Lees aub de waarschuwing voor dr. Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Dr. Robert Gorter is in opspraak geraakt in Duitsland en Egypte en ook wij distantiëren ons van dr. Robert Gorter. Klik hier of onder vragen voor uitvoerige uitleg waarom wij dr. Robert Gorter geen betrouwbare arts meer vinden.

In the American Scientist verscheen vorig jaar een mooi artikel over de werking van hyperthermie en kunstmatig opgewerkte koortstherapie, de zogeheten total body hyperthermie. 

Healing Heat: Harnessing Infection to Fight Cancer

Modern immunology plus historic experiments suggest a better way to gear up the human immune system to battle malignant disease

Als u hier klikt kunt u het volledige artikel lezen. Hieronder staat de Nederlandse vertaling van het artikel.

14 mei 2011: Bron: PNAS

Dat hyperthermie als aanvullende behandeling het effect van chemo en bestraling kan versterken was al langer bekend. Nu hebben onderzoekers aan de Erasmus universiteit en het AMC ook aangetoond op wat voor manier dit gebeurt. De hyperthermie doet namelijk het beschadigde DNA sneller herstellen en/of de beschadigde cellen die nog leven uiteindelijk doen sterven. De onderzoekers hebben ontdekt dat hyperthermie één van de reparatiesystemen uitschakelt, de zogenoemde homologe recombinatie. Als dit reparatiesysteem niet optimaal werkt gaan kankercellen, ook gewone cellen trouwens, gemakkelijker dood. De onderzoekers vonden dat door het verwarmen van de cellen een bepaald eiwit (BRCA2) wordt afgebroken dat een belangrijke rol speelt bij het functioneren van het reparatiesysteem. Na de hyperthermie zouden dan nieuwe, nog experimentele, medicijnen, de zogenoemde PARP1-remmers, kunnen worden toegepast. Wie goed is in medisch engels kan in dit PDF rapport  precies zien hoe een en ander precies werkt. Hier het abstract van de studie, overigens staat deze studie nog maar aan het begin, zeggen ook de onderzoekers.alhoewel hyperthermie al wel veel vaker bewezen heeft te werken. Klik hier voor volledige studierapport 

31 oktober 2012:  in onderstaand artikel heb ik bepaalde achterhaalde informatie of weggehaald of gecorrigeerd.

In the American Scientist verscheen vorig jaar een mooi artikel over de werking van hyperthermie en kunstmatig opgewerkte koortstherapie, de zogeheten total body hyperthermie. 

Healing Heat: Harnessing Infection to Fight Cancer

Modern immunology plus historic experiments suggest a better way to gear up the human immune system to battle malignant disease

Als u hier klikt kunt u het volledige artikel lezen. Als er iemand is die dit voor ons in het Nederlands wilt vertalen voelen we ons aanbevolen.

Update 27 april 2009: in onderstaande tekst van 31 oktober 2007 zijn aantal zaken aangepast aan recente ontwikkelingen. Wie wil zien hoe electro-hyperthermie in Duitsland wordt gegeven bij dr. Gorter klikt op video op de startpagina en bekijkt de videofilmpjes van de patienten.

Wie korte filmpjes wil bekijken van hoe hyperthermie in Nederland wordt gegeven gaat naar de website van het AMC:

31 oktober 2007

Afgelopen weken heb ik contact gehad met zowel Robert Gorter als Cobi van der Zee (Erasmus Medisch centrum) en heb daarvan een korte samenvatting gemaakt over wat nu de actuele situatie is rondom hyperthermie in zowel Nederland als Duitsland:

Elders op deze pagina is te lezen in verschillende artikelen hoe hyperthermie werkt, toch zit er verschil in de manier waarop hyperthermie wordt toegepast in Nederland en in andere landen waaronder Duitsland, zowel bij Robert Gorter als in vele universiteitsziekenhuizen in Duitsland. Zowel in Nederland als in Duitsland wordt volgens de artsen gewerkt met verhitting via electromagnetische velden. In de Erasmus werken ze zowel met eigen ontwikkelde apparatuur (soort van lampen voor oppervlakkige lokale hyperthermie met redelijke kans op verbranding, die meestal wel goed behandeld kan worden) als met apparatuur van BSD (een soort van lichaamsomvattende buis (lijkt op MRI-scan apparatuur) voor lokale diepte hyperthermie, die rond het te behandelen lichaamsdeel wordt geschoven). In Nederland wordt alleen hyperthermie toegepast bij baarmoederhalskanker, melanoom, mesothelioom en borstkanker en dan alleen in combinatie met bestraling en alleen als er sprake is van een recidief in voorheen bestraald gebied. Hyperthermie naast chemo wordt in Nederland ook buiten studieverband gegeven bij baarmoederhalskanker.

