Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Bv bij Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. Klik door op de link daar:  https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html


10 januari 2023:

Zie ook diverse artikelen over specifieke champignons die medische effecten laten zien indien gebruikt bij kankerpatiënten of als preventie. De bekendste zijn PSK - Coriolus Versicolor en PSP - Protein-bound polysaccharide K - Krestin, maar ook Lentinan, Beta Glucaan en Maitake Fraction en ook OK-432https://kanker-actueel.nl/psk-en-psp-studies-stofjes-uit-medicinale-paddestoelen-die-afgelopen-20-jaar-uitgevoerd-zijn-bij-kankerpatienten-bij-elkaar-gezet-opvallend-is-dat-bijna-alle-studies-significant-betere-resultaten-geven-voor-de-psk-enof-psp-groepen-to-chemo.html

10 januari 2023: Bron: Adv Nutr. 2021 Sep; 12(5): 1691–1704. Published online 2021 Mar 16.

Uit een meta analyse van 17 studies blijkt dat wie dagelijks champignons in zijn voeding gebruikt er minder risico op het krijgen van kanker blijkt te zijn. Het verschil tussen een dagelijkse hoeveelheid van 18 gram per dag vergeleken met 0 gram per dag was maar liefst 47 procent. De vraag is natuurlijk ook welke champignons zijn dan het beste te gebruiken, maar daar geeft deze studie niet echt antwoord op. 

Studies kwamen in aanmerking voor deze systematische review als ze voldeden aan de volgende criteria:

  • 1) ze gebruikten een observationele studieopzet (case-control of cohortstudieopzet);
  • 2) de blootstelling van belang was de inname via de voeding van eetbare paddenstoelen;
  • 3) de uitkomst was het optreden van kanker;
  • 4) de auteurs rapporteerden associaties in de vorm van relatieve risico's (RR's), hazard ratio's (HR's) of odds ratio's (OR's) met 95% betrouwbaarheidsintervallen (CI's) voor ≥2 categorieën paddenstoeleninname. We identificeerden 19 publicaties bestaande uit 8 cohort- en 11 case-control studies: 17 publicaties () werden geïdentificeerd door te zoeken in PubMed (MEDLINE) en 2 publicaties werden geïdentificeerd door handmatig te zoeken in eerdere systematische reviews ()
  • Twee publicaties (werden uitgesloten van de meta-analyse omdat de inname van paddenstoelen was behandeld als een continue variabele, niet als afzonderlijke categorieën.
  • De overige 17 publicaties () werden opgenomen in de meta-analyse (Table 1). Cross-sectionele studies werden uitgesloten van de huidige meta-analyse.

Omdat dit een meta analyse is heb ik het abstract vertaald als weergave van deze studieresultaten, maar in het volledige studieverslag staan veel grafieken en details van de resultaten.

Abstract:

Champignons zijn rijk aan bioactieve stoffen. De potentiële gezondheidsvoordelen die gepaard gaan met de inname van paddenstoelen hebben recentelijk onderzoeksaandacht gekregen. We hebben daarom een systematische review en meta-analyse uitgevoerd om het verband tussen de inname van paddenstoelen en het risico op kanker op elke locatie te beoordelen.

We hebben MEDLINE, Web of Science en Cochrane Library doorzocht om relevante studies te vinden over de inname van paddenstoelen en kanker gepubliceerd van 1 januari 1966 tot 31 oktober 2020. Observationele studies (n = 17) met RR's, HR's of OK's en 95 % CI's van kankerrisico voor ≥2 categorieën paddenstoeleninname kwamen in aanmerking voor de huidige studie.

Meta-analyses met willekeurige effecten werden uitgevoerd. Hogere paddenstoelenconsumptie was geassocieerd met lager risico op totale kanker (gepoolde RR voor de groepen met de hoogste in vergelijking met de laagste consumptie: 0,66; 95% BI: 0,55, 0,78; n = 17).
Hogere paddenstoelenconsumptie was ook geassocieerd met een lager risico op borstkanker (gepoolde RR voor de hoogste in vergelijking met de laagste consumptiegroepen: 0,65; 95% BI: 0,52, 0,81; n = 10) en niet-borstkanker (gepoolde RR voor de hoogste in vergelijking met de laagste verbruiksgroepen: 0,80; 95% BI: 0,66, 0,97; n = 13).

