Lees aub de waarschuwing voor dr. Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Dr. Robert Gorter is in opspraak geraakt in Duitsland en Egypte en ook wij distantiëren ons van dr. Robert Gorter. Klik hier of onder vragen voor uitvoerige uitleg waarom wij dr. Robert Gorter geen betrouwbare arts meer vinden.

dendritische cellen beeld(2)

In the American Scientist verscheen vorig jaar een mooi artikel over de werking van hyperthermie en kunstmatig opgewerkte koortstherapie, de zogeheten total body hyperthermie. 

Healing Heat: Harnessing Infection to Fight Cancer

Modern immunology plus historic experiments suggest a better way to gear up the human immune system to battle malignant disease

Als u hier klikt kunt u het volledige artikel lezen.

24 mei 2009: Bron: Fiorentini G, Szasz A. Hyperthermia today: Electric energy, a new opportunity in cancer treatment. J Can Res Ther [serial online] 2006 [cited 2009 May 24];2:41-6.

Al in mei 2006 verscheen een interessant artikel over de werking van electro-hyperthermie zoals die veel wordt toegepast  in Duitsland en ook bij o.a. dr. Gorter in Keulen en in Bochum.

Wie korte filmpjes wil bekijken van hoe hyperthermie in Nederland wordt gegeven gaat naar de website van het AMC:

Heel interessant is in onderstaand artikel dat electro-hyperthermie een aantal bewezen wezenlijke voordelen heeft boven  hyperthermie met antenne techniek zoals dat in Nederland wordt toegepast. Ook lijkt de temperatuurstijing en temperatuurverval niet essentieel voor het bereiken van een optimaal effect in de tumorcel zelf. Leest u dit artikel maar. Voor een leek misschien iets te wetenschappelijk al vind ik het wel goed te begrijpen op veel onderdelen, maar ik ben inmiddels geen leek geloof ik. Maar misschien kunt u het artikel ook gewoon uitprinten en meenemen naar uw oncoloog of toesturen aan uw verzekeraar als u vergoeding wilt vragen voor behandelingen in het buitenland. Ik heb geprobeerd een en ander met hulp van google te vertalen. Hier de vertaalde versie, het volledige originele Engelstalige artikel is op te vragen bij de redactie.: 

Hyperthermie vandaag: Elektrische energie, een nieuwe kans bij de behandeling van kanker

Abstract
Hyperthermie is een oude, maar tegenwoordig snel ontwikkelende behandelingsmethode in de tumortherapie. Het nieuwe model dat wordt toegepast, de elektro-hyperthermie (oncothermia), produceert energie door middel van elektrisch velden en veroorzaakt een onevenwichtige thermische situatie in het weefsel. De temperatuurverschllen gevormd in stationaire omstandigheden, verwijderen het membraan van de kwaadaardige cellen en vernietigen selectief  het kankerweefsel. De karakteristieke controle parameter is de energie-geabsorbeerde dosis, die gedeeltelijk gebruikt wordt voor de "verstoringen" , en heeft deels als doel om de temperatuur te controleren. Deze vorm van techniek kan worden toegepast voor een aantal tumoren, met inbegrip van tumoren in de hersenen, in het zachte weefsel (sarcoma's) , in lever en buik- en buikwand, in pancreas-alvleesklier en hoofd en hals tumoren.
 
Introductie:
Kanker en de behandeling ervan is eeuwenlang een van de grootste uitdagingen in de medische wetenschap. Tegenwoordig zijn enorme economische en menselijke hulpbronnen betrokken in dit gebied, maar volgens de epidemiologische gegevens zal op de oplossing nog wel een tijdje moeten worden gewacht. Natuurlijk, kanker is niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste ziekte die in weerwil van de uitzonderlijke menselijke inspanningen waarvoor nog geen remedie voor al lange tijd voorhanden is. Het gebruik van hyperthermie in een kankerbehandeling is al sinds duidenden jaren gedocumenteerd. Het eerste bewijsdaarvoor werd toegeschreven aan Hipocrites, waarvan de aanpak natuurlijk vooral werd ondersteund door de Griekse filosofie, waar het vuur (warmte) het hoogste niveau was van de vaardigheden en vrijheid. De methode werd later vergeten. Het was opnieuw rond het einde van de 19de eeuw, toen de diep doordringende energie overdracht werd opgelost door een elektromagnetische manier. Al in 1912, werd een gecontroleerde fase II klinische studie op 100 patiënten gepubliceerd, en blijkt het voordeel van de thermo-straling therapie [1]. Niettemin is hyperthermie nog steeds in de startfase en ervaart de problemen van de methode zoals alle andere in vroege stadia: er zijn nog niet genoeg wetenschappelijke bewijzen verzameld. De huidige situatie is vergelijkbaar met die van de radiologie in zijn beginstadium. Toen ioniserende straling voor het eerst werd ontdekt, bewezen veel hypothesen nut in de oncologie, maar toch de precieze technieken, dosering, contra-indicaties, grenzen en de voorwaarden voor de optimale behandeling volgden enkele decennia later. Dit is een natuurlijk proces: elk begin toont deze ontwikkeling.

