Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

13 december 2019: Over onderstaande studie is ook een toelichting op video te zien van de studieleidster MD Suzanne L. Topolian. Klik op onderstaande titel voor het interview: 

Interview with Suzanne L. Topalian, MD, author of Five-Year Survival and Correlates Among Patients With Advanced Melanoma, Renal Cell Carcinoma, or Non–Small Cell Lung Cancer Treated With Nivolumab

11 augustus 2019: Bron: JAMA

Al een aantal jaren wordt immuuntherapie met de zogeheten checkpointremmers - anti-PD medicijnen ingezet bij nagenoeg alle vormen van kanker met solide tumoren. Maar vooral de laatste jaren in een vroeger stadium van de ziekte dan in de eerste jaren. 

Uit een analyse van de eerste studies met nivolumab (start 2008) blijkt dat de 5-jaars overall overleving en de duurzaamheid van de overleving dermate goed is in vergelijking met de overlevingsstatistieken van andere behandelingen dat er wordt gesproken van "functionele genezing". 

We can think of that as a functional cure at least. Aldus hoofdonderzoekster Dr Suzanne Topalian

Uit een fase I studie uit 2008 bij zwaarvoorbehandelde patienten met uitgezaaide en gevorderde melanomen, niet-kleincellige longkanker en nierkanker blijkt dat 34 procent van de melanoompatienten op 5 jaar nog leefde, 28 procent van de nierkankerpatienten en 16 procent van de longkankerpatienten. 

Ook wordt er melding van gemaakt dat de patienten die veel last hadden van bijwerkingen zij het beste reageerden op de immuuntherapie. (zie ook dit artikel)
Patienten die veel last hadden van bijwerkingen door de nivolumab hadden een mediane overall overleving van 19.8 tot 20.3 maanden waaronder veel met graad 3 of hogere bijwerkingen. De mediane overall overleving is drie keer langer dan de mediane overall overleving van 5.8 maanden bij patienten die geen last hadden van ernstige bijwerkingen. (P < .001).

"We weten ook dat patiënten die hun behandeling met nivolumab moesten uitstellen of zelfs moesten stoppen met de behandeling vanwege bijwerkingen, nog steeds een zeer goede kans hebben op duurzame antitumorreacties," aluds dr. Topalian. 
Topalian zei dat deze waarnemingen van bijwerkingen waarschijnlijk niet het gevolg is van de behandelingsduur waarbij hoe langer patiënten in behandeling blijven, des te meer kans hebben op bijwerkingen. Ze zei: "We onderzochten het aantal bijwerkingen dat optrad in de eerste 6 maanden, of de volgende maanden van behandeling, of aan het einde van de 2 jaar."

"Verrassend genoeg ontdekten we dat de meeste van deze bijwerkingen de neiging hadden vroeg op te treden, en daarom denken we niet dat het een rol speelt in hoe langer de behandeling hoe meer bijwerkingen in relatie tot een betere antitumorreactie met bijwerkingen."

In hun studie: Five-Year Survival and Correlates Among Patients With Advanced Melanoma, Renal Cell Carcinoma, or Non–Small Cell Lung Cancer Treated With Nivolumab presenteren de auteurs de resultaten van een secundaire analyse, gebaseerd op 270 patiënten met melanoom (39,6%), RCC (12,6%) en NSCLC (47,8%).

Allen hadden een eerdere behandeling gekregen: 40% had drie of meer eerdere systemische kankertherapieën, "dus we beschouwen ze als zwaar voorbehandeld," merkte Topalian op.

Bedenk dat dit de eerste studies waren met anti-PD medicijnen voor patienten met solide tumoren. Dus de ciriteria om mee te doen aan een studie waren nog aanzienlijk zwaarder dan wat nu wordt gehanteerd in studies. En ook werd pas in een erg laat stadium van de ziekte de immuuntherapie aangeboden. 

Hier zoals toen geselecteerd en behandeld werd in genoemde fase I studie:  

De patiënten, afkomstig uit 13 centra in de VS, moesten een status van de Eastern Cooperative of Oncology Group (ECOG) van 0-2 hebben, en meetbare ziekte volgens de (RECIST) versie 1.0 criteria bij de start van het onderzoek .