Toen plaatsspecifieke kankers werden onderzocht, werd alleen bij borstkanker een significant verband met paddenstoelenconsumptie waargenomen; dit kan te wijten zijn aan het kleine aantal onderzoeken dat is uitgevoerd met andere kankers. Er waren aanwijzingen voor een significant niet-lineair dosis-responsverband tussen de consumptie van paddenstoelen en het risico op totale kanker (P-niet-lineariteit = 0,001; n = 7).

Beperkingen waren onder meer het potentieel voor herinnerings- en selectiebias in case-control-ontwerpen, die 11 van de 17 onderzoeken omvatten die in deze meta-analyse zijn opgenomen, en de grote variatie in de aanpassingsfactoren die in de uiteindelijke modellen van elk onderzoek zijn gebruikt.

Het verband tussen een hogere consumptie van paddenstoelen en een lager risico op kanker, met name borstkanker, kan wijzen op een mogelijke beschermende rol voor paddenstoelen in de voeding.

Het volledige studierapport is gratis in te zien. Klik daarvoor op de titel van het abstract.

Meta-Analysis
 
2021 Oct 1;12(5):1691-1704.
 doi: 10.1093/advances/nmab015.

Higher Mushroom Consumption Is Associated with Lower Risk of Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies

Affiliations 
Free PMC article

Abstract

Mushrooms are rich in bioactive compounds. The potential health benefits associated with mushroom intake have gained recent research attention. We thus conducted a systematic review and meta-analysis to assess the association between mushroom intake and risk of cancer at any site. We searched MEDLINE, Web of Science, and Cochrane Library to identify relevant studies on mushroom intake and cancer published from 1 January, 1966, up to 31 October, 2020. Observational studies (n = 17) with RRs, HRs, or ORs and 95% CIs of cancer risk for ≥2 categories of mushroom intake were eligible for the present study. Random-effects meta-analyses were conducted. Higher mushroom consumption was associated with lower risk of total cancer (pooled RR for the highest compared with the lowest consumption groups: 0.66; 95% CI: 0.55, 0.78; n = 17). Higher mushroom consumption was also associated with lower risk of breast cancer (pooled RR for the highest compared with the lowest consumption groups: 0.65; 95% CI: 0.52, 0.81; n = 10) and nonbreast cancer (pooled RR for the highest compared with the lowest consumption groups: 0.80; 95% CI: 0.66, 0.97; n = 13). When site-specific cancers were examined, a significant association with mushroom consumption was only observed with breast cancer; this could be due to the small number of studies that were conducted with other cancers. There was evidence of a significant nonlinear dose-response association between mushroom consumption and the risk of total cancer (P-nonlinearity = 0.001; n = 7). Limitations included the potential for recall and selection bias in case-control designs, which comprised 11 out of the 17 studies included in this meta-analysis, and the large variation in the adjustment factors used in the final models from each study. The association between higher mushroom consumption and lower risk of cancer, particularly breast cancer, may indicate a potential protective role for mushrooms in the diet.

Keywords: cancer risk; diet; dose-response; epidemiology; mushroom; observational studies.

Figures

FIGURE 1
 
FIGURE 2
 
FIGURE 3
 
FIGURE 4
 
FIGURE 5
 
FIGURE 6

Similar articles

Cited byACKNOWLEDGEMENTS

We thank Esther Dell at the Penn State College of Medicine Libraries for her systematic review consultation about the database and keyword searches. We also thank Dr. Vernon M Chinchilli for providing helpful feedback. The authors’ responsibilities were as follows—DMB, XG, and JPR: designed the research (project conception, development of the overall research plan, and study oversight); DMB and PS: conducted the systematic review and performed the statistical analysis; DMB: analyzed the data, managed the systematic review and meta-analysis, and wrote the first draft of the manuscript; and all authors: review, editing, and approved the final version of the manuscript.

Notes

The authors reported no funding received for this study.

Author disclosures: The authors report no conflicts of interest.

XG is an Editorial Board member for Advances in Nutrition but played no role in the Journal's evaluation of this manuscript.

Supplemental Figures 1–4 are available from the “Supplementary data” link in the online posting of the article and from the same link in the online table of contents at https://academic.oup.com/advances/.

Contributor Information

Djibril M Ba, Department of Public Health Sciences, Penn State College of Medicine, Hershey, PA, USA.

Paddy Ssentongo, Department of Public Health Sciences, Penn State College of Medicine, Hershey, PA, USA.

Robert B Beelman, Center for Plant and Mushroom Foods for Health, Department of Food Science, College of Agricultural Sciences, Pennsylvania State University, University Park, PA, USA.

