Zie ook literatuurlijst niet-toxische stoffen, voeding en middelen specifiek bij darmkanker van arts-bioloog drs. engelbert Valstar

21 oktober 2020: Bron: Journal of Clinical Oncology

Uit de uiteindelijke eindresultaten van een fase III studie na 7 jaar follow-up blijkt dat oxaliplatin toevoegen aan capecitabine - Xeloda voor endeldarmkanker zowel pre-operatief als na de operatie geen enkel effect heeft op de overall overleving. Kans op een recidief en kans op overlijden waren gelijk voor beide groepen. Echter het bijwerkingenprofiel van oxaliplatin ligt veel en veel hoger. Advies is nu om geen oxaliplatin meer te geven bij deze patiëntengroep. Bedenk dat minimaal 15 jaar lang duizenden en duizenden patiënten dus onnodig chemo hebben gehad met alle gevolgen vandien. De producent van oxaliplatin heeft daar veel centjes aan verdiend. 

Zie dit studierapport:  Pre- and Postoperative Capecitabine Without or With Oxaliplatin in Locally Advanced Rectal Cancer: PETACC 6 Trial by EORTC GITCG and ROG, AIO, AGITG, BGDO, and FFCD

Het abstract staat onderaan artikel

9 januari 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/s-1-plus-irinotecan-plus-bevacizumab-versus-mfolfox6-of-capeox-plus-bevacizumab-voor-uitgezaaide-darmkanker-geeft-betere-overall-overleving-en-minder-bijwerkingen.html

20 januari 2016: Bron: J Natl Cancer Inst. 2015 Sep 14;107(11). pii: djv248. doi: 10.1093/jnci/djv248. Print 2015 Nov.

Oxaliplatin is een veel gebruikte vorm van chemo bij vormen van darmkanker. Nu blijkt dat deze vorm van chemo zinloos is wanneer gegeven naast Xeloda - capecitabine plus bestraling pre operatief bij endeldarmkanker - rectumkanker. Alleen Xeloda - capecitabine plus bestraling geeft dezelfde uitkomsten op ziektevrije tijd en overall overleving dan met oxaliplatine erbij. Oxaliplatin geeft alleen maar veel meer bijwerkingen. Ook 5-FU per infuus in plaats van xeloda - capecitabine oraal gaf dezelfde uitkomsten dan alleen Xeloda op kansen op recidief, ziektevrije tijd en overall overleving.

Het is toch ongelooflijk dat dit allemaal maar jaren en jaren door mag gaan. Zo vaak heb ik tegen oncologen gezegd en gaf dan ook studies erbij dat oxaliplatin zelden iets toevoegt en alleen maar belastend is voor de patiënt door de bijwerkingen. Er zijn zoveel studies die dit aantonen bij vormen van darmkanker - spijsverteringskanker. Zoals nu dus ook weer een studie pre operatief voor rectumkanker. Zie ook onze studielijst niet-toxische stoffen enz. bij darmkanker. 

oxaliplatin medicijn

Resultaten:

Onder de 1608 gerandomiseerd ingedeelde patiënten was er geen statstisch significant verschil tussen 5-FU en xeloda - capecitabine op drie jaar's meting voor een recidief - terugkomen van de kanker (11.2% vs 11.8%), 5-jaars ziektevrije tijd (66.4% vs 67.7%), of 5-jaars overall overleving OS (79.9% vs 80.8%).

Ook voor oxaliplatin vs geen oxaliplatin gold hetzelfde voor de drie einddoelen: locaal-regionaal recidief 11.2% vs 12.1%, ziektevrije tijd - DFS (69.2% vs 64.2%) en overall overleving - OS (81.3% vs 79.0%). Wel gaf oxaliplatin statistisch significant meer bijwerkingen en graad 3/4 diarree.  (P < .0001). Een recideif binnen drie jaar nadat een volledige operatie had plaatsgevonden varieerde van 3,1 tot 5,1%Three-year rates of local-regional recurrence among patients who underwent R0 resection ranged from 3.1 to 5.1% afhankelijk van de groep waaraan de patiënt vooraf aan de operatie deelnam.