Hyperthermie lijdt onder een gebrek aan standaard waarden en een gebrek aan wetenschappelijke consensus over de effecten ervan op maligne en gezonde weefsels. Voordat hyperthermie brede erkenning zal krijgen voor het klinisch gebruik, vereist de techniek uitgebreid verder onderzoek en normalisatie. Velen geloven in oncologische thermo-therapie en velen beschouwen het als kwakzalverij. Er is een duidelijke groep van artsen die stellen dat hyperthermie een krachtige curatieve werking bij kanker heeft, maar een andere groep gelooft het tegenovergestelde. Tuurlijk, zowel de positieve als de negatieve gelovigen geven weinig medewerking om de situatie te verduidelijken. Gelukkig, is wetenschap geen kwestie van geloof, het is een kwestie van bewijzen en resultaten, die zorgvuldig worden geanalyseerd. We hebben behoefte aan interdisciplinaire wetenschappelijke benaderingen en hypothesen om verder te gaan  met dit onderwerp.

Er zijn intensieve besprekingen in de wetenschappelijke gemeenschappen over het mechanisme van oncologische hyperthermie [2], en dus is het geen verrassing, dat tegenwoordig de meeste oncologische conferenties ook over hyperthermie gaan. Er is een toenemend aantal  relevante gepubliceerde boeken en tijdschriften, alsmede een groot aantal wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in hoog gewaardeerde, goede peerreview tijdschriften. [3] De toename van het aantal aanvragen en het klinisch onderzoek aan universiteiten, klinieken, ziekenhuizen en instituten tonen de haalbaarheid en toepasbaarheid van klinische hyperthermie binnen kankerbehandelingen aan.
 
State-of-art

Sommige algemeen aanvaarde effecten karakteriseren de klassieke hyperthermie:

• Hogere baseline temperatuur [4].

• Vasculaire veranderingen, [5], [6], [7],  toegenomen warmte geleiding, [8] selectieve toename van de tumor temperatuur [9] die een effectieve warmteval produceert .

• Cellulaire membraan wijzigingen, , ,  het kan lipide-eiwit interacties veranderen en het kan karakter van eiwitten veranderen.

• Verandert het actieve membraan vervoer , het membraan capaciteit , het membraan potentieel , de cellulaire functie , en veroorzaakt een thermische blokkade van elektrisch geladen cellen. ,

• Verhoogt de biochemische reactie waarden , hetgeen resulteert in hypoxie en produceert anaërobe stofwisselingslactaat .

• Veroorzaakt ATP depletie .

• DNA-replicatie wordt vertraagd. ,

• Verbetert activiteit van het immuunsysteem  , met een stijging van de natuurlijke killer cel activiteit en distribueert tumor-specifieke antigenen op het oppervlak van diverse tumorcellen en staat deze bij in hun secretie in de extracellulaire elektrolyt .

• Hyperthermia en vooral door elektrisch veld geïnduceerde realisatie, geeft significante vermindering van pijn tijdens behandelingen .

• Het geeft aanvullend effect en samenwerking  met ioniserende straling - bestraling en chemokuren. ,

• Kan eerder gevaarlijke operaties mogelijk maken . Postoperatieve toepassing voorkomt recidieven en uitzaaiings processen . Intraoperatieve radiofrequentie ablatie (noot red: RFA - LITT- Hypec) wordt ook gebruikt voor het verbeteren van chirurgische resultaten .

• Combinatie van hyperthermie met gen-therapie (noot red: vaccins - dendritische celtherapie) lijkt veelbelovend, therapie in gevorderde borstkanker patiënten en verbetert het lokale effect van vrijlating uit de liposomen.

Hoewel hyperthermie dus aanzienlijke voordelen kan hebben zijn er verschillende bekende problemen die moeten worden opgelost.
 
Standaardisatie

Hyperthermie dosering en behandeling standaardisatie is nog steeds een groot probleem. Iedereen is het erover eens dat hyperthermie is een oververhitting van de gerichte weefsel, maar de definities strikt verschillen op de warmte-dosis en de temperatuur afgifte.