Joshua Muscat, Department of Public Health Sciences, Penn State College of Medicine, Hershey, PA, USA.

Xiang Gao, Department of Nutritional Sciences, Pennsylvania State University, State College, PA, USA.

John P Richie, Jr, Department of Public Health Sciences, Penn State College of Medicine, Hershey, PA, USA.

References

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countriesCA Cancer J Clin. 2018;68(6):394–424. [PubMed[]
2. Key TJ, Verkasalo PK, Banks E. Epidemiology of breast cancerLancet Oncol. 2001;2(3):133–40. [PubMed[]
3. Roncero-Ramos I, Delgado-Andrade C. The beneficial role of edible mushrooms in human healthCurr Opin Food Sci. 2017;14:122–8. []
4. Feeney MJ, Dwyer J, Hasler-Lewis CM, Milner JA, Noakes M, Rowe S, Wach M, Beelman RB, Caldwell J, Cantorna MTet al.. Mushrooms and Health Summit ProceedingsJ Nutr. 2014;144(7):1128S–36S. [PMC free article] [PubMed[]
5. Valverde ME, Hernández-Pérez T, Paredes-López O. Edible mushrooms: improving human health and promoting quality lifeInt J Microbiol2015:376387. [PMC free article] [PubMed[]
6. Sarikurkcu C, Tepe B, Yamac M. Evaluation of the antioxidant activity of four edible mushrooms from the Central Anatolia, Eskisehir – Turkey: Lactarius deterrimus, Suillus collitinus, Boletus edulis, Xerocomus chrysenteronBioresour Technol. 2008;99(14):6651–5. [PubMed[]
7. Patel S, Goyal A. Recent developments in mushrooms as anti-cancer therapeutics: a review3 Biotech. 2012;2(1):1–15. [PMC free article] [PubMed[]
8. Adams LS, Phung S, Wu X, Ki L, Chen S. White button mushroom (Agaricus bisporus) exhibits antiproliferative and proapoptotic properties and inhibits prostate tumor growth in athymic miceNutr Cancer. 2008;60(6):744–56. [PubMed[]
9. Meng X, Liang H, Luo L. Antitumor polysaccharides from mushrooms: a review on the structural characteristics, antitumor mechanisms and immunomodulating activitiesCarbohydr Res. 2016;424:30–41. [PubMed[]
10. Beelman RB, Royse DJ. Selenium enrichment of Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland and Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) S.F. Gray mushroomsInt J Med Mushr. 2006;8(1):77–84. []
11. Werner AR, Beelman RB. Growing high-selenium edible and medicinal button mushrooms (Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach) as ingredients for functional foods or dietary supplementsInt J Med Mushr. 2002;4:6. []
12. Kalaras MD, Beelman RB, Elias RJ. Effects of postharvest pulsed UV light treatment of white button mushrooms (Agaricus bisporus) on vitamin D2 content and quality attributesJ Agric Food Chem. 2012;60(1):220–5. [PubMed[]
13. Kalaras MD, Beelman RB, Holick MF, Elias RJ. Generation of potentially bioactive ergosterol-derived products following pulsed ultraviolet light exposure of mushrooms (Agaricus bisporus)Food Chem. 2012;135(2):396–401. [PubMed[]
14. Mattila P, Suonpää K, Piironen V. Functional properties of edible mushroomsNutrition. 2000;16(7–8):694–6. [PubMed[]
15. Dubost N, Ou B, Beelman R. Quantification of polyphenols and ergothioneine in cultivated mushrooms and correlation to total antioxidant capacityFood Chem. 2007;105(2):727–35. []
16. Kalaras MD, Richie JP, Calcagnotto A, Beelman RB. Mushrooms: a rich source of the antioxidants ergothioneine and glutathioneFood Chem. 2017;233:429–33. [PubMed[]
17. Dubost NJ, Beelman RB, Royse DJ. Influence of selected cultural factors and postharvest storage on ergothioneine content of common button mushroom Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach (Agaricomycetideae)Int J Med Mushr. 2007;9(2):163–76. []
18. Calvo MS, Mehrotra A, Beelman RB, Nadkarni G, Wang L, Cai W, Goh BC, Kalaras MD, Uribarri J. A retrospective study in adults with metabolic syndrome: diabetic risk factor response to daily consumption of Agaricus bisporus (white button mushrooms)Plant Foods Hum Nutr. 2016;71(3):245–51. [PubMed[]
