Wie advies wilt over hoe het microbioom te verbeteren zou contact op kunnen nemen met deze website: Www.microbiome-Center.nl Voor zowel artsen als individuele burgers staat een groep van artsen en wetenschappers klaar om u een persoonlijk advies te geven.

Gerelateerd aan dit onderwerp is het wellicht interessant dit artikel in Kennislink  ook te lezen.

Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/probiotica-voorkomt-en-vermindert-diarree-veroorzaakt-door-antibiotica-bij-kinderen-blijkt-uit-internationaal-onderzoek.html 

18 november 2020: Bron: Winclove en BMJ Open. 2020 Sep 21;10(9):e035677

Uit een meta-analyse studie: Antibiotic-induced changes in the human gut microbiota for the most commonly prescribed antibiotics in primary care in the UK: a systematic review blijkt dat antibiotica schade kan toebrengen aan de darmflora, ook wel microbiota genoemd. Zelfs 1 antobioticakuur kan al maandenlange schade veroorzaken. Mensen die door een chronische ziekte bv. regelmatig antibiotica nodig hebben kunnen daar hun hele leven last van blijven houden. 

Uit het abstract:

Eenendertig artikelen met een laag of onduidelijk risico op bias toonden aan dat antibiotica de darmflora beïnvloeden door snelle en verminderde niveaus van bacteriële diversiteit en veranderingen in relatieve hoeveelheden te veroorzaken. Na stopzetting van de behandeling herstellen de darmbacteriën zich bij de meeste individuen wel binnen enkele weken tot hun basistoestand. Sommige studies suggereerden effecten op langere termijn van 2 tot 6 maanden.

Aanzienlijke heterogeniteit in methodologie maakt de onderzoeken vatbaar voor vooroordelen en andere verstorende factoren.

Doxycycline werd in verband gebracht met een duidelijke afname op korte termijn van de diversiteit van Bifidobacterium. Claritromycine verminderde de populaties van enterobacteriën en de anaërobe bacteriën Bifidobacterium sp en Lactobacillus sp in aantal en diversiteit gedurende maximaal 5 weken. Fenoxymethylpenicilline, nitrofurantoïne en amoxicilline hadden zeer weinig effect op het darmmicrobioom.

Winclove, een producent van probiotica heeft over deze studie een mooi en gedetailleerd artikel. Onder hun artikel het volledige studierapport van de meta-analyse.

Microbiota raakt ontregeld door veel soorten antibiotica

Systematische review toont impact antibiotica op microbiota, die soms lang aanhoudt.

Onderzoekers van de Universiteit van Bristol hebben gekeken naar de invloed van verschillende, veelgebruikte antibioticasoorten op de microbiota. Hiervoor hebben zij 31 verschillende studies onderzocht in een systematische review. Daarmee geeft dit een goed overzicht van wat er op dit moment bekend is over de impact van antibiotica op de microbiota.

In het onderzoek is gekeken naar het effect van eenmalig antibioticagebruik door zowel kinderen als volwassenen. Meer dan de helft van de onderzoeken was gedaan in gezonde vrijwilligers. De overige onderzoeken zijn gedaan met deelnemers die antibiotica voorgeschreven kregen ter behandeling van onder meer luchtweg- en urineweginfecties. In geen van de studies waren deelnemers opgenomen in een ziekenhuis en ze leden evenmin aan een chronische aandoening. De microbiota werd onderzocht in ontlastingmonsters, gebruikmakend van zowel klassieke kweekmethoden als moderne genetische methoden.

Direct invloed op de samenstelling en diversiteit

De onderzochte antibiotica blijken direct de bacteriële samenstelling in de darmen te beïnvloeden: de diversiteit en soortenrijkdom nemen af, terwijl bepaalde bacteriesoorten duidelijk in aantal toe- en afnemen. Dit leidt tot dysbiose van de microbiota.

Met name amoxicilline, al dan niet in combinatie met clavulaanzuur, leidt tot een toename en overgroei van Enterobacteria. Dit zijn deels vaste bewoners van de darmen, maar hieronder vallen ook diverse ziekteverwekkers. Een aantal onderzoeken liet ook een toename zien van Candida, tot wel 6 weken na het einde van de kuur.

De onderzoeken lieten wisselende resultaten zien als het ging om de impact op samenstelling en aanwezigheid van de gunstige bacteriesoorten bifidobacteriën en lactobacillen. Wat het effect precies is, hangt mede af van hoe specifiek gekeken werd naar de samenstelling. Zo liet een onderzoek zien dat  het totale aantal Bifidobacteria niet veranderd was, maar dat als gevolg van antibioticagebruik de bacteriesoorten B. adolescentis en B. bifidum volledig verdwenen waren. Het verdwijnen van soorten, kan ook invloed hebben op de functionaliteit van de darmmicrobiota.*

Langetermijneffecten

De negatieve impact van antibiotica op de microbiotasamenstelling, had niet alleen direct effect, maar ook op langere termijn. Zo liet de studie zien dat overgroei van bepaalde soorten, zoals Candida, wel tot 6 weken na gebruik van de antibiotica bleef. Ook bleek afname van de diversiteit langere tijd na het stoppen van de kuur aan te houden.

