Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1501) Okamoto Y et al ; World J Surg 2009 ; Jul 23 ; PMID 19629583 ; Arginine plus omega-3-vetzuren verminderen na operatie wegens maagkanker de kans op infecties ; daaraan gecorreleerd is de immuniteit in geval van voornoemde suppletie beter ; dit strookt met zeer veel ander onderzoek, dat in deze lijst al zeer veel eerder genoemd is.

1502)Morey MC et al ; JAMA 301; 1883-91 ; 2009 ; PMID 19436015 ; Lichaamsbeweging en gezonder eten verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek de gevolgen van de behandeling wegens kanker.
 
1503)Lu W et al ; J Altern Complemement Med 2009 ; 15: 745-53 ; 2009 ; PMID 19552597 ; Acupunctuur vermindert de leukopenie tijdens/door chemo.
 
1504)Balk J et al ; J Soc Integr Oncol 2009 ; 7 : 4-11 ; PMID 19476729 ; Acupunctuur verminderde hier niet aantoonbaar de vermoeidheid bij kankerpatienten ; de aantallen patienten waren evenwel laag.
 
1505)Huang YS en Shi ZM ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi ; 2007 : 27: 501-4 ; Feiji verbetert bij longkankerpatienten, die chemo krijgen de kwaliteit van leven ; PMID 17633360.
 
1506)Yang YF et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2008 ; 28: 111-4 ; PMID 18386570 ; Quxie verbetert in gerandomiseerd onderzoek de kwaliteit van leven bij patienten met vergevorderde darmkanker en verlengt hun leven.
 
1507)Huang ZF et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 28(2): 152-4 ; 2008 ; Shenqi Fuzheng vermindert bijwerkingen chemo bij borstkankerpatienten ; verbetert therapeutisch effect en verlengt het leven extra ; dit is al vaker gevonden ; zie voor gaande publicaties.
 
1508)Schmitz KH et al ; NEJM 361: 664-73 ; 2009 : PMID 19675330 : Weight-lifting vermindert oedeem aan de arm vanwege borstkanker niet, maar vermindert wel de kans op verergering, vermindert de klachten ervan en maakt de armen sterker uiteraard.
 
1509)Jarvinen R et al ; Eur Urol 56: 260-5 ; 2009 ; PMID 19395154 : BCG verbetert bij blaaskanker de ziektevrije overleving aantoonbaar beter dan mitomycine ; de overleving was ook beter maar dat laatste was niet statistisch significant.
 
1510)Hou YB et al ; World J FGastroenterol 15 : 2638-43 ; 2009 ; PMID 19496195 ; RFA waarbij de voedende arterie van de lever wordt meegenomen geeft aantoonbaar betere ziektevrije overleving bij het HCC - primaire leverkanker dan sec RFA.
 
1511)Kataoka H et al ; Hepatogastroenterology 56 : 547-50 ; 2009 ; PMID 19579640 ; Lentinan blijkt bij maagkankerpatienten, die chemo krijgen de kwaliteit van leven te verbeteren.
 
1512)Liang QL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 29: 439-41 ; 2009 ; PMID 19673337 ; Shenqi Fuzheng vermindert bij patienten met gevorderde darmkanker die chemo krijgen, de bijwerkingen van de chemo en verbetert tevens de mediane overleving van deze patienten ; zie ook 1261 , 1325 , 1367 , 1376 , 1417 , 1465, 1466 en 1507.
 
1513)Lin HS en Li DR ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 29:931-4 ; PMID 18478934 ; Shenqi FGuzheng vermindert de bijwerkingen van chemo bij het grootcellige longcarcinoom en verhoogt de responskans.
 
1514)Asfour IA et al ; Biol Trace Elem Res 2009 ; 127: 200-10 ; PMID 18953506 : Natriumseleniet vermindert bij patienten met een NHL - Non-Hdogkin lymfoom de bijwerkingen van chemo op het hart en bevordert apoptosis van de lymphoomcellen ; zie ook : 1358.
 