Topalian legt uit dat alle patiënten nivolumab kregen "elke 2 weken tot een maximum van 2 jaar als hun tumoren zich stabiliseerden of achteruitgingen tijdens de behandeling."

Omdat dit een fase 1-studie was, werden patiënten in verschillende groepen behandeld met verschillende doses nivolumab, dus het dosisbereik in deze studie lag tussen 0,1 mg / kg en maximaal 10 mg / kg. "
Het mediane aantal ontvangen doses was 11 voor patiënten met melanoom, 16 voor patiënten met RCC - nierkanker) en zes voor patiënten met NSCLC - niet-kleincellige longkanker.

De minimale follow-up was 58,3 maanden voor patiënten met melanoom, 63,9 maanden bij patiënten met Nierkanker (RCC)  en 58,3 maanden bij patiënten met NSCLC.
De mediane overleving was 20,3 maanden voor patiënten met melanoom, 22,4 maanden voor patiënten met nierkanker en 9,9 maanden voor patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC).
De onderzoekers merken wel op dat de algehele overlevingscurven "een buiging vertoonden naar afvlakking rond de 3 jaar" na het starten van de behandeling. Maar blijkt de 5-jaars mediane overleving nog aanzienlijk beter in vergelijking met overlevingscijfers van vergelijkbare patienten die geen immuuntherapie hadden gehad. 

In een begeleidend schrijven (accompanying editorial), van Stefan Zimmermann, MD, en Solange Peters, MD, PhD, van het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois in Lausanne, Switzerland, schrijven zij dat het plaatsen van de bevindingen in context met behaalde resultaten vóór de introductie van nivolumab het belang van deze resultaten onderstreept.

"A comparison with 2008 historical controls only highlights the magnitude of the survival gain and the durability of treatment effect," they write.

"De beschikbaarheid van verbeterde PD-1-blokkeerstrategieën zal ongetwijfeld verbeterde overlevingscurves hebben in alle klinische onderzoeken die na 2015 zijn gestart voor meerdere solide tumoren, een feit waarmee rekening moet worden gehouden bij het analyseren van de uiteindelijke overleving."

Topalian legde echter ook uit dat de antitumoreffectiviteit van nivolumab niet los kan worden gezien van zijn immuungerelateerde bijwerkingen "omdat het mechanisme van het medicijn beide verklaart".

"We stimuleren ongeremd de immuunrespons," legt ze uit. "We willen dat dat gericht is tegen de kankercellen, maar soms kunnen deze verhoogde immuunresponsen ook normale weefsels beschadigen."

"Er is nu veel onderzoek gaande om de verschillen tussen deze twee processen, de antitumorreactie of normale weefselontsteking, te proberen te begrijpen, zodat we de bijwerkingen kunnen behandelen zonder negateif effect op de anti-tumoractiviteit, "merkte ze op.

De auteurs merkten ook op dat patiënten met een grote tumorlast bij aanvang slechter overleefden, en lever- of botmetastasen werden geassocieerd met een 70% verminderde kans op overleven gedurende 5 jaar.

Een goede lichamelijke en psychische conditie bij het starten van de behandeling gaf 2,75 keer meer kans om de 5 jaar te te overleven in vergelijking met minder fitte patiënten.

Een citaat uit het begeleidend schrijven dat mij aanspreekt:

De grootste belofte van het oproepen van een sterke immuunrespons en het bereiken van een langdurig voordeel met immuuntherapie is echter bij vroege ziekte, omdat "de manier waarop het immuunsysteem gelokaliseerde ziekte kan bcontroleren compleet anders is", zei ze. Dit is aangetoond in verschillende melanoom studies.

Bij andere kankertypen komen de huidige gegevens van slechts een klein aantal patiënten, maar de omvang van het voordeel dat wordt gezien bij vroege ziekte is duidelijk veel groter dan die waargenomen bij patiënten in stadium IV.

