Raadpleeg ook de litaratuurlijst niet-toxische stoffen en behandelingen specifiek bij borstkanker inclusief preventiestudies van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

5 december 2019: Bron: Translational Cancer Research 

Wanneer mensen overwegend eten en drinken volgens de principes van het Mediterane dieet dan verkleinen ze daarmee hun risico op het krijgen van borstkanker aanzienlijk. 

De conclusie van de onderzoekers:

We vonden dat het Mediterane Dieet het risico op borstkanker aanzienlijk kon verminderen (RR: 0,92, 95% BI: 0,86, 0,99). Sterk bewijs van heterogeniteit werd tussen deze studies gevonden (I2 = 69,9%, P = 0,000). 

Figure 2 toont de resultaten van onze meta-analyse.

Vertaald uit het studierapport:

Eerdere studies hebben aangetoond dat voeding het risico op borstkanker beïnvloedt, maar deze studies zijn vooral gericht op het onderzoeken van de impact van een enkele voedingsstof of een bepaalde voedselgroep; de resultaten voor een specifiek dieet zijn dus niet sluitend. (6-8)

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, maar de incidentie van borstkanker varieert sterk tussen verschillende landen (1). Veel herleidbare factoren zijn betrokken bij het ontwikkelen van borstkanker, zoals de leeftijd van de vrouw bij een volledige zwangerschap, het aantal geboorten, menarche en menopauze (2).
Lichamelijke activiteit is ook een factor bij het ontstaan van borstkanker en bij het al of niet van een recidief van borstkanker (3-5). Deze factoren kunnen echter niet voldoende de hoge incidentie van borstkanker verklaren, wat suggereert dat omgevingsfactoren zoals voeding mogelijk ook een rol spelen.

Het Mediterane dieet wordt gekenmerkt door een hoge inname van olijfolie, die een grote hoeveelheid enkelvoudig onverzadigde vetzuren bevat, evenals veel groenten, peulvruchten, fruit, noten en ongeraffineerde granen; lage tot matige inname van zuivelproducten (voornamelijk kaas en yoghurt), zeevruchten en gevogelte; lage inname van rood vlees; nul tot vier eieren per week; en regelmatige maar matige inname van alcohol. (9)

Volgens een eerdere meta-analyse (10) zou het Mediterane Dieet het algemene risico op de incidentie / mortaliteit van vele soorten kanker met 10% kunnen verminderen; het risico op darmkanker kan met 14% worden verminderd en het risico op prostaatkanker kan met 4% worden verminderd.

De bevindingen uit onderzoeken naar het Mediterane Dieet en het risico op borstkanker zijn echter inconsistent. Een studie met 4.282 vrouwen in de leeftijd van 60-80 jaar oud die 4,8 jaar follow-up ondergingen, toonde aan dat naleving van het Mediterane Dieet omgekeerd evenredig was met het risico op borstkanker [hazard ratio (HR) = 0,43, 95% betrouwbaarheidsinterval (95 % BI): 0,21, 0,88] (11).

Soortgelijke resultaten werden gerapporteerd in de cohortstudie door Cottet et al. (HR = 0,85, 95% BI: 0,75, 0,95)(12), vooral wanneer tumoren oestrogeenreceptor positief / progesteronreceptor negatief waren. Tal van andere cohortstudies en case-controlstudies hebben een vergelijkbare conclusie getrokken (13-15). 

Een andere studie concludeerde dat de naleving van het Mediterane Dieet niet was geassocieerd met het risico op borstkanker. In februari 2016 heeft een epidemiologisch onderzoek met 100.643 vrouwen die een follow-up ondergingen van 1984 tot 2006, geen significante associaties waargenomen tussen het Mediterane Dieet en het risico op borstkanker volgens het moleculaire subtype. (17). Een soortgelijke observatie werd gevonden in veel andere studies. (18-20).