Hot spots

Onvoldoende aandacht kan gevaarlijk zijn en het gezonde weefsel oververhitten, waardoor ongewenste verbranding en necrose van gezond weefsel kan otnstaan 

Hitte Shock Protein (HSP) productie

Warmte kan HSP productie veroorzaken. HSP-ondersteunende mechanismen kunnen vermindering van de werkzaamheid van hyperthermie veroorzaken en kan onbedoeld de ontwikkeling van resistentie tegen hitte, bestraling en chemo behandelingen ondersteunen.

Velen geloven dat de belangrijkste factor in hyperthermie de temperatuur van/in de tumor is. Aan de andere kant zijn er geen twijfels over de relatie tussen warmteniveau en dosis (energieabsorptie), die wordt weergegeven door de behandelingstijd en warmtewaarden in de resultaten van laboratorium-en klinische studies. Maar de toepassing van lagere temperaturen voor langere perioden (zelfde dosis) van behandelingen met totale lichaamshyperthermie bleek ook een verrassend goede werkzaamheid aan te tonen. Deze bevinding ondersteunt de aanname dat de geleverde warmte dosis (geabsorbeerde energie) of toegepaste methode  (elektromagnetische invloed) de belangrijkste factoren van de werkzaamheid zijn. Meer recentelijk, concentreren talrijke wetenschappelijke theorieën zich op de cruciale betekenis van de thermisch geïnduceerde maar in wezen niet-thermische effecten. De ondersteuning van hun visie wordt geleverd door de thermisch en niet-thermisch gegenereerde chaperon eiwitten, het meest die van de hitte-shock eiwitten (HSP).
 
Een nieuwe mogelijkheid:  Electro-hyperthermie
Onlangs zijn wetenschappers gaan beseffen dat hyperthermie geïnduceerde temperatuurverschillen  significante biologische effecten kunnen hebben. Een nieuwe vorm van hyperthermie, bekend als extracellulaire hyperthermie (of elektro-hyperthermie, oncothermia) (noot redactie: voor voorbeelden van patienten die behandeld zijn met electro-hyperthermie zie video's ) is ontwikkeld rond dit concept. Hoewel deze nieuwe techniek de voordelen van een verhoogde temperatuur op het weefsel herkent en de biologische gevolgen daarvan  voert zij ook aan dat de niet-thermische onevenwichtige effecten gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de waargenomen klinische afwijkingen van de temperatuur louter op basis van de behandelingsheorie.

Oncothermia - Electro-hyperthermie heeft als doel het verbeteren van de efficiëntie van conventionele hyperthermie met aanvullende, niet-thermische onevenwichtige effecten met het doel het verminderen - onderdrukken van de bestaande nadelen van de klassieke thermische behandelingen. De elektrische veld energie (capacitieve - opnemings koppeling) is kleiner in penetratiediepte ten opzichte van het magnetische veld, echter de geabsorbeerde warmteenergie is aanzienlijk toegenomen. Aan de andere kant, de penetratiediepte van de toepassing van stralingsfrequenties (noot red: met deze BSD-techniek wordt in Nederland gewerkt)  (antenne-array gekoppeld) als hyperthermie is slechts een derde van dat van de capacitieve - opnemings koppeling. Bovendien biedt het elektrisch veld belangrijke factoren om selectief te gebruikten. De energie-absorptie bij de toegepaste frequentie is evenredig met het weefsel geleidingsvermogen en de vierkantswortel van de diëlektrische constante van het behandelde weefsel. Door zijn intensieve metabole activiteit, de geleidbaarheid van kwaadaardige weefsel is hoger dan dat van normaal weefsel; , , alsook de diëlektrische constante van de extracellulaire matrix in de toegepaste frequenties is ook hoger in het kwaadaardige weefsel dan in het gezonde weefsel. , Ook wordt opgemerkt dat de diëlektrische constanten in het kwaadaardige weefsel verre van homogeen zijn, , en dit wordt ondersteund door theoretische overwegingen.  Bij een goede selectiviteit zou veel kunnen worden gerealiseerd tegen relatief lage frequenties. Verder gericht effect kan worden afgeleid uit de coherente elektrische golven, , , met spontane verdeling van de polarisatie symmetrie. Daarom kan de elektrische koppeling kiezen tussen het gezonde weefsel en de tumorweefsels.

De energie-absorptie voor het bereiken van deze effecten is belangrijker - groter dan de temperatuur, dus we moeten de hyperthermie karakteriseren door thermische dosis en niet door de temperatuur. Thermische doses verandert veel energetische processen in het weefsel en in hun fysiologie. Het merendeel van de gewenste veranderingen (structurele en chemische) hebben energie nodig, dat zal worden gemist door stijging van de temperatuur. De warmte, waardoor alleen de temperatuur stijgt, is niet betrokken bij de werkelijke vervorming, en is eigenlijk "nuteloos" voor het werkeljke effect. De niet-evenwichte thermodynamica beschrijft hoe de geabsorbeerde warmte diverse processen (bv. diffusie, elektrische, chemische, enz.) kan veroorzaken, die zorgen voor de nodige verstoring. Deze verschijnselen liggen helemaal buiten de mogelijkheid van de temperatuurkarakterisering.