1515)Montgomery GH et al ; Health Psychol 28:317-22 ; 2009 ; PMID 19450037 ; cognitive gedragstherapie plus hypnose reduceert tov niets extra’s in vermindering van vermoeidheid bij bestralen wegens borstkanker.
 
1516)Schnur JB et al ; J Clin Psychol 65: 443-55 ; 2009 ; 65 : 443-55 ; PMID 19226611 ; ook hier , net als in het vorige onderzoek, verbetert cognitieve gedragstherapie plus hypnose het welbevinden van patienten die vanwege borstkanker bestraald worden.
 
1517)Lang EV et al ; J Vasc Interv Radiol 19; 897-905 ; 2008 ; PMID 18503905 ; Hypnose vermindert bij percutane behandeling tumor in vergelijking met de controlegroep pijn, angst en het medicijnverbruik.
 
1518)Schnur JB et al ; Anesth Analg 106; 440-4 ; 2008 ; PMID 18227298 ; Hypnose voor een excisiebiopsie in verband met mogelijke borstkanker vermindert de prechirurgische distress.
 
1519)Simeit R et al ; Rehabilitation (Stuttg) 46: 220-7 ; 2007 ; PMID 17721835 ; slaaptherapie om slapen te bevorderen werkt om conditie kankpatienten te verbeteren ; acceptatie van een therapie blijkt hierbij een zeer grote rol te spelen ; niet onlogisch bij een subjectieve variabele.
 
1520)Liossi C et al ; Pain 142: 255-63 ; 2009 ; PMID 19231082 ; Voorafgaande hypnose vermindert bij kinderen met kanker angst en pijn samenhangend met een venepunctie.
 
1521)Demetri GD et al ; J Clin Oncol 2009 ; Aug3 ; PMID 19652065 ; Trabectedine uit de zakpijp (een ongewerveld dier uit zee) verbetert bij sarcomen de ziektevrije overleving.
 
1522)Del Campo JM et al ; Ann Oncol 2009 ; 25 Jun ; PMID 19556318 ; Trabectedine 1,5 mg per vierkante meter of 1,3 mg per vierkante meter gaven bij eierstokkankerpatienten, die nog cisplatinum gevoelig waren respectievelijk een responsrate van respectievelijk 38,9 en 35,8% ; de iets hogere dosis was derhalve niet aantoonbaar effectiever.
 
1523)Abramoff MM et al ; Photomed Laser Surg. 26 : 393-400 ; 2008 ; PMID 18754720 ; Laag gedoseerde laser vermindert mucositis als bijwerking van chemo. Zie ook 1393 , 1395,1396 , 1399 en 1400.
 
1524)Wada M et al ; Support Care Cancer 2009, Aug 14 (Epub ahead of print) PMID 19685085 ; Bifidobacterium breve vermindert antibioticagebruik en koortsperioden bij kinderen met kanker die chemo krijgen.
 
1525)Minig L et al ; Ann Surg Oncol. 2009 ; 16: 1660-8 ; 2009 ; PMID 19330379 ; Patienten die wegens een gynaecologische tumor geopereerd zijn en sneller met eten beginnen na de operatie dan standaard, leidt tot een korter verblijf in het ziekenhuis ; ik denk dat hierdoor verdere ondervoeding wordt tegengegaan en herstel juist bevorderd wordt ; complicaties , medicijngebruik etc. verschilde niet.
 
1526)Moyer-Mineur LJ et al ; J Pediatr Hematol Oncol 31: 259-66 ; 2009 ; PMID 19346877 ; Patienten die ALL - Acute Lymfatische Leukemie gehad hebben kunnen door training thuis hun fysieke en cardiologische fitheid verbeteren.
 
1527)Ryu J et al ; Dysphagia 2009 ; PMID 19255706 ; Totale parenterale voeding is duurder, maar niet beter dan voeding via neussonde.
 
