Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

2001)Kono T et al; Cancer Chemother Pharmacol 2013 Dec;72(6):1283-90;PMID 24121454; Goshajinkigan vermindert bijwerkingen oxaliplatin slechts niet-significant.

2002)Ghorbani A et al; J Nephropathol 2013 Apr;2(2):129-34 : Selenium vermindert in vergelijking met placebo de nefrotoxiciteit door cisplatin ; PMID24475439. Zie ook nummer 110.

2003)Campone M et al; Oncologist 2013;18(11):1190-1;PMID 24105751 : L-carnitine gaat neuropathie door sagopilone niet tegen.

2004)Athibovonsuk P et al; Gynecol Oncol 2013 Dec;131(3);679-82;PMID 24099839 : intraveneuze ijzer bij chemo vermindert noodzaak extra bloedtransfusies.

2005)Fitzhenry F et al; Integr Cancer Ther 2013 Oct 7;PMID 24105358 : Healing touch vermindert bijwerkingen bestraling voor kanker niet.

2006)Hemati S et al; J Res Med Sci 2012;17;S49-58 : Vitamine E en selenium verminderen nefropathie door cisplatin ; zie o.a. 110 en  2002.

2007)Vitolins MZ et al; J Clin Oncol 2013 Nov 10;31(32):4092-8 ; PMID 24081940 ; Soja vermindert bij mannen met prostaatkanker, die hormonaal behandeld worden of zijn, de hot flashes niet.

2008)Hu HF et al; Hu Li Za Zhi 2013 Oct;60(5):53-63;PMID 24096465 : in dit onderzoek was door extra lichaamsbeweging de vermoeidheid slechts niet significant minder; er zijn zeer veel onderzoeken die wel een significant effect van lichaamsbeweging in deze laten zien.

2009)Liao J et al; Chin J Integr Med 2013 Oct;19(10):736-40 : PMID 24092240 ; zogenaamde 5-elementen-muziek vermindert symptomen kanker en verbetert de levenskwaliteit.

2010)Stenner-Liewen F et al ; J Cancer 2013 Aug 29;4(7):597-605 ; PMID 24069070 : ingeval van vergevorderde prostaatkanker heeft pomegranaatsap geen invloed op de groei van prostaatkanker ; zie echter ook 1751 en 1752 : in een vroeger stadium van prostaatkanker lijkt er van pomegranaatsap wel een gunstig effect te zijn ; zie 1751 en 1752.

2011)Rostock M et al; Evid Based Complement Alternat Med 2013;2013:349653 ;PMID 24066010: geen effect van 3 varianten van  elektro acupunctuur op neuropathie ten gevolge van chemo. Elektro acupunctuur gaat wel misselijkheid en braken tegen door chemo (877 en 894) ; het kan resultaat chemo verbeteren : zie 1415 en het gaat allerlei andere bijwerkingen van narcose etc. tegen: zie 1577, 1651 en 1998.

2012)Ki Y et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013 Nov 15:87(4):646-50;PMID 24054874 ; Een probioticum vermindert faecaal volume waardoor de prostaat op een meer constante positie ligt voor bestraling.

2013)Jafari N et al; Evid Based Complement Alternat Med 2013;2013:353262; PMID 24023572; Spirituele therapie, al is deze subjectief, verbeterde in dit onderzoek het welzijn van vrouwen met borstkanker. Zie ook 1846 van dezelfde groep onderzoekers.

2014)Maclaughlan DS et al ; BMJ Open. 2013 Sep10;3(9);PMID 24022390 ;Hypnotherapie is zeker zo goed tegen hot flashes ivm een vervroegde overgang vanwege behandeling voor borstkanker, als gabapentine.

2015)Cherrier MM et al; Life Sci 2013 Oct 17;93(17):617-22;PMID 24012579 ; Cognitieve therapie verbetert levenskwaliteit bij borstkankerpatiënten.