JAMA Oncol. Published online July 25, 2019. Full textEditorial
Hier het abstract van: 

Five-Year Survival and Correlates Among Patients With Advanced Melanoma, Renal Cell Carcinoma, or Non–Small Cell Lung Cancer Treated With Nivolumab

Original Investigation
July 25, 2019

Five-Year Survival and Correlates Among Patients With Advanced Melanoma, Renal Cell Carcinoma, or Non–Small Cell Lung Cancer Treated With Nivolumab

JAMA Oncol. Published online July 25, 2019. doi:10.1001/jamaoncol.2019.2187

Key Points

QuestionWhat is the 5-year survival, and what factors are associated with 5-year survival among patients with advanced melanoma, renal cell carcinoma, or non–small cell lung cancer receiving nivolumab?

FindingsIn this secondary analysis of 270 patients from the CA209-003 clinical trial with advanced melanoma, renal cell carcinoma, or non–small cell lung cancer, 5-year survival was negatively associated with presence of bone or liver metastases and positively associated with Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 0, objective response, degree of tumor burden reduction, and adverse event occurrence.

MeaningNivolumab treatment may be associated with durable survival among some heavily pretreated patients with advanced melanoma, renal cell carcinoma, or non–small cell lung cancer; characterizing factors associated with long-term survival may guide future anti–programmed cell death 1–based clinical trial design.

Abstract

ImportanceNivolumab, a monoclonal antibody that inhibits programmed cell death 1, is approved by the US Food and Drug Administration for treating advanced melanoma, renal cell carcinoma (RCC), non–small cell lung cancer (NSCLC), and other malignancies. Data on long-term survival among patients receiving nivolumab are limited.

ObjectivesTo analyze long-term overall survival (OS) among patients receiving nivolumab and identify clinical and laboratory measures associated with tumor regression and OS.

Design, Setting, and ParticipantsThis was a secondary analysis of the phase 1 CA209-003 trial (with expansion cohorts), which was conducted at 13 US medical centers and included 270 patients with advanced melanoma, RCC, or NSCLC who received nivolumab and were enrolled between October 30, 2008, and December 28, 2011. The analyses were either specified in the original protocol or included in subsequent protocol amendments that were implemented between 2008 and 2012. Statistical analysis was performed from October 30, 2008, to November 11, 2016.

InterventionIn the CA209-003 trial, patients received nivolumab (0.1-10.0 mg/kg) every 2 weeks in 8-week cycles for up to 96 weeks, unless they developed progressive disease, achieved a complete response, experienced unacceptable toxic effects, or withdrew consent.

Main Outcomes and Measures

Safety and activity of nivolumab; OS was a post ho

c end point with a minimum follow-up of 58.3 months.

Results

Of 270 patients included in this analysis, 107 (39.6%) had melanoma (72 [67.3%] male; median age, 61 [range, 29-85] years), 34 (12.6%) had RCC (26 [76.5%] male; median age, 58 [range, 35-74] years), and 129 (47.8%) had NSCLC (79 [61.2%] male; median age, 65 [range, 38-85] years).

Overall survival curves showed estimated 5-year rates of 34.2% among patients with melanoma, 27.7% among patients with RCC, and 15.6% among patients with NSCLC. In a multivariable analysis, the presence of liver (odds ratio , 0.31; 95% CI, 0.12-0.83; P = .02) or bone metastases (OR, 0.31; 95% CI, 0.10-0.93; P = .04) was independently associated with reduced likelihood of survival at 5 years, whereas an Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 0 (OR, 2.74; 95% CI, 1.43-5.27; P = .003) was independently associated with an increased likelihood of 5-year survival.

Overall survival was significantly longer among patients with treatment-related AEs of any grade (median, 19.8 months; 95% CI, 13.8-26.9 months) or grade 3 or more (median, 20.3 months; 95% CI, 12.5-44.9 months) compared with those without treatment-related AEs (median, 5.8 months; 95% CI, 4.6-7.8 months) (P < .001 for both comparisons based on hazard ratios).

Conclusions and RelevanceNivolumab treatment was associated with long-term survival in a subset of heavily pretreated patients with advanced melanoma, RCC, or NSCLC. Characterizing factors associated with long-term survival may inform treatment approaches and strategies for future clinical trial development.

Trial Registration

ClinicalTrials.gov identifier:


Plaats een reactie ...

Reageer op "Solide tumoren: Immuuntherapie met nivolumab zorgt voor duurzame en sterk verbeterde overall overleving bij verschillende vormen van kanker, melanomen, longkanker en nierkanker"


Gerelateerde artikelen