8 september 2023: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/NL/borstkankerpatienten-met-dics-ductaal-in-situ-overleven-steeds-langer-zonder-recidief-door-adekwate-behandelingen-blijkt-uit-grote-langjarige-gerandomiseerde-studie.html

8 september 2023: Bron: Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, CELL Volume 186, Issue 1831 August 2023, Pages 3968-3982.e15 Met dank aan Joge die me dit stuurde.

Onder het kopje "voorstadium van borstkanker kan worden ontdekt met nieuwe techniek" maakte het Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AvL) in een nieuwsbrief en persbericht melding van een nieuwe techniek Arc-Well waarmee via oud opgeslagen tumorweefsel in een vroeg stadium van borstkanker al afwijkende gen mutaties kunnen worden ontdekt. Mutaties die voorspellen of beginnende borstkanker - Ductaal carcinoom in situ = DICS zich progressief zal ontwikkelen als borstkanker of Ductaal carcinoom in situ - DICS zal blijven en in feite geen borstkanker is. 

Interessant is dat er ook cellijnen van longkanker en prostaatkanker zijn onderzocht met deze methode Arc-Well. Maar het lijkt mij ook dat bij elke nieuwe diagnose of optreden van een recidief na eeerstelijns behandeling van welke vorm van kanker dan ook een genetisch mutatie onderzoek moet worden gedaan. Naar mijn mening is het bijna crimineel dat dit nog altijd wordt geweigerd bij 90 procent van de patiënten met kanker met solide tumoren. 

Het artikel van het AvL is gebaseerd op een studie met 10 patiënten op basis van het toepassen van Arc-Well op oud tumorweefsel: 

Samenvatting van het abstract in het Nederlands vertaald via google translate:

Ductaal carcinoom in situ (DCIS) is een veel voorkomende voorloper van invasieve borstkanker. Ons begrip van de genomische progressie ervan naar recidiverende ziekten blijft slecht, deels als gevolg van uitdagingen die verband houden met de genomische profilering van in formaline gefixeerde, in paraffine ingebedde (FFPE) materialen.
Hier hebben we Arc-well ontwikkeld, een single-cell DNA-sequencingmethode met hoge doorvoer die vergelijkbaar is met FFPE-materialen.
We hebben onze methode gevalideerd door 40.330 afzonderlijke cellen uit cellijnen, bevroren weefsel en 27 FFPE-monsters van borsttumoren, longtumoren en prostaattumoren te profileren die gedurende 3 tot 31 jaar zijn bewaard.

Analyse van 10 patiënten met gematchte DCIS en kankers die 2 tot 16 jaar later terugkeerden, laat zien dat veel primaire DCIS al een verdubbeling van het hele genoom en klonale diversificatie hadden ondergaan en dat ze genomische lijnen deelden met persistente subklonen in de recidieven. Evolutionaire analyse suggereert dat de meeste DCIS-gevallen in onze studiegroep een evolutionair verandering ondergingen en chromosoomafwijkingen in de persistente subklonen verder identificeerden die geassocieerd waren met een recidief van kanker.

Zie dit schema gekopieeerd uit abstract van de studie:

Graphical abstract

Hier een artikel op de website van het Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis waarin de studie wrodt beschreven. Daaronder het abstract van de studie uit Cell.

Voorstadium van borstkanker kan worden onderzocht met nieuwe techniek

16 aug 2023 13:00

De aanwezigheid van abnormale cellen in het melkkanaal in de borst kan duiden op een voorstadium van invasieve borstkanker. We weten alleen niet precies wanneer en hoe deze abnormale cellen zich ontwikkelen tot borstkanker. Omdat dit proces jaren – of zelfs decennia – kan duren, is het lastig om hier genetisch onderzoek naar te doen. Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, hebben nu samen met wetenschappers van het MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas, een nieuwe methode ontwikkeld waarmee weefsel van wel 31 jaar oud nog kan worden onderzocht en waarmee gedetailleerde informatie over de biologie en de ontwikkeling tot invasieve borstkanker kan worden gevonden.

Ductaal carcinoma in situ (DCIS), zoals we deze abnormale cellen in een melkkanaal in de borst ook wel noemen, heeft zich nog niet door de wanden van deze kanalen verspreid naar het omliggende borstweefsel en is daarom nog geen borstkanker. We weten nog niet hoe we moeten voorspellen welke mensen met DCIS in de toekomst invasieve borstkanker ontwikkelen en bij wie dat niet het geval is. Dit komt onder andere vanwege de technische uitdagingen bij het onderzoeken van cellen in aangetast weefsel.>>>>>>>lees verder


Het studierapport is tegen betaling te downloaden. Hier het originele abstract:

Archival single-cell genomics reveals persistent subclones during DCIS progression

https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.07.024Get rights and content

Summary

Ductal carcinoma in situ (DCIS) is a common precursor of invasive breast cancer. Our understanding of its genomic progression to recurrent disease remains poor, partly due to challenges associated with the genomic profiling of formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) materials. Here, we developed Arc-well, a high-throughput single-cell DNA-sequencing method that is compatible with FFPE materials. We validated our method by profiling 40,330 single cells from cell lines, a frozen tissue, and 27 FFPE samples from breast, lung, and prostate tumors stored for 3–31 years. Analysis of 10 patients with matched DCIS and cancers that recurred 2–16 years later show that many primary DCIS had already undergone whole-genome doubling and clonal diversification and that they shared genomic lineages with persistent subclones in the recurrences. Evolutionary analysis suggests that most DCIS cases in our cohort underwent an evolutionary bottleneck, and further identified chromosome aberrations in the persistent subclones that were associated with recurrence.


Key resources table

REAGENT or RESOURCESOURCEIDENTIFIER
Biological samples
Human breast tissue samples Netherlands Cancer Institute, Duke University Hospital and Baylor College of Medicine N/A
Human lung cancer samples MD Anderson Cancer Center N/A
Human prostate cancer samples MD Anderson Cancer Center N/A
Chemicals, peptides, and recombinant proteins
Formalin solution, neutral buffered, 10% Millipore Sigma HT5012-1CS
DMEM Millipore Sigma D5796
FBS Millipore Sigma F0926
Penicillin-streptomycin Corning 30-002-Cl
L-glutamine Solution

Acknowledgments

This work was supported by grants to N.E.N. from the NIH National Cancer Institute (RO1CA240526RO1CA236864), the CPRIT Single Cell Genomics Center (RP180684), the PRECISION Cancer Grand Challenge Grant, and the MD Anderson Moon Shot program. This study was supported by grants to E.S.H. (R01 CA185138-01U2C CA-17-035 Pre-Cancer Atlas (PCA) Research Centers, and DOD BC132057). N.E.N. is an AAAS Fellow, AAAS Wachtel Scholar, Damon-Runyon Rachleff Innovator, and Jack & Beverly Randall Innovator. 

References (61)

There are more references available in the full text version of this article.

Cited by (0)

16

These authors contributed equally

17

Lead contact

View full text

Plaats een reactie ...

Reageer op "Arc-Well is nieuwe manier om via oud tumorweefsel een diagnose van borstkanker type DICS te maken en afwijkende genmutaties te ontdekken"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Arc-Well is nieuwe manier >> AI = Kunstmatige intelligentie >> Alcohol vergroot kans op kanker >> Anorexia: Vrouwen met anorexia >> Aspirine en NSAIDs lijken >> Bisphosfonaten lijken preventief >> Black Cohosh = zilverkruid >> Borstkanker is soms erfelijk >> Chemo en bestraling voor kinderen >> Cosmetische borstimplantaten >>