1528)Bodnar L et al ; Eur J Cancer 44: 2608-14 ; PMID 18796350 ; magnesium helpt de nieren te beschermen tegen nefrotoxicteit door cisplatinum ; zie ook 240, 285, 420 , 603 en 1034.
 
1529)Robinson JW et al ; Cancer 2009 ; 18 Augustus ; PMID 19691092 ; Cryoablatie van de prostaat wegens kanker gaat met meer kans op sexuele dysfunctie gepaard dan radiotherapie.
 
1530)Carson JW et al ; Support Care Cancer 2009 ; 12 Feb ; PMID 19214594 ;Yoga of awareness vermindert bij borstkankerpatienten in vergelijking met een gerandomiseerde controlegroep aantoonbaar de overgangsklachten.
 
1531)Zick SM et al ; Support Care Cancer 17 ; 563-72 ; 2009 ; PMID 19005687 ; Gember heeft een effect tegen misselijkheid bij chemo ; wordt het echter gegeven naast 5-HT-antagonisten als extra middel tegen misselijkheid, dan werkt het niet, sterker nog werkt iets tegen ; wel vermindert het dan aantoonbaar vermoeidheid en andere bijwerkingen, die met chemo samenhangen. Zie ook bijvoorbeeld 871.
 
1532)Hsieh CC et al ; Oncol Nurs Forum 35 : 909-15 ; 2008 ; PMID 18980921 ; Trainen leidt voor borstkankerpatienten tot een betere conditie cardiovasculair, maar ook tot vermindering van de vermoeidheid ; iets wat op allerlei manieren al veel vaker is gevonden.
 
1533)Beijer S et al ; Anti-cancer Drugs 20: 625-33 ; 2009 ; PMID 19491658 ; ATP verbetert de dikte van de tricepsskin bij patienten met vergevorderde kanker ; verder werd bij de longkankerpatienten, die ATP kregen een significante levensverlenging waargenomen ; zie ook 105, 106, 130 en 440 ; het effect van ATP bij longkankerpatienten is consistent.
 
1534)Nimura H et al ; Gan To Kagaku Ryoho 33; S1; 106-9 ; 2006 ; PMID 16897983 ; Lentinan verlengt ook in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van patienten met vergevorderde maagkanker ; zie ook : 27 ; 123 ; 125 ; 126 ; 127 ; 188 en 1511.
 
1535) Liu ZZ et al ; Zhong Xi Jie He Xue Bao 2009 Jul;7(7): 611-5 ; PMID 19615313 ; Feitai verbetert in gerandomiseerd onderzoek levenskwaliteit van patienten met longkanker, die chemo krijgen.
 
1536) Loven D et al ; Eur j Cancer Care ; 2009 Jan; 18(1):78-83 ; PMID 19473225 ; in dit gerandomisseerde onderzoek bleek glutamaat niet tegen de neurotoxiciteit van taxol te beschermen.
 
1537) Duchek M et al ; Eur Urol 2009, Oct 6 (Epub ahead of print) PMID 19819617 ; BCG is superieur als adjuvans voor blaaskanker t.o.v. Epirubicine plus Interferon-alpha2b. De recidiefkans wordt door BCG aantoonbaar meer gereduceerd. Zie de vele eerdere positieve publicaties aangaande BCG en blaaskanker  in deze lijst.
 
1538)Listing M et al ; Psychooncology 2009 Dec; 18(12):1290-9 ; PMID 19189275 ; Massage vermindert vermoeidheid bij patienten met borstkanker en verbetert bij hen het welbevinden.

1539) Listing M et al : Arch Womens Ment Health 2010 : 19 Febr ; Epub ahead of print ; PMID 20169378 ; onderzoek vergelijkbaar met dat onder 1538 en met vergelijkbare resultaten.

1540) Barton DL et al ; Support Care Cancer 2010 Feb; 18(2):179-87 ; PMID 19415341 ; In dit gerandomiseerde onderzoek bleek Amerikaanse ginseng aantoonbaar effectief tegen vermoeidheid bij kankerpatienten.

