Deauville 4-5) dus aantoonbaar lymfklierkanker.

Belangrijkste resultaten

 • Engraftment was in alle gevallen succesvol.
 • Het objectieve responspercentage was 100%, inclusief vijf complete remissies (CR) en één gedeeltelijke remissie (PR).
 • Bij een mediane follow-up van 20,4 maanden waren alle zes de patiënten in leven en bleven ze reageren op de behandeling.
 • Vijf patiënten ontwikkelden het cytokine-afgiftesyndroom, echter allemaal slechts van graad 1.
 • Er werd geen neurotoxiciteit waargenomen.

Beperkingen van het onderzoek:

Het onderzoek was een klein onderzoek door één instelling.
Slechts één patiënt ontving het CD30-gerichte antilichaam-geneesmiddel-conjugaat brentuximab vedotin, dat in China werd goedgekeurd nadat het onderzoek was gestart.lees ook dit studierapport, abstract onderaan artikel: 

Anti-CD30 chimeric antigen receptor T cell therapy for relapsed/refractory CD30+ lymphoma patients

Het volledige studieverslag van deze studie met de 6 patiënten is gratis in te zien. Klik op de titel van het abstract:

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1963480/v1

This work is licensed under a CC BY 4.0 License

Methods: This open-label, single-center and single-arm pilot study investigated the safety and efficacy of ASCT in tandem with CAR30 T-cell infusion in r/r CD30+ lymphoma. The primary endpoint was safety and key secondary endpoint was overall response rate, overall survival, progression-free survival, and duration of response.

Results: Five classical Hodgkin lymphoma (cHL) patients and 1 anaplastic lymphoma kinase (ALK)-negative anaplastic large cell lymphoma (ALCL) patient were enrolled. The median age was 24 years. No patient had prior ASCT. Three patients (50.0%) relapsed for ≥ 2 times and 3 patients (50.0%) had primary refractory diseases. All had a Deauville score of 4 or 5, and 5 patients (83.3%) had a stable or progressive disease (SD/PD) at enrollment. All patients received myeloablative chemotherapy and infused CD34-positive hematopoietic stem cells (HSCs) and CAR30 T cells in tandem, with a median dose of 3.9 ×106/kg and 7.6 ×106/kg, respectively. Five paitents presented with cytokine release syndrome (CRS), all of which were grade 1. No neurotoxicity was observed. All patients had successful HSCs engraftment and reached an objective response, including 5 (4 cHL and 1 ALCL, 83.3%) with a complete response (CR) and 1 with a partial response (PR). With a median follow-up of 20.4 (range, 12.1-34.4) months, all remained alive and maintained their responses.

Conclusion: Our work demonstrates the combined administration of ASCT and CAR30 T-cell therapy is well-tolerate and highly effective in r/r cHL and ALCL, even in PET-positive or chemorefractory patients who are expected to have inferior outcome after ASCT, although further large-scaled validation in prospective clinical trial is warranted.

Trial registration: The trial was registered with the Chinese Clinical Trial Registry (ChiCTR, number ChiCTR2100053662).


