Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting

18 november 2017: Bron: FDA

De FDA heeft voor gevorderde zogeheten indolente vormen van non-Hodgkin lymfklierkanker stadium III / IV of met tumoren groter in diameter dan 7 cm. (ook wel foculaire lymfomen genoemd) vanaf de diagnose immuuntherapie met obinutuzumab (Gazyva) in combinatie met chemotherapie, gevolgd door alleen obinutuzumab als onderhoudsbehandeling goedgekeurd als geregistreerd medicijn voor die patiënten die goed reageerden op obinutuzumab.

obinutuzumab

De studie omvatte 1.385 patiënten met niet eerder behandelde NHL, van wie 1.202 patiënten gevorderd folliculair lymfoom hadden.

Het op obinutuzumab gebaseerde behandelingsregiem verminderde het risico op verergering van de ziekte of de dood aanzienlijk in vergelijking met een op rituximab gebaseerd behandelingsregiem met 28% (progressievrije overleving zoals beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie; hazard ratio = 0,72; 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,56-0,93; P = .0118).

Complete FDA goedkeuring staat in deze PDF: 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/125486s017s018lbl.pdf

Mooie uitleg hoe obinutuzumab werkt is in deze video animatie te zien: Obinutuzumab for Treatment of Follicular Lymphoma

Het volledige studierapport: Safety and efficacy of Obinutuzumab with CHOP or bendamustine in previously untreated follicular lymphoma is als PDF gratis in te zien.

Zie verder hieronder d.d. 9 mei 2017 de resultaten enz. van de fase III GALLIUM studie die aan de basis liggen van de FDA goedkeuring

9 mei 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/pembrolizumab-immuuntherapie-met-een-anti-pd-medicijn-geeft-uitstekende-resultaten-bij-recidief-of-progressie-van-voorbehandelde-patienten-met-lymfklierkanker-non-hodgkin.html

10 januari 2017: Bron: ASH San Diego december 2016

Wanneer patienten met een ernstige zogeheten indolente vorm van non-Hodgkin lymfklierklierkanker stadium III / IV of met tumoren groter in diameter dan 7 cm. (ook wel foculaire lymfomen genoemd) vanaf de diagnose worden behandeld met obinutuzumab aanvullend op de verschillende standaard chemokuren dan hebben zij in vergelijking met standaard chemokuren plus Rituximab (standaard behandeling voor deze vorm van lymfklierkanker) 34% minder kans om op drie jaar een recidief of progressie van de ziekte te hebben. Na drie jaar was 81 procent van de patienten uit de groep van obinutuzumab nog in leven zonder recidief. De overall overleving gaf op drie jaar nog geen verschil tussen beide groepen ( de studie loopt nog door) , maar de onderzoekers zeggen wel dat de verwachting is dat obinutuzumab een 1,5 langere progressievrije ziekte zal laten zien op basis van de literatuur en prognoses op basis van eerder onderzoek.  Aan deze gerandomiseerde studie (GALLIUM studie) nemen totaal 1202 patienten aan deel met een vorm van indolente non-Hodgkin stadium III / IV of patienten met stadium II maar dan wel met minimaal 1 tumor groter dan 7 cm. in doorsnede. Alle patienten hadden een behandeling nodig en konden niet in een wait-and-see beleid zoals dat bij sommige patienten met non-Hodgkin wel gebeurd soms.

Conclusie van de onderzoekers:

Bij patiënten met onbehandelde foculaire lymfomen (indolente Non-Hodgkin) geven chemokuren samen met het immuuntherapeutische medicijn obinutuzumab, (G-based immunochemotherapy) en blijvend gegeven na stoppen met chemo een statistisch significant verschil van 34 procent ((P = .001)) in ziektevrije overleving in vergelijking met chemokuren plus Rituximab (R-based therapy). Sommige bijwerkingen, zoals reacties op de plaats van het infuus, cytopenia (verlaging van de rode bloedcellen) en infecties, kwamen in de obinutuzumab groep vaker voor dan in de Rituximab groep, maar waren goed behandelbaar. Echter zeggen de onderzoekers heel nadrukkelijk: "deze resultaten pleiten ervoor dat chemo plus obinutuzumab standaard behandeling moet worden voor patienten met nog niet behandelde indolente Non-Hodgkin." 