Electro-hyperthermie is gebaseerd op een capacitively gekoppelde energie overdracht toegepast op een frequentie die hoofdzakelijk is geabsorbeerd in de extracellulaire matrix vanwege de onmogelijkheid om het celmembraan. [te penetreren. 55] Hoewel deze temperatuurverschillen binnen een paar milliseconden weer 'ontspannen - 'vervallen' ' , kan een constante levering van energie deze temperatuurverschillen voor langere tijd leveren. Een extern toegepast elektrisch veld kan temperatuur gradiënten van 1 K / mm bewerkstelligen, het creëren van een permanente stroom van warmte 1500 NW / mm 2, dat ruim boven de natuurlijke warmte-flow is (20 NW / mm 2) in de doelgroep van celmembranen. Dit verschil - verval en de warmte die stroom kan produceren 150 pA / mm 2 stromingen door het membraan voornamelijk door Na + instroom in de cel, die aanzienlijk hoger zijn dan de typische 12 pA / mm 2 natrium aanwezige stromen. Dit depolariseert en dus destabilliseert het membraan en stimuleert Na + / K + pomp activiteit. Dit vereiste ATP resulteert in verdere warmteproductie op het membraan. De membraandoorlaatbaarheid  van water is veel hoger dan voor ionen, dus het is de belangrijkste component in het vervoer van thermo-dynamische koppeling. Een thermische flux van 0,001 K / nm kan daarom worden bereikt door een opgebouwde druk  van 1,32 MPa. Omdat kwaadaardige cellen meestal relatief starre membranen hebben als gevolg van verhoogde concentraties fosfolipiden, kan een stijging van de druk selectief  kwaadaardige cellen vernietigen voordat deze van invloed zijn op gezond weefsel.

Voor een relevante karakterisering van richtlijnen voor kwalitatief goede oncologische hyperthermie moet worden begonnen met het definiëren van de doelstellingen: het vernietigen van de kwaadaardige cellen. Deze vraag bevat een aantal preciezere vragen: het selecteif handelen op de kwaadaardige cellen, het blokkeren de verdere verspreiding en stoppen van de verspreiding van de tumorcellen, enz. De eisen bevatten eigenlijk geen vraag over de temperatuur; de temperatuur kan alleen een middel zijn voor deze taken . Als een bio-systeem chemische reacties ondergaat , worden andere waarden dan op het gebied van de  temperatuur  van het interne energieproces belangrijk.. In weerwil van dezelfde temperatuur die werden bereikt door conventionele en magnetron verwarming, is de in-vivo-reactie significant verschillend.

In weerwil van haar ontoereikende karakter is de temperatuur geleidelijk aan de basis van hyperthermie kwaliteitsborging en behandelingscontrole gaan staan. De fysiologisch en fysiek goed bestudeerd extracellulaire ionogene omgeving dient ter vergeljking en wordt gebruikt voor de behandeling en geeft informatie voor de arts over het behandelingssucces in situ. De ion-concentratie in de extracellulaire elektrolyt (ECM) hangt af van de metabolische waarde, beslsit over de chemische reacties en efect op de structurele veranderingen. De energie-geïnduceerde verstoringsprocessen en de ion-dichtheid en de werkelijke structurele veranderingen kunnen goed worden gevolgd door de eenvoudige techniek van complexe bio-impedantie; , en maakt gebruik van speciale frequentie dispersie van het bestaande werkeljke weefsel. Reeds in 1940 werden zowel de gehele lichaamselektroliete status  als wel de lokale veranderingen (ECG)   bestudeerd door de methode. Tegenwoordig is het commercieel toegepast, (T-Scan TS2000) en voor borstkanker tumor diagnostiek gaf de FDA-goedkeuring in 1999. Diverse belangrijke parameters worden gemeten met deze histologische methode, coagulative necrose, apoptose, ischemie. , Bovendien zou de temperatuur van het weefsel en de Arrhenius activering energie   kunnen worden gecontroleerd door impedantie. Het meet adekwaat de vervorming door bestraling, , alsook kan het medicijneffect worden gecontroleerd, Bovendien is de wondgenezing ook objectief traceerbaar. Het wordt op grote schaal toegepast voor RF-ablatie / interstitiële technieken, zonder extra controle van de temperatuur. ,
 
Resultaten


OncoThermia resultaten werden vooral gemeten door de overleving analyse (Kaplan-Meier distributie) en als de kwaliteit van het bestaan van objectieve en subjectieve parameters. De resultaten zijn verbazingwekkend goed. Enkele voorbeelden zijn verzameld hieronder, die zelden behandeld door hyperthermie.