1541) Liu YX et al ; J Tradit Chin Med 2009 ; Dec ; 29(4):263-7 ; PMID 20112484 ; Yiqi bushen koufuye verbetert als adjuvant prognose van maagkanker bij patienten met maagkanker, die chemo hebben gehad.

1542) Liu JZ et al ; J Altern Complement Med 2009 Oct;15(10):1127-30 ; PMID 19821717 ; Haishengsu verhoogt bij patienten met nierkanker de regressiekans in geval van immunotherapie en verbetert ook het welbevinden.

1543)Zhao XX et al ; Zhongguo Zhen Jiu 2007 Oct ;27(10):715-20 ;PMID 18257343 ; Moxibustion met gember blijkt leukopenie bij chemotherapie meer tegen te gaan dan een regulier middel, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek.

1544) Luis De DA et al ; Eur REv Med Pharmacol Sci 2009 Jul-Aug ;13(4):279-83 ; PMID 19694342 ; Bij patienten met keelkanker helpt arginine de kans op fistulae in dat gebied te verlagen .

1545) Motallebnejad M et al ; J Contemp Dent Pract 2008 Mar 1;9(3):40-7 ; PMID 18335118 : Uitwendig aanbrengen van honing vermindert mucositis door bestraling.

1546) Dai AW et al ; Chin J Integr Med 2009 Aug;15(4):303-6 ; PMID 19688321 ; Yangyin Humo vermindert in gerandomiseerd onderzoek bijwerkingen bestraling in geval van keelkanker.

1547) Yi SY et al ; Zhongguo Zhong Xi yi Jie He Za Zhi 2008 Jan ;28(1):68-70 ; PMID 18418975 ; In dit gerandomiseerde onderzoek bleek Ginkgo biloba de cardiotoxiciteit van adriamycine te verminderen.

1548) Butler LD et al ; Health Psychol 2009 Sep;28(5):579-87 ; 2009 ; Hypnose reduceert pijn bij borstkanker ; het zoveelste onderzoek met een vergelijkbaar resultaat. PMID 19751084.

1549) Tian JH et al ; Am J Chin Med 2010;38(1):15-25 ; Feiji Recipe vermindert bijwerkingen chemo bij patienten met niet-klein-cellige longkanker - NSCLC ; PMID 20128041 ; zie ook de nummers 1110 en 1505, welke vergelijkbare resultaten laten zien.

1550) Small EJ; J Clinm Oncol 2006 Jul 1;24(19):3089-94 ; PMID 16809734 ; Immunostimulant Sipuleucel-T verbetert in gerandomiseerd onderzoek mediane overlevingsduur bij uitgezaaide prostaatkanker .

1551)Lin YS et al ; Laryngoscope 2009 Jul;119(7):1348-52 ; PMID 19402154 ; 75 mg zink per dag 2 maanden lang naast chemo-/radiotherapie verbetert de overleving van patienten met een nasopharynxcarcinoom.

1552)Arrieta O et al ; J Clin Oncol 2010 Jul 20;28(21):3463-71 ; PMID 20547984 ; ATRA verbetert overleving bij vergevorderde niet-klein-cellige longkanker - NSCLC indien reeds cisplatin en taxol wordt gegeven.

1553)Burnett AK et al ; Blood 2010 Feb 4; 115(5):948-56 ; PMID  19965647 ; Slechts bij een subgroep met niet acute promyelocytaire acute myeloide leukemie verbetert ATRA de ziektevrije overleving ; overall is er geen effect op de ziektevrije overleving of op de overleving sec. Zie ook 1349.

1554)Issels RD et al ; Lancet Oncol. 2010 Jun ;11(6):561-70; PMID 20434400 ; Hyperthermie verbetert als extra adjuvans bij soft tissue carcinoma overleving.

1555)Huang JY et al ; Shenyi (een ginseng-afgeleide)  naast gemzar en cisplatin vermindert bijwerkingen chemo en verbetert overleving bij slokdarmkanker ; PMID 19912736.

