9 mei 2020: Bron: JAMA

Immuuntherapie met nivolumab, een anti-PD medicijn, geeft zowel gegeven samen met 2x chemo (doxorubicin, vinblastine en dacarbazine (N-AVD) of alleen nivolumab plus radiotherapie uitstekende resultaten bij patiënten met een hoog risico van lymfklierkanker - ziekte van Hodgkin. Met minimaal een gedeeltelijke remissie (PR) maar ook veel complete remissies (CR) op 1 jaars meting. Objectieve repsons (minimaal een PR) was respectievelijk 100 en 98 procent.  

Uit eerdere studies is gebleken dat chemo (doxorubicin, bleomychine, vinblastine dacarbazine (ABVD) goeie resultaten geeft met duurzame remissies van 5 jaar en langer bij patiënten met een recidief van progressie van de ziekte van Hodgkin (cHL) en is goedgekeurd als standaard behandeling voor deze groep van patiënten.

Deze nieuwe studie onderzocht de vervanging van bleomycine door nivolumab in het gecombineerde behandelingsregiem bij dezelfde groep van patiënten in twee verschillende behandelingsregiems. 

In totaal werden in de nieuwe studie 55 patiënten gerandomiseerd ingedeeld voor gelijktijdige behandeling en 54 patiënten voor opeenvolgende behandeling volgens intentie tot behandeling. De mediane follow-uptijd was 14 maanden. Patiëntenkenmerken waren vergelijkbaar in beide groepen. Een complete remissie (CR) werd aan het einde van de behandeling waargenomen bij 90% van de patiënten die de behandelingen gelijktijdig kreeg en bij 94% van de groep die de medicijnen opvolgend kreeg. 

Van de 109 patiënten in dit onderzoek waren er 65 (59,6%) vrouwen en was de mediane leeftijd 27 jaar (bereik 18-60 jaar). Bij tussentijdse evaluatie na 2 cycli N-AVD of 4 doses nivolumab als monotherapie, bereikten respectievelijk 54 van de 54 (100%) en 49 van de 51 (96%) een objectieve respons, met een complete remissie (CR) bij 47 (87 %) en 26 (51%) patiënten, respectievelijk.

Van de 101 patiënten die in aanmerking kwamen voor een primaire einddoelanalyse, kregen 46 van de 51 patiënten (90%; 95% BI, 79% -97%) die gelijktijdig werden behandeld en 47 van de 50 patiënten (94%; 95% BI, 84% -99%) die opeenvolgend de behandeling kregen bereikte een complete remissie (CR) op 1 jaars-meting. Met een mediane follow-up van 13 maanden was de progressievrije overleving na 12 maanden 100% voor patiënten die een gelijktijdige behandeling kregen en 98% (95% BI, 95% -100%) voor patiënten die opeenvolgende therapie kregen.

Het studierapport: Efficacy of Nivolumab and AVD in Early-Stage Unfavorable Classic Hodgkin Lymphoma. The randomised phase 2 German Hodgkin study group NIVAHL trial is tegen betaling in te zien.

Hier de referenties van de studies zoals hiervoor vermeld en het abstract van de studie uit JAMA met nivolumab.  

References

  1. Bröckelmann PJ, Goergen H, Keller U, et al. Efficacy of nivolumab and AVD in early-stage unfavorable classic Hodgkin lymphoma: the randomized phase 2 German Hodgkin Study Group NIVAHL Trial. JAMA Oncol. 2020 Apr 30. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.0750. [Epub ahead of print.] https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2765292
  2. Armand P, Engert A, Younes A, et al. Nivolumab for relapsed/refractory classic Hodgkin lymphoma after failure of autologous hematopoietic cell transplantation: extended follow-up of the multicohort single-arm phase II CheckMate 205 trial. J Clin Oncol. 2018;36(14):1428-1439. https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.76.0793
  3. Eich HT, Diehl V, Görgen H, et al. Intensified chemotherapy and dose-reduced involved-field radiotherapy in patients with early unfavorable Hodgkin's lymphoma: final analysis of the German Hodgkin Study Group HD11 trial. J Clin Oncol, 2010;28(27):4199-4206. https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2010.29.8018
visual abstract icon 
Visual
Abstract
Efficacy of Nivolumab and AVD in Early-Stage Unfavorable Classic Hodgkin Lymphoma (NIVAHL)
 
Key Points

Question  What is the efficacy of concomitant or sequential nivolumab and doxorubicin, vinblastine, and dacarbazine (N-AVD) as first-line treatment for early-stage unfavorable classic Hodgkin lymphoma?