Conclusie:

5-FU per infuus geeft dezelfde resultaten als oraal xeloda - capecitabine naast bestraling voor rectumkanker op kansen op recidief, ziektevrije tijd en overall overleving. Xeloda - capecitabine wordt hiermee bevestigtd als standaard behandeling pre operatief voor rectumkanker. Oxaliplatin als extra gaf geen betere resultaten op kansen op een recidief, ziektevrije tijd en overall overleving voor zowel laag risio als hoog riscio patiënten, maar gaf wel beduidend meer bijwerkingen.

Het volledige studierapport: Neoadjuvant 5-FU or Capecitabine Plus Radiation With or Without Oxaliplatin in Rectal Cancer Patients: A Phase III Randomized Clinical Trial is tegen betaling in te zien.

Hier het originele abstract van de studie:

The addition of oxaliplatin to preoperative capecitabine-based chemoradiation and postoperative adjuvant chemotherapy impairs tolerability and feasibility and does not improve efficacy.

2020 Oct 1;JCO2001740.
 doi: 10.1200/JCO.20.01740. Online ahead of print.

Pre- and Postoperative Capecitabine Without or With Oxaliplatin in Locally Advanced Rectal Cancer: PETACC 6 Trial by EORTC GITCG and ROG, AIO, AGITG, BGDO, and FFCD

Affiliations 

Abstract

Purpose: The PETACC 6 trial investigates whether the addition of oxaliplatin to preoperative capecitabine-based chemoradiation and postoperative capecitabine improves disease-free survival (DFS) in locally advanced rectal cancer.

Methods: Between November 2008 and September 2011, patients with rectal adenocarcinoma within 12 cm from the anal verge, T3/4 and/or node positive, were randomly assigned to 5 weeks preoperative capecitabine-based chemoradiation (45-50.4 Gy) followed by six cycles of adjuvant capecitabine, both without (control arm, 1) or with (experimental arm, 2) oxaliplatin. The primary end point was improvement of 3-year DFS by oxaliplatin from 65% to 72% (hazard ratio , 0.763).

Results: A total of 1,094 patients were randomly assigned (intention to treat), and 1,068 eligible patients started their allocated treatment (arm 1, 543; arm 2, 525), with completion of protocol treatment in 68% (arm 1) v 54% (arm 2). A higher rate of grade 3/4 adverse events was reported in the experimental arm (14.4% v 37.3% and 23.4% v 46.6% for neoadjuvant and adjuvant treatment, respectively). At a median follow-up of 68 months (interquartile range, 58-74 months), 157 and 156 DFS events were observed in arms 1 and 2, respectively (adjusted HR, 1.02; 95% CI, 0.82 to 1.28; P = .835). Three-year DFS rate was not different, with 76.5% (95% CI, 72.7% to 79.9%) in arm 1, which is higher than anticipated, and 75.8% (95% CI, 71.9% to 79.3%) in arm 2. The 7-year DFS and overall survival (OS) rates were not different as well, with DFS of 66.1% v 65.5% (HR, 1.02) and OS of 73.5% v 73.7% (HR, 1.19) in arms 1 and 2, respectively. Subgroup analyses revealed heterogeneity in treatment effect according to German versus non-German site location, without detectable confounding factors in multivariable analysis.

Conclusion: The addition of oxaliplatin to preoperative capecitabine-based chemoradiation and postoperative adjuvant chemotherapy impairs tolerability and feasibility and does not improve efficacy.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Oxaliplatin plus Xeloda - capecitabine naast bestraling voor operatie van endeldarmkanker geeft alleen maar meer bijwerkingen en geen enkel verschil op ziektevrije tijd en overall overleving en is dus zinloos"


Gerelateerde artikelen