Gezien het feit dat veel van de gebruikte onderzoeken zijn uitgevoerd bij relatief gezonde deelnemers, die niet chronisch of regelmatig antibiotica gebruiken, ligt het in de lijn der verwachting dat de microbiota zich binnen 2-5 weken grotendeels hersteld. Dit komt omdat de darmmicrobiota van gezonde mensen relatief veerkrachtig is. Echter, zelfs een enkele kuur in relatief gezonde mensen leidt dus al tot een verstoring die enkele weken kan duren. Men kan zich voorstellen dat de impact van herhaald of chronisch antibioticagebruik dan waarschijnlijk nog veel groter is.

Antibioticagebruik heeft op lange termijn niet alleen effect op de samenstelling van de darmbacteriën, maar ook op de ontwikkeling van ziekte. Zo liet een van de onderzoeken, uitgevoerd bij 142 kinderen, zien dat macroliden (een antibioticasoort) vaak langdurig gebruikt worden en geassocieerd zijn met een verhoogd risico op astma en gewichtstoename. Vergelijkbare resultaten zijn recent gevonden in de Sarphati-reviews.

Antibioticagebruik goed overwegen

Antibiotica zijn een belangrijke groep medicijnen, maar de toenemende resistentie vormt een behoorlijke bedreiging voor de volksgezondheid. Bovendien lijken antibiotica een ingrijpende invloed te hebben op de darmmicrobiota, met soms nadelige gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn. Zorgvuldig gebruik van antibiotica blijft daarom van groot belang.

Lees hier het onderzoeksartikel

* B. adolescentis produceert onder andere verschillende vitamines in de darmen en B. bifidum speelt onder meer een rol bij het reguleren van het immuunsysteem.

Abstract

Objective: The gut microbiota influences many aspects of human health. We investigated the magnitude and duration of changes in gut microbiota in response to antibiotics commonly prescribed in UK primary care.

Methods: We searched MEDLINE, EMBASE and AMED, all years up to May 2020 including all study designs, collecting and analysing data on the effect of antibiotics prescribed for respiratory and urinary tract infections. We followed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses and Cochrane standard methods. Risk of bias was evaluated using the Critical Appraisal Skills Programme. Narrative synthesis was used to report the themes emerging from the data.

Main outcome measures: Primary outcomes were antibiotic-induced changes in the composition and/or diversity of the gut microbiota. Secondary outcome was the time for the microbiota to return to baseline.

Results: Thirty-one articles with low or unclear risk of bias showed that antibiotics impact the gut microbiota by causing rapid and diminished levels of bacterial diversity and changes in relative abundances. After cessation of treatment, gut bacteria recover, in most individuals, to their baseline state within a few weeks. Some studies suggested longer term effects from 2 to 6 months. Considerable heterogeneity in methodology makes the studies prone to biases and other confounding factors. Doxycycline was associated with a marked short-term decrease in Bifidobacterium diversity. Clarithromycin decreased the populations of Enterobacteria, and the anaerobic bacteria Bifidobacterium sp and Lactobacillus sp in numbers and diversity for up to 5 weeks. Phenoxymethylpenicillin, nitrofurantoin and amoxicillin had very little effect on the gut microbiome.

Conclusions: Despite substantial heterogeneity of the studies and small sample sizes, there is evidence that antibiotics commonly used in primary care influence the composition of the gastrointestinal microbiota. Larger population-based studies are needed to fully understand how antibiotics modulate the microbiota, and to determine if these are associated with (longer term) health consequences.

Prospero registration number: CRD42017073750.

References

    1. PHE English surveillance programme for antimicrobial utilisation and resistance (ESPAUR). London: Public Health England, 2018. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759975/ESPAUR_2018_report.pdf
    1. Protection H. Tackling antimicrobial resistance 2019-2024: the UK’s 5-year action plan, 2019: 1–91.
    1. Dolk FCK, Pouwels KB, Smith DRM, et al. Antibiotics in primary care in England: which antibiotics are prescribed and for which conditions? J Antimicrob Chemother 2018;73:ii2–1010.1093/jac/dkx504 - DOI - PMC - PubMed
    1. Ashworth M, Charlton J, Ballard K, et al. Variations in antibiotic prescribing and consultation rates for acute respiratory infection in UK general practices 1995-2000. Br J Gen Pract 2005;55:603–8. - PMC - PubMed
    1. Stanton N, Francis NA, Butler CC. Reducing uncertainty in managing respiratory tract infections in primary care. Br J Gen Pract 2010;60:e466–75. 10.3399/bjgp10X544104 - DOI - PMC - PubMed
 

Plaats een reactie ...

Reageer op "Antibiotica verstoort microbiota van de darmen (Darmflora). Zelfs 1 antibioticakuur kan de darmflora al ernstig verstoren. Regelmatig antibiotica kan aan darmflora veel chronische schade toebrengen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Geaccrediteerde online scholing >> Leefstijl heeft grote invloed >> Oud verpleegkundige Basten >> Geaccrediteerde scholing ‘Antibiotica, >> Mensen met chronische maag-darmaandoeningen >> Probiotica voorkomt en vermindert >> Synbiotica ingenomen 7 dagen >> Microbiologische metabolieten >> Probiotica - melkzuurbacterien >> Probiotica - Melkzuurbacterien >>