2016)Freedland SJ et al; Cancer Prev Res (Phila). 2013 Oct;6(10):1120-7;PMID 23985577 : Pomegranaatsap bleek in de prostaat voor operatie wegens prostaatkanker goed opgenomen ; diverse bij kanker passende enzymen werden in gehalte echter niet beinvloed ; langer onderzoek bij meer mensen en dan ook naar de PSA kijken is nodig. Zie ook : 1751, 1752 en 2010.

2017)Ludwig G et al; Psychooncology 2014 Jan;23(1):65-74;PMID 23983096 ; er is geen verschil op wat  langere termijn tussen psychotherapie direkt of wat later.

2018)Lonbro S et al; Radiother Oncol  2013 Aug;108(2):314-9;PMID 23932192; Lean body mass (spieren) nemen weer toe door training na  bestraling vanwege keelkanker ; het herstel is goed mogelijk en daarbij verbeterde de kwaliteit van leven!

2019)Cormie P et al; Prostate Cancer Prostatic Dis.  2013 Dec;16(4):328-35;PMID 23917308; in een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek vonden  Cormie et al  ;  spiertraining verbetert bij uitgezaaide prostaatkanker kwaliteit houdings- en bewegingsapparaat

2020)Ertas IE et al; Gynecol Oncol 2013 Oct;131(1):118-22;PMID 23906657 ; Kauwgom  blijkt na operatie vanwege een gynecologische maligniteit de darmwerking eerder op gang ; zie ook 1397.

2021)Sangthawan D et al; J Med Assoc Thai 2013 Jan;96(1):69-76;PMID 23720981 : zink ging in dit onderzoek mucositis door bestraling voor keelkanker, niet tegen ; zie ook 1387, 1551 en 1567 ; extra zink lijkt ivm bestraling vanwege keelkanker, als je deze andere studies ziet, toch wel verstandig.

2022)Nagai H et al; Support Care Cancer 2013 Dec;21(12):3271-8;PMID 23877927; Suiker vermindert pijn van gemzarinfuus ; gezien de bekende nadelen van suiker liever een andere manier om kans op vasculaire pijn te verminderen.

2023)Lo-Coco F et al; N Engl J Med 2013 Jul 11;369(2):111-21;PMID 23841729 ; ATRA plus arsenicumtrioxide geeft  bij acute promyelocytenleukemie minder  hematologische toxiciteit, minder infecties, maar meer levertoxiciteit dan ATRA plus chemo. De overleving is met de eerste combinatie het best!!

2024)Marano L et al; Ann Surg  Oncol 2013 Nov;20(12):3912-8;PMID 23838912 : de combinatie van omega-3-vetzuren, arginine en RNA  verkorte ook in dit onderzoek de ligduur van patiënten geopereerd wegens maagkanker.

2025)Litterini AJ et al; Arch Phys Med Rehabil 2013 Dec;94(12):2329-35;PMID 23810356 ; Zowel weerstandstraining als cardiologisch gerichte training verbeteren lichamelijk welbevinden bij patiënten met vergevorderde kanker.

2026)Molassotis A et al; Health Technol Assess 2013 Jun;17(26):1-114;PMID23803562 ; In dit onderzoek verminderde acupressuur de misselijkheid van chemo ; zie ook 1136 en 1437.

2027)Zhang QF et al; Zhongguo Zhen Jiu 2013 Mar;33(3):207-10; PMID 23713299; Moxibustion op Sihua-punten verbetert ontstekingsprofiel bij patiënten met longkanker die chemo krijgen ; tevens verminderde door de moxibustion de vermoeidheid. Zie ook 943 en 1543.

2028)J Tradit Chin Med 2013 Apr;33(2):176-80;PMID23789213 ; Patches met Dinqi op specifieke acupunctuurpunten verbetert  in vergelijking met sham-acupunctuur naast tramadol en/of morfine de pijnstilling bij kankerpatiënten.

