Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen.
Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38
BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

En wij zijn een ANBI organisatie.

14 december 2019: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/hyperthermie-heeft-vaak-therapeutisch-effect-in-combinatie-met-chemo-en-bestraling-maar-blijkt-ook-effect-te-hebben-op-de-kankerstamcellen-ook-in-combinatie-met-immuuntherapie-blijkt-uit-reviewstudie.html

In the American Scientist verscheen vorig jaar een mooi artikel over de werking van hyperthermie en kunstmatig opgewerkte koortstherapie, de zogeheten total body hyperthermie. 

Healing Heat: Harnessing Infection to Fight Cancer

Modern immunology plus historic experiments suggest a better way to gear up the human immune system to battle malignant disease

Als u hier klikt kunt u het volledige artikel lezen

29 maart 2006: Bron: BSDMedical.com:

Wij vertaalden een groot verklarend artikel over het ontstaan en gebruik van hyperthermie inclusief een analyse van de meest recente studieresultaten uit gerandomiseerde studies bij o.a. baarmoederhalskanker en recidieven van borstkanker. En een uitvoerige toelichting hoe hyperthermie zich inmiddels ontwikkeld, zowel qua gebruikte apparatuur als hoe en welke doses en in welke frequentie toe te dienen. Het artikel is mede gebaseerd op interviews met twee artsen uit Amerika die al 20 jaar met hyperthermie werken en volop bezig zijn hyperthermie verder te ontwikkelen. Copyright van dit artikel ligt voor de Nederlandse versie bij stichting Gezondheid Actueel en er mag zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel niets worden gekopieerd of elders gepubliceerd. Verder is onze disclaimer uiteraard van toepassing ook op dit artikel.

Een heet onderwerp Hyperthermie als een aanvullende behandeling
Door Jane Kollmer
Voor gevorderde stadia van kanker is het gebruikelijke behandelingspad chemotherapie en/of bestraling. Patienten die een recidief ondervinden van kanker zijn gewoonlijk niet in staat om een tweede behandeling met een krachtige radiotherapie - bestraling te ondergaan wegens het risico van beschadiging van gezond weefsel. Er is echter een andere optie voor deze patiënten.
Hyperthermie (HT) is het verhitten van een tumor tot een temperatuur tussen 104 tot 111.2 graden Fahrenheit en is een radiosensitizer. Deze methode van behandelen, hoewel vaak over het hoofd gezien, heeft beloftevolle toepassingen voor een gecombineerde behandelingsaanpak van kanker. Recente studies gepubliceerd in Cancer en the Journal of Clinical Oncology tonen aan dat HT - Hyperthermie het effect van bestralen sterk vergroot.
HT - Hyperthermie werkt door het veroorzaken van een aantal biologische effecten op cellulair en weefsel niveau. Gebruikmakend van precies gerichte radiofrequencie (RF)/microwave energie, HT - hyperthermie verhit de kankercellen, daarmee de bloed en zuurstofstroom stimulerend. Gelijktijdig wordt een natuurlijke koorts opgewekt, HT - hyperthermie verhit de tumor naar koortsniveau, daarmee worden de bloedvaten vergroot zodat meer bloed kan stromen in de tumor en neemt daarmee extreme hitte weg. Op zijn beurt, de toegenomen hoeveelheid bloed vloeiend in de tumor draagt meer zuurstofcellen bij zich. Zuurstofarme kankercellen staan bekend als het meest resistent tegen bestraling. Wanneer HT - hyperthermie wordt gecombineerd met bestraling, worden meer tumorcel aanvallende zuurstof radicalen gevormd en de bestraling wordt effectiever omdat een tumorcel meer vatbaar daarvoor wordt.

Niet alleen maakt HT - Hyperthermie tumoren gevoelig voor bestraling en chemotherapie, maar het doodt ook tumorcellen direct door verhitting tot temperaturen, heet genoeg om selectief kankercellen direct te doden (ook wel genoemd direct cytotoxisch), met tumor-gelijkende karakteristieken, maar niet genoeg om gezonde cellen te beschadigen. Dit maakt HT - hyperthermie meer controleerbaar en minder beschadigend voor het lichaam dan andere modaliteiten.

