20 augustus 2013: Bron: Pediatrics. Gepubliceerd online 19 augustus 2013

Probiotica, tijdens en na de zwangerschap toegediend, kan de zogeheten E - immunoglobuline (IgE) niveaus bij zuigelingen verminderen en daarmee beschermen tegen overgevoeligheid voor erfelijke allergiën, maar geeft geen bescherming tegen astma. Dit blijkt uit een meta analyse van totaal 1081 gerandomiseerde onderzoeken. De studie is uitgevoerd door onderzoekers aan de universiteit van Miami afd. Kinderpneumologie en gepubliceerd online op de website van Pedriatics

Studieresultaten:

De onderzoekers beoordeelden 1.081 gerandomiseerde studies gepubliceerd tussen 2001 en 2012. Zij kozen uiteindelijk 25 studies (4031 deelnemers) voor opname in een meta-analyse naar het effect van probiotica tegen atopie (allergie) en astma bij zuigelingen in vergelijking met een placebo.

Probiotica verminderde overall de IgE niveaus (gemeten gemiddelde verschil , -7,59 E / ml; 95% betrouwbaarheidsinterval , -14,96 tot -0,22, p = 0,044). Het effect was significant onder kinderen met atopie (WMD, -35,12 E / ml, 95% CI, -69,82 tot -0,42, p = .047), maar niet onder niet allergische kinderen met een familiegeschiedenis.
Toen de onderzoekers de subgroepen corrigeerden naar leeftijd, vonden zij dat het effect van probiotica op het IgE-gehalte wel statistisch significant was onder de kinderen van 2 jaar en ouder  (WMD, -12,74 E / ml, 95% CI, -24,55 tot -0,93, p = 0,035 ).

Het beschermende effect van probiotica bleek ook meer uitgesproken na een langere follow-up, gebaseerd op multivariate meta-regressie-analyses met inbegrip van basislijn leeftijd, leeftijd bij de follow-up, geslacht, duur van de behandeling, dagelijkse en totale dosis en duur van de follow-up.

Overall, probiotica lieten een trend zien in de richting van het verminderen van het risico van overgevoeligheid voor erfelijke allergiën, gedefinieerd d.m.v. een positieve huidpriktest en / of verhoogde specifieke IgE niveau (relatief risico , 0.90, 95% CI, 0,80-1,00; P = 0,060).

Echter het moment van toediening van de probiotica maakte een verschil. Prenataal en postnataal toegediende probiotica verminderde significant het risico voor algehele allergiën (RR, 0,88, 95% CI, 0,78-0,99; P = 0,035), maar alleen postnatale toediening - voldeed niet aan een significante verbetering.

Wel weer gaf een subgroepanalyse te zien dat prenataal en postnataal toegediende probiotica het risico voor veel voorkomende allergiën op basis van een positieve huidpriktest (RR, 0.86, 95% CI, 0,75-0,98; P = 0,027) significant verminderde. In een multivariabele meta-regressie analyse, toonde Lactobacillus acidophilus een significante associatie met het risico op overgevoeligheid voor een allergie (β, 0,45, 95% CI, 0,16-0,74; PP = .002).

Probiotica bleek echter niet significant het risico voor astma te verminderen. De onderzoekers vermoeden dat dit gebrek aan effect een gevolg van specifieke combinaties van stammen of te korte follow-up kan zijn.

Conclusie:
De onderzoekers concluderen: "zorgvuldig geselecteerde probiotica toegediend tijdens de zwangerschap en de vroege kindertijd kan een rol spelen in de primaire preventie van allergische ziekten, met name bij babies met een hoog risico op erfelijke allergiën."

Het volledige studierapport: Probiotic Administration in Early Life, Atopy, and Asthma: A Meta-analysis of clinical trials  is in een PDF document gratis in te zien of te downloaden.

Hier het abstract van de studie:

Prenatal and/or early-life probiotic administration reduces the risk of atopic sensitization and decreases the total IgE level in children but may not reduce the risk of asthma - wheeze.  1. (doi: 10.1542/peds.2013-0246)

Probiotic Administration in Early Life, Atopy, and Asthma: A Meta-analysis of Clinical Trials

  1. Erick Forno, MD, MPHe

+ Author Affiliations

  1. aDivision of Pediatric Pulmonology, Department of Pediatrics, University of Miami, Miami, Florida;
  2. bUniversity of Iowa;
  3. cSouth Florida Asthma Consortium, Fort Lauderdale, Florida;
  4. dDepartment of Physical Therapy, Florida International University, Miami, Florida; and
  5. eDivision of Pulmonary Medicine, Department of Pediatrics, Children’s Hospital of Pittsburgh of University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, Pennsylvania

Abstract

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Probiotics may reduce the risk of atopy and asthma in children. However, results from clinical trials have been conflicting, and several of them may have been underpowered. We performed a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials to assess the effects of probiotic supplementation on atopic sensitization and asthma/wheeze prevention in children.

METHODS: Random-effects models were used to calculate pooled risk estimates. Meta-regression was conducted to examine the effect of potential factors on probiotics efficacy.

RESULTS: Probiotics were effective in reducing total immunoglobulin E (IgE) (mean reduction: –7.59 U/mL [95% confidence interval (CI): –14.96 to –0.22]; P = .044). Meta-regression showed that the reduction in IgE was more pronounced with longer follow-up. Probiotics significantly reduced the risk of atopic sensitization when administered prenatally (relative risk: 0.88 [95% CI: 0.78 to 0.99]; P = .035 for positive result on the skin prick test and/or elevated specific IgE to common allergens) and postnatally (relative risk: 0.86 [95% CI: 0.75 to 0.98]; P = .027 for positive result on skin prick test). Administration of Lactobacillus acidophilus, compared with other strains, was associated with an increased risk of atopic sensitization (P = .002). Probiotics did not significantly reduce asthma/wheeze (relative risk: 0.96 [95% CI: 0.85 to 1.07]).

CONCLUSIONS: Prenatal and/or early-life probiotic administration reduces the risk of atopic sensitization and decreases the total IgE level in children but may not reduce the risk of asthma/wheeze. Follow-up duration and strain significantly modified these effects. Future trials for asthma prevention should carefully select probiotic strain and consider longer follow-up.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Probiotica, ingenomen tijdens en na de zwangerschap, beschermt zuigelingen en kinderen tegen erfelijke allergien, maar niet tegen astma"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Geaccrediteerde online scholing >> Leefstijl heeft grote invloed >> Oud verpleegkundige Basten >> Geaccrediteerde scholing ‘Antibiotica, >> Mensen met chronische maag-darmaandoeningen >> Probiotica voorkomt en vermindert >> Synbiotica ingenomen 7 dagen >> Microbiologische metabolieten >> Probiotica - melkzuurbacterien >> Probiotica - Melkzuurbacterien >>