2029)Oh B et al; Acupunct Med 2013 Sep;31(3):264-71 ; electroacupunctuur is bij arthralgie samenhangend met het gebruik van aromataseremmers niet aantoonbaar beter dan sham. PMID 23722951.

2030)Zhao CH et al; Chin J Integr Med 2013 Jun;19(6):418-23;PMID 23784467 ; Qi-yin verbetert lichamelijke conditie van  kankerpatiënten die FOLFOX krijgen. Zie ook 1323 en 1615.

2031)McGowan EL et al; Ann Behav Med 2013 Dec; 46(3):382-93;PMID 23783829;  Direkte aanbevelingen om door training de lichamelijke conditie van prostaatkanker te verbeteren blijken effectiever dan telefonische stimulering.

2032)Schou Bredal I et al; Cancer Nurs 2013 Jun 17; PMID 23782517; Psycho-educatie blijkt bij borstkankerpatiënten  gevoelens van hopeloosheid  en stress te verminderen ; dit was na 2 maanden ; na 12 maanden was er geen verschil meer tussen de interventie- en de controle-groep.

2033)Fietkau  R et al; Cancer 2013 Sep 15;119(18):3343-53;PMID23765693 ; EPA en DHA extra geven wanneer voor slokdarmkanker chemo wordt gegeven, een betere voedingsstatus en conditie ; dit in vergelijking met placebo!

2034)Lynch ME et al; J Pain Symptom Manage 2014 Jann;47(1):166-73;PMID 23742737 ; Cannabinoiden verminderden in vergelijking  met placebo neuropatische pijnen als gevolg van chemo niet significant ; het laatste zou kunnen liggen aan de kleine groepen. Meer onderzoek is nodig!

2035)Spahn G et al; Integr Cancer Ther 2013 Jul; 2013 Jul;12(4):291-300;PMID 23766391; trainen vermindert vermoeidheid bij kanker, maar een mind-body-programma verbeterde dit resultaat niet.

2036)Ergun M et al; Eur J Cancer Care (Engl). 2013 Sep; 22(5):626-37;PMID 23731173 ; lichaamsbeweging bij borstkankerpatienten  verandert eiwitprofiel overall richting angiogenese remming.

2037)Fallahi B et al; Nucl Med Commun 2013 Aug;34(8):777-86 ; PMID  23708871 :Indien radioactief jodium als extra behandeling wegens schildklierkanker wordt gegeven, blijkt extra vitamine E dysfunctie van de speekselklieren tegen te gaan.

2038)Goedendorp MM et al; J Pain Manage 2014 Jan;47(1):35-44;PMID 23707383 ; cognitieve gedragstherapie bleek in dit onderzoek niet alleen de vermoeidheid van borstkankerpatienten te verminderen, maar ook hun cognitieve vaardigheden, indien ondermaats, te verbeteren.

2039)Midtgaard J et al; Ann Oncol 2013 Sep;24(9):2267-73;PMID23704198 ; Fysieke training  verbetert niet alleen de conditie van borstkankerpatienten, maar ook hun mentale gezondheid en reduceert depressies.

2040)de Luis DA et al; Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013 Apr;17(8):1090-4;PMID 23661523 ; Omega-3-vetzuren plus arginine gaan bij patienten geopereerd wegens keelkanker gewichtsverlies tegen ; een niet verbazingwekkend resultaat gezien de gunstige effecten die met deze combinatie bij kanker al gevonden zijn.

2041)Milbury K et al; Psychooncology 2013 May 9;PMID 23657969 ; Tibetaanse geluidsmeditatie verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek het cognitief functioneren bij vrouwen die net veel chemo hadden gehad ; later bleek er geen verschil meer

2042)Hu H et al; Zhen Ci Yan Jiu 2013 Feb;38(1):64-7,77:PMID 23650803 ; Acupunctuur verbetertt blaasfunctie stoornissen bij vrouwen geopereerd voor baarmoederkanker.