Hersenen

De hersenen behandeling is over het algemeen uit reikwijdtes van hyperthermie met conventionele methoden. Echter, oncothermia in staat is voor de behandeling van de hersenen met uitstekende resultaten. Oncothermia wordt toegepast voor de gevorderde hersentumoren (anaplastic astrocytoma en glioblastoma multiforme) , , en de survival analyse blijkt een groot succes, . (mediane algehele overleving / verstaan: 27.3/40.6 (n = 29) en 14.1/17.4 (n = 33) maanden voor astrocytoma en glioblastoma respectievelijk).

Lever

De lever hyperthermie is een ingewikkelde kwestie vanwege de grote bloed perfusie en gevoeligheid als gevolg van de chemo-toxiciteit van eerdere behandelingen. Oncothermia resultaten zijn ook uitzonderlijk goed voor dat orgaan. In totaal mediane overleving van patiënten met colorectale levermetastasen uit primaire (n = 80) is ook opmerkelijk (mediaan is 24,1 maanden) door oncothermia behandeling.

Pancreas - alvleesklier 

De pancreas carcinoom is een snelle en agressieve ziekte, ook niet veel conventionele hyperthermie resultaten kunnen vinden in deze locatie. Echter, oncothermia heeft goede resultaten in overleving. , , De geavanceerde pancreas carcinoom studie (N = 129) blijkt ook erg goede respons voor de behandeling oncothermia (mediaan / gemiddelde 8/12.5 ( n = 85) en 6.5/8.6 (n = 34) maanden voor de actieve en de controlegroep respectievelijk).

Longen

De long is ook een ingewikkeld probleem voor hyperthermie vanwege de permanente koeling-ventilatie van de ademhaling. Onze methode, de elektro-hyperthermie te wijten aan het niet-evenwicht is een uitstekende behandeling voor dat ook. , Bijvoorbeeld oncothermia succesvol toegepast voor geavanceerde niet-klein-cellige lngkanker  (mediane totale overlevingstijd (n = 200) zijn 36,3, 20,3 en 11,4 maanden voor niet geavanceerde, geavanceerde (bedienbaar) en geavanceerde (niet bediend) gevallen, respectievelijk).

Botten

Het bot is de andere problematische kwestie voor hyperthermie vanwege de lage dichtheid van het bot ten opzichte van de aangrenzende weefsels. Uitstekende bot resultaten kunnen worden bereikt door oncothermia als onderdeel van een complexe therapie.  