Practische toepassingen

HT - Hyperthermie is overigens geen nieuw concept. Nisar Syed, MD, radiotherapeutisch oncoloog en directeur van het Malcolm C. Todd, MD, Cancer Institute in Long Beach Memorial Medical Center in California, behandelt patiënten al meer dan 20 jaar met hyperthermie. In Long Beach, Syed ziet zowel patiënten met lokale recidieven van kanker, als patiënten met vroege stadia van kanker. Veel van deze patiënten hebben een operatie ondergaan en/of zijn behandeld met chemokuren en/of bestraling. Voor hen geeft hyperthermie hoop. En de resultaten spreken voor zich. "We hebben patiënten die we 15 tot 20 jaar geleden behandelden en die al lang zouden moeten zijn overleden volgens de prognoses" zegt Syed.

Syed legt uit dat toen hij begon met hyperthermie er nog weinig of niets bekend was aan resultaten van hyperthermie behalve van enkele dierstudies en een beperkt aantal menselijke studies Syed vertelt dat er twee manieren zijn waarop tumoren kunnen worden behandeld met hyperthermie. Externe hyperthermie, zoals externe bestraling, houdt in dat er op de huid applicatoren worden geplaatst op of dicht bij de plaats van de tumor en verhit op die wijze de tumoren. De tweede manier is interstitial (lokaal - inwendig) , waarbij de dieper liggende tumoren worden verhit door middel van catheters. Hij vond dat waar bestraling alleen en/of een combinatie van chemo en bestraling geen effect hadden, dezelfde tumoren werden vernietigd door hyperthermie toe te voegen aan de behandeling.

Verder is Syed enthoudsiast over de tijd die hyperthermie nodig heeft voor het effect laat zien. "Wanneer je hyperthermie toevoegt aan de behandeling is er een snelle respons" zegt hij. "Je ziet in een veel kortere tijd de tumor reageren en verdwijnen."

Verbeteringen van de nadelen.

Het profijt van hyperthermie als een antikanker behandelingsmethode is inmiddels vastgelegd in diverse onderzoeksstudies en klinische praktijk. Gedurende de afgelopen 15 jaar zijn er meer dan 30 studies gepubliceerd over hyperthermie gebruik. Deze manier van behandelen blijkt effectief te zijn voor baarmoederkanker, hoofd- en halstumoren, borstkanker, slokdarmkanker, huidkanker en prostaatkanker. Dramatisch goede resultaten met deze behandeling werden gezien bij de behandeling van borsttumoren die zich bevinden in de borstwand. Hyperthermie kan als aanvullende behandeling worden gebruikt bij bijna alle vaste tumoren. Opvallend: de frequentie van een hyperthermie behandeling is twee keer per week wanneer gebruikt in combinatie met bestraling.

In een artikel gepubliceerd in de April 2005 uitgave van the journal Cancer, onderzoekers van universiteiten van Amerika, Norwegen en Amsterdam combineerden de resultaten van hun gerandomiseerde klinische studies en concludeerden dat hyperthermie de resultaten kan verbeteren van zowel radiotherapie - bestraling als wel van een chemokuur met cisplatin bij patiënten met gevorderde baarmoederhalskanker. Door de drie modaliteiten - behandelingen te combineren vonden de onderzoekers een effectievere manier van behandelen dan voor elke individuele behandeling op zich. De studies werden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, maar de auteurs besloten om de resultaten samen te voegen en hun bevindingen te presenteren in èèn studierapport.