2043)Chi Y et al;  Chin Med J (Engl). 2013;126(9):1642-6;PMID 23652044 ; Gamboginezuur  blijkt in een hogere dosis vergeleken met een lage dosis tumorregressie te bevorderen.

2044)Samuel SR et al; Indian J Med Res 2013 Mar;137(3):515-20;PMID23640558 ; Lichamelijke training zorgt voor  een betere kwaliteit van leven bij patienten die chemoradiotherapie ivm keelkanker krijgen.

2045)Qiu J et al; J Psychosom Obstet Gynaecol. 2013 Jun;34(2):60-7;PMID 23646866; Cognitieve therapie blijkt zinvol voor behandeling van depressie bij borstkankerpatienten. Dat cognitieve therapie bij borstkankerpatienten de levenskwaliteit verbetert is in deze lijst ook al heel vaak aangetoond!!

2046)Kesler S et al; Clin Breast Cancer  2013 Aug  ;13(4):299-306;PMID 23647804; Cognitieve training bij borstkankerpatienten die net chemo hebben gehad verbetert cognitieve flexibiliteit, geheugen, snelheid van denken en van handelen.

2047)Afonseca SO et al; Sao Paulo Med J 2013 Mar;131(1):35-8;PMID 23538593 ; Vitamine E verminderde in dit onderzoek neuropathie door oxaliplatin niet; wel was door de E de diarree bijna significant minder.

2048)Molassiotis A et al; J Pain Manage 2014 Jan ;47(1):12-25;PMID 23602325 ; Acupressuur  gaat nausea - misseljkheid bij chemo niet tegen. Hier was er voor acupressuur en sham-acupressuur een niet significant voordeel; de meeste publicaties laten met acupressuur een vermindering van misselijkheid bij chemo zien : zie 878, 1332 , 1437, 1438, 1439, 1499,1619 en 2026.

2049)Wu Z et al; J Biomed Res 2012 Nov ; 26(6):395-9; PMID 23554777 ; Omega-3-vetzurensuppletie vermindert infectiekans bij hepatitis-B-positieve , die aan een hepatocellulair carcinoom - primaire leverkanker  geopereerd zijn. Een bevinding die ook bij niet hepatiti-B-positieve patienten met heel andere tumoren is gevonden.

2050)Siddons HM et al; Psychooncology  2013 Apr 10;PMID 23576518 ; Cognitieve therapie verbetert bij mannen geopereerd voor lokale prostaatkanker en verbetert tevens (hierdoor ) de levenskwaliteit. Het moge duidelijk zijn dat men tegenover lokale prostatectomie sowieso zeer kritisch moet staan.

2051)Yeh KY et al ; Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013 Jul;116(1):41-8;PMID 23562359 ; De combinatie van omega-3-vetzuren, probiotica en micronutrienten  blijken bij keelkanker cachexie te remmen ; ik postuleer dat het hier vooral om de omega-3-vetzuren gaat.

2052)Cormie P et al; J Cancer Surviv 2013 Sep;7(3):413-24; PMID 23604998 ; het liften van gewichten als deel van trainen  is voor vrouwen met lympheoedeem wegens borstkanker  niet alleen veilig : het verbetert de conditie extra.

2053)FiorentinoL et al; Nat Sci Sleep. 2010 Dec 16;2:1-8 ; PMID 23616695 ; Cognitieve therapie vermindert slapeloosheid bij borstkankerpatienten.

2054)Zuchella C et al; 2013 Aug;114(1):93-100;PMID 23677749; Cognitieve therapie bevordert het herstel bij patienten geopereerd wegens een hersentumor.

2055)Vidal-Casariego A et al ; JPEN 2013 Mar 7 ; PMID23471208 ; Dagelijks 30 gram glutamine bleek niet in staat stralingsontsteking van de darm tegen te gaan.

