Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

13 december 2016: zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/pi3kaktmtor-pathway-speelt-cruciale-rol-in-apoptose-proces-dna-herstel-metabolisme-in-de-cel-en-angiogenese.html

13 december 2016: Bron: Borstkanker symposium in San Antonio december 2016

Wanneer de zogeheten PI3K remmer buparlisib wordt toegevoegd aan fulvestrant - exemestaan (hormoontherapie) dan blijkt de progressie van de ziekte met 30 tot 50 procent te worden vertraagd bij patienten met zwaar voorbehandelde vergevorderde hormoonresistente borstkanker die progressie lieten zien tijdens een behandeling met everolimus in de eerste maand van de behandeling. En de progressievrije  overall overleving gaf een verschil te zien van 50 procent.

De werkelijke tijd van slechts enkele maanden progressie-vrije tijd verschil verklaart in welke fase van hun ziekte deze patienten verkeerden. Alle patienten hadden al vele behandelingen achter de rug.

Dat verklaart wellicht ook waarom de kwaliteit van leven door de bijwerkingen ernstiger werd aangetast dan in de placebogroep. Maar het is algemeen bekend als een behandeling aanslaat dan sterft er veel tumorweerfsel dat toch ook afgevoerd moet worden, zet de nieren en lever daarmee onder druk en gaat vaak ook gepaard met koorts en ontstekingen enz. Ik begrijp gewoon niet waarom beloftevolle medicijnen altijd moeten worden uitgeprobeerd op patienten in het allerlaatste stadium van hun ziekte. Hetzelfde geldt in feite voor welke vorm van immuuntherapie dan ook. Maar ja zijn de protocollen die dit voorschrijven zeggen de oncologen dan als ik daar naar vraag. 

Hieronder grafiek uit eerdere studie met buparlisib bij borstkanker. Tekst gaat verder onder de grafiek

buparlisib resultaten

Kernpunten uit de studie:

  • Mediane progressie-vrije overleving voor patiënten in de buparlisib groep was 3.9 maanden versus 1.8 maanden voor de placebo groep. En de 6 maanden progressie-vrije overall overleving was 30.6% versus 20.1%, respectievelijk.
  • De patiënten uit de buparlisib groep hadden 33% minder kans op porgressie van hun ziekte op het moment van de studie analyse.
  • Onder de patiënten met duidelijk aanwijsbare PIK3CA mutaties, was de progressie-vrije overall overleving 4.7 maanden voor patiënten in de buparlisib groep versus 1.6 maanden in de placebo groep. Patiënten met de gen mutaties die buparlisib kregen hadden 50 procent minder kans op progressie van hun ziekte op moment van de studie analyse.

BELLE-3 studiegegevens:

Het doel van BELLE-3 was om te beoordelen of de toevoeging van buparlisib aan fulvestrant (Faslodex)  veilig en effectief zou zijn bij de behandeling van patiënten met hormoon-receptor-positieve, HER2-negatieve, lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker die progressie van hun ziekte lieten zien na een aromase remmer of na behandeling met de mTOR-remmer everolimus.

De onderzoekers deelden 432 patiënten gerandomiseerd in
(2: 1) in groepen waarbij 1 groep een combinatie van dagelijks buparlisib plus fulvestrant of placebo plus fulvestrant kreeg toegediend. Alle patiënten hadden eerder aromatase remmers gehad en hun ziekte had binnen 30 dagen progressie laten zien tijdens een behandeling met een combinatie van hormoontherapie en everolimus.

Het primaire eindpunt van deze studie was progressievrije overleving en de secundaire eindpunten waren totale overleving, totale respons, klinische efectiviteit, de veiligheid en de werkzaamheid op basis van PI3KCA gen status circulerend tumor DNA, beoordeeld aan de hand van bloedmonsters van patiënten.

Hier een voor leken ingewikkelde grafiek van werkingsmechanismes van kanker met bepaalde mutaties. Tekst gaat verder onder grafiek

buparlisib werkingsmechanisme

Bron: http://blog.sina.com.cn/s/blog_69ecff150101daxt.html


Belangrijkste resultaten

Mediane progressievrije overleving van patiënten in de buparlisib groep was 3,9 maanden versus 1,8 maanden voor degenen die in de placebo-groep zaten, en de 6-maanden progressie-vrije overleving was 30,6% en 20,1% respectievelijk. Die in de buparlisib arm hadden 33% minder kans om progressie van hun ziekte te hebben op het moment van de beoordeling - studie analyse.

Van de 349 patiënten van wie gegevens van circulerend tumor DNA van de PIK3CA status beschikbaar was, hadden er 147 mutaties in het gen en de rest had de normale vorm van het gen. Onder degenen met PIK3CA mutaties, progressievrije overleving was 4,7 maanden voor degenen die in de buparlisib groep zaten versus 1,6 maanden voor degenen die in de placebo-groep zaten. Patiënten met de genmutaties die buparlisib ontvingen hadden 50% minder kans om progressie van hun ziekte te hebben op het moment van de beoordeling - studie analyse. Dit zelfde effect werd ook gezien met een PIK3CA status gemeten in de tumorweefsels.

"Het testen voor PIK3CA mutaties lijkt relevant te zijn, omdat buparlisib geen relevante activiteit lijkt te hebben bij afwezigheid van de mutatie," zegt
Angelo Di Leo, MD, een oncoloog in het Ospedale Misericordia e Dolce, Prato, Italy, een van de deelnemende ziekenhuizen aan deze studie.

"Het is interessant om te zien dat de PIK3CA test kan worden uitgevoerd op tumorweefsel of via een bloedmonster, de zogenaamde vloeibare biopsie, en dat beide monsters gelijksoortige informatie lijken te verstrekken," voegt hij eraan toe.

De totale respons en klinische effectiviteit waren ook significant hoger voor de patiënten in de buparlisib groep in vergelijking met die in de placebo-groep.

Een behandeling met
Buparlisib werd wel geassocieerd met bijwerkingen, de meest relevante daarvan zijn een stijging van de leverenzymen en sommige psychiatrische symptomen zoals angst of depressieve gevoelens, aldus Dr. Di Leo. Deze bijwerkingen kunnen leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van leven van patiënten en kunnen leiden tot een tijdelijke of permanente stopzetting van de behandeling, aldus dr. Di Leo.

De studie werd gepresenteerd op het 2016 San Antonio Breast Cancer Symposium, dat werd gehouden van 6 tot 10 december 2016 (Abstract S4-07).

Zodra we dit abstract vrij is gegeven zullen we dat hier bij plaatsen.

Zie ook dit studierapport: New and developing chemical pharmacotherapy for treating hormone receptor-positive/HER2-negative breast cancer naar welke medicijnen onderzoek wordt gedaan bij hormoonpositieve Her-2 negatieve borstkanker.

Een fase III studie (Belle-4) waarbij buparlisib werd gegeven naast chemo ( paclitaxel) is vroegtijdig stopgezet omdat er geen effectiviteit werd gezien: A randomized adaptive phase II/III study of buparlisib, a pan-Class I PI3K inhibitor, combined with paclitaxel for the treatment of HER2- advanced breast cancer (BELLE-4).


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkanker: PI3K remmer buparlisib naast fulvestrant geeft 30 tot 50 procent langere ziekteprogressievrije tijd maar wel meer bijwerkingen bij gevorderde borstkanker"


Gerelateerde artikelen