Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

2100)Wu GL et al; Chin J Integr Med 2010 Apr;16(2):109-13;PMID 20473734 ; Jinlong verbetert het resultaat van TACE bij primaire leverkanker - HCC aanzienlijk, althans op korte termijn ; het verbetert ook de levenskwaliteit.

2101)Tian HQ et al; Chin Integr Med 2010 Apr;16(2):102-8; PMID 20473733; Een totaalprogramma TCM bij het primaire leverkanker - HCC in een midden/laat stadium, verbetert het behandelingsresultaat, de kwaliteit van leven en de lange termijn-overleving.

2102)Panahi Y et al; Phytother Res 2014 Mar 19;PMID24648302 ; Curciminoiden verminderen in vergelijking met placebo bij patienten die chemo krijgen de mate van ontsteking en verbetert de kwaliteit van leven.

2103)Chen WY et al; Breast Cancer Res Treat  2014 Apr  10;PMID24718775 ; melatonine verbeterde in dit onderzoek bij borstkankerpatienten de slaapkwaliteit ; hot flushes namen er echter niet door af.

2104)Dodd MJ et al Cancer Nurs 2010 Jul-Aug;33(4):245-57 ;PMID20467301 ; Vermoeidheid als bijwerking van chemo plus eventueel bestralen was door thuis trainen niet minder ; lichaamsbeweging is overall bij chemo etc. gunstig ; je moet natuurlijk wel voldoende trainen en liefst onder leiding.

2105)Lee SA et al; Clin  Rehabil 2010 Jul;24(7):600-13;PMID 20530648; bij trainen focussen op de scapula in verband met lymfeoedeem ivm borstkanker, vermindert pijn effectiever en vergroot de kwaliteit van leven in vergelijking met gewoon trainen.

2106)Peppone LJ et al; Clin Breast Cancer 2010 Jun;10(3):224-9;PMID 20497921 ;Trainen met gewichten gaat botontkalking bij vrouwen behandeld voor borstkanker tegen en stimuleert  botvorming zelfs ; uiteraard was dit een gerandomiseerd onderzoek.

2107)Nguyen TN et al; J Pediatr Oncol Nurs 2010 May-Jun;27(3):146-55;PMID 2038063 ; muziektherapie vermindert angst en pijn bij kinderen die in verband met kanker een lumbaalpunctie krijgen. Ga met de zoeker door deze lijst en u vindt zeer veel studies die laten zien dat muziek angst,pijn en bijwerkingen van chemo bij kankerpatienten vermindert! Zie bijv. 881,887 en 905.

2108)Puri T et al; Neurol India 2010 Jan-Feb;58(1):20-3;PMID 20228458; Bij gliomapatienten die ook bestraling en taxol kregen bleek lycopeen de ziektevije overleving net niet significant te verlengen.

2109)Madden JR et al; J Pediatr Oncol Nurs 2010 May-Jun;27(30:133-45;PMID 20386062 ; kunsttherapie verbetert de levenskwaliteit bij kankerpatienten die chemo krijgen.

2110)Wong RK et al; J Soc Integr Oncol 2010 Spring;8(2):35-42;PMID 20388444 : transcutane elektrisch stimulatie van zenuwen gaat een droge mond bij bestraling even goed tegen als de standaardbehandeling met pilocarpine.

2111)Forzoni S et al; Palliat Support Care 2010 Mar;8(1):41-8;PMID20163759 ; Kunstherapie bleek ook in dit onderzoek de levenskwaliteit tijdens chemo te verbeteren

2112)Pace A et al ; Neurology 2010 Mar 2;74(9):762-6;PMID 20194916 : Vitamine E verminderde ook in dit onderzoek de neurotoxiciteit van cisplatin ; zie ook o.a. 2006.

2113)Maio M et al; J Clin Oncol 2010 Apr 1;28(10):1780-7;PMID 20194853 ; Thymus-alfa-1 verbeterde in deze RCT de PFS van patienten met een uitgezaaid melanoom, die al dan niet al reeds interferon alfa werd gegeven.

