Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

9 mei 2017: Bron: Journal of Clinical Oncology published online before print April 25, 2017

Immuuntherapie met pembrolizumab, een anti-PD medicijn geeft uitstekende resultaten in het bereiken van een PR = gedeeltelijke remissies (69 procent) en CR- complete remissies (22 procent) bij volwassen patienten en kinderen met een recidief of ziekteprogressie van lymfklierkanker van het type non-Hodgkin die minimaal drie keer een chemokuur hadden gehad. Deze resultaten zijn van een tussenevaluatie van een fase II studie (KEYNOTE-087 (ClinicalTrials.gov identifier, NCT02453594

pembrolizumab bij lymfklierkanker grafiek overall overleving 2

De uitstekende resultaten schrijven de onderzoekers toe aan het feit dat Hodgkin Reed-Sternberg cellen heel vaak chromosomale veranderingen hebben die overexpressie van geprogrammeerde celdoodligand 1 en 2 (PD-L1 / L2) veroorzaken.

pembrolizumab bij lymfklierkanker grafiek

Studieresultaten:

In de zogeheten open label fase II studie werd pembrolizumab eenmaal per 3 weken in een dosis van 200 mg gegeven aan 210 patiënten in meerdere landen en ziekenhuizen in de periode tussen juni 2015 en maart 2016. Patiënten werden ingedeeld op basis van ziekteprogressie na een autologe stamceltransplantatie (ASCT) en daaropvolgende behandeling met brentuximab vedotine (Adcetris; n = 69), of herstellende van chemotherapie plus brentuximab vedotin (maar niet geschikt voor een ASCT door chemoresistante ziekte; n = 81) of na een ASCT zonder daaropvolgende brentuximab vedotin (n = 60). Om de 12 weken werd beoordeeld of en hoe de behandeling aansloeg. De primaire eindpunten waren objectieve respnses (PR en CR) bij een algemene evaluatie en veiligheid was een ander doel.

Mediane leeftijd was 35 jaar (range 18-76 jaar, 9% ≥ 65 jaar), 54% mannen, 99% had een
Eastern Cooperative Oncology Group performance status van 0 of 1. Gemiddeld was er vier keer systemische therapie gevolgd (range = 1-12, 87% ≥ 3 behandelingen), 100% had een recidief of ziekteprogressie na ≥ 3 systemische behandelingen, 36% had eerder radiotherapie gehad, 9% had uitgebreide aangetaste lymfklieren, 32% hadden B-symptomen bij aanvang van de studie en 83% had eerder een brentuximab vedotine behandeling gehad.

PR en CR resultaten:

Op het moment van de analyse hadden patiënten mediaan 13 behandelingscycli gehad. Bij alle patiënten werd een objectieve respons waargenomen.  Bij 145 patiënten werd een PR gezien (69,0%, 95% betrouwbaarheidsinterval = 62,3% -75,2%), waarvan met een volledig respons bij 47 patiënten (22,4%, 95% CI = 16,9% -28,6%) .
Responses waren respectievelijk 73,9% bij patiënten met ziekteprogressie na een ASCT en daaropvolgende brentuximab vedotin, 64,2% bij patiënten met ziekteprogressie na standaard chemotherapie en brentuximab vedotin en 70,0% bij ziekteprogressie na een ASCT zonder daaropvolgende brentuximab vedotin.

De mediane duur van de respons was nog niet bereikt bij alle patiënten noch in een van de drie studiegroepen. Op 6 maanden was de progressievrije overleving 72,4% en de totale overleving was 99,5%. Een ad-hoc analyse uitgevoerd met 46% van de patiënten bij de evaluatie in december 2016, toonde aan dat er nog geen mediane overleving was bereikt, waarbij de overall overleving van 9 maanden 97,5% bleek.


Bijwerkingen

Met een mediane van 13 behandelingscycli waren de meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 4 neutropenie (2,4%), dyspnoe (1,0%) en diarree (1,0%). Behandelingsgerelateerde bijwerkingen resulteerden in het stoppen van pembrolizumab bij negen patiënten (4,3%) en onderbreking van de behandeling bij 12%. Twee patiënten zijn overleden tijdens de follow-up periode, als gevolg van septische shock en acute
graft-vs-host disease, waarbij geen van de doden wordt beschouwd als gerelateerd aan de behandeling.

pembrolizumab bij lymfklierkanker grafiek bijwerkingen

Conclusie:

“Pembrolizumab was associated with high response rates and an acceptable safety profile in patients with [relapsed/refractory classical Hodgkin lymphoma], offering a new treatment paradigm for this disease.” They noted: “[P]embrolizumab showed excellent results in both relapsed and refractory patients and was well tolerated at a fixed dose, consistent with prior pembrolizumab clinical experience in oncology patients. A randomized phase III study to compare pembrolizumab with [brentuximab vedotin] in patients with [relapsed/refractory disease] has been initiated.”

Het volledige studierapport: Phase II Study of the Efficacy and Safety of Pembrolizumab for Relapsed/Refractory Classic Hodgkin Lymphoma is gratis in te zien.