In Duitsland wordt voor lokale hyperthermie gewerkt met de nieuwste apparatuur van Celcius 42 of van Oncotherm of van Alba welke allemaal aangestuurd wordt met een computer via een ronde schijf die op het te behandelen lichaamsdeel wordt geplaatst, ook bv. voor hersentumoren is dit mogelijk. Zie bv. op een foto hoe deze techniek wordt toegepast in het hyperthermiecentrum in Frankfurt. 

In het Hyperthermie Centrum Amsterdam  wordt gewerkt met een electro hyperthermie machine van Oncotherm en staat ook een total body machine van Heckel zoals in vele centra in Duitsland. Inmiddels hebben ze in Amsterdam ook de nieuwste utigave van de ALBA. Inmiddels zijn op onze website een aantal videofilmpjes te zien van patienten die mede door electro-hyperthermie genezen zijn of in een totale remissie kwamen. Zie onder patientenervaringen op video.  Volgens de artsen uit het hyperthermiecentrum in Frankfurt is verbranding slechts incidenteel mogelijk bij ondeskundig gebruik maar is het verder volledig veilig en kunnen alle tumoren hoe diep dan ook worden bereikt en verhit. De verhitting vindt namelijk plaats in de kankercellen zelf door gebruik te maken van electro-statische velden. In Duitsland wordt hyperthermie juist ook toegepast bij chemo, soms vooraf en/of achteraf (sandwichmethode) binnen 24 uur of ook wel tijdens de toediening van de chemo zelf. In de meeste centra voegen heel vaak ook nog infusen met extra vitamines en mineralen toe tijdens de behandeling, bv. vitamine C , magnesieum, selenium enz. via infuus. Maar dit is afhankelijk van de vorm van kanker, stadium van de ziekte en vooral dit kan alleen op voorschrift van een arts. Of een arts uit het hyperthermie centrum zelf of op voorschift van een behandelend arts in overleg met patiënt en hyperthermie centrum.  

Hoewel hyperthermie in Nederland in vier ziekenhuizen wordt gegeven (Uitgezonderd dan hyperthermie centrum Amsterdam) komen in principe weinig Nederlandse patienten in aanmerking hiervoor omdat deze moeten voldoen aan de toelatingscriteria. In Nederland wordt hyperthermie altijd vergoed door de ziektekostenverzekeraars als u voldoet aan een aantal toelatings criteria. Maar die zijn zo streng dat weinig mensen hiervoor in aanmerking komen.

In Duitsland wordt lokale hyperthermie vaak niet vergoed hoewel Duitsers wel vaak een vergoeding krijgen, geheel of gedeeltelijk omdat zij anders zijn verzekerd. Als u het niet vergoed krijgt kost een lokale hyperthermie behandeling ca. € 300 euro en indien gegeven bij chemo is dit dan nodig elke keer als u chemo krijgt. Dus gemiddeld om de drie weken parallel aan de chemocyclus. Hoe een en ander te regelen kunt u contact opnemen met de desbetreffende instanties en ziekenhuizen uiteraard.

Indien u hyperthermie in Nederland wilt moet u dit aanvragen via uw oncoloog.

Voor Hyperthermie in een ziekenkuis in Duitsland of ander Europees land kunt u het beste met zoekwoord hyperthermie en cancer onder google zoeken.

Total body hyperthermie oftewel koortstherapie:
In Duitsland en deze is ook mogelijk bij het Hyperthermie Centrum Amsterdam  wordt in veel centra totale lichaamshyperthermie toegepast maar dan ligt de patient in een soort van persoonlijke sauna noem ik het maar. Alleen het hoofd steekt buiten het apparaat en deze vorm van hyperthermie is wel belastend voor de patient omdat deze het erg warm krijgt. Er wordt als het ware kunstmatig koorts opgewekt en het lichaam wordt tot wel 40 graden C. verhit.