1556)Lu P et al ; Chin J Integr Med 2008 Mar; 14(1):33-6 ; PMID 18219455 ; Shenyi naast chemo na operatie verbetert  bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC  overleving.

1557)Schulze T et al ; Cancer immunol Immunother 2009 Jan ; 58(1);61-9 ; PMID 18488223 ; indien ASI bij darmkanker als adjuvans gegeven is, verbetert behandeling met het Newcastle-virus de prognose.

1558)Chen YZ et al ; Chin J Integr med 2009 Dec; 15(6):415-9 ; PMID 20082245 ; Chinese kruiden verbeteren in gerandomiseerd onderzoek effectiviteit chemo bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC en bewerkstelligen daardoor een verlenging van de mediane overleving.

1559)Wu G et al ; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2010 Mar ;35(6):782-5 ; PMID 20545209 ; Fupiyiwei  vermindert bijwerkingen adjuvante chemo in geval van darmkanker ; de effectiviteit van de chemo was echter gelijk.

1560)Porena M et al ; Urol Int 2010:84(1):23-7 ; PMID 20173364 : BCG is ter preventie van opnieuw blaaskanker superieur aan gemcitabine.

1561)Dubchek M et al ; Eur Urol 2010 Jan;57(1):25-31 ; PMID 19819617 ; BCG blijkt ter preventie van een recidief blaaskanker superieur aan de combinatie epirubicine en interferon-alpha2b.

1562)Di Lorenzo G et al ; Cancer 2010 Apr 15;116(8): 1893-900 ; PMID 20162706 ;Voor secundaire preventie van blaaskanker blijkt de ene BCG-variant beter dan de andere.

1563)Burger M et al ; J Transl Med 2010 Jun 8;8:54 ; PMID 20529333 ; BCG blijkt voor secundaire preventie van blaaskanker beter dan antravesicale macrofagen-therapie.

1564)Koga H et al ; Int J Urol 2010 Sep ; 17(9):759-66 ; PMID 20604814 ; Langer doorgaan met BCG bleek in dit onderzoek ter preventie van opnieuw blaaskanker beter dan slechts BCG voor 8 weken.

1565) Loo WT et al  : Experts Opin Investig Drugs 2010 Apr; 19 Suppl 1: S91-100 ; PMID 20374035 ; Rhodiola algida vermindert bij patienten met borstkanker die chemo krijgen de kans op zweren.

1566) Vadiraja SH et al ; Int J Yoga 2009 Jul;2(2):73-9 ; PMID 20842268 ; Yoga vermindert bij patienten met borstkanker stress, nausea, vermoeidheid en pijn ; zie o.a. ook 977, 1116, 1383 en 1404.

1567)Watanabe T et al ; Int J Cancer 2010 Oct 15;127(8):1984-90 ; dagelijks 500 mg zink-carnosine vermindert mucositis, smaakverlies en andere klachten bij patienten, die radiochemotherapie krijgen in verband met keelkanker ; PMID 20104529. Ook dit is mbt smaakverlies eerder gevonden : zie begin lijst!

1568) Brisbois TD et al ; Ann Oncol 2011 Feb 22 ; PMID 21343383 ; Cannabis gaat eetlustverlies bij kankerpatienten  door chemo tegen ; verhoogt levenskwaliteit.

1569)Kirste S et al; Cancer 2011 Feb1 ; PMID 21287538 : 4200 mg Boswellia serrata per dag vermindert in vergelijking met placebo significant oedeem bij bestraling van hersentumoren.

1570)Chan KK et al ; Ann Oncol 2011 Feb 25 ; TCM  verminderde  neutropenie bij chemo voor eierstokkanker  significant . PMID 21355071.

1571)Messina G et al ; J Res Med Sci 2010; Jul; 15(4):225-8 ; PMID 21526086; Melatonine verdubbelt responskans bij grootcellig longcarcinoom op cisplatin plus gemzar!