Ellen Jones, MD, PhD, of Duke University Medical Center, Durham, N.C., is onderzoekleidster van twee grote studies naar hyperthermie. Jones presenteerde haar baanbrekende vondsten in een 'poster' presentatie op het laatste jaarlijkse Octobercongres (2005) van de American Society for Therapeutic Radiology and Oncology.
Alle deelnemende patiënten uit deze studie waren 18 jaar of ouder met eerder onbehandelde histologische vastgestelde uitgezaaide kanker van de baarmoederhals. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten was 45 jaar. Alle patiënten werden biologisch effectieve doses toegediend van of brachytherapie of externe bestraling (RT) van het hele bekken. De meeste patiënten kregen ook een chemo met cisplatin toegediend tijdens de behandelingsperiode en daarbij aanvullend lokaal/regionaal hyperthermie.
De hyperthermiebehandelingen betreft de inbreng van een thermometrische catheter in het rectum (anus) van de patiënt, blaas en baarmoederopening, vagina of in de ruimtes tussen de tumoren voor thermale dosis berekeningen. Gebruikmakend van het BSD 2000 systeem van Salt Lake City-based BSD Medical, de onderzoekers verhoogden de kracht/straling tot de tolerantiegrens van de patiënten was bereikt, gevolgd door adekwate instellingen van de behandelings protocollen.
"De patiënten worden niet onder narcose gebracht gedurende de behandelingen en zo vertrouwen we op hun feedback en reacties in termen van hoe comfortabel mensen zich voelen.," zegt Jones.
Het doel van de hyperthermie behandeling was, zodra de thermische catheter de juiste temperatuur had bereikt (ca. 104 graden Fahrenheit), dit aan te houden voor ca. 60 minuten. De patiënten werden niet op dezelfde dag ingepland voor brachytherapie.
Het is interessant te zien dat, hoewel alle patiënten in de trial geschikt waren voor de warmte behandeling, 5 patiënten de hyperthermie behandeling weigerden. Dit aantal was hoger dan de patiënten die chemo weigerden. De meest gerapporteerde bijwerkingen door de hyperthermie waren pijn, verbrandingen en subcutaan vetnecrosis - toch waren deze bijwerkingen nooit zo ernstig dat de hyperthermie behandeling niet kon doorgaan.
Verder is de toxiciteit, zijn de bijwerkingen, ten opzichte van cisplatin mild te noemen. De studie toont speciaal aan dat hyperthermie niet het toxiciteits - bijwerkingenprofiel verandert van radiotherapie - bestraling op welke manier dan ook, welke deze aanpak zelfs meer maakt dan simpel een aanvullende behandeling.
Implicaties.
The studie liet beloftevolle resultaten zien. De patiënten werden gevolgd gedurende een follow-up periode van 538 dagen na hun behandeling. De studie toonde aan dat 74% van de patiënten in leven bleven zonder tekenen van een recidief van hun kanker en de mediane overall overleving was 84%. Er was geen verklaring voor welk onderdeel van de behandeling het beste had gewerkt; echter, het lijkt erop dat voor een maximum interactie tussen chemotherapie en hyperthermie, een continue toediening het meest effectief is; en voor de beste interactie tussen chemotherapie en radiotherapie werkte de toediening van cisplatin vooraf aan de bestraling het best.
Samenvattend, opeenvolging was geen te onderzoeken variabel in deze studie. Planning van behandelingen werden practisch gehouden, sinds de onderzoekers hopen deze drie modaliteiten aanpak in de nabije toekomst veel vaker te gebruiken.