 Conclusie


Hyperthermie is een opkomende effectieve behandelingsmethode in de oncologie. Het is geworden een nieuwe modaliteit van kanker behandelingen, met aanzienlijke verbeteringen in de tumor-respons en de patiënt de ziekte in combinatie met andere behandeling methoden, zoals chirurgie, chemotherapie, radiotherapie en gen-therapie of toegepast als een therapie. Niettemin hyperthermie is nog in de kinderschoenen. Het ontbreekt aan normen en een wetenschappelijke consensus over de effecten ervan op maligne en gezonde weefsels en de huidige technieken die worden gebruikt voor de behandeling van patiënten variëren sterk van de antenne-array gericht elektromagnetische energie levering methoden om de niet-thermische spaarstanden huidige toepassingen. Voor het verwerven van brede erkenning van en het klinisch gebruik van hyperthermie, de techniek moet nog verder worden uitgebreid onderzoek en normalisatie. Hyperthermie de update techniek, de oncothermia is zeer selectief en veilig, met alle positieve effecten van de conventionele hyperthermie met aanvullende nieuwe voordelen. Het werkingsprincipe is voornamelijk gebaseerd op de extracellulaire en zeer gerichte acties, uitbreiding van de thermische behandeling van de efficiency door niet-thermische effecten en door niet-evenwichtsmethode selectie en verstoring van de cellulaire membranen in tumoren. Wij zijn ervan overtuigd dat de vooruitzichten van hyperthermie aan kanker zijn zeer helder en veelbelovend. Wat hebben wij in de hand is een praktisch niet toxisch effect met enorme mogelijkheden en voordelen.
Referenties:
1. Muller C. Therapeutische Erfahrungen an 100 mit kombination von Rontgenstrahlen un Hochfrequenz, resp. Diathermie behandeleten bosartigen Neubildungen. Munchener Medizinische Wochenschrift 1912;28:1546-9.  Back to cited text no. 1    
2. Szasz A, Szasz O, Szasz N. Physical background and technical realizations of hyperthermia, edited by Baronzio GF, Hager ED: Locoregional Radiofrequency-Perfusional and Whole-body Hyperthermia in Cancer Treatment: New Clinical Aspects, Eurokah.com and Springer Science Business Media: 2005.  Back to cited text no. 2    
3. Nielsen OS, Horsman M, Overgaard J:A future of hyperthermia in cancer treatment? (Editorial Comment). Eur J Cancer 2001;37:1587-9.  Back to cited text no. 3    
4. Head JF, Wang Fen, Lipari CA, Elliot RL. The important role of Infrared Imaging in Breast cancer. IEEE Engg Med Biol 2000;19:52-7.  Back to cited text no. 4    
5. Vaupel P, Kallinowski FP. Blood flow, oxygen and nutrient supply, and microenvironment of human tumors: A review. Cancer Res 1989;49:6449-65.  Back to cited text no. 5    
6. Dudar TE, Jain RK. Differential response of normal and tumor microcirculation to hyperthermia. Cancer Res 1984;44:605-12.  Back to cited text no. 6  [PUBMED]  
7. Song CW, Lokshina A, Rhee JG, Patten M, Lewitt SH. Implication of blood-flow in hyperthermic treatment of tumors, IEEE Trans. Biomed. Eng. BME 1984;31:9-16.  Back to cited text no. 7    
8. Song CW, Choi IB, Nah BS, Sahu SK, Osborn JL. Microvasculature and Persfusion in Normal Tissues and Tumors, Thermoradiometry and Thermochemotherapy. (Eds. Seegenschmiedt MH, Fessenden P, Vernon CC). 1995;1:139-56.  Back to cited text no. 8    
9. Vaupel P. Phatophysiological Mechanisms of Hyperthermia in Cancer Therapy, M. Gautherie (ed.), Biological Basis of Oncologic thermotherapy. Springer Verlag: Berlin Heidelberg; 1990. p. 73-134.  Back to cited text no. 9    
10. Takana Y. Thermal Responses of Microcirculation and Modification of Tumor Blood Flow in Treating the Tumors, Thermotherapy for Neoplasia, Inflammation, and Pain (Eds. M. Kosaka, T. Sugahara, K.L. Schmidt, E. Simon). Springer Verlag: Tokyo; 2001. p. 408-19.  Back to cited text no. 10    
11. Heilbrunn LV. The colloid chemistry of protoplasm. Am J Physiol 1924;69:190-9.  Back to cited text no. 11    
12. Yatvin MB, Dennis WH. Membrane lipid composition and sensitivity to killing by hyperthermia, Procaine and Radiation, In : Cancer Therapy by Hyperthermia and Radiation, Editors: Streffer C, vanBeuningen D, Dietzel F, Rottingen E, Robinson JE, Scherer E, Seeber S, Trott KR. Urban & Schwarzenberg: Baltimore, Munich; 1978. p. 157-9.  Back to cited text no. 12    
13. Streffer C. Biological Basis of Thermotherapy (with special reference to Oncology), In:Biological Basis of Oncologic Thermotherapy, Ed: Gautherie M, Springer Verlag: Berlin; 1990. p. 1-72.  Back to cited text no. 13    