1572)Zhao M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2011 May 10;91(17):1167-72 ; PMID 21756768 ; RFA naast TACE verlengt leven in vergelijking met TACE alleen bij patienten met een primaire leverkanker - HCC. Zie de vele andere publicaties over RFA (zoeken onder RFA!)

1573)Huang J et al ; Ann Surg 2010; Dec 252(6): 903-12 ; PMID 21107100 ; Een operabel primaire leverkanker - HCC is met chirurgie alleen ondanks de (aanvullende) waarde van RFA beter  te behandelen dan met RFA ; belangrijk is dus wanneer wat met wat!

1574)Aghabati N et al ; Evid Based Complement Alternat Med 2010 Sep;793):375-81;PMID 18955319 ; Therapeutisch aanraken vermindert bij kankerpatienten die chemo krijgen pijn en vermoeidheid meer dan placebo.

1575)Akagi J en Baba H ; Int J Clin Oncol 2010 Apr;15(2):145-52 ; PMID 20229169 ; PSK verbetert overleving bij maagkanker door remmen van CD57(+)-cellen.

1576)Rastelli AL et al ; Breast Cancer Treat 2011 Aug;129(1):107-16;PMID 21691817 ; Hoge doses vitamine D2 verminderen in vergelijking met placebo spierpijn als bijwerking van arimidex.

1577)An LX et al ; Zhongguo Zhen Jiiu 2010 Aug,30(8)669-73 ; PMID 20942286 ; elektroacupunctuur verbetert in dit onderzoek effectiviteit anaesthesie en bevordert herstel na narcose.

1578)An LX et al ; Zhen Ci Yan Jiu 2010 Oct; 35(5):368-74 ; PMID 21235066 ;dit onderzoek is vergelijkbaar met het vorige en kende een vergelijkbaar resultaat.

1579)Ancoli-Israel S et al ; Support Care Cancer 2011 Jun 11 ; PMID 21660669 ; behandeling met helder wit licht voorkomt vermoeidheid in vergelijking met gedimd rood licht.

1580)Billhult A et al ;  Anton Neurosci 2008 jun;14091-2):88-95; PMID 18474451 : Massage in deze RCT bij 21 personen verbetert levenskwaliteit bij vrouwen die met bestraling voor borstkanker behandeld worden niet.

1581)Biglia N et al ; Climacteric 2009 Aug;12(4):310-8;PMID 19415540 : Gabapentine werkt beter tegen hot-flushes bij borstkanker dan vitamine E, dat slechts een beperkt effect heeft ; overigens werkt E wel : zie ook RCT PMID 9469333.

1582)Bai ZP en Deng XS ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010 Aug;30(8):838-40 ; PMID 21038653 ; Injectie van Oleum fructus brucease in brochiale arterie verbetert resultaat chemo bij longkanker en verbetert ook de kwaliteit van leven.

1583)Andersen BL et al Cancer 2008 Dec 15; 113(12):3450-8; PMID 19016270 : In deze interventie verbetert psychologische interventie de overleving ; zie ook nummer 1244 in deze lijst.

1584)Cao SG et al ; Zhonghua Wai Ke Za Zhi 2008 Jun 15;46(12):918-20;PMID 19035150 ; insuline vermindert de kans op complicaties en de liguur in hetziekenhuis na operatie wegens maagkanker ; het moge duidelijk zijn dat insuline een biologische stof is met bijwerkingen, die alleen door ter zake deskundige artsen kan worden toegepast.

1585)Chen ZJ et al ; Zhongguo Zhen Jiu ; 2008 Apr;28(4):251-3;PMID 18481713 ; acupunctuur  blijkt bij kankerpatienten in vergelijking met andere medicatie aantoonbaar pijnstillend.

1586)Dong QT et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010 Oct;30(10): 1036-40 ; PMID 21066885 ; Shenmai injecties vermindert postoperatieve vermoeidheid bij maagkankerpatienten, wanneer gecombineerd met enterale voeding in vegelijking met enterale voeding alleen ; ook voedingstoestand en immuniteit dan beter.