In een cohortonderzoek uit Griekenland (21), werd de relatie met het Mediterane Dieet echter niet geassocieerd met het risico op borstkanker in het gehele cohort (HR = 0,88, 95% BI: 0,75, 1,03) of bij premenopauzale vrouwen (HR = 1,01, 95 % BI: 0,80, 1,28) maar was omgekeerd geassocieerd met het risico op borstkanker bij postmenopauzale vrouwen (HR = 0,78, 95% BI: 0,62, 0,98), wat suggereert dat de menopauzale status de relatie tussen de MD en borstkanker verschillend beïnvloedt. 

Niettemin werd in een cohortonderzoek door Britse onderzoekers (22) een niet-significante omgekeerde associatie van therapietrouw en het risico op borstkanker gevonden bij zowel vrouwen voor de menopauze (HR = 0,65, 95% BI: 0,42, 1,02) en vrouwen na de menopauze (HR = 1,30 , 95% BI: 0,83, 2,05). De correlatie tussen het Mediterane Dieet en het risico op borstkanker en de status van de menopauze is dus niet vastgesteld.

Daarom werd een meta-analyse uitgevoerd om de correlatie tussen het Mediterane Dieet en het risico op borstkanker opnieuw te beoordelen door alle inconsistente resultaten te evalueren die werden verzameld uit eerder gepubliceerde artikelen. Bovendien evalueerden we de invloed van de menopauze op het risico op borstkanker bij vrouwen die zich aan het Meditarene Dieet hielden via subgroepanalyse. We probeerden het best mogelijke bewijs te leveren met betrekking tot de correlatie tussen het Mediterane Dieet en het risico op borstkanker bij alle en pre- of postmenopauzale vrouwen.

Een random-effecten model werd gebruikt om de gegevens van de 18 studies te analyseren om het verband tussen het Mediterane Dieet en het risico op borstkanker te beoordelen. We vonden dat het Mediterane Dieet het risico op borstkanker aanzienlijk kon verminderen (RR: 0,92, 95% BI: 0,86, 0,99). Sterk bewijs van heterogeniteit werd tussen deze studies gevonden (I2 = 69,9%, P = 0,000). 

Figure 2 toont de resultaten van onze meta-analyse.

Het volledige studierapport: Adherence to Mediterranean diet and the risk of breast cancer: a meta-analysis is gratis in te zien.

Hier het abstract plus referentielijst 

Our meta-analysis revealed that an Mediterranean Diet is significantly associated with a reduction of breast cancer risk in women, especially postmenopausal women. The Mediterranean Diet can be suggested to women, especially postmenopausal women, as a healthy diet to reduce breast cancer risk.

Original Article: 

Li Y, Hu BQ, Wu XJ, Qi XW, Jiang J, Cui X, Zhang F, Yang XH. Adherence to Mediterranean diet and the risk of breast cancer: a meta-analysis. Transl Cancer Res 2018;7(5):1290-1297. doi: 10.21037/tcr.2018.10.13

Adherence to Mediterranean diet and the risk of breast cancer: a meta-analysis

Yao Li, Bao-Quan Hu, Xiu-Juan Wu, Xiao-Wei Qi, Jun Jiang, Xiang Cui, Fan Zhang, Xin-Hua Yang

Breast Disease Center, Southwest Hospital, Third Military Medical UniversityChongqing 400038China

Contributions: (I) Conception and design: Y Li, XH Yang; (II) Administrative support: XH Yang, J Jiang; (III) Provision of study materials or patients: Y Li, BQ Hu, XJ Wu; (IV) Collection and assembly of data: Y Li, XJ Wu; (V) Data analysis and interpretation: Y Li, XJ Wu; (VI) Manuscript writing: All authors; (VII) Final approval of manuscript: All authors.

Correspondence to: Fan Zhang; Xin-Hua Yang. Breast Disease Center, Southwest Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400038, China. Email: zhangfan316@163.comswhtmmu@medmail.com.cn.

Background: For a long period of time, the Mediterranean diet (MD) has been regarded by many as a very healthy and balanced daily diet that may be related to the incidences of many types of cancer. However, the association between an MD and breast cancer risk remains inconsistent even though many studies about the topic have been conducted. Hence, we performed a meta-analysis to evaluate the relationship between an MD and breast cancer risk.

