Durvalumab, een anti-PD medicijn heeft ook bij andere vormen kanker bewezen effectief te zijn, zie deze search op onze website.

12 mei 2020: Bron: ASCO 2020

Het toevoegen van de immuuntherapeutische anti-PD remmer durvalumab en de PARP-remmer olaparib aan de standaard behandeling van pre-operatieve (neoadjuvante) chemotherapie verbeterde de resultaten voor vrouwen met stadium II / III, HER2-negatieve borstkanker met hoog risico met 17 procent snellere complete remissie.

Patiënten die durvalumab + olaparib + paclitaxel (DOP) kregen gevolgd door doxorubicine / cyclofosfamide (AC), bereikten volledige remissie van hun kanker uit de borst en oksellymfeklieren voor de operatie (pCR dwz pathologische volledige respons) sneller en vollediger dan patiënten behandeld met alleen chemotherapie (37% versus 20%). 

Onderzoeksleider Dr. Lajos Pusztai, hoogleraar geneeskunde en directeur van het borstkanker translationeel onderzoek bij het Yale Cancer Center, presenteerde op de jaarlijkse American Association for Cancer Research (AACR) 2020 bijeenkomst de werkzaamheid en biomarkerresultaten die de voorspelde waarschijnlijkheid weergaf van een pathologische complete remissie (pCR) voor de algehele HER2-negatieve groep (22% versus 37%) en voor subtypen, bij HER2-negatief / ER-positief (14% vs. 28%) en triple negatief (TNBC) (27% vs. 47%), subtypes van borstkanker.

I-SPY2 is een multicenter, fase 2-onderzoek met een zogeheten respons-adaptieve randomisatie binnen moleculaire subtypen gedefinieerd door receptorstatus en MammaPrint-risico om nieuwe middelen te evalueren als neoadjuvante therapie voor borstkanker.

I-SPY 2 evalueert geneesmiddelen (of combinatie van geneesmiddelen) parallel met als doel te bepalen welke geneesmiddelen het beste werken bij verschillende soorten borstkanker. I-SPY 2-patiënten krijgen vóór de operatie chemotherapie, zodat de respons op de behandeling kan worden beoordeeld. Het primaire eindpunt van de studie is pathologische volledige respons (pCR). Patiënten die aan dit onderzoek deelnamen, hadden tumoren van ≥ 2,5 cm, waren HER2-negatief en als de kanker hormoonreceptorpositief (HR +) was, moesten ze worden geclassificeerd als MammaPrint met een hoog risico.

In dit persbericht worden de resultaten vermeld zoals die werden gepresenteerd: I-SPY2 TRIAL Demonstrates Significant Improvement in pCR with Durvalumab and Olaparib with Paclitaxel, (Compared to Chemotherapy Alone) in Women with Stage II/III High-Risk, HER2-Negative Breast Cancer, in HR+ and TNBC Subsets

Een citaat uit dat persbericht naast wat hierboven al wordt vermeld: 

Among the HR+/HER2- cohort, the MammaPrint ultra-high group was the primary beneficiary of the combined therapy (pCR rates 64% with the combination versus 22% with chemotherapy alone). Specific gene expression signatures thought to be associated with response were prospectively identified and the following were found to be associated with higher pCR in the experimental arm among TNBC: low CD3/CD8 ratio; high Macrophage/T cell-MHC class II ratio, and high proliferation. The safety signals were not unexpected. Adverse events were consistent with known side effects of these drugs. Overall 11% of patients in durvalumab + olaparib arm experienced immune-related grade 3 adverse events vs 1.3% in the control arm. According to Dr. Pusztai, chaperone for this arm in the I-SPY 2 TRIAL, "These results provide further evidence for the clinical value of immunotherapy in early stage breast cancer and suggest new avenues for how to exploit these drugs in HR+ breast cancers."


Plaats een reactie ...

Reageer op "Durvalumab met Olaparib en Paclitaxel geeft 17 procent betere complete remissies in vergelijking met alleen chemo bij vrouwen met borstkanker stadium II / III hoog risico, maar ook bij HER2 positief en triple negatief"


Gerelateerde artikelen