Zie ook in gerelateerde artikelen

Raadpleeg ook literatuurlijst voeding en niet-toxische stoffen en middelen specifiek bij melanomen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

2 november 2020: Bron: British Journal of Cancer (22 oktober 2020)

Voor melanoompatiënten zijn verschillende succesvolle behandelingen beschikbaar. Afhankelijk van DNA status. Soms is direct als eerstelijns immuuntherapie met een anti-PD medicijn het beste. Soms is een gerichte behandeling (Targeted Therapy) binnen personalised medicin met bv dabrafinib of trametinib of Gleevec een betere eerste optie. 

Uit een kleinschalige studie bij totaal 85 patiënten met gevorderde melanomen uit 21 verschillende ziekenhuizen blijkt  dat wanneer na een recidief of ziekteprogressie tijdens een gerichte behandeling alsnog immuuntherapie met een anti-PD medicijn een gedeelte van deze patiënten kan helpen. En blijkt de overall overleving gelijk aan de patiënten die direct als eerstelijns immuuntherapie met een anti-PD medicijn kregen.

Bij deze studie ontwikkelden 85 patiënten een recidief van een eerder vastgesteld melanoom; negentien patiënten (22%) daarvan tijdens een behandeling met gerichte medicijnen. De mediane tijd tot het eerste recidief was 18 maanden en de mediane follow-up vanaf het eerste recidief was 31 maanden.

58 patiënten (68%) kregen immuuntherapie of een gerichte behandeling als eerstelijns systemische behandeling bij een eerste of een volgende recidief.

  • De respons op anti-PD-1 medicijnen gebruikt in de studie was 63 procent,
  • de respons op een combinatiebehandeling van ipilimumab-nivolumab was 62 procent,
  • de respons op voor tweede keer een gerichte behandeling was 25 procent
  • en de respons op ipilimumab als monotherapie was 10%.

Achtentwintig patiënten (33%) waren bij de eindanalyse overleden, allemaal aan de gevolgen van het melanoom. De tweejarige overall overleving (OS) was 84% voor anti-PD-1-therapie met medicijn gebruikt in de studie, 92% voor de combinatie ipilimumab en nivolumab, 49% voor een gerichte behandeling en 45% voor ipilimumab als monotherapie (p = 0,028).

De onderzoekers concluderen dan ook: 

Patiënten die na een aanvullende gerichte behandeling (Targeted Therapy) een recidief krijgen van het melanoom, reageren goed op een daaropvolgende immuuntherapie met een anti-PD-1 behandeling en hebben vergelijkbare resultaten als bij eerstelijns anti-PD-1 behandeling bij stadium IV melanomen.

Hiere het abstract:

Clinical Study

Melanoma recurrence patterns and management after adjuvant targeted therapy: a multicentre analysis

Abstract

Background

Adjuvant targeted therapy (TT) improves relapse free survival in patients with resected BRAF mutant stage III melanoma. The outcomes and optimal management of patients who relapse after adjuvant TT is unknown.

Methods

Patients from twenty-one centres with recurrent melanoma after adjuvant TT were included. Disease characteristics, adjuvant therapy, recurrence, treatment at relapse and outcomes were examined.

Results

Eighty-five patients developed recurrent melanoma; nineteen (22%) during adjuvant TT. Median time to first recurrence was 18 months and median follow-up from first recurrence was 31 months. Fifty-eight (68%) patients received immunotherapy (IT) or TT as 1st line systemic therapy at either first or subsequent recurrence and had disease that was assessable for response. Response to anti-PD-1 (±trial agent), combination ipilimumab-nivolumab, TT rechallenge and ipilimumab monotherapy was 63%, 62% 25% and 10% respectively. Twenty-eight (33%) patients had died at census, all from melanoma. Two-year OS was 84% for anti-PD-1 therapy (±trial agent), 92% for combination ipilimumab and nivolumab, 49% for TT and 45% for ipilimumab monotherapy (p = 0.028).

Conclusions

Patients who relapse after adjuvant TT respond well to subsequent anti-PD-1 based therapy and have outcomes similar to those seen when first line anti-PD-1 therapy is used in stage IV melanoma.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Melanoompatiënten (stadium IV) die na een gerichte behandeling toch ziekteprogressie tonen, hebben baat bij daarna immuuntherapie met anti-PD-1 medicijnen en gelijke overall overleving als bij eerstelijns met anti-PD-1 medicijnen."


Gerelateerde artikelen