Methods: We searched PubMed, Medline, and EMBASE for relevant articles published earlier than May 2017. “Mediterranean diet” combined with “breast cancer” and “breast carcinoma” were used as search terms. The combined relative risk (RR) and corresponding 95% confidence interval (CI) were used to evaluate the association between an MD and breast cancer risk.

Results: A total of 18 articles were included in our meta-analysis; the studies spanned 11 years, ranging from 2006 to May 2017. Ten cohort and 8 case-control studies were included. Seven studies analyzed breast cancer incidence separately in premenopausal and postmenopausal women, whereas 6 studies were performed only in postmenopausal women, for a total of 13 analyses in postmenopausal women and 7 analyses among premenopausal women. Our meta-analysis revealed a significant and inverse association of the MD and breast cancer risk (RR: 0.92, 95% CI: 0.86, 0.99). Stratification analysis by study design and menopause status revealed a significant inverse association between the MD and breast cancer risk in case-control studies (RR: 0.85, 95% CI: 0.73, 0.99) and postmenopausal women (RR: 0.91, 95% CI: 0.85, 0.97) but not in cohort studies and premenopausal women.

Conclusions: Our meta-analysis revealed that an MD is significantly associated with a reduction of breast cancer risk in women, especially postmenopausal women. The MD can be suggested to women, especially postmenopausal women, as a healthy diet to reduce breast cancer risk.

Keywords: Mediterranean diet (MD); breast cancer; breast carcinoma; meta-analysis


Submitted May 02, 2018. Accepted for publication Oct 04, 2018.

doi: 10.21037/tcr.2018.10.13

AcknowledgementsOther Section

Funding: This work is supported by the Science and Technology Innovation Plan of Southwest Hospital (SWH2016JCYB-04, SWH2016YSCXZD-10), Third Military Medical University Foundation (2016XPY12).


FootnoteOther Section

Conflicts of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.