19. Paul BD, Snyder SH. The unusual amino acid l-ergothioneine is a physiologic cytoprotectantCell Death Differ. 2010;17(7):1134–40. [PMC free article] [PubMed[]
20. Hara M, Hanaoka T, Kobayashi M, Otani T, Adachi HY, Montani A, Natsukawa S, Shaura K, Koizumi Y, Kasuga Yet al.. Cruciferous vegetables, mushrooms, and gastrointestinal cancer risks in a multicenter, hospital-based case-control study in JapanNutr Cancer. 2003;46(2):138–47. [PubMed[]
21. Stajić M, Vukojević J, Knežević A, Laušević SD, Milovanović I. Antioxidant protective effects of mushroom metabolitesCurr Top Med Chem. 2013;13(21):2660–76. [PubMed[]
22. Beelman RB, Kalaras MD, Richie JPJ. Micronutrients and bioactive compounds in mushrooms: a recipe for healthy aging?Nutrition Today. 2019;54(1):16–22. []
23. Jo Feeney M, Miller AM, Roupas P. Mushrooms—biologically distinct and nutritionally unique: exploring a “third food kingdom.”Nutrition Today. 2014;49(6):301–7. [PMC free article] [PubMed[]
24. Wang HX, Liu WK, Ng TB, Ooi VEC, Chang ST. The immunomodulatory and antitumor activities of lectins from the mushroom Tricholoma mongolicumImmunopharmacology. 1996;31(2–3):205–11. [PubMed[]
25. Borchers AT, Stern JS, Hackman RM, Keen CL, Gershwin ME. Mushrooms, tumors, and immunityProc Soc Exp Biol Med. 1999;221(4):281–93. [PubMed[]
26. Hong SA, Kim K, Nam S-J, Kong G, Kim MK. A case–control study on the dietary intake of mushrooms and breast cancer risk among Korean womenInt J Cancer. 2008;122(4):919–23. [PubMed[]
27. Zhang C-X, Ho SC, Chen Y-M, Fu J-H, Cheng S-Z, Lin F-Y. Greater vegetable and fruit intake is associated with a lower risk of breast cancer among Chinese womenInt J Cancer. 2009;125(1):181–8. [PubMed[]
28. Zhang M, Huang J, Xie X, Holman CD. Dietary intakes of mushrooms and green tea combine to reduce the risk of breast cancer in Chinese womenInt J Cancer. 2009;124(6):1404–8. [PubMed[]
29. Shin A, Kim J, Lim S-Y, Kim G, Sung M-K, Lee E-S, Ro J. Dietary mushroom intake and the risk of breast cancer based on hormone receptor statusNutr Cancer. 2010;62(4):476–83. [PubMed[]
30. Lee S-A, Kang D, Nishio H, Lee MJ, Kim D-H, Han W, Yoo K-Y, Ahn S-H, Choe K-J, Hirvonen Aet al.. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism, diet, and breast cancer in Korean womenExp Mol Med. 2004;36(2):116–21. [PubMed[]
31. Mizoo T, Taira N, Nishiyama K, Nogami T, Iwamoto T, Motoki T, Shien T, Matsuoka J, Doihara H, Ishihara Set al.. Effects of lifestyle and single nucleotide polymorphisms on breast cancer risk: a case-control study in Japanese womenBMC Cancer. 2013;13:565. [PMC free article] [PubMed[]
32. Spolar MR, Schaffer EM, Beelman RB, Milner JA. Selenium-enriched Agaricus bisporus mushrooms suppress 7,12-dimethlybenz[a]anthracene bioactivation in mammary tissueCancer Lett. 1999;138(1–2):145–50. [PubMed[]
33. Masala G, Assedi M, Bendinelli B, Ermini I, Sieri S, Grioni S, Sacerdote C, Ricceri F, Panico S, Mattiello Aet al.. Fruit and vegetables consumption and breast cancer risk: the EPIC Italy studyBreast Cancer Res Treat. 2012;132(3):1127–36. [PubMed[]
34. Lee DH, Yang M, Keum N, Giovannucci EL, Sun Q, Chavarro JE. Mushroom consumption and risk of total and site-specific cancer in two large U.S. prospective cohortsCancer Prev Res. 2019;12(8):517–26. [PMC free article] [PubMed[]
35. van Gils CH, Peeters PH, Bueno-de-Mesquita HB, Boshuizen HC, Lahmann PH, Clavel-Chapelon F, Thiébaut A, Kesse E, Sieri S, Palli Det al.. Consumption of vegetables and fruits and risk of breast cancerJAMA. 2005;293(2):183–93. [PubMed[]
36. Ko K-P, Park SK, Yang JJ, Ma SH, Gwack J, Shin A, Kim Y, Kang D, Chang S-H, Shin H-Ret al.. Intake of soy products and other foods and gastric cancer risk: a prospective studyJ Epidemiol. 2013;23(5):337–43. [PMC free article] [PubMed[]