14. Bowler K, Duncan CJ, Gladwell RT, Davison TF. Cellular heat injury. Comp Biochem Physiol 1973;45A:441-50.  Back to cited text no. 14    
15. Belehradek J. Physiological aspects of heat and cold. Am Rev Physiol 1957;19:59-82.  Back to cited text no. 15  [PUBMED]  
16. Nishida T, Akagi K, Tanaka Y. Correlation between cell killing effect and cell-membrane potential after heat treatment: Analysis using fluorescent dye and flow cytometry. Int J Hyperther 1997;13:227-34.  Back to cited text no. 16  [PUBMED]  
17. Wallach DF. Action of Hyperthermia and Ionizing radiation on plasma membranes, In:Cancer Therapy by Hyperthermia and Radiation, Editors: Streffer C, vanBeuningen D, Dietzel F, Rottingen E, Robinson JE, Scherer E, Seeber S, Trott KR. Urban & Schwarzenberg: Baltimore, Munich; 1978. p. 19-28.  Back to cited text no. 17    
18. Weiss TF. Cellular Biophysics, Electrical properties, MIT Press: Cambridge; 1996.  Back to cited text no. 18    
19. Mikkelsen RB, Verma SP, Wallach DF. Hyperthermia and the membrane potential of erythrocyte membranes as studied by Raman Spectroscopy, In : Cancer Therapy by Hyperthermia and Radiation, Eds: Streffer C, vanBeuningen D, Dietzel F, Rottingen E, Robinson JE, Scherer E, Seeber S, Trott KR. Urban & Schwarzenberg: Baltimore, Munich; 1978. p. 160-2.  Back to cited text no. 19    
20. Hahn GM. The heat-shock response:Effects before, during and after Gene activation, In:Biological Basis of Oncologic Thermotherapy, Ed: Gautherie M. Springer Verlag: Berlin; 1990. p. 135-59.  Back to cited text no. 20    
21. Hodgkin AL, Katz B. The effect of temperature on the electrical activity of the giant axon of the squid. J Physiol 1949;108:37-77.  Back to cited text no. 21    
22. Weiss TF. Cellular Biophysics. Transport, MIT Press: Cambridge; 1996.  Back to cited text no. 22    
23. Dewhirst MW, Ozimek EJ, Gross J, Cetas TC. Will hyperthermia conquer the elusive hypoxic cell? Radiology 1980;137:811-7.  Back to cited text no. 23  [PUBMED]  
24. Vaupel PW, Kelleher DK. Metabolic status and reaction to heat of Normal and tumor tissue, Seegenschmiedt MH, Fessenden P, Vernon CC (Eds.) Thermo-radiotherapy and Thermo-chemiotherapy, Biology, physiology and physics. Springer Verlag: Berlin Heidelberg; 1996. p. 157-76.  Back to cited text no. 24    
25. Keszler G, Csapo Z, Spasokoutskaja T, Sasvary-Szekely M, Virga S, Demeter A, et al . Hyperthermy increase the phosporylation of deoxycytidine in the membrane phospholipid precursors and decrease its incorporation into DNA. Adv Exper Med Biol 2000;486:33-7.  Back to cited text no. 25    
26. Dikomey E, Franzke J. Effect of heat on induction and repair of DNA strand breaks in X-irradiated CHO cells. Int J Radiat Biol 1992;61:221-34.  Back to cited text no. 26    
27. Shen RN, Lu L, Young P, Shidnia H, Hornback NB, Broxmeyer HE. Influence of elevated temperature on natural killer cell activity, lymphokine-activated killer cell activity and lecitin-dependent cytotoxicity of human umbilical cord blood and adult blood cells. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994;29:821-6.  Back to cited text no. 27  [PUBMED]  
28. Srivastava PK, DeLeo AB, Old LJ. Tumor Rejection Antigens of Chemically Induced Tumors of Inbred Mice. Proc Natl Acad Sci USA 1986;83:3404-11.  Back to cited text no. 28  [PUBMED]  [FULLTEXT]
29. Csermely P, Schnaider T, Soti C, Prohaszka Z, Nardai G. The 90 kDa Molecular Chaperone Family: Structure, Function and Clinical Applications, A Comprehensive Review. Pharmacol Therap 1998;79:129-68.  Back to cited text no. 29  [PUBMED]  [FULLTEXT]
30. Gonzalez-Gonzalez D. Thermo-radiotherapy for tumors of the lower gastro-instenstinal tract, M. H. Seegenschmiedt, P. Fessenden, C. C.Vernon (Eds.) Thermo-radiotherapy and Thermo-chemiotherapy, Biology, physiology and physics. Springer Verlag: Berlin Heidelberg; 1996. p. 105-19.  Back to cited text no. 30    
31. Urano M, Douple E. Hyperthermia and Oncology Vol. 2, Biology of thermal potentiation of radiotherapy. VSP Utrecht: The Netherlands; 1989.  Back to cited text no. 31    
32. Urano M, Douple E. Hyperthermia and Oncology Vol.4, Chemopotentiation by Hyperthermia. VSP Utrecht: The Netherlands; 1994.  Back to cited text no. 32    
33. Kawasaki S, Jun-Ichi A, Shibuya K, Kuroda M, Hiraki Y. Recent Aspects of Elucidating the Cellular Basis of Thermochemotherapy, Thermotherapy for Neoplasia, Inflammation, and Pain (Eds. M. Kosaka, T. Sugahara, K.L. Schmidt, E. Simon). Springer Verlag: Tokyo; 2001. p. 424-32.  Back to cited text no. 33    