1587)Fawzi FI et al ; Arch Gen Psychiatry 1993 Sep;50(9):681-9;PMID 8357293 ; Psychotherapie verbeterde in deze RCT de overleving bij patienten met een maligne melanoom.

1588)Fife D et al ; Dermatol Surg 2010 Dec;36(12)1921-7; PMID 21070458 ; LED-belichting verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek bij borstkankerpatienten niet de mate van bestralingsdermatitis.

1589)Hou EC en Lu YX ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2009 Mar;29(3):225-7 ; PMID 19548439 ; TCM vermindert de bijwerkingen van TACE.

1590)Ryan JL et al ; Support Care Cancer 2011 Aug 5 ; PMID 21818642 ; Gember vermindert in vergelijking met placebo misselijkheid bij chemotherapie.

1591)Pillai AK et al ; Pediatr Blood Cancer 2011 Feb;56(2):234-8;PMID 20842754 : Ook bij kinderen vermindert gember in vergelijking met placebo de misselijkheid van chemo ; zie ook 1590, 1531 en 871

1592)Muecke R et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010 Nov 1 78(3):828-35;PMID 20133068 ; seleniumsuppletie (300 mcg  extra per dag) bij baarmoederkankerpatienten met een relatief laag seleniumgehalte in het bloed bleek de diarree als bijwerking van de bestraling te reduceren.

1593)Jacknow DS et al ; J Dev Behav Pediatr 1994 Aug;15(4):258-64;PMID 7798371;  Hypnose vermindert in geval van chemo bij kinderen misselijkheid en braken ; zie  de vele andere studies met hypnose bij andere kankersoorten, veelal evenwel in een andere setting.

1594)Ahmad IU et al ; Nutr Cancer 2010;62(7):996-1000; PMID 20924975 : soja isoflavonen gaan bijwerkingen van bestraling bij prostaatkanker tegen en reduceren de kans op impotentie.

1595)Kapur G et al ; Eur J Cancer Care 2010 Sep;19(5):643-7 ; PMID 20030701 ; lichaamsbeweging verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek de bijwerkingen van bestraling voor prostaatkanker.

1596)Robinson JW et al ; Cancer 2009 Oct 15;115(20):4695-704 ; PMID 19691092 ; bij de behandeling van lokale prostaatkanker is cryoablatie ongeveer even effectief als bestraling, maar leidt tot meer sexuele problematiek.

1597)Mustian KM et al ; J Support Oncol 2009 Sep-Oct; 7(5):158-67 ; PMID 19831159 ; Intensief sporten vermindert  bij patienten, die voor prostaatkanker of borstkanker bestraald worden, de kans op vermoeidheid in vergelijking met een controle-groep.

1598)Jen KL et al ; Obes Res 2004 Feb;12(2):306-12;PMID 14981223 ; Bij obese borstkankerpatienten blijkt het mogelijk met goede voorlichting een significante gewichtsreductie te bereiken ; dit gaat samen met een verlaging van de leptinespiegels ; dit alles is relevant, want een lagere calorische inname gaat samen met een gunstiger klinisch beloop (zie o.a. : nummer 11, 927, maar ook 1381.

1599)Li CJ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2009 Jan;29(1):26-9;PMID 19338148 ; Jianpi wenschen (JW)verbetert werking chemo bij longkanker niet significant.

1600)Braga M et al ; Nutrition 2011 Sep 3 ; PMID 21890323 ; het geven van extra glutamine , groene thee en antioxydanten (C,E, selenium en zink) voor de operatie wegens  alvleesklierkanker deed de totale endogene antioxydant capaciteit stijgen, maar het C-reactieve eiwit was na de operatie gelijk aan dat van de controle-groep ‘ grotere aantallen en kijken naar een hardere parameter, bijvoorbeeld aantal complicaties, relaps-rate etc. was slimmer geweest.

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 123 = 188 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 en 1356 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  we hebben dus feitelijk 1600-31 = 1569 studies

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1501 t-m 1600."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>