2056)Greenlee HA et al; Obesity (Silver Spring) 2013 Jan;21(1):65-76;PMID 23505170; Lichaamsbeweging en en caloriebeperking leidt bij borstkankerpatienten tot verlies van overtollig gewicht, maar na stoppen hiermee kwam het gewichr weer terug. Het accent zou veeleer moeten liggen op lichaamsbeweging sowieso en anders eten.

2057)Cormie P et al; Integr  Cancer Ther 2013 Sep;12(5):423-32;PMID 23439658 ; Trainen met zware gewichten verergert oedemen bij borstkankerpatienten niet. Ik vind het vreemd dat een onderzoek wordt opgezet om te kijken of een vermeende bijwerking misschien optreedt. Duidelijk is op grond van zeer veel studies in deze lijst dat trainen niet alleen de conditie van dergelijke patienten verbetert, maar bijvoorbeeld ook de bijwerkingen van chemo tegengaat.

2058)Chao HL et al; Oncol Nurs Forum 2013 Mar;40(2):E61-8;PMID23448746 ; ST-36 acupressuur (Zusanli) verbetert de maagdarmfunctie na operatie wegens colorectale kanker - darmkanker.

2059)Tanir MK en Kuguoglu S et al; Rehabil Nurs 2013 Jan-Feb;38(1):48-59;PMID 23365005 : sporten verbetert lichamelijke conditie bij kinderen met ALL - Acute lymfatische Leukemie.

2060)Chen Z et al; Cancer 2013 May 1;119(9):1690-8;PMID 23355182; Qigong verbetert de kwaliteit van leven van vrouwen, die vanwege borstkanker bestraald worden.

2061)Nakamura Y et al; J Cancer Survi 2013 Jun; 7(2):165-82;PMID 23338490 ; mind-body intervention  verbetert slaap bij  kankerpatienten.

2062)Kaibori M et al; Am J Surg 2013 Aug;206(2):202-9;PMID 23374372; Lichaamsbeweging bevordert herstel van operatie voor hepatocellulair carcinoom.

2063)Collinge W et al; Support Care  Cancer 2013 May;21(5):1405-14;PMID 23262808 ; aandacht en aanraken verbetert bij kankerpatienten levenskwaliteit.

2064)Yang TS et al;  Br J Cancer 2010 Sep28;103(7):954-60; PMID 20808309 ; Argininedeiminase  verlengt leven van patienten met een HCC - primaire leverkanker niet significant.

2065)Fuchs-Tarlovsky V et al; Support Care Cancer 2013 May;21(5):1359-63;PMID 23238653 ; antioxydanten blijken bij vrouwen die voor baarmoederhalskanker behandeld worden, de levenskwaliteit te verbeteren.

2066)Santa Mina D et al; J Aging Phys Act. 2013 Oct;21(4):455-78;PMID 23238110; ‘aerobic’ trainen verbetert de conditie bij prostaatkankerpatienten  meer dan weerstandstraining.

2067)Lloyd-Williams M et al; J Affect Disord 2013 May 15;148(1):141-5;PMID 23219061 ; Praten met patienten en daarbij de patient zoveel mogelijk zelf laten praten werkt angst reducerend en vermindert depressies.

2068)Pawar D et al; Support Care Cancer 2013 Mar;21(3):827-34 ; PMID22945882; Samital vermindert bijwerkingen van chemo-/radiotherapie .

2069)Hayes SC et al; Breast Cancer Res Treat 2013 Jan;137(1):175-86;PMID 23139058; lichaamsbeweging verbeterde ook in dit onderzoek de levenskwaliteit van patienten met borstkanker.

2070)Lonbro S et al ; Acta Oncol 2013 Feb;52(2):310-8 ; PMID 23190359; Eiwit plus creatine verbetert resultaat van krachttraining mbt de spieren niet bij patienten die radiotherapie voor keelkanker krijgen.