2114)Branstrom R et al; Ann Behav Med 2010 May;39920:151-61;PMID 20177843 ; Mindfulness verbeterde ook in dit onderzoek bij kankerpatienten de levenskwaliteit.

2115)Kumar NB et al; J Soc Integr Oncol 2010 Winter;8(1):3-13 ;PMID20205984 ; isoflavonen verhogen bij mannen  met prostaatkanker de oestradiolspiegel (ik denk door een remming van de oestradiolafbraak) ; in dit onderzoek van ruim 10 personen per groep  (4 groepen en drie  verschillende doses isoflavonen) viel niets te zeggen over een effect van isoflavonen op de PSA.

2116)Yang Y et al; Zhongguo Zhen Jiu 2009 Dec;29(12):955-8;PMID20088412 ; Electroacupunctuur op ST 36  vermindert misselijkheid en braken bij chemo.

2117)Zhang JW et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2010 Jan;13(1):40-3;PMID 20099160; Bifidobacterium vermindert de kans op complicaties in verband met operatie wegens darmkanker.

2118)Torres Lacomba M et al; BMJ 2010 Jan 12;340;PMID20068255 ; fysiotherapie direct na operatie vanwege borstkanker  vermindert de incidentie aan lympheoedeem tot in ieder geval 12 maanden na operatie.

2119)Qiu Y et al; Transplant Proc 2009 Dec;41(10):4232-7;PMID 20005375 ;Patienten die een lever getransplanteerd krijgen vanwege kanker in de lever of om een andere reden hebben door glutaminedipeptide minder last van schade aan de nieuwe lever en een kortere ligduur in het ziekenhuis.

2120)Ladas EJ et al; Cancer  2010 Jan 15;116(2):506-13;PMID20014183; Mariadistel verminderde de leverschade door chemo in verband met chemo voor ALL . Ander onderzoek wees niet op negatieve interacties met chemo ; er waren zelfs aanwijzingen voor een synergisme met vincristine.

2121)Yang XL et al; Int J Nurs Stud 2010 May;47(5):550-9;PMID19945106; Het schrijven van Chinese kalligrafieen plus ontspanningsoefeningen verlaagde bij patienten met een nasopharynxcarcinoom niet alleen de bloeddruk, maar verbeterde ook de stemming en de concentratie.

2122)Can G et al; Oncol Nurs Forum  2009 Nov;36(6):E335-42;PMID19887347 : Kefir verminderde in dit onderzoek bij darmkankerpatienten niet de direkte bijwerkingen van de chemo, maar verminderde wel de slaapstoornissen.

2123)Lu DR et al; J Tradit Chin Med 2009 sep;29(3):190-4 ; PMID 19894383; Zhebei verbetert therapeutisch resultaat chemo bij AML : de regressiekans is met Zhebei aantoonbaar groter!

2124)Hasenberg T et al; Colorectal Dis 2010 Oct;12(10 online) ; PMID19895595 ; in dit onderzoek vermindert parenterale suppletie de bijwerkingen van chemo bij uitgezaaide darmkanker en verlengt het leven. Een feit is ook dat parenterale bijvoeding indien geen chemo wordt gegeven geen zin heeft en zelfs nadelig kan zijn (men zoeke in deze lijst)

2125)Sharp DM et al; Eur J Cancer 2010 Jan;46(2):312-22;PMID19906525 ; massage, maar ook reflexologie verbeteren bij patienten met beginnende borstkanker de levenskwaliteit.

2126)Oh B et al ; Ann Oncol 2010 Mar;21(3):608-14 ; PMID 19880433 ; Qigong verbetert bij kankerpatienten de levenskwaliteit, de stemming en vermindert de bijwerkingen van de behandeling. Zie ook 1934, 1991 en 2060. Onderschat de Chinezen niet : er zijn stellingen uit de moderne wiskunde die zij al 3000 jaar eerder kenden!!