34. Masunaga SI, Hiraoka M, Akuta K, Nishimura Y, Nagata Y, Jo S, et al . Non-randomized trials of thermoradiotherapy versus radiotherapy for preoperative treatment of invasive urinary bladder cancer. J Jap Soc Ther Radiol Oncol 1990;2:313-20.  Back to cited text no. 34    
35. Kodama K, Doi O, Higashiyama M, Yokouchi H, Tatsuda M. Long -term results of postoperative Intrathoracic Chemo-thermotherapy for lung cancer with pleural dissemination. Cancer 1993;72:100-6.  Back to cited text no. 35    
36. Scott A, Izzo F, Fleming RY, Ellis LM, Delrio P, Roh MS, et al . Intraoperative radiofrequency ablation of cryoablation for hepatic malignances. Am J Surg 1999;178:592-9.  Back to cited text no. 36    
37. Ohtsuru A, Braiden V, Cao Y, Kosaka M, Yamashita S. Cancer Gene Therapy in Conjunction with Hyperthermia Under the Control of Heat-Inducible Promoter, Thermotherapy for Neoplasia, Inflammation, and Pain (Eds. M. Kosaka, T. Sugahara, K.L. Schmidt, E. Simon). Springer Verlag: Tokyo; 2001. p. 464-70.  Back to cited text no. 37    
38. Gaber MH, Wu NZ, Hong K. Thermosensitive liposomes: Extravasation and relase of contents in tumor microvascular networks. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1996;36:1177-87.  Back to cited text no. 38    
39. Field SB. Biological Aspects of Hyperthermia, Physics and Technology of Hyperthermia, Field SB, Franconi C, (Eds.) NATO ASI Series, E: Applied Sciences, No.127. Martinus Nijhoff Publ: Dordrecht/Boston; 1987. p. 19-53.  Back to cited text no. 39    
40. Kraybill W, Olenki T. A phase I study of fever-range whole body hyperthermia (FR-WBH) in patients with advanced solid tumors: Correlation with mouse models, Int. J. Hyperthermia, 2002, Vol. 18, No. 3, 253-266 and Burd R, Dziedzic ST: Tumor Cell Apoptosis, Lymphocyte Recruitment and Tumor Vascular Changes Are Induced by Low Temperature, Long Duration (Fever-Like) Whole Body Hyperthermia. J Cell Physiol 1998;177:137-47.  Back to cited text no. 40    
41. Szasz A, Szasz O, Szasz N. Electrohyperthermia: A new paradigm in cancer thermapy, Wissenschaft & Forschung. Deutsche Zeitschrift Für Onkologie 2001;33:91-9.  Back to cited text no. 41    
42. de Pomarai D, Daniels C, David H, Allan J, Duce I, Mutwakil M, et al . Non-thermal heat-shock response to microwaves. Nature 2000;405:417-8.  Back to cited text no. 42    
43. Bukau B, Horwich AL. The HSP70 and HSP60 chaperone machines. Cell 1998;92:351-66.  Back to cited text no. 43  [PUBMED]  [FULLTEXT]
44. Szasz A, Vincze GY, Szasz O, Szasz N. An energy analysis of extracellular hyperthermia, accepted for publication in Magneto- and electro-biology. 2003.  Back to cited text no. 44    
45. Smith SR, Foster KR, Wolf GL. Dielectric Properties of VX-2 Carcinoma Versus Normal Liver Tissue. IEEE Trans Biomed Eng 1986;33:522-4.  Back to cited text no. 45  [PUBMED]  
46. Dissado LA, Alison JM, Hill RM, McRae DA, Esrick MA. Dynamic Scaling in the Dielectric Response of Excised EMT-6 Tumours Undergoing Hyperthermia. Phys Med Biol 1995;40:1067-84.  Back to cited text no. 46  [PUBMED]  [FULLTEXT]
47. Szent-Gyorgyi A. Electronic Biology and Cancer. Marcel Dekker: New York - Basel; 1976.  Back to cited text no. 47    
48. Cope FW. A review of the application of solid state physics concepts in biologcal systems. J Biol Phys 1974;3:1-41.  Back to cited text no. 48    
49. Damadian R. Tumor Detection by Nuclear Magnetic Resonance. Science 1971;171:1151-3.  Back to cited text no. 49  [PUBMED]  
50. Hazlewood CF, Nichols BL, Chamberlain NF.. Evidence for the existence of a minimum of two phases of ordered water in skeletal muscle. Nature 1969;222:747-50.  Back to cited text no. 50  [PUBMED]  

Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Wetenschappelijk artikel over werking en effect van electro-hyperthermie op basis van gepubliceerde studies. Hyperthermie vandaag: Electrische energie een nieuwe kans bij behandeling van kanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Hyperthermie in combinatie >> Matters studie onderzoekt >> Electro hyperthermie naast >> Is de Hyperthermie infra rode >> Hyperthermie plus hoge dosis >> Hyperthermie heeft vaak therapeutisch >> Hyperthermie plus voedingsprogramma >> Hyperthermie studies in overzichtelijk >> Hyperthermie aanvullend op >> Algemeen: een vergelijking >>