2071)Genc A et al ; Support Care Cancer 2013 Jan;21(1):253-61; PMID 22678407 ; Acupressuur verminderde in dit onderzoek de misselijkheid/braken door chemo niet ; de meeste studies vinden echter wel een gunstig effect in deze; het lijkt erop dat druk op P6 essentieel is ; zie 878,1332, 1437, 1438, 1499, 2026 en 2048.

2072)Roth B et al; Eur Urol 2013 Mar;63(3):475-82;PMID 22695241; parenterale voeding na radicale cystectomie bevordert herstel niet ; parenterale voeding heeft meestal geen zin ; vroegtijdig enterale voeding in vele onderzoeken in deze lijst wel!

2073)Jacobsen PB et al; Psychooncology 2013 Jun; 22(6):1229-35;PMID 22715124; lichamelijke training, maar vooral in combinatie met een beter stress-management  verbetert levenskwaliteit van patienten die chemo krijgen.

2074)Rogers LQ et al; Integr Cancer Ther 2013 Jul;12(4):323-35;PMID 22831916; Wederom : meer fysieke activiteit  verbetert levenskwaliteit bij borstkankerpatienten.

2075)Deng G et al; Ann Surg Oncol 2013 Apr;20(4):1164-9;PMID 23188543 ; acupunctuur bleek in dit onderzoek de stoelgang na colectomie niet eerder op gang te brengen.

2076)Wong J et al; Integr Cancer Ther  2013 Jan;12(1):25-30;PMID 22710258 ; Healing touch bleek in deze kleine gerandomiseeerde studie pijn, stress en vermoeidheid  bij oncologie patienten te verminderen.

2077)Landberg R et al; J Nutr 2010 Dec;140(12):2180-6;PMID 20980650 ; Rogge verminderde in dit onderzoek in vergelijking met witte brood heel duidelijk de PSA bij prostaatkankerpatienten. Zie ook 739.

2078)Popa-Velea O et al; J Med Life 2010 Jul-Sep;3(3):343-7;PMID 20945827; Persoonlijk psychische ondersteuning verbetert de levenskwaliteit bij patienten met vergevorderde darmkanker.

2079)Clark PG ; Soc Work Health Care 2010;49(9):872-90’PMID 20938880 ; Flex Care vermindert stress bij kankerpatienten in een RCT.

2080)Kottschade LA et al; Support Care Cancer 2011 Nov;19(11):1769-77;PMID  20936417 ; vitamine E  : 400 mg per dag verminderde in deze RCT niet de neuropathie door chemo.

2081)Goedendorp MM et al; Oncologist 2010;15(10):1122-32; Cognitieve therapie verminderde ook in deze RCT vermoeidheid bij kankerpatienten ; PMID 20930100

2082)Glenn J Lesser  et al; J Support Oncol ;Mar 2013; 11(1):31-42 : Q10 300 mg per dag verminderde bij borstkankerpatienten de vermoeidheid niet ; logisch was geweest ook het effect van Q10 op  de tumorgroei te bekijken.

2083)Chalermchai T et al; Asia Pac J Clin Oncol 2010 Sep;6(3):155-60; PMID 20887495 ; vitamine B6 in een dagdosering van 200 mg gaat het ontstaan van het hand-voet-syndroom bij gebruik van xeloda tegen.

2084)Buijs N et al; Am J Clin Nutr 2010 Nov 2010 Nov;92(5):1151-6;PMID20881073; arginine verbetert bij slecht gevoede keelkankerpatienten op lange termijn de overleving (de arginine was perioperatief enteraal gegeven.

2085)Wu WY et al; Chin J Integr Med 2010 Oct;16(5):406-10:PMID 20872115 ; hyperthermie naast TCM gaf  bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC  een langere PFS - progressievrije tijd dan met TCM alleen ; de overleving op lange termijn verschilde echter niet.

2086)Chen J et al; Br J Surg 2010 Dec;97(12):1798-804;PMID 20862715 ; zowel Salvia als anisodamine verminderden ischaemie en necrose na mastectomie ; anisodamine gaf wel bijwerkingen.

