Wij probeeren alles gratis online te zetten maar zijn wel afhankelijk van u of we dat ook kunnen blijven doen:

Dus mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

12 mei 2016: Met dank aan dr. Crezee van het AMC Amsterdam die mij dit volledige studierapport stuurde.

Hoewel al jaren bekend is dat hyperthermie in welke vorm dan ook (hipec, electro hyperthermie, total body hyperthermie) een meerwaarde kan betekenen als een aanvullende behandeling van kanker. (zie ook in gerelateerde artikelen.  Maar slechts enkele indicaties worden ook daadwerkelijk in de praktijk gehanteerd. Bv. bij een recidief in bestraald gebied van borstkanker, bij baarmoederhalskanker en bij mond- keelkanker in studieverband nog steeds. Ook de Nederlandse specialisten die hyperthermie toepassen worstelen met het gegeven dat zij best meer zouden willen maar niet mogen.

hyperthermiebed Celcisu 42+

Foto: electro hyperthermiebed

Vorig jaar hebben enkele Nederlandse wetenschappers onder ledidng van dr. Sabine Oldenborg samen met specialisten uit het buitenland een studieoverzicht gedaan naar welke studies zijn er nu werkelijk gedaan wereldwijd of lopen er nog en wat zijn daarvan de resultaten. Zij verzamelden alle studies met hyperthermie uit het clinical trial register: Hyperthermia-related clinical trials on cancer treatment within the ClinicalTrials.gov registry

Als je dan de resultaten daarvan bekijkt zijn de onderzoekers wel voorzichtig optimistisch daarover maar is dit naar mijn mening te weinig gezien de resultaten bijna altijd posiitief zijn maar er m.i. veel te weinig gericht onderzoek naar wordt gedaan. bv. samen met immuuntherpaie zou hyperthemie van grote warde kunnen zijn. Zie ook dit voorstel dat we aan gaan bieden aan enkele toponderzoekers op het gebied van hersentumoren, maar kan natuurlijk ook voor andere vormen van kanker worden aangeboden: 

https://kanker-actueel.nl/NL/utopie-of-uitdaging-immuuntherapie-als-eerste-keuze-bij-de-diagnose-van-kanker-concept-studieprotocollen.html 

Abstract van de hyperthermie studie:

Doel: Hyperthermie heeft aangetoond het effect van chemotherapie en radiotherapie - bestraling van kanker te bevorderen. Deze studie verzamelde alle studies zoals die waren/zijn geregistreerd in het ClinicalTrials.gov register in 2014.

Materialen en methoden: 175,538 klinische studies waren/zijn geregistreerd in het ClinicalTrials.gov en zijn downloaded op 29 September 2014 en wew hebben daarvoor een database ingericht. We doorzochten deze database op hyperthermie en aanverwante woorden.
Resultaten:
  • Totaal 109 studies zijn geregistreerd waarin hyperthermie wordt onderzocht of deel uiitmaakt van het behandelingsonderzoek.
  • Onder deze, hadden 49 studies (45%) betrekking op HIPEC - hyperthermic intraperitoneal chemotherapy na buikoperatie als primaire behandeling, en 14 andere studies (13%) onderzochten ook een vorm van intraperitoneal hyperthermic chemoperfusion.
  • 7 studies (6%) onderzochten / onderzoeken perfusie pogingen op andere plaatsen in het lichaam (borst/longvliezen n = 4, lymfklieren n = 2, lever n  = 1).
  • 16 studies (15%) onderzochten / onderzoeken regionale hyperthermie,
  • 13 studies (12%) total body hyperthermie,
  • 7 studies (6%) oppervlakkige hyperthermie
  • 2 studies (2%) interstitial hyperthermie.
  • 1 studie onderzoekt laser hyperthermie.
hipec behandeling
Foto: beeld van HIPEC behandeling
Conclusies:
In contrast tot de algemene opvatting toont deze analyse een voortdurende interesse in en lopende studies naar hyperthermie. Interessant is dat de meerderheid van de studies gefocused is op HIPEC - of een vorm van intraperitoneal hyperthermic chemoperfusion. Ondanks een groot aantal actieve studies is de HIPEC een onderwerp met beperkte aandacht op  de jaarlijkse ontmoetingen van de European Society for Hyperthermic Oncology and the Society of Thermal Medicine. De registratie van lopende klinische studies is van wezenlijk belang voor het bereiken van een goed gedocumenteerd overzicht  van beschikbare klinische studies op het gebied van hyperthermie.
Als u op de volgende PDF file klikt kunt u het volledige studierapport met referentielijst downloaden en/of inzien: Hyperthermie studies overzicht - Cihoric_et_al_IJH_31_609_614_2015
Hieronder het abstract van deze studie dat ik bovenstaand zo goed als letterlijk vertaalde in het Nederlands.

Hyperthermia-related clinical trials on cancer treatment within the ClinicalTrials.gov registry

International Journal of Hyperthermia

Volume 31, Issue 6, 2015

Research Article

Hyperthermia-related clinical trials on cancer treatment within the ClinicalTrials.gov registry

DOI:
10.3109/02656736.2015.1040471
Nikola Cihorica, Alexandros Tsikkinisa, Gerard van Rhoonb, Hans Crezeec, Daniel M. Aebersolda, Stephan Bodisd, Marcus Becke, Jacek Nadobnye, Volker Budache, Peter Wuste & Pirus Ghadjare*

pages 609-614

Publishing models and article dates explained

Abstract

Purpose: Hyperthermia has been shown to improve the effectiveness of chemotherapy and radiotherapy in the treatment of cancer. This paper summarises all recent clinical trials registered in the ClinicalTrials.gov registry.
Materials and methods: The records of 175,538 clinical trials registered at ClinicalTrials.gov were downloaded on 29 September 2014 and a database was established. We searched this database for hyperthermia or equivalent words.
Results: A total of 109 trials were identified in which hyperthermia was part of the treatment regimen. Of these, 49 trials (45%) had hyperthermic intraperitoneal chemotherapy after cytoreductive surgery (HIPEC) as the primary intervention, and 14 other trials (13%) were also testing some form of intraperitoneal hyperthermic chemoperfusion. Seven trials (6%) were testing perfusion attempts to other locations (thoracic/pleural n = 4, limb n = 2, hepatic n  = 1). Sixteen trials (15%) were testing regional hyperthermia, 13 trials (12%) whole body hyperthermia, seven trials (6%) superficial hyperthermia and two trials (2%) interstitial hyperthermia. One remaining trial tested laser hyperthermia.
Conclusions: In contrast to the general opinion, this analysis shows continuous interest and ongoing clinical research in the field of hyperthermia. Interestingly, the majority of trials focused on some form of intraperitoneal hyperthermic chemoperfusion. Despite the high number of active clinical studies, HIPEC is a topic with limited attention at the annual meetings of the European Society for Hyperthermic Oncology and the Society of Thermal Medicine. The registration of on-going clinical trials is of paramount importance for the achievement of a comprehensive overview of available clinical research activities involving hyperthermia.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Hyperthermie studies in overzichtelijk studierapport samengesteld en gepubliceerd door Nederlandse wetenschappers"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Hyperthermie in combinatie >> Matters studie onderzoekt >> Electro hyperthermie naast >> Is de Hyperthermie infra rode >> Hyperthermie plus hoge dosis >> Hyperthermie heeft vaak therapeutisch >> Hyperthermie plus voedingsprogramma >> Hyperthermie studies in overzichtelijk >> Hyperthermie aanvullend op >> Algemeen: een vergelijking >>