2127)Berger AM et al ; J Clin Oncol 2009 Dec 10;27(35):6033-40;PMID 19884558 ; Gedragstherapie verbetert de slaapkwaliteit op de korte termijn, niet op de lange termijn ; wel is de vermoeidheid minder, ook op lage termijn.

2128)Tang MF et al; Support Care Cancer 2010 Oct;18(10):1329-39;PMID 19834744; : kankerpatienten die thuis  trainen hebben minder pijn, voelen zich beter en slapen beter in vergelijking met kankerpatienten die dit niet doen.

2129)Courneya KS et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009 Oct;18(10):2600-7; In  vergelijkend onderzoek bij lymfoompatienten bleek  trainen ook de conditie te verbeteren ; bij patienten met een ernstiger vorm bleek die verbetering veel sterker dan bij patienten met de ziekte in slechts lichte mate!!

2130)Gianotti L et al; Ann Surg 2009 Nov;250(5):684-90;PMID 19801932 ; Intraveneus extra glutamine heeft bij buikoperaties in verband met kanker geen effect op beloop (infecties, ligduur etc. zijn gelijk).

2131)Waltman NL et al; Osteoporos Int. 2010 Aug;21(8):1361-9;PMID 19802506 ; Trainen gaat osteoporose bij postmenopauzale borstkankerpatienten tegen : zij gaan eerder vanwege de therapie in de overgang en hebben het dus eerder nodig.

2132)Minig L et al; Ann Surg Oncol 2009 Nov;16(11):3101-10;PMID19760046 ; Na een complexe gynaecologische operatie blijkt het vroeger starten met orale voeding de kans op complicaties postoperatief, te verlagen.

2133)Hibi S et al; Gan To Kagaku Ryoho ; 2009 Sep;36(9):1485-8;PMID 19755817; Hange-shashin-to vermindert de bijwerkingen van irinotecan zonder de effectiviteit te verminderen.

2134)Maddocks M et al; J Pain Symptom Manage 2009 Dec;38(9):950-6;PMID 19748761 : Bij longkanker kunnen de spieren verzwakken : elektrische stimulatie van de quadriceps leek dit wel iets tegen te gaan, maar het  verschil was niet significant..

2135)Wang L et al; Chin J Integr Med 2009 Aug 15(4):272-8;PMID 19688315; Qingre Buyi vermindert  kans op radiale proctitis indien er ter plekke bestraald wordt.

2136)Courneya KS et al; J Clin Oncol 2009 Sep 20;27(27):4605-12;PMID 19687337; aerobic exercise verbetert conditie en psychische gesteldheid bij vrouwen met borstkanker die last hebben van oedemen.

2137)You WC et al ; J Altern Complement Med 2009 Jul;15(7):771-8;PMID 19534614 ; Indigohout (Isatis indignota Fort.) vermindert de bijwerkingen van bestraling van het rectum.

2138)Goyal M et al; Int J Radiat Biol 2009 Jun; 85(6):504-9;PMID 19412843 ; Bij keelkanker  s’ochtends dan wel ’s-avonds bestralen leverde niet significant  vaker muscositis op voor de in de avond bestraalden.

2139)Li Y et al; Aliment Pharmacol Ther 2009 Sep 1; 30(5):452-8; alanyl-glutamine verminderde in dit onderzoek significant de bijwerkingen op de darm ; zie ook 1298, 1300 en 1392 : de conclusie is dan wel heel duidelijk!

2140)Watters JL et al; Cancer res 2009 May 1;69(9):3833-41;PMID19383902 ; 50 IU d,l-alpha-tocoferol gaat samen met een betere overleving bij prostaatkanker.

2141)Schoffski P et al; Mar Drugs 2009;7(1):57-70;PMID 19370171 : bij de behandeling van nierkanker met Plitidepsin gaat carnitine de bijwerkingen op de spieren niet tegen.

2142)Parker PA et al; J Clin Oncol 2009 Jul 1;27(19):3169-76; PMID 19349551 ; Stress-management bij patienten, die prostatectomie  zouden ondergaan  kwamen mentaal aantoonbaar beter de operatie door.