ReferencesOther Section

 1. Jemal A, Bray F, Center MM, et al. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011;61:69-90. [Crossref] [PubMed]
 2. Potentas E, Witkowska AM, Zujko ME. Mediterranean diet for breast cancer prevention and treatment in postmenopausal women. Prz Menopauzalny 2015;14:247-53. [Crossref] [PubMed]
 3. Lahart IM, Metsios GS, Nevill AM, et al. Physical activity, risk of death and recurrence in breast cancer survivors: A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Acta Oncol 2015;54:635-54. [Crossref] [PubMed]
 4. Vardar-Yagli N, Sener G, Saglam M, et al. Associations among physical activity, comorbidity, functional capacity, peripheral muscle strength and depression in breast cancer survivors. Asian Pac J Cancer Prev 2015;16:585-9. [Crossref] [PubMed]
 5. Lynch BM, Neilson HK, Friedenreich CM. Physical activity and breast cancer prevention. Recent Results Cancer Res 2011;186:13-42. [Crossref] [PubMed]
 6. Jung S, Spiegelman D, Baglietto L, et al. Fruit and vegetable intake and risk of breast cancer by hormone receptor status. J Natl Cancer Inst 2013;105:219-36. [Crossref] [PubMed]
 7. Lagiou P, Olsen J, Trichopoulos D. Consumption of vegetables and fruits and risk of breast cancer. JAMA 2005;293:2209-author reply 10. [PubMed]
 8. Michels KB, Mohllajee AP, Roset-Bahmanyar E, et al. Diet and breast cancer: a review of the prospective observational studies. Cancer 2007;109:2712-49. [Crossref] [PubMed]
 9. La Vecchia C. Mediterranean diet and cancer. Public Health Nutr 2004;7:965-8. [Crossref] [PubMed]
 10. Schwingshackl L, Hoffmann G. Adherence to Mediterranean diet and risk of cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Int J Cancer 2014;135:1884-97. [Crossref] [PubMed]
 11. Toledo E, Salas-Salvado J, Donat-Vargas C, et al. Mediterranean Diet and Invasive Breast Cancer Risk Among Women at High Cardiovascular Risk in the PREDIMED Trial: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2015;175:1752-60. [Crossref] [PubMed]
 12. Cottet V, Touvier M, Fournier A, et al. Postmenopausal breast cancer risk and dietary patterns in the E3N-EPIC prospective cohort study. Am J Epidemiol 2009;170:1257-67. [Crossref] [PubMed]
 13. Fung TT, Hu FB, McCullough ML, et al. Diet quality is associated with the risk of estrogen receptor-negative breast cancer in postmenopausal women. J Nutr 2006;136:466-72. [Crossref] [PubMed]
 14. Mourouti N, Kontogianni MD, Papavagelis C, et al. Adherence to the Mediterranean diet is associated with lower likelihood of breast cancer: a case-control study. Nutr Cancer 2014;66:810-7. [Crossref] [PubMed]
 15. Wu AH, Yu MC, Tseng CC, et al. Dietary patterns and breast cancer risk in Asian American women. Am J Clin Nutr 2009;89:1145-54. [Crossref] [PubMed]
 16. Hirko KA, Willett WC, Hankinson SE, et al. Healthy dietary patterns and risk of breast cancer by molecular subtype. Breast Cancer Res Treat 2016;155:579-88. [Crossref] [PubMed]
 17. Pot GK, Stephen AM, Dahm CC, et al. Dietary patterns derived with multiple methods from food diaries and breast cancer risk in the UK Dietary Cohort Consortium. Eur J Clin Nutr 2014;68:1353-8. [Crossref] [PubMed]
 18. Bessaoud F, Tretarre B, Daures JP, et al. Identification of dietary patterns using two statistical approaches and their association with breast cancer risk: a case-control study in Southern France. Ann Epidemiol 2012;22:499-510. [Crossref] [PubMed]
 19. Couto E, Sandin S, Lof M, et al. Mediterranean dietary pattern and risk of breast cancer. PLoS One 2013;8. [Crossref] [PubMed]
 20. Tognon G, Nilsson LM, Lissner L, et al. The Mediterranean diet score and mortality are inversely associated in adults living in the subarctic region. J Nutr 2012;142:1547-53. [Crossref] [PubMed]
 21. Trichopoulou A, Bamia C, Lagiou P, et al. Conformity to traditional Mediterranean diet and breast cancer risk in the Greek EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) cohort. Am J Clin Nutr 2010;92:620-5. [Crossref] [PubMed]
 22. Cade JE, Taylor EF, Burley VJ, et al. Does the Mediterranean dietary pattern or the Healthy Diet Index influence the risk of breast cancer in a large British cohort of women? Eur J Clin Nutr 2011;65:920-8. [Crossref] [PubMed]
 23. DerSimonian R, Laird N. Meta-analysis in clinical trials. Control Clin Trials 1986;7:177-88. [Crossref] [PubMed]