2087)Okabayashi T et al; Amino acids 2011 Apr;40(4):1213-20;PMID 20852905 : BCAA’s verbeteren de kwaliteit van leven bij patienten, die vanwege een HCC - primiare leverkanker geopereerd zijn.

2088)Speyer E et al; Pediatr Blood Cancer 2010 Dec 1;55(6):1160-6;PMID 20672368 ; Fysieke training verbeterde bij kinderen met kanker de levenskwaliteit aantoonbaar.

2089)Stratton MS et al; Cancer Prev res (Phila0 2010 Aug;3(8):1035-43;PMID 20647337; 200 tot 800 mcg selenium per dag heeft geen aantoonbaar effect op de PSA-verandering bij mannen met gelokaliseerde prostaatkanker.

2090)Lovell MR et al; J Pain Symptom Manage 2010 Jul;40(1):49-59;PMID20619212 : informatie over pijn in de vorm van een video en folders helpt om de pijn bij kankerpatienten te verminderen.

2091)Van Weert E et al; Phys Ther 2010 Oct;90(10):1413-25;PMID 20651011; ook in dit onderzoek bleek cognitieve therapie de vermoeidheid bij kankerpatienten naast fysieke training in vergelijking met fysieke training alleen, te verminderen.

2092)Haines TP et al; Breast Cancer Res Treat 2010 Nov;124(1):163-75;PMID20734132 ; Fysieke training verbeterde ook in dit onderzoek de mindere conditie van borstkankerpatienten.

2093)Bao YJ et al; Chin J Integr Med 2010 Aug;16(4):309-14:PMID 20697941 ; Kompressen met Xiaozheng Zhitong verminderen de pijn veroorzaakt door kanker.

2094)Powell BL et al; Blood 2010 Nov 11;116(19):3751-7;PMID 20705755 ; Arsenicumtrioxide verbetert bij promyelocytenleukemie  de ziektevrije overleving bij behandeling vanwege een relapse ; zie ook 1999 en 2023 ; voorts in het algemeen 1375, 1782 en 1927.

2095)Beijer S et al; J Pain Symptom Manage 2010 Oct;40(4):520-30;PMID 20598849 ; In dit miniatuuronderzoek waren er met ATP geen duidelijke verbeteringen mbt de kwaliteit van leven  bij kankerpatienten die chemo kregen. Zie echter ook 105,106,130, 440, 498 en 855 ; overall is er wel een gunstig effect van ATP bij de behandeling van kanker!!

2096)Ando  M et al; J Pain Symptom Manage 2010 Jun;39(6):993-1002;PMID20538183 ; Het  ‘Leven doornemen’ in een gesprek blijkt via diverse meetschalen de kwaliteit van leven bij terminale kankerpatienten te verbeteren.

2097)Dou YQ et al; Chin J iNtegr Med 2010 Oct;126(5):411-6 ; PMID20535582 ; Dixiong vermindert bijwerkingen van bestraling ivm longkanker.

2098)Chandwani KD et al; J Soc Integr Oncol 2010 Spring;8(2):43-55;PMID 20388445 ; Yoga verbetert de kwaliteit van leven van vrouwen met borstkanker die bestraald worden. Zie ook met name 1116, 1383, 1404, 1405, 1530, 1566, 1617, 1628, 1871, 1878 en 1911 : yoga is derhalve zeer relevant bij de behandeling van borstkanker!!

2099)Jiang ZM et al; Br J Surg 2010 Jun;97(6):804-9;PMID20473991;  visolie vermindert bij patienten geopereerd voor een gastrointestinale kanker de onstekingsverschijnselen en verkort de ligduur ; iets dat ook al veel vaker is gevonden.

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 123 = 188 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570,

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 en 1934/2060 we hebben dus feitelijk 2096- 37= 2059 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 en 1432 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk 2052 studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 2001 t/m 2100"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>