10 juni 2019: Wie advies wilt over hoe het microbioom te verbeteren zou contact op kunnen nemen met deze website: Www.microbiome-Center.nl Voor zowel artsen als individuele burgers staat een groep van artsen en wetenschappers klaar om u een persoonlijk advies te geven. E-mail: office@microbiome-center.nl 

10 juni 2019: Bron: Louis Bolk Instituut en RIVASzorg

De RIVASzorggroep heeft samen met het Louis Bolk Instituut een 'proeftuinonderzoek' gedaan naar het effect van probiotica in de ouderenzorg. 

Het volledige studierapport:
Proeftuin Probiotica in de Ouderenzorg (prOud)
Evaluatie implementatie probiotica bij antibiotica geassocieerde diarree in de ouderenzorg
is gratis in te zien of te downloaden.

Hier een samenvatting van de analyse opgesteld door het Louis Bolk Instituut.

Samenvatting
Diarree is een veel voorkomende bijwerking van antibiotica. Bij kwetsbare ouderen in zorginstellingen zou dit een gezondheidsrisico met zich mee kunnen brengen, zoals ondervoeding of uitdroging. Ook leidt diarree bij ouderen tot meer werk voor zorgend personeel, dus extra kosten. In deze proeftuin werd een implementatieaanpak ontwikkeld voor het inzetten van probiotica bij antibiotica-geassocieerde-diarree (AAD) in het gangbare zorgaanbod van ouderenzorginstellingen. Daarnaast werd onderzocht wat de invloed van probiotica is op de ontwikkeling van diarree als gevolg van antibioticamedicatie. 
 
De ouderenzorg instelling Rivas Zorggroep (Gorinchem, Nederland) is gestart met de implementatie van probiotics op drie locaties. Van januari tot september 2018 werd bij deze drie afdelingen standaard multispecies probiotica Ecologic AAD voorgeschreven samen met een antibioticakuur. In deze proeftuin werd gekeken naar mogelijke veranderingen die optreden in de frequentie van AAD na het gebruik van probiotica en werd het proces van implementatie geëvalueerd. Alle cliënten van de drie locaties werden schriftelijk om toestemming gevraagd voor het gebruik van data over ontlasting, infectie en antibiotica gebruik. Data werd verzameld van episodes van antibiotica gebruik bij  luchtweginfectie, een urineweginfectie of een overige infectie. Volgens gebruiksaanwijzing kregen de cliënten 2 uur voor de eerste inname van de antibiotica de probiotica opgelost in water (2 keer daags). In het elektronische patiënten dossier werd bijgehouden op welke locatie de cliënt woonde, welke medicatie werd gegeven en werden veranderingen in ontlastingspatroon geregistreerd. De cliënten maakten de antibioticakuur af en gingen daarna nog 1 week door met het innemen van de probiotica. 
 
Tijdens de proeftuin werd van 71 cliënten data verzameld in de periode dat zij naast antibiotica, probiotica kregen voorgeschreven. Daarnaast werd er van 49 cliënten controledata verzameld uit cliëntendossiers (dit betreft historische data). In deze controlegroep, waren er 27 cliënten die ook in de probioticagroep hebben meegedaan, en dus uiteindelijk hun eigen controle konden zijn. Enkele cliënten kregen meerdere infecties gedurende de looptijd van de proeftuin waardoor van deze cliënten data van meerdere antibioticakuren kon worden verzameld. In totaal was er data van167 episodes van antibioticakuren (84 met probiotica, 83 controle) van de in totaal 93 cliënten van wie data is verzameld. De antibiotica amoxicilline/clavulaanzuur en ciprofloxacine waren gelijkelijk verdeeld over de controlegroep en probioticagroep met een gemiddelde kuurduur van 8 ± 3 dagen.
 
Na afloop van de proeftuin bleek het percentage episodes met diarree in de probioticagroep 20% te zijn terwijl in de controlegroep dit percentage 36% was. Dit verschil is significant (p=0,022 chi square). Tijdens 17/84 episodes waarin probiotica werd gebruikt
 
6 Proeftuin Probiotica in de Ouderenzorg (prOud)
werd alsnog diarree ontwikkeld. Probiotica lijkt effectiever te zijn bij urineweginfecties dan bij luchtweginfecties. Echter, ciprofloxacine wordt vaker voorgeschreven voor urineweginfecties en amoxicilline/clavulaanzuur voor luchtweginfecties wat ook dit verschil zou kunnen verklaren. Van 27 cliënten is data beschikbaar van een episode met probiotica en eentje zonder (controle). Van de 14 cliënten die zonder probiotica diarree kregen van een antibioticakuur, kregen er 11 (78%) geen diarree na gebruik van probiotica. 
 
Voor de procesevaluatie zijn 3 focusgroepen georganiseerd met zorgpersoneel en behandelaren over de ervaringen met het toedienen van probiotica en is besproken welke factoren en sleutelfiguren van belang zijn voor implementatie. Conclusies waren dat probiotica voorgeschreven dient te worden tegelijk met antibiotica (via de arts), met oog voor de individuele situatie (op maat). Ook een protocol voor de zorgmedewerkers voor de toediening van probiotica met meerdere ‘als-dan’ opties kan bijdragen, net als extra informatie op voorhand beschikbaar hebben voor familie.
 
Concluderend zijn er sterke aanwijzingen dat bij antibioticagebruik in combinatie met probiotica minder vaak diarree voorkomt dan bij personen die alleen antibiotica krijgen. Voor de toekomst is het interessant om probiotica-proeftuinen te organiseren voor andere indicaties en bij andere zorginstellingen. Daarnaast kunnen de ervaringen van deze proeftuin prOud gebruikt worden om een implementatie advies te ontwikkelen voor andere (ouderen)zorginstellingen in binnen- en buitenland.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Probiotica gebruik in de ouderenzorg vermindert gebruik van anti-biotica en geeft veel minder diarree aldus een proefproject van de RIVAS zorggroep"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Probiotica - melkzuurbacterien >> Praktijkrichtlijn van de Voedsel- >> Antibiotica verstoort microbiota >> Microbioom van de darmen speelt >> probiotica vooraf en na operatie >> Probiotica gebruik in de ouderenzorg >> Dieet - voedingspatroon dat >> Probiotica verbetert kwaliteit >> Waarvoor dient probiotica >> Probiotica - melkzuurbacterien >>