Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Ons rekeningnummer is IBAN NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONNL2U. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen. Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

7 juli 2020: Bron: Bloodadvances

Hoewel klassieke vorm van lymfklierkanker de ziekte van Hodgkin, heel goed te behandelen is zijn er altijd patiënten die na verschillende eerste- en tweedelijns chemokuren toch een recidief krijgen of ziekteprogressie. Als laatste optie wordt dan vaak brentuximab vedotin gegeven wat vaak voor jaren levensverlenging zorgt. Maar als ook deze aanpak faalt zijn er meestal geen opties meer. Al blijkt immuuntherapie, zelfs in zo'n laat stadium van de ziekte wellicht nog een behandelingsoptie. 

Uit een deelstudie van de grotere Keynote-13 studie met 31 patiënten met vergevorderde ziekte van Hodgkin die minimaal 5 eerdere behandelingen achter de rug hadden (range 5 tot 15) kwamen toch nog een behoorlijk aantal complete remissies en gedeeltelijke remissies die duurzaam bleken. Mediane overall overleving was op 3 jaar 81 procent. Mediane overall overleving was na einde van follow-up van 52 maanden nog niet bereikt.

Uit het abstract: 

Na een mediane follow-up van 52,8 maanden (range 7,0 tot 57,6 maanden) was het CR-percentage 19% en werd de mediane responsduur (DOR) niet bereikt; De DOR-cijfers voor 24 maanden en 36 maanden waren beide 50% volgens de Kaplan-Meier-methode.

De mediane totale overleving werd niet bereikt; De totale overleving na 36 maanden was 81%. Zes patiënten (19%) hadden behandelingsgerelateerde bijwerkingen (AE's) van graad 3; er waren geen graad 4 of 5 behandelingsgerelateerde bijwerkingen.

Conclusie: Met langdurige follow-up onder een zwaar voorbehandeld cohort had pembrolizumab een gunstig veiligheidsprofiel; sommige patiënten behielden een langdurige respons met pembrolizumab jaren na het einde van de behandeling.

Het volledige studierapport: KEYNOTE-013 4-year follow-up of pembrolizumab in classical Hodgkin lymphoma after brentuximab vedotin failure is gratis en volledig in te zien.

Key Points

  • Pembrolizumab provided durable responses over long-term follow-up in a subset of heavily pretreated patients with classical Hodgkin lymphoma.

  • Pembrolizumab had a favorable safety profile in heavily pretreated patients with classical Hodgkin lymphoma over long-term follow-up.

Visual Abstract

graphic
Hier het abstract van de studie:
CLINICAL TRIALS AND OBSERVATIONS| 

KEYNOTE-013 4-year follow-up of pembrolizumab in classical Hodgkin lymphoma after brentuximab vedotin failure

Clinical Trials & Observations
Blood Adv (2020) 4 (12): 2617–2622.

Abstract

The KEYNOTE-013 study was conducted to evaluate pembrolizumab monotherapy in hematologic malignancies; classical Hodgkin lymphoma (cHL) was an independent expansion cohort. We present long-term results based on >4 years of median follow-up for the cHL cohort. The trial enrolled cHL patients who experienced relapse after, were ineligible for, or declined autologous stem cell transplantation and experienced progression with or did not respond to brentuximab vedotin. Patients received IV pembrolizumab 10 mg/kg every 2 weeks for up to 2 years or until confirmed progression or unacceptable toxicity. Primary end points were safety and complete response (CR) rate by central review. Enrolled patients (N = 31) had received a median of 5 therapies (range, 2 to 15). After a median follow-up of 52.8 months (range, 7.0 to 57.6 months), CR rate was 19%, and median duration of response (DOR) was not reached; 24-month and 36-month DOR rates were both 50% by the Kaplan-Meier method. Median overall survival was not reached; 36-month overall survival was 81%. Six patients (19%) experienced grade 3 treatment-related adverse events (AEs); there were no grade 4 or 5 treatment-related AEs. With long-term follow-up among a heavily pretreated cohort, pembrolizumab had a favorable safety profile; some patients maintained long-term response with pembrolizumab years after end of treatment. This trial was registered at www.clinicaltrials.gov as #NCT01953692.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Pembrolizumab geeft langdurige complete en gedeeltelijke remissies (4 jaar en langer) bij zwaar voorbehandelde patiënten met klassiek Hodgkin-lymfoom na falen van brentuximab vedotin"


Gerelateerde artikelen