 1. Glimelius I, Ekberg S, Jerkeman M, Chang ET, Björkholm M, Andersson TM, et al. Long-term survival in young and middle-aged Hodgkin lymphoma patients in Sweden 1992-2009-trends in cure proportions by clinical characteristics. American journal of hematology. 2015;90(12):1128–34.
 2. Ansell SM. Hodgkin lymphoma: A 2020 update on diagnosis, risk-stratification, and management. American journal of hematology. 2020;95(8):978–89.
 3. Moskowitz CH, Matasar MJ, Zelenetz AD, Nimer SD, Gerecitano J, Hamlin P, et al. Normalization of pre-ASCT, FDG-PET imaging with second-line, non-cross-resistant, chemotherapy programs improves event-free survival in patients with Hodgkin lymphoma. Blood. 2012;119(7):1665–70.
 4. Ramos CA, Ballard B, Zhang H, Dakhova O, Gee AP, Mei Z, et al. Clinical and immunological responses after CD30-specific chimeric antigen receptor-redirected lymphocytes. J Clin Invest. 2017;127(9):3462–71.
 5. Wang D, Zeng C, Xu B, Xu JH, Wang J, Jiang LJ, et al. Anti-CD30 chimeric antigen receptor T cell therapy for relapsed/refractory CD30(+) lymphoma patients. Blood Cancer J. 2020;10(1).
 6. Voorhees TJ, Zhao B, Oldan J, Hucks GE, Khandani A, Dittus C, et al. Pretherapy metabolic tumor volume associates with response to CD30 CAR T cells in Hodgkin lymphoma. Blood advances. 2021.
 7. Ramos CA, Grover NS, Beaven AW, Lulla PD, Wu MF, Ivanova A, et al. Anti-CD30 CAR-T Cell Therapy in Relapsed and Refractory Hodgkin Lymphoma. J Clin Oncol. 2020;38(32):3794–804.
 8. Sauter CS, Senechal B, Rivière I, Ni A, Bernal Y, Wang X, et al. CD19 CAR T cells following autologous transplantation in poor-risk relapsed and refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma. Blood. 2019;134(7):626–35.
 9. Wang D, Zeng C, Xu B, Xu JH, Wang J, Jiang LJ, et al. Anti-CD30 chimeric antigen receptor T cell therapy for relapsed/refractory CD30(+) lymphoma patients. Blood Cancer J. 2020;10(1):8.
 10. Rossi J, Paczkowski P, Shen YW, Morse K, Flynn B, Kaiser A, et al. Preinfusion polyfunctional anti-CD19 chimeric antigen receptor T cells are associated with clinical outcomes in NHL. Blood. 2018;132(8):804–14.
 11. Lee DW, Santomasso BD, Locke FL, Ghobadi A, Turtle CJ, Brudno JN, et al. ASTCT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated with Immune Effector Cells. Biology of blood and marrow transplantation: journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation. 2019;25(4):625–38.
 12. Bao F, Wan W, He T, Qi F, Liu G, Hu K, et al. Autologous CD19-directed chimeric antigen receptor-T cell is an effective and safe treatment to refractory or relapsed diffuse large B-cell lymphoma. Cancer gene therapy. 2019;26(7–8):248–55.
 13. Wudhikarn K, Palomba ML, Pennisi M, Garcia-Recio M, Flynn JR, Devlin SM, et al. Infection during the first year in patients treated with CD19 CAR T cells for diffuse large B cell lymphoma. Blood Cancer J. 2020;10(8):79.
 14. Hill JA, Li D, Hay KA, Green ML, Cherian S, Chen X, et al. Infectious complications of CD19-targeted chimeric antigen receptor-modified T-cell immunotherapy. Blood. 2018;131(1):121–30.
 15. Vassilakopoulos TP, Asimakopoulos JV, Konstantopoulos K, Angelopoulou MK. Optimizing outcomes in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma: a review of current and forthcoming therapeutic strategies. Therapeutic advances in hematology. 2020;11:2040620720902911.
 16. Bentolila G, Pavlovsky A. Relapse or refractory Hodgkin lymphoma: determining risk of relapse or progression after autologous stem-cell transplantation. Leuk Lymphoma. 2020;61(7):1548–54.
 17. Grover NS, Savoldo B. Challenges of driving CD30-directed CAR-T cells to the clinic. BMC cancer. 2019;19(1):203.
 18. Chen R, Gopal AK, Smith SE, Ansell SM, Rosenblatt JD, Savage KJ, et al. Five-year survival and durability results of brentuximab vedotin in patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. Blood. 2016;128(12):1562–6.
 19. Wang CM, Wu ZQ, Wang Y, Guo YL, Dai HR, Wang XH, et al. Autologous T Cells Expressing CD30 Chimeric Antigen Receptors for Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma: An Open-Label Phase I Trial. Clin Cancer Res. 2017;23(5):1156–66.
 20. Cao Y, Xiao Y, Wang N, Wang G, Huang L, Hong Z, et al. CD19/CD22 Chimeric Antigen Receptor T Cell Cocktail Therapy following Autologous Transplantation in Patients with Relapsed/Refractory Aggressive B Cell Lymphomas. Transplantation and cellular therapy. 2021;27(11):910.e1-.e11.
 21. Wrzesinski C, Restifo NP. Less is more: lymphodepletion followed by hematopoietic stem cell transplant augments adoptive T-cell-based anti-tumor immunotherapy. Current opinion in immunology. 2005;17(2):195–201.
 22. Norelli M, Camisa B, Barbiera G, Falcone L, Purevdorj A, Genua M, et al. Monocyte-derived IL-1 and IL-6 are differentially required for cytokine-release syndrome and neurotoxicity due to CAR T cells. Nat Med. 2018;24(6):739–48.
 23. Gauthier J, Bezerra ED, Hirayama AV, Fiorenza S, Sheih A, Chou CK, et al. Factors associated with outcomes after a second CD19-targeted CAR T-cell infusion for refractory B-cell malignancies. Blood. 2021;137(3):323–35.
 24. Kuruvilla J, Ramchandren R, Santoro A, Paszkiewicz-Kozik E, Gasiorowski R, Johnson NA, et al. Pembrolizumab versus brentuximab vedotin in relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma (KEYNOTE-204): an interim analysis of a multicentre, randomised, open-label, phase 3 study. The Lancet Oncology. 2021;22(4):512–24.Anti-CD30 chimeric antigen receptor T cell therapy for relapsed/refractory CD30+ lymphoma patients


Plaats een reactie ...

Reageer op "Autologe stamceltransplantatie plus anti-CD30 CAR-T celtherapie geeft 5 duurzame complete remissies bij 6 deelnemende patienten met lymfklierkanker die al paar keer een recidief hadden gehad ondanks chemokuren."


Gerelateerde artikelen