Findings  In this investigator-sponsored phase 2 randomized clinical trial including 109 adult patients, very high interim complete remission rates were observed after treatment with 2 cycles of N-AVD (87%) or 4 doses of nivolumab (51%). After end of treatment with 4 cycles of N-AVD and 30-Gy involved-site radiotherapy, efficacy measures, such as complete remission rates, 1-year progression-free survival, and 1-year overall survival were excellent in both groups.

Meaning  Nivolumab-based first-line treatment is highly effective in patients with early-stage unfavorable classic Hodgkin lymphoma and warrants further investigation.

Abstract

Importance  In early-stage unfavorable classic Hodgkin lymphoma (cHL), conventional therapy induces high cure rates but also relevant acute and long-term toxic effects. Nivolumab is well tolerated and highly effective in relapsed/refractory cHL but has not been adequately studied in first-line treatment of early-stage cHL. The NIVAHL trial evaluated nivolumab in this setting with the aim to develop a highly effective yet tolerable systemic therapy to ultimately mitigate morbidity in patients who survive cHL.

Objective  To evaluate efficacy of 2 experimental nivolumab-based first-line treatment strategies in patients with early-stage unfavorable cHL.

Design, Setting, and Participants  This was an open-label, multicenter, phase 2 randomized clinical trial, open between April 2017 and October 2018. The trial took place at 35 trial centers across Germany, ranging from academic centers to private offices. Eligibility was defined by age 18 to 60 years, cHL confirmed by expert pathology review, early-stage unfavorable disease by German Hodgkin Study Group criteria (stage I to II with risk factor[s]), and absence of serious concomitant disease or organ dysfunction. Among 110 enrolled patients, 109 were eligible.

Interventions  Systemic therapy, per random assignment (1:1) to either concomitant treatment with 4 cycles of nivolumab and doxorubicin, vinblastine, and dacarbazine (N-AVD) or sequential treatment with 4 doses of nivolumab, 2 cycles of N-AVD, and 2 cycles of AVD at standard doses, followed by 30-Gy involved-site radiotherapy.

Main Outcomes and Measures  Complete remission (CR) rate after study treatment, aiming at excluding a CR rate of 80% or lower via a 2-sided 95% CI for each treatment group.

Results  Of 109 patients included in this study, 65 (59.6%) were women, and the median (range) age was 27 (18-60) years. At interim staging after 2 cycles of N-AVD or 4 doses of nivolumab monotherapy, 54 of 54 (100%) and 49 of 51 (96%) response-eligible patients, respectively, achieved an objective response, with CR in 47 (87%) and 26 (51%) patients, respectively. Among 101 patients eligible for primary end point analysis, 46 of 51 (90%; 95% CI, 79%-97%) patients receiving concomitant therapy and 47 of 50 (94%; 95% CI, 84%-99%) patients receiving sequential therapy achieved CR after study treatment. With a median follow-up of 13 months, 12-month progression-free survival was 100% for patients receiving concomitant treatment and 98% (95% CI, 95%-100%) for patients receiving sequential therapy.

Conclusions and Relevance  Both strategies combining nivolumab and AVD are feasible and resulted in high remission rates. Despite narrowly missing the efficacy benchmark in the concomitant group, the excellent 12-month progression-free survival and the unexpectedly high CR rate after 4 doses of nivolumab monotherapy warrant further evaluation of this approach in the first-line treatment of patients with early-stage cHL.

Trial Registration  ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03004833


Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie met Nivolumab solo of naast chemo (N-AVD) gevolgd door radiotherapie bij patiënten met hoog risico van lymfklierkanker als eerstelijns behandeling geeft uitstekende resultaten op korte termijn"


Gerelateerde artikelen