Update 2006: Hyperthermie - verwarming/verhitting van het lichaam/tumoren - is een aanpak van kanker die steeds meer in de belangstelling komt te staan. We hebben hier wat informatie verzameld die we steeds uit zullen breiden, want hyperthermie lijkt ook door reguliere oncologie en wetenschap als welkome en vooral effectieve aanvullende behandeling bij bv. chemo te worden geaccepteerd.. Hyperthermie in combinatie met bv. gezonde voeding Houtsmullerdieet/Gersondieet en extra voedingsupplementen lijkt grotere kans op genezing te geven, zeker als het gebruik wordt als aanvulling bij bestraling en chemo. In Duitsland wordt hier al veel meer mee gewerkt dan in Nederland, maar voor wie de brochures met voorlichting over hyperthermie van het Erasmus Medisch Centrum wilt hebben kan die downloaden op dit internetadres Onder dit artikel staat nog een en ander over Hyperthermie dat we vorig jaar al op de site hebben gezet. Met enkele adressen voor meer informatie o.a. bij Stichting Olijf en een goeie engelse website en enkele Duitse websites. 

Hyperthermie wordt soms volledig en vaak gedeeltelijk vergoed door ziekenfonds en ziektekostenverzekeraars.

Eerst een artikel over hyperthermie uit het Eindhovens Dagblad d.d. 4 september 2002 van journalist Will Gerritsen.

Warmtetherapie tegen kanker 
Tumorcellen zijn niet opgewassen tegen een beetje warmte. Het principe is al
duizenden jaren bekend, maar nog steeds krijgt warmtetherapie tegen kanker
weinig aandacht. Toch kan de behandeling op indrukwekkende resultaten bogen.

We schrijven 3000 jaar voor Christus. Egyptische artsen genezen borstkanker
met behulp van warmte. We schrijven 2002 na Christus. Een Rotterdamse arts
behandelt samen met haar team borstkanker en vele andere tumorsoorten met
behulp van warmte. Net zoals vele andere medici in de hele wereld dat doen.
De resultaten zijn verbazend goed en toch reageert iedereen zo lauw. De
medische gemeenschap, het publiek, de media.

Er komt een uitnodiging van vakblad Annals of Oncology, het huisorgaan van
de European Society for Medical Oncology, de vereniging van Europese
kankerdeskundigen om een artikel over warmtetherapie - ook hyperthermie
genoemd - te schrijven. Ze zet in het augustusnummer de goede resultaten op
een rijtje en stelt de vraag waarom er niet meer aandacht aan de behandeling
wordt gegeven. Citaat: 'Ondanks de opmerkelijk therapeutische winst die bij
patiënten is aangetoond, wordt hyperthermie nog steeds niet alom als een
zinvolle behandeling erkend. Het zou voor huidige en toekomstige patiënten
beter zijn als er meer instellingen geld zouden steken in apparatuur en
personeel ten behoeve van hyperthermie.'

Diplomatiek 

De eerste versie van het artikel die hyperthermie-arts Cobi van der Zee
(Erasmus Medisch Centrum, Daniel den Hoed Oncologisch Centrum) had
geschreven, was overigens steviger geformuleerd. Op aanraden van een collega
had ze de tekst in meer diplomatieke bewoordingen omgezet. 'Ik loop er al
jaren tegenaan', verzucht ze. 'Ondanks de gunstige resultaten in laboratoria
en klinieken wordt hyperthermie nog zo weinig opgepakt door andere
ziekenhuizen.'

Welke vorderingen heeft hyperthermie tussen pakweg 3000 voor en 2002 na
Christus gemaakt? Lange tijd gebeurde er weinig tot niets. Pas in 1866 kwam
de eerste wetenschappelijke bevinding. De Duitse arts W. Busch ontdekte dat
een kwaadaardig gezwel bij een patiënt verdween nadat hij door wondroos hoge
koorts had gekregen. De Amerikaanse chirurg William Coley spoot in 1893
bacteriegif bij kankerpatiënten in om de kennelijk heilzame hoge koorts te
bewerkstelligen. Nieuwe kankertherapieën zoals bestraling kwamen echter op
en voor hyperthermie dreigde de vergetelheid. In 1975 pakten onderzoekers en
artsen bij een congres in Washington de draad weer op en sindsdien is
hyperthermie niet meer van tafel verdwenen.