Hier achtereenvolgens de grafiek in ziektevrije tijd en de tabellen van welke chemo enz. is gebruikt in de studie. Tekst gaat onder grafieken verder.

obinutuzumab bij lymfklierkanker grafiek

En deelnemende patiënten plus de gebruikte chemo's enz.:

https://ash.confex.com/data/abstract/ash/2016/4/4/Paper_94744_abstract_198039_0.jpg

En statistiek tabel over veiligheid en toxiciteit - bijwerkingen:

https://ash.confex.com/data/abstract/ash/2016/4/4/Paper_94744_abstract_198040_0.jpg

De resultaten van deze studie werden gepresenteerd op het jaarlijkse ASH congres december 2016 in San Diego door Robert Marcus, MD, of Kings College Hospital, London.

Het volledige studierapport: Safety and efficacy of Obinutuzumab with CHOP or bendamustine in previously untreated follicular lymphoma is als PDF gratis in te zien. 

Deze studie, die nog doorloopt als follow-up staat geregistreerd onder nummer: NCT00825149.

Hieronder het abstract zoals dat op de AHS werd gepresenteerd en gepubliceerd in Haematologica.

Wellicht kunt u ook deze lijst eens erbij lezen: 

https://kanker-actueel.nl/NL/studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uitgesplitst-in-aparte-lijst-gerelateerd-aan-specifiek-lymfklierkanker-non-hodgkin-en-vormen-van-leukemie-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar.html

The progression-free survival rate at 36 months was 90% in the obinutuzumab plus bendamustine group and 84% in the obinutuzumab plus CHOP group. These results demonstrate that induction therapy with obinutuzumab plus bendamustine or obinutuzumab plus CHOP, followed by obinutuzumab maintenance, is associated with tolerable safety and promising efficacy.

Haematologica. 2016 Dec 23. pii: haematol.2016.152272. doi: 10.3324/haematol.2016.152272. [Epub ahead of print]

Safety and efficacy of Obinutuzumab with CHOP or bendamustine in previously untreated follicular lymphoma.

Abstract

The GAUDI study assessed safety and preliminary efficacy of induction therapy with obinutuzumab plus chemotherapy, followed by maintenance with obinutuzumab alone, in previously untreated patients with follicular lymphoma. Assignment to chemotherapy was decided on a per center basis before patient enrollment. Patients (n=81) received 4-6 cycles of obinutuzumab plus bendamustine every 4 weeks or 6-8 cycles of obinutuzumab plus CHOP every 3 weeks. Patients with an end-of-treatment response were eligible for obinutuzumab maintenance therapy every 3 months for 2 years or until disease progression. Induction treatment was completed by 90% of patients in the obinutuzumab plus bendamustine group and 95% in the obinutuzumab plus CHOP group, while maintenance was completed by 81% and 72% of patients, respectively. All patients experienced at least one adverse event during induction, most commonly infusion-related reactions (58%), the majority of which were grade 1/2. The most common hematologic adverse event was grade 3/4 neutropenia (36% during induction and 7% during maintenance). One treatment-related death occurred during the maintenance phase. At the end of induction, 94% of patients had achieved an overall response, with complete response based on CT in 36%. The progression-free survival rate at 36 months was 90% in the obinutuzumab plus bendamustine group and 84% in the obinutuzumab plus CHOP group. These results demonstrate that induction therapy with obinutuzumab plus bendamustine or obinutuzumab plus CHOP, followed by obinutuzumab maintenance, is associated with tolerable safety and promising efficacy. This study is registered at ClinicalTrials.gov as NCT00825149.

KEYWORDS:

Bendamustine; CHOP; Follicular lymphoma; Obinutuzumab; Phase Ib


Plaats een reactie ...

Reageer op "Obinutuzumab aanvullend op standaard chemokuren, verlengt ziektevrije overall overleving (plus 34 procent) van indolente Non Hodgkin Lymphomen stadium III / IV in vergelijking met standaard chemo plus Rituximab."


Gerelateerde artikelen