23 juni 2012: Voor immuuntherapie bij melanomen lees het artikel uit de Volkskrant van 23 juni 2012: Kan dit infuus kanker aan?

4 juni 2011: bron: N Engl J Med. 2011;364:2119-2127.

Wanneer melanoompatienten met gevorderde ziekte naast interleukon 2 (IL-2) ook een immuunstimulerend vaccin kregen ingespoten dan verlengt dit mediaan de ziektevrije tijd met enkele weken. Interessanter is dat 20% van de patienten een complete of gedeeeltelijke remissie bereikten tegenover 10% van de patienten uit de controlegroep die alleen interleukon -2 kregen. Dit blijkt uit de resultaten van een gerandomiseerde fase III studie met totaal 185 patienten.

De gerandomiseerde fase III studie werd uitgevoerd in 21 ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Doel van de studie was het meten van progressievrije ziekte en overall overleving. 94 patiënten ontvingen alleen interleukon-2 , 93 daarvan konden worden geëvalueerd voor een reactie. Van de 91 patiënten in de vaccin plus IL-2-groep kregen uiteindelijk 86 een behandeling en 85 ervan konden worden geëvalueerd voor een reactie.

IL-2 werd intraveneus toegediend aan alle patiënten in een dosis van 720.000 IE / kg lichaamsgewicht elke 8 uur, met een maximum van 12 doses per cyclus. Elke cyclus werd elke 3 weken herhaald. De behandeling werd gestopt bij patiënten als er sprake was van progressieve ziekte en werd nog 2 cycli gecontinueerd bij patiënten met stabiele ziekte.

Patiënten in de vaccin groep kregen het vaccin als een subcutane injectie in de dij, tegelijk als zij intraveneus de interleukon-2 kregen toegediend.  Tumor respons werd geëvalueerd om de 6 weken in beide groepen.

Een complete of gedeeltelijke remissie werd bereikt door 10% van de patiënten in de IL-2 groep vergeleken met 20% in de vaccin groep (P = .05). Op basis van een blinde centrale radiologische beoordeling was de respons 6% en 16% respectievelijk (p = .03).

Mediane progressievrije overleving, gedefinieerd als de tijd vanaf de randomisatie tot vastgestelde progressie of overlijden door welke oorzaak dan ook, was 1,6 maanden bij patiënten die alleen IL-2 kregen en 2,2 maanden in de vaccin groep (P = 0,008). Een trend naar een betere totale overleving werd ook waargenomen in de vaccin groep,
Graad 3 tot 5 toxiciteit werd ervaren door 74 (80%) van de 93 patiënten in de IL-2-groep en 73 (86%) van de 85 patiënten in de vaccin groep (P = 0,27). Patiënten die het vaccin ontvingen hadden significant meer last van hartritmestoornissen en neurologische symptomen dan de patiënten die alleen IL-2 kregen.,

De onderzoekers stellen dat hun studie aantoonde dat een vaccin een cytokine therapie bij patiënten met gevorderde melanoom kan verbeteren.

Hier enkele citaten uit een artikel van Medscape:

a vaccin added to IL-2 improves survival rates from metastatic melanoma

Source: Medscape

Adding an immunity-boosting vaccine to treatment with interleukin 2 (IL-2) significantly improves survival with metastatic melanoma, researchers have found.

The current randomized, phase 3 study included 185 patients at 21 centers across the United States. Of 94 patients randomly assigned to receive only IL-2, 93 received treatment and could be evaluated for a response. Of 91 patients in the vaccine–IL-2 group, 86 received treatment, and 85 were evaluated for a response. All 185 patients were included in the analysis of progression-free and overall survival.

IL-2 was administered to all patients in a dose of 720,000 IU/kg body weight as an intravenous bolus every 8 hours, for a maximum of 12 doses per cycle. Each cycle was repeated every 3 weeks. Therapy was discontinued in patients with progressive disease and continued for another 2 cycles in patients with stable disease.

Patients in the vaccine group received the vaccine as a subcutaneous injection in the thigh while they received the IL-2. Tumor response was assessed every 6 weeks in both groups.

As assessed by the investigators, a complete or partial response was achieved by 10% of the patients in the IL-2 group compared with 20% in the vaccine group (P = .05). On blinded, central radiologic review, the response rates were 6% and 16%, respectively (P = .03).

Median progression-free survival, defined as time from randomization until documented progression or death from any cause, was 1.6 months among patients receiving IL-2 alone and 2.2 months in the vaccine group (P = .008). A trend toward better overall survival also was observed in the vaccine group, although the study was not powered to detect a difference.

Grade 3 to 5 toxic effects were experienced by 74 (80%) of 93 patients in the IL-2 group and 73 (86%) of 85 patients in the vaccine group (P = .27). Patients receiving the vaccine reported significantly higher rates of cardiac arrhythmias, abnormal laboratory test results, constitutional symptoms, and neurologic symptoms than patients receiving IL-2 alone; the rates of all other toxicities were similar between the groups. Read more>>>>>>

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Vaccinatie samen met interleukon-2 (IL-2) verlengt significant ziektevrije tijd van melanoompatienten in vergelijkiing met alleen interleukon 2."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Mediterraan dieet stimuleert >> Tumor-infiltrerende lymfocyten >> Vrouw met een progressief >> Pembrolizumab gegeven na operatie >> Relatlimab plus nivolumab >> Nivolumab plus ipilimumab >> Pembrolizumab geeft betere >> Chronische immuungerelateerde >> Fecale microbiota transplantatie >> Immuuntherapie met nivolumab >>