Waarom ook? Aan het werkingsprincipe van de therapie valt niet te tornen.
'In tumorweefsel is de doorbloeding onvolkomen. Hierdoor wordt er
onvoldoende zuurstof aangevoerd en hopen de afvalstoffen zich op. Daarom
zijn kwaadaardige cellen zo gevoelig voor warmte. Gezonde cellen blijven
gewoon intact', verklaart Cobi van der Zee. Artsen kunnen de tumor al een
enorme dreun geven door hem tot circa 43 graden Celsius te verwarmen. Een
knock-out lukt echter zelden. Van der Zee: 'Er zijn ook tumorcellen die
vlakbij gezond weefsel met een goede doorbloeding zitten. Die blijven leven.
' Dat is precies de reden waarom hyperthermie vrijwel altijd wordt
gecombineerd met bestraling of een chemokuur. Zo voeren de
kankerspecialisten een oorlog op twee fronten. Cobi van der Zee herinnert
zich het prille begin van hyperthermie, in 1978. 'We begonnen met apparatuur
die in de fysiotherapie wordt gebruikt. Uitbehandelde kankerpatiënten kwamen
als eerste in aanmerking. De resultaten waren zo goed... Dit moet de
standaardbehandeling worden, vonden we. In de behandeling van
baarmoederhalskanker hebben we resultaten geboekt die werkelijk ongehoord
zijn in ons vak.' Geprikkeld: 'Als met een nieuw geneesmiddel vergelijkbare
successen waren bereikt als met hyperthermie, dan zou de fabrikant het als
een nieuw doorbraak in de behandeling van kanker hebben aangekondigd en
zouden de media er uitgebreid over hebben bericht.'

De resultaten van enkele studies staan hieronder. De cijfers geven aan hoe groot de groep is bij wie het gezwel helemaal is verdwenen. 

Tumorsoort                    Effect met hyperthermie                            Effect zonder hyperthermie

Lymfeknopen van hoofd 
en nektumoren                             83 procent                                                 41 procent
Melanoom 
(gezwel in moedervlek)              62 procent                                                 35 procent
Borstkanker                                 59 procent                                                 41 procent 
Baarmoederhalskanker                85 procent                                                 50 procent 
Slokdarmkanker                           25 procent                                                  6 procent 

Magnetron

De oude Egyptenaren verwarmden een borsttumor met wierookstaafjes.
Tegenwoordig maakt hyperthermie gebruik van kostbare apparatuur die met
microgolven - dezelfde soort straling als van de magnetron - het
tumorweefsel verwarmt. Een nauwkeurige klus, waarbij de juiste plek met
exact de juiste temperatuur overal precies even warm moet worden. Gebruikers
van een magnetron weten dat dit een huzarenstukje is. De behandelaars
controleren de temperatuur aan de hand van thermometers op of in het
lichaam. Is de tumor aan de oppervlakte van het lichaam gesitueerd, dan is
de behandeling anders dan bij een tumor dieper in het lijf. De diepe
hyperthermie duurt wat langer en geldt als meer belastend voor de patiënt
dan de oppervlakkige. Het Amsterdamse AMC helpt patiënten met uitzaaiingen.
Hyperthermie wordt dan op het gehele lichaam toegepast.

Patiënten kunnen voor hyperthermie terecht in Rotterdam, Tilburg, Amsterdam
en Utrecht. Niet alle kankersoorten kunnen worden behandeld. Het meeste
succes wordt geboekt bij oppervlakkige tumoren en gezwellen in de onderbuik

Meer info over hyperthermie: www.erasmusmc.nl/radiotherapie 
Eindhovens Dagblad, Will Gerritsen, 4 september 2002 
 

d.d. augustus 2001: Hyperthermie is een vorm van bestraling waarbij (in mijn eigen woorden) warmte wordt toegevoegd aan het bestralingsproces. Dit zou als voordeel hebben dat de werking van bestralen vergroot wordt en de uitkomsten zouden zijn dat mensen met mond- en keelkanker minder zware operaties moeten ondergaan en mensen met darmkanker bv. zouden soms geen stoma nodig hebben. Maar wie een verdere uitleg wilt van een deskundige kan het beste de Daniël den Hoed Kliniek in Rotterdam bellen (010-4391911) en daar vragen om meer informatie bij de afdeling radiologie. 