Hier het abstract van de studie met referentielijst:

programmed cell death protein 1 (PD-1)–inhibitor pembrolizumab (Keytruda) is highly active in patients with relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma

DOI: 10.1200/JCO.2016.72.1316 Journal of Clinical Oncology - published online before print April 25, 2017

Phase II Study of the Efficacy and Safety of Pembrolizumab for Relapsed/Refractory Classic Hodgkin Lymphoma

Hodgkin Reed-Sternberg cells harbor alterations in chromosome 9p24.1, leading to overexpression of programmed death-ligand 1 (PD-L1) and PD-L2. Pembrolizumab, a programmed death 1–blocking antibody, demonstrated a high overall response rate (ORR) in patients with relapsed or refractory classic Hodgkin lymphoma (rrHL) in phase I testing.

KEYNOTE-087 (ClinicalTrials.gov identifier, NCT02453594) was a single-arm phase II study of pembrolizumab in three cohorts of patients with rrHL, defined on the basis of lymphoma progression after (1) autologous stem cell transplantation (ASCT) and subsequent brentuximab vedotin (BV); (2) salvage chemotherapy and BV, and thus, ineligible for ASCT because of chemoresistant disease; and (3) ASCT, but without BV after transplantation. Patients received pembrolizumab 200 mg once every 3 weeks. Response was assessed every 12 weeks. The primary end points were ORR by central review and safety.

A total of 210 patients were enrolled and treated (69 in cohort 1, 81 in cohort 2, and 60 in cohort 3). At the time of analysis, patients received a median of 13 treatment cycles. Per central review, the ORR was 69.0% (95% CI, 62.3% to 75.2%), and the complete response rate was 22.4% (95% CI, 16.9% to 28.6%). By cohort, ORRs were 73.9% for cohort 1, 64.2% for cohort 2, and 70.0% for cohort 3. Thirty-one patients had a response ≥ 6 months. The safety profile was largely consistent with previous pembrolizumab studies.

Pembrolizumab was associated with high response rates and an acceptable safety profile in patients with rrHL, offering a new treatment paradigm for this disease.

REFERENCES
1. Engert A, Raemaekers J: Treatment of early-stage Hodgkin lymphoma. Semin Hematol 53:165-170, 2016 CrossRef, Medline
2. Vassilakopoulos TP, Johnson PW: Treatment of advanced-stage Hodgkin lymphoma. Semin Hematol 53:171-179, 2016 CrossRef, Medline
3. Kuruvilla J: Standard therapy of advanced Hodgkin lymphoma. Hematology (Am Soc Hematol Educ Program) 2009:497-506, 2009
4. Kuruvilla J, Keating A, Crump M: How I treat relapsed and refractory Hodgkin lymphoma. Blood 117:4208-4217, 2011 CrossRef, Medline
5. von Tresckow B, Moskowitz CH: Treatment of relapsed and refractory Hodgkin Lymphoma. Semin Hematol 53:180-185, 2016 CrossRef, Medline
6. Moskowitz CH, Nademanee A, Masszi T, et al: Brentuximab vedotin as consolidation therapy after autologous stem-cell transplantation in patients with Hodgkin’s lymphoma at risk of relapse or progression (AETHERA): A randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 385:1853-1862, 2015 CrossRef, Medline
7. Younes A, Gopal AK, Smith SE, et al: Results of a pivotal phase II study of brentuximab vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol 30:2183-2189, 2012 Link
8. Forero-Torres A, Fanale M, Advani R, et al: Brentuximab vedotin in transplant-naive patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: Analysis of two phase I studies. Oncologist 17:1073-1080, 2012 CrossRef, Medline
9. Küppers R: The biology of Hodgkin’s lymphoma. Nat Rev Cancer 9:15-27, 2009 CrossRef, Medline
10. Mathas S, Hartmann S, Küppers R: Hodgkin lymphoma: Pathology and biology. Semin Hematol 53:139-147, 2016 CrossRef, Medline
11. Roemer MG, Advani RH, Ligon AH, et al: PD-L1 and PD-L2 genetic alterations define classical Hodgkin lymphoma and predict outcome. J Clin Oncol 34:2690-2697, 2016 Link
12. Green MR, Rodig S, Juszczynski P, et al: Constitutive AP-1 activity and EBV infection induce PD-L1 in Hodgkin lymphomas and posttransplant lymphoproliferative disorders: Implications for targeted therapy. Clin Cancer Res 18:1611-1618, 2012 CrossRef, Medline
13. Keytruda [package insert]. Whitehouse Station, NJ: Merck, 2017
14. Merck Sharp & Dohme: Keytruda summary of product characteristics. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003820/WC500190990.pdf
15. Chatterjee M, Turner DC, Felip E, et al: Systematic evaluation of pembrolizumab dosing in patients with advanced non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 27:1291-1298, 2016 CrossRef, Medline
16. Armand P, Shipp MA, Ribrag V, et al: Programmed death-1 blockade with pembrolizumab in patients with classical Hodgkin lymphoma after brentuximab vedotin failure. J Clin Oncol 34:3733-3739, 2016 Link
17. Cheson BD, Pfistner B, Juweid ME, et al: Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin Oncol 25:579-586, 2007 Link
18. Younes A, Santoro A, Shipp M, et al: Nivolumab for classical Hodgkin’s lymphoma after failure of both autologous stem-cell transplantation and brentuximab vedotin: A multicentre, multicohort, single-arm phase 2 trial. Lancet Oncol 17:1283-1294, 2016 CrossRef, Medline

Plaats een reactie ...

Reageer op "Pembrolizumab, immuuntherapie met een anti-PD medicijn, geeft uitstekende resultaten bij recidief of progressie van voorbehandelde patienten met lymfklierkanker, non-Hodgkin"


Gerelateerde artikelen