The studie auteurs concluderen dat deze combinatie van grote dosis radiotherapie (bestraling), chemotherapie en hyperthermie verdraagzaam en effectief was in een meervoudige internationale ziekenhuissetting bij patiënten met een gevorderde (uitgezaaide) baarmoederhalskanker. Deze resultaten hebben belangrijke gevolgen voor baarmoederhalskankerpatiënten, sinds de ziekte een algemene kwaadaardigheid is geworden met jaarlijks 10 op de 100.000 vrouwen in de USA die deze kankersoort krijgen. Deze nieuwe studie verbetert de kansen op overleving voor deze patiënten waar een radicale operatie vaak niet succesvol is.
Deze methode van behandelen voorziet hen ook van nieuwe mogelijkheden terwijl chemotherapie de gewoonlijke standaard aanpak is. De drievoudige modaliteiten aanpak vergroot de responsecijfers en overall overleving van patiënten met een recidief van baarmoederhalskanker zonder dat het bijwerkingenprofiel verandert.
Een andere studie toont het effect van hyperthermie als een aanvullende behandeling, maar was gericht op de combinatie van hyperthermie en radiotherapie als behandeling van oppervlakkige tumoren (<3 cm in dikte vanaf het lichaamsoppervlak). Uitgevoerd door onderzoekers aan de Duke University Medical Center, toonde de studie aan dat hyperthermie significant het effect van radiotherapie - bestraling verbetert in de behandeling van gevorderde teruggekeerde (recidief) borstkanker. Deze bevindingen werden gepubliceerd in de 1 Mei 2005 editie van the Journal of Clinical Oncology.
De studie onderzocht 109 patiënten, waarvan de meerderheid een post-operatieve terugkerende borstwandtumor had en deze 109 patiënten werden gerandomiseerd behandeld met of alleen bestraling of bestraling en hyperthermie samen. Deze behandelingen werden twee keer per week uitgevoerd tijdens de duur van hun behandeling. Voor de hyperthermie behandelingen werden microwave spiral strip applicatoren, opererend met 433 megahertz, gebruikt voor externe verhitting. Een inwendige lokaal catheter werd geplaatst in de tumor zelf met gebruikmaking van CT begeleiding. De patiënten kregen lokale narcose en narcotische premedicatie. Thermometrische sondes werden rond het lichaam geplaatst om de normale weefseltemperatuur te meten en controleren.
Bijwerkingen en veiligheidsproblemen waren minimaal, hoewel de meeste werden veroorzaakt door de bestraling zelf. 17 van de 108 patiënten hadden een stop nodig van hun bestralingsbehandeling door de toxiciteit van de bestraling. Hyperthermie werd algemeen goed getolereerd, maar een paar patiënten ervaarden complicaties veroorzaakt door de thermocatheters welke een medicatie nodig hadden tegen de pijn.
De studie vond dat van de patiënten die eerder waren behandeld met radiotherapie en die nu een tweede bestraling plus hyperthermie kregen dat bij 68% van deze patiënten de tumoren volledig verdwenen. Terwijl bij slechts 25% van de patiënten die alleen bestraling kregen een totale tumorverdwijning werd gezien.
Een foundation voor hyperthermie
Een van de belangrijkste doelen van de studie was om meer data te creeeren voor meetbare thermale doses. "In aanvulling op de bijzondere klinische effecten welke we hebben gezien met hyperthermie in de recente studie, zijn we ook enthousiast dat we erin zijn geslaagd een dosis toe te dienen die controleerbaar en meetbaar was in een pre-klinische setting," zegt Jones. "Dit is notenswaardig omdat we hyperthermie technologie hebben gebruikt dat wel conceptueel gelijkwaardig is maar niet zo techisch volmaakt als commercieel beschikbare systemen die de behandeling vereenvoudigen."
De formule gebruikt in de studie om de thermale dosis te meten leverde positieve resultaten op voor complete remissies. De auteurs zeggen dat toepassing van hyperthermie gelimiteerd blijft, welke deels wordt veroorzaakt door het ontbreken van een solide meetbare thermale dosesmeting om deze te ondersteunen. De auteurs denken dat als er meer studiedata beschikbaar zouden zijn hyperthermie veel meer en in breder verband zou worden geaccepteerd als aanvullende behandeling. Zoals voor elke behandeling, een kwantitatief behoorljik aantal data nodig is voor artsen om ook werkelijk hyperthermie voor te schrijven en toe te passen.
De wijdverspreide acceptatie van hyperthermie wordt deels belemmerd door originele studies welke zijn uitgevoerd in de 80'-er jaren door de Radiation Therapy Oncology Group. Jones en Syed bevestigen beiden dat deze gerandomiseerde studies niet goed zijn uitgevoerd en als resultaat gaf hyperthermie toen geen aanwijsbaar positief effect.
Jones zegt, "Twintig jaar later hebben we veel betere apparatuur en we hebben een beter gevoel/kennis hoe hyperthermie toe te passen en ik denk dat we daarom veel meer studies zullen gaan zien met positievere uitkomsten." Op dit moment werkt Jones aan een fase III trial waarbij hyperthermie wordt gebruikt voor baarmoederhalskanker. Zij hoopt ook binnen een jaar de meetbaarheid van de thermale doses te verbeteren, door MR-vergelijkbare apparatuur te ontwikkelen, welke gebruikt kan worden in standaard MR-scanners. "Een van onze doelen is om in staat te zijn de hyperthermiebehandeling te volgen als die wordt uitgevoerd," zegt ze.
De toekomst van hyperthermie stopt hier niet. Jones voorspeld dat we in de toekomst meer combinaties van chemokuren met hyperthermie als aanvulling zullen zien. Ook werken Jones en collega's aan de ontwikkeling van een temperatuurgevoelige liposome (capsule?) geproduceerd door Celsion Corporation, genaamd ThermoDox, dat bij de juiste therapeutische temperatuur zo oplost dat hyperthermie kan worden gebruikt om lokaal chemo toe te dienen op de plaats van de tumor.

References:

Jones, Ellen. "A Randomized Trial of Hyperthermia and Radiation for Superficial Tumors." Journal of Clinical Oncology. 2005:23.

Jones, Ellen. "First results of triple-modality treatment combining radiotherapy, chemotherapy and hyperthermia for the treatment of patients with Stage IIB, III and IVA cervical carcinoma." Cancer. 2005: 104.
Artikel is in het Engels online te lezen op: RT-image


Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Een heet onderwerp: Hyperthermie als een aanvullende behandeling. Wij vertaalden voor u een groot verklarend artikel over hyperthermie als aanvullende behandeling bij gevorderde kanker."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Hyperthermie in combinatie >> Matters studie onderzoekt >> Electro hyperthermie naast >> Is de Hyperthermie infra rode >> Hyperthermie plus hoge dosis >> Hyperthermie heeft vaak therapeutisch >> Hyperthermie plus voedingsprogramma >> Hyperthermie studies in overzichtelijk >> Hyperthermie aanvullend op >> Algemeen: een vergelijking >>