Een Nederlandse site waar veel meer informatie is te verkrijgen over hyperthermie en hoe dat precies in zijn werk gaat is deze: http://www.isi.uu.nl/radiotherapy/patient/specials/hypertherm

Verdere informatie

Meer informatie over hyperthermie en verwijzingen naar andere web-pagina's kunt u vinden op de web-pagina van de European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO).

Ook bij de Stichting OLIJF is informatie hierover krijgen. Een vrouwelijke arts die onderzoek gedaan heeft met hyperthermie heeft ooit de Betty Bos prijs gekregen heeft van OLIJF (patiëntenvereniging) netwerk van en voor vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad). 

Een goeie Engelse site met informatie is deze: http://www.whale.to/cancer/hyperthermia

Mild hyperthermia inhibits homologous recombination, induces BRCA2 degradation, and sensitizes cancer cells to poly (ADP-ribose) polymerase-1 inhibition

 1. Przemek M. Krawczyka,1,
 2. Berina Eppinkb,1,
 3. Jeroen Essersb,c,d,1,
 4. Jan Stapa,1,
 5. Hans Rodermonde,
 6. Hanny Odijkb,
 7. Alex Zelenskyb,
 8. Chris van Breee,
 9. Lukas J. Stalpersf,
 10. Marrije R. Buistg,
 11. Thomas Soulliéh,
 12. Joost Rensh,
 13. Hence J. M. Verhagend,
 14. Mark J. O'Connori,
 15. Nicolaas A. P. Frankene,f,
 16. Timo L. M. ten Hagenh,
 17. Roland Kanaarb,c,2, and
 18. Jacob A. Atena

+ Author Affiliations

 1. aVan Leeuwenhoek Centre for Advanced Microscopy (LCAM)-AMC, Department of Cell Biology and Histology,
 2. eLaboratory for Experimental Oncology and Radiobiology, Center for Experimental and Molecular Medicine and Department of Radiotherapy,
 3. fDepartment of Radiation Oncology, and
 4. gDepartment of Gynecologic Oncology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, 1105 AZ, Amsterdam, The Netherlands;
 5. bDepartment of Cell Biology and Genetics, Cancer Genomics Center,
 6. cDepartment of Radiation Oncology,
 7. dDepartment of Vascular Surgery, and
 8. hDepartment of Surgical Oncology, Erasmus Medical Center, 3000 CA, Rotterdam, The Netherlands; and
 9. iAstraZeneca, Cancer Bioscience, Alderley Park, Cheshire SK10 4TG, United Kingdom
 1. Edited by Titia de Lange, The Rockefeller University, New York, NY, and approved April 7, 2011 (received for review January 26, 2011)

Abstract

Defective homologous recombination (HR) DNA repair imposed by BRCA1 or BRCA2 deficiency sensitizes cells to poly (ADP-ribose) polymerase (PARP)-1 inhibition and is currently exploited in clinical treatment of HR-deficient tumors. Here we show that mild hyperthermia (41–42.5 °C) induces degradation of BRCA2 and inhibits HR. We demonstrate that hyperthermia can be used to sensitize innately HR-proficient tumor cells to PARP-1 inhibitors and that this effect can be enhanced by heat shock protein inhibition. Our results, obtained from cell lines and in vivo tumor models, enable the design of unique therapeutic strategies involving localized on-demand induction of HR deficiency, an approach that we term induced synthetic lethality.

Read the full studyreport >>>>>>here


Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Hyperthermie kan effect van chemo en bestraling versterken en beschadigd DNA sneller herstellen, beweren onderzoekers aan de Erasmus en AMC"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Hyperthermie in combinatie >> Matters studie onderzoekt >> Electro hyperthermie naast >> Is de Hyperthermie infra rode >> Hyperthermie plus hoge dosis >> Hyperthermie heeft vaak therapeutisch >> Hyperthermie plus voedingsprogramma >> Hyperthermie studies in overzichtelijk >> Hyperthermie aanvullend op >> Algemeen: een vergelijking >>