2143)Milla P et al; Anticancer Drugs 2009 Jun;20(5):396-402; PMID 19287306 ; Ook in dit onderzoek verminderde gereduceerd glutathion de bijwerkingen van oxaliplatin.

2144)Cheng Z et al; Chin J Integr Med 2009 Feb;15(1):63-5 ;PMID 19271173 ; Yixuesheng verbetert bij neoplastische anemie het resultaat van EPO.

2145)Maddocks-Jennings W et al; Eur J Oncol Nurs 2009 Apr;13(2):87-93;PMID 19297246 ; De combinatie van olie van Leptospermum scoparium en Kunzea ericoides vermindert mucositis als gevolg van bestraling.

2146)Takeshita S et al ; Nutr Res 2009 Feb;29(2):89-93;PMID 19285598 ; BCAA’s verminderen suppressie leverfunctie door TACE in verband met een primair levercarcinoom.

2147)Steel JL et al; J Psychosoc Oncol 2007;25(3):19-42;PMID 19341012 ; Psychotherapeutische ondersteuning van kankerpatienten verbeterde in dit onderzoek de levenskwaliteit en de werking van het immuunsysteem.

2148)Sharp L et al; Eur J Oncol Nurs 2013 Aug;17(4):429-35;PMID 23245940 ; Calendulacreme en Eesex-creme zijn evengoed in preventie van bestralingsreacties van de huid op bestraling ; zie ook 1763.

2149)Cheng QM et al ; Clin Res Hepatol Gastroenterol;2013 Jun;37(3):283-8;PMID 23117050 ; Psychologische support verbetert  bij patienten  met slokdarmkanker de levenskwaliteit.

2150)Nicklasson M et al; Support Care Cancer 2013 Jan;21(1):87-95; PMID 22644259 ; Psychologische interventie helpt om patienten communicatiever te maken.

2151)Garcia-Peris P et al; Nutr Hosp 2012 Nov-Dec;27(6):1908-15;PMID23588438 ; inuline plus oligofructose als prebioticum voor expliciet Lactobacilli en Bifidobacteria, bevordert het herstel van deze bacterien na radiotherapie ; zeer relevant, want dit soort bacterien gaan op zichzelf de bijwerkingen van radiotherapie voor de onderbuik tegen.

2152)Hershman DL et al; J Clin Oncol 2013 Jul 10; 31920):2627-33;PMID23733756 ; in dit onderzoek ging carnitine de neuropathie door taxanen niet tegen.

2153)Monti DA et al; Psychooncology 2013 Nov;22(11):2565-75 ; PMID23873790 : ook hier blijken patienten met mindfulness een betere levenskwaliteit te hebben.

2154)Broderick JM et al; J Cancer Surviv 2013 Dec;7(4):551-62 ; PMID23749688 ; Ook hier weer vermindert trainen de vermoeidheid bij kankerpatienten en verbetert de levenskwaliteit.

2155)Valadares F et al; Indian J Pharmacol 2013 May-Jun;45(3):217-22;PMID 23833361 ; Agaricus sylvaticus vermindert de bijwerkingen van chemo bij borstkankerpatienten ; zie ook 1932.

2156)Yutani S et al; Evid Based Complement Alternat Med 2013;2013:981717;PMID 23840274; Juzentaihoto verbetert de levenskwaliteit van patienten met alvleesklierkanker welke immunotherapie krijgen ; zie ook 75.

2157)Bosland MC et al; JAMA 2013 Jul 10;310(2):170-8;PMID 23839751 ; soja eiwit bleek na prostatectomie de kans op een recidief niet te verlagen ; een blunder in dit onderzoek van ruim 88 versus 88 was, dat het voortijdig vanwege geen verschil gestopt werd ; zeker bij een klein onderzoek, maar feitelijk altijd is dat een zeer ernstige methodologische fout

2158)Hansen MV et al Breast Cancer Res Treat 2014 2014