10 januari 2023: zie ook literatuurlijst voeding en niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

10 januari 20223: Bron: Women's Health Initiative (WHI) studie

Het volgen van een vetarm voedingspatroon in combinatie met een dagelijks verhoogde inname van groenten, fruit en granen kan het risico op het krijgen en overlijden als gevolg van borstkanker bij postmenopauzale vrouwen (leeftijd 50 t/m 79 jaar) verminderen. Zelfs bij een klein verschil in gewichtsverlies werden er toch statistisch significante verschillen gevonden. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de Women's Health Initiative (WHI) studie.

Na bijna 20 jaar follow-up van de studie bij 48.835 postmenopauzale vrouwen blijkt het verschil in sterfgevallen aan borstkanker behoorlijk groot te zijn. In de interventiegroep overleden 359 vrouwen tegenover 652 vrouwen uit de controlegroep. Sterfgevallen direct als gevolg van borstkanker: 132 vrouwen tegenover 251 vrouwen uit de controlegroep. 

  • Het dieetinterventieprogramma omvatte 18 vooraf geplande voedings-/gedragssessies in groepen en 1 individuele sessie in het eerste jaar, gevolgd door driemaandelijkse groepssessies totdat de dieetinterventie na 8,5 jaar eindigde (mediaan).
  • De inname via de voeding werd gevolgd met behulp van vragenlijsten (FFQ's) na 1 jaar en ongeveer elke 3 jaar daarna in een wisselende subgroep. Voor follow-up na de interventie waren 2 schriftelijke hertoestemmingen vereist, zoals eerder beschreven.
  • National Death Index (NDI)-query's, die 98% van de sterfgevallen vastleggen leverden aanvullende mortaliteitsinformatie op, ongeacht de status van hernieuwde toestemming.
  • Dieetveranderingen geassocieerd met het vetarme eetpatroon na 1 jaar omvatten verminderde energie uit vet tot 24,3% (standaarddeviatie , 7,5%) versus 35,1% (SD, 6,9%) voor respectievelijk de interventie- versus vergelijkingsgroepen, en een toename van de consumptie van fruit, groenten en granen, met een lichaamsgewicht dat 3% lager was in de interventiegroep (allemaal P < .001)., 
  • Verschillen in voeding bleven statistisch significant gedurende 5 jaar interventie en bleven statistisch significant, maar werden verzwakt in late interventie en postinterventie. 
  • Vrouwen gingen over het algemeen door met dieetgroepactiviteiten na de diagnose van borstkanker.
  • Baseline recreatieve fysieke activiteit verschilde niet significant tussen randomisatiegroepen.

Vertaling van de resultaten uit het abstract van de studie

Tijdens de eerste 8,5 jaar dieetinterventie waren de incidentie van borstkanker en sterfgevallen als gevolg van borstkanker statistisch niet-significant lager in de interventiegroep, terwijl sterfgevallen na borstkanker statistisch significant lager waren, zowel tijdens de interventie als tijdens een (mediane) follow-up van 16,1 jaar.

Na een langdurige, cumulatieve follow-up van 19,6 jaar (mediaan), houdt de significante vermindering van sterfgevallen na borstkanker aan (359 [0,12%] versus 652 [0,14%] sterfgevallen; hazard ratio , 0,85; 95% BI, 0,74 tot 0,96; P = 0,01), en er ontstond een statistisch significante vermindering van sterfgevallen als gevolg van borstkanker (borstkanker gevolgd door overlijden toegeschreven aan borstkanker) (132 [0,037%, risico op jaarbasis] v respectievelijk 251 [0,047%] sterfgevallen; HR, 0,79; 95% BI, 0,64 tot 0,97; P = 0,02).

Conclusie van de onderzoekers is dan ook duidelijk:
Het aannemen en volgen van een vetarm voedingspatroon in combinatie met een verhoogde inname van groenten, fruit en granen, wat voor velen aantoonbaar haalbaar is, kan het risico op overlijden als gevolg van borstkanker bij postmenopauzale vrouwen verminderen. (HF, 0,79; 95% BI, 0,64 tot 0,97; P = .02).

Table 1 geeft weer welke vrouwen er aan de studie deelnamen. 

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is JCO.19.00435t1.jpg


Het volledige studierapport is gratis in te zien. Klik op de titel van het abstract.

Abstract

Purpose: Observational studies of dietary fat intake and breast cancer have reported inconsistent findings. This topic was addressed in additional analyses of the Women's Health Initiative (WHI) Dietary Modification (DM) clinical trial that evaluated a low-fat dietary pattern influence on breast cancer incidence.

Methods: In the WHI DM trial, 48,835 postmenopausal women, ages 50-79 years, with no prior breast cancer, and a dietary fat intake of ≥ 32% of energy were randomly assigned at 40 US centers to a usual diet comparison group (60%) or dietary intervention group (40%). The goals were to reduce fat intake to 20% of energy and increase vegetable, fruit, and grain intake. Breast cancers were confirmed after central medical record review and serial National Death Index linkages to enhance mortality findings.

Results: During 8.5 years of dietary intervention, breast cancer incidence and deaths as a result of breast cancer were nonsignificantly lower in the intervention group, while deaths after breast cancer were statistically significantly lower both during intervention and through a 16.1-year (median) follow-up. Now, after a long-term, cumulative 19.6-year (median) follow-up, the significant reduction in deaths after breast cancer persists (359 [0.12%] v 652 [0.14%] deaths; hazard ratio , 0.85; 95% CI, 0.74 to 0.96; P = .01), and a statistically significant reduction in deaths as a result of breast cancer (breast cancer followed by death attributed to the breast cancer) emerged (132 [0.037%, annualized risk] v 251 [0.047%] deaths, respectively; HR, 0.79; 95% CI, 0.64 to 0.97; P = .02).

Conclusion: Adoption of a low-fat dietary pattern associated with increased vegetable, fruit, and grain intake, demonstrably achievable by many, may reduce the risk of death as a result of breast cancer in postmenopausal women.

Trial registration: ClinicalTrials.gov NCT00000611.

Figures

FIG 1.
 
FIG 2.
 
FIG 3.

Comment in

Similar articles

Cited by

Publication types

MeSH terms

Substances

Associated dataPlaats een reactie ...

Reageer op "Vetarm voedingspatroon in combinatie met een verhoogde inname van groenten, fruit en granen kan het risico op overlijden als gevolg van borstkanker bij postmenopauzale vrouwen verminderen blijkt uit groot en lang onderzoek"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Arc-Well is nieuwe manier >> AI = Kunstmatige intelligentie >> Alcohol vergroot kans op kanker >> Anorexia: Vrouwen met anorexia >> Aspirine en NSAIDs lijken >> Bisphosfonaten lijken preventief >> Black Cohosh = zilverkruid >> Borstkanker is soms erfelijk >> Chemo en bestraling voor kinderen >> Cosmetische borstimplantaten >>