13 juli 2023: Bron: KNMP en AD,

Ik plaats hier de tekst van de nieuwe richtlijn obesitas voor volwassenen ongewijzigd zoals die op de website van de KNMP - Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie staat vermeld.

Wat is obesitas precies? 

Van Wikepedia gekopieerd:

Obesitas
 (verwante en min of meer synonieme termen zijn overgewichtzwaarlijvigheidvetzuchtcorpulentiedikheid, en adipositas) is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Dit kan leiden tot een kortere levensverwachting en/of meer gezondheidsproblemen.[1][2] De autoriteiten beschouwen het dan ook als een van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw.[3]

Mensen met een queteletindex of body mass index (BMI) hoger dan 30 kg/m2 worden als obees beschouwd.[4] De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo's te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Zwaarlijvigheid is bij wilde dieren vrij zeldzaam, maar niet ongewoon bij mensen en bij huisdieren, die vaak overvoed zijn en te weinig bewegen.

Zoeken op onze website geeft deze artikelen over obesitas: https://kanker-actueel.nl/search.html?search_text=obesitas&search_in=title


Officiële richtlijn zoals die op 10 juli 2023 naar buiten is gebracht staat ook op de website van Federatie Medisch specialisten

Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen


Het Algemeen Dagblad heeft een artikel hierover met interview met Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en internist in het Erasmus MC en voorzitter van de commissie die de afgelopen 3,5 jaar werkte aan de ontwikkeling van de richtlijn.

Eerst het artikel uit het Algemeen Dagblad met daaronder de richtlijn zoals vermeld op de website van het KNMP:

Klik op de titels voor de volledige teksten:

Weegschaal eruit, meetlint erin: met nieuwe methode moet obesitas gerichter worden aangepakt

De richtlijnen voor de aanpak van obesitas zijn vernieuwd. De belangrijkste veranderingen: beter kijken naar de oorzaken en gevolgen van het ernstige overgewicht, meer behandeling op maat en meer aandacht voor de buikomvang. „Een meetlintje biedt uitkomst.”

Hier de officiele richtlijn:

Nieuwe richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen

10 juli 2023

Er is een nieuwe richtlijn ‘Overgewicht en obesitas bij volwassenen’ beschikbaar. Deze richtlijn bevat de zorginhoudelijke aspecten. De rollen van de verschillende zorgverleners staan beschreven in een zorgstandaard. De KNMP maakte deel uit van de richtlijnwerkgroep voor deze multidisciplinaire richtlijn.

De richtlijn is een opvolger van de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen uit 2008. De richtlijn Overgewicht en obesitas bij kinderen is al eerder gepubliceerd.

Bekijk de nieuwe richtlijn voor volwassenen

Farmacotherapie in de richtlijn

Hieronder staan de belangrijkste aanbevelingen over farmacotherapie bij overgewicht en obesitas bij volwassenen:

  • Gewichtsverlagende medicatie kan worden overwogen bij mensen met obesitas of ernstig overgewicht in combinatie met een vergrote buikomvang en/of comorbiditeit, in combinatie met een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
  • Liraglutide, semaglutide en naltrexon/bupropion zijn effectiever dan orlistat.
  • Bij een risico op convulsies en bij psychiatrische of verslavingsproblematiek wordt naltrexon/bupropion niet aanbevolen.
  • Orlistat, liraglutide en naltrexon/bupropion dienen te worden gestaakt als het gewichtsverlies na 12 weken gebruik van de maximaal verdraagbare dosis kleiner is dan 5%. Als er minder dan 5% gewichtsafname is bereikt maar wel duidelijke verbeteringen zijn opgetreden in de lichaamssamenstelling en (bijvoorbeeld cardiometabole) comorbiditeiten, kan worden overwogen om de proefperiode met medicatie enkele maanden te verlengen.
Kansen voor de apotheker

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) ziet met de komst van deze richtlijn kansen voor de apotheker in de regionale samenwerking. Zo kunnen apothekers de richtlijn aangrijpen om met andere zorgverleners, bijvoorbeeld in een FTO, de volgende zaken bespreken:>>>>>>>lees verder


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwe richtlijn ‘Overgewicht en obesitas bij volwassenen’ waarbij meetlint de weegschaal vervangt"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: Voeding en voedingstoffen >> Alzheimer - dementie is via >> Antibiotica speelt mogelijk >> Asbest lijkt ook kanker in >> Aspirine ter voorkoming van >> Bacterien in de mond - Commensale >> Diakonessenhuis Utrecht biedt >> DIM - diindolylmethane voorkomt >> Bloedtest die methyl meet >> Baarmoederhalskanker veel >>