 24. Buckland G, Travier N, Cottet V, et al. Adherence to the mediterranean diet and risk of breast cancer in the European prospective investigation into cancer and nutrition cohort study. Int J Cancer 2013;132:2918-27. [Crossref] [PubMed]
 25. Castelló A, Pollan M, Buijsse B, et al. Spanish Mediterranean diet and other dietary patterns and breast cancer risk: case-control EpiGEICAM study. Br J Cancer 2014;111:1454-62. [Crossref] [PubMed]
 26. Demetriou CA, Hadjisavvas A, Loizidou MA, et al. The mediterranean dietary pattern and breast cancer risk in Greek-Cypriot women: a case-control study. BMC Cancer 2012;12:113. [Crossref] [PubMed]
 27. Murtaugh MA, Sweeney C, Giuliano AR, et al. Diet patterns and breast cancer risk in Hispanic and non-Hispanic white women: the Four-Corners Breast Cancer Study. Am J Clin Nutr 2008;87:978-84. [Crossref] [PubMed]
 28. Nkondjock A, Ghadirian P. Diet quality and BRCA-associated breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat 2007;103:361-9. [Crossref] [PubMed]
 29. van den Brandt PA, Schulpen M. Mediterranean diet adherence and risk of postmenopausal breast cancer: results of a cohort study and meta-analysis. Int J Cancer 2017;140:2220-31. [Crossref] [PubMed]
 30. Schwingshackl L, Hoffmann G. Adherence to Mediterranean diet and risk of cancer: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies. Cancer Med 2015;4:1933-47. [Crossref] [PubMed]
 31. Farsinejad-Marj M, Talebi S, Ghiyasvand R, et al. Adherence to Mediterranean diet and risk of breast cancer in premenopausal and postmenopausal women. Arch Iran Med 2015;18:786-92. [PubMed]
 32. Arts IC, Hollman PC. Polyphenols and disease risk in epidemiologic studies. Am J Clin Nutr 2005;81:317S-25S. [Crossref] [PubMed]
 33. Menendez JA, Vellon L, Colomer R, et al. Oleic acid, the main monounsaturated fatty acid of olive oil, suppresses Her-2/neu (erbB-2) expression and synergistically enhances the growth inhibitory effects of trastuzumab (Herceptin) in breast cancer cells with Her-2/neu oncogene amplification. Ann Oncol 2005;16:359-71. [Crossref] [PubMed]
 34. Warleta F, Campos M, Allouche Y, et al. Squalene protects against oxidative DNA damage in MCF10A human mammary epithelial cells but not in MCF7 and MDA-MB-231 human breast cancer cells. Food Chem Toxicol 2010;48:1092-100. [Crossref] [PubMed]
 35. Zheng JS, Hu XJ, Zhao YM, et al. Intake of fish and marine n-3 polyunsaturated fatty acids and risk of breast cancer: meta-analysis of data from 21 independent prospective cohort studies. BMJ 2013;346:f3706. [Crossref] [PubMed]
 36. Khodarahmi M, Azadbakht L. The association between different kinds of fat intake and breast cancer risk in women. Int J Prev Med 2014;5:6-15. [PubMed]
 37. Seitz HK, Pelucchi C, Bagnardi V, et al. Epidemiology and pathophysiology of alcohol and breast cancer: Update 2012. Alcohol Alcohol 2012;47:204-12. [Crossref] [PubMed]
 38. Trichopoulou A, Costacou T, Bamia C, et al. Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population. N Engl J Med 2003;348:2599-608. [Crossref] [PubMed]
 39. Brennan SF, Cantwell MM, Cardwell CR, et al. Dietary patterns and breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2010;91:1294-302. [Crossref] [PubMed]
 40. Bessaoud F, Daures JP. Patterns of alcohol (especially wine) consumption and breast cancer risk: a case-control study among a population in Southern France. Ann Epidemiol 2008;18:467-75. [Crossref] [PubMed]
 41. Whitsett T, Carpenter M, Lamartiniere CA. Resveratrol, but not EGCG, in the diet suppresses DMBA-induced mammary cancer in rats. J Carcinog 2006;5:15. [Crossref] [PubMed]
 42. Argolo DF, Hudis CA, Iyengar NM. The Impact of Obesity on Breast Cancer. Curr Oncol Rep 2018;20:47. [Crossref] [PubMed]
Cite this article as: Li Y, Hu BQ, Wu XJ, Qi XW, Jiang J, Cui X, Zhang F, Yang XH. Adherence to Mediterranean diet and the risk of breast cancer: a meta-analysis. Transl Cancer Res 2018;7(5):1290-1297. doi: 10.21037/tcr.2018.10.13

Plaats een reactie ...

Reageer op "Mediterraan dieet vermindert risico op krijgen van borstkanker aanzienlijk blijkt uit meta-analyse van 18 studies."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Arc-Well is nieuwe manier >> AI = Kunstmatige intelligentie >> Alcohol vergroot kans op kanker >> Anorexia: Vrouwen met anorexia >> Aspirine en NSAIDs lijken >> Bisphosfonaten lijken preventief >> Black Cohosh = zilverkruid >> Borstkanker is soms erfelijk >> Chemo en bestraling voor kinderen >> Cosmetische borstimplantaten >>