37. Li J, Zou L, Chen W, Zhu B, Shen N, Ke J, Lou J, Song R, Zhong R, Miao X. Dietary mushroom intake may reduce the risk of breast cancer: evidence from a meta-analysis of observational studiesPLoS One. 2014;9(4):e93437. [PMC free article] [PubMed[]
38. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statementJ Clin Epidemiol. 2009;62(10):1006–12. [PubMed[]
39. Reeves BC, Deeks JJ, Higgins JPT, Shea B, Tugwell P, Wells GA. Chapter 24: Including non-randomized studies on intervention effects. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA, (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.1 (updated September 2020). . Cochrane; 2000; (Accessed 2021 Feb 17). Available from: https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-24[]
40. Woo HD, Park S, Oh K, Kim HJ, Shin HR, Moon HK, Kim J. Diet and cancer risk in the Korean population: a meta-analysisAsian Pac J Cancer Prev. 2014;15(19):8509–19. [PubMed[]
41. Lee AH, Pasalich M, Su D, Tang L, Tran VD, Binns CW. Mushroom intake and risk of epithelial ovarian cancer in southern Chinese womenInt J Gynecol Cancer. 2013;23(8):1400–5. [PubMed[]
42. Zhang W, Xiang Y-B, Li H-L, Yang G, Cai H, Ji B-T, Gao Y-T, Zheng W, Shu X-O. Vegetable-based dietary pattern and liver cancer risk: results from the Shanghai Women's and Men's Health StudiesCancer Sci. 2013;104(10):1353–61. [PMC free article] [PubMed[]
43. Kim HJ, Chang WK, Kim MK, Lee SS, Choi BY. Dietary factors and gastric cancer in Korea: a case-control studyInt J Cancer. 2002;97(4):531–5. [PubMed[]
44. Dunneram Y, Greenwood DC, Cade JE. Diet and risk of breast, endometrial and ovarian cancer: UK Women's Cohort StudyBr J Nutr. 2019;122(5):564–74. [PMC free article] [PubMed[]
45. Schuurman AG, Goldbohm RA, Dorant E, van den Brandt PA. Vegetable and fruit consumption and prostate cancer risk: a cohort study in The NetherlandsCancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1998;7(8):673–80. [PubMed[]
46. Zhang S, Sugawara Y, Chen S, Beelman RB, Tsuduki T, Tomata Y, Matsuyama S, Tsuji I. Mushroom consumption and incident risk of prostate cancer in Japan: a pooled analysis of the Miyagi Cohort Study and the Ohsaki Cohort StudyInt J Cancer. 2020;146(10):2712–20. [PMC free article] [PubMed[]
47. Park HS, Kim HS, Choi SY, Chung CK. Effect of dietary factors in the etiology of stomach cancerKorean J Epidemiol. 1998;20(1):82–101. []
48. Lee EJ, Suh SW, Lee WK, Lee HS. Reproductive factor and food intake pattern influencing on the breast cancer risk in Daegu Gyungbuk Area, KoreaKorean J Nutr. 2007;40(4):334–46. []
49. Greenland S. Quantitative methods in the review of epidemiologic literatureEpidemiol Rev. 1987;9:1–30. [PubMed[]
50. Deeks JJ, Higgins JPT, Altman DG. Analysing data and undertaking meta-analyses. . In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch Veditors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 6.1 (updated September 2020). Cochrane; 2020. [Accessed 2020 Oct 20]. Available from: https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-10[]
51. Mathias H, Pim C, David E. Doing meta-analysis in R. Zenodo, version 1.0.0. 2019; Jan 28. []
52. Schwarzer G, Carpenter JR, Rücker G. Meta-analysis with R. Cham (Switzerland): Springer International; 2015. []
53. Higgins JP, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta-analysisStatist Med. 2002;21(11):1539–58. [PubMed[]
54. Gao X, LaValley MP, Tucker KL. Prospective studies of dairy product and calcium intakes and prostate cancer risk: a meta-analysisJ Natl Cancer Inst. 2005;97(23):1768–77. [PubMed[]
55. Reynolds K, Lewis B, Nolen JD, Kinney GL, Sathya B, He J. Alcohol consumption and risk of stroke: a meta-analysisJAMA. 2003;289:579–88. [PubMed[]
56. Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical testBMJ. 1997;315(7109):629–34. [PMC free article] [PubMed[]
57. Begg CB, Mazumdar M. Operating characteristics of a rank correlation test for publication biasBiometrics. 1994;50(4):1088–101. [PubMed[]
58. Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes LT, Keum N, Norat T, Greenwood DC, Riboli E, Vatten LJ, Tonstad S. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studiesInt J Epidemiol. 2017;46(3):1029–56. [PMC free article] [PubMed[]
59. Temple NJ. Antioxidants and disease: more questions than answersNutr Res. 2000;20:449–59. []
60. Willett WC. Diet and health: what should we eat?Science. 1994;264:532–7. [PubMed[]
61. Willett WC. Balancing life-style and genomics research for disease preventionScience. 2002;296(5568):695–8. [PubMed[]
62. Willcox JK, Ash SL, Catignani GL. Antioxidants and prevention of chronic diseaseCrit Rev Food Sci Nutr. 2004;44(4):275–95. [PubMed[]
63. Liguori I, Russo G, Curcio F, Bulli G, Aran L, Della-Morte D, Gargiulo G, Testa G, Cacciatore F, Bonaduce Det al.. Oxidative stress, aging, and diseasesClin Interv Aging. 2018;13:757–72. [PMC free article] [PubMed[]
64. Ey J, Schömig E, Taubert D. Dietary sources and antioxidant effects of ergothioneineJ Agric Food Chem. 2007;55(16):6466–74. [PubMed[]
65. Weigand-Heller AJ, Kris-Etherton PM, Beelman RB. The bioavailability of ergothioneine from mushrooms (Agaricus bisporus) and the acute effects on antioxidant capacity and biomarkers of inflammationPrev Med. 2012;54 Suppl:S75–S8. [PubMed[]
66. Cheah IK, Halliwell B. Could ergothioneine aid in the treatment of coronavirus patients?Antioxidants. 2020;9(7):595. [PMC free article] [PubMed[]
67. Ames BN. Prolonging healthy aging: longevity vitamins and proteinsProc Natl Acad Sci U S A. 2018;115(43):10836–44. [PMC free article] [PubMed[]
68. Smith E, Ottosson F, Hellstrand S, Ericson U, Orho-Melander M, Fernandez C, Melander O. Ergothioneine is associated with reduced mortality and decreased risk of cardiovascular diseaseHeart. 2020;106(9):691–7. [PMC free article] [PubMed[]
69. Chen S-N, Chang C-S, Hung M-H, Chen S, Wang W, Tai C-J, Lu C-L. The effect of mushroom beta-glucans from solid culture of Ganoderma lucidum on inhibition of the primary tumor metastasisEvid Based Complement Altern Med2014:252171. [PMC free article] [PubMed[]
70. Hetland G, Johnson E, Lyberg T, Kvalheim G. The mushroom Agaricus blazei Murill elicits medicinal effects on tumor, infection, allergy, and inflammation through its modulation of innate immunity and amelioration of Th1/Th2 imbalance and inflammationAdv Pharm Sci2011:157015. [PMC free article] [PubMed[]
71. Friedman M. Mushroom polysaccharides: chemistry and antiobesity, antidiabetes, anticancer, and antibiotic properties in cells, rodents, and humansFoods. 2016;5(4):80. [PMC free article] [PubMed[]
72. Yu C-H, Kan S-F, Shu C-H, Lu T-J, Sun-Hwang L, Wang PS. Inhibitory mechanisms of Agaricus blazei Murill on the growth of prostate cancer in vitro and in vivoJ Nutr Biochem. 2009;20(10):753–64. [PubMed[]

Articles from Advances in Nutrition are provided here courtesy of Oxford University Press
 

Plaats een reactie ...

Reageer op "Paddenstoelen: hogere dagelijkse consumptie van paddenstoelen geeft minder risico op krijgen van kanker. Verschil kan oplopen tot 47 procent."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: Voeding en voedingstoffen >> Alzheimer - dementie is via >> Antibiotica speelt mogelijk >> Asbest lijkt ook kanker in >> Aspirine ter voorkoming van >> Bacterien in de mond - Commensale >> Diakonessenhuis Utrecht biedt >> DIM - diindolylmethane voorkomt >> Bloedtest die methyl meet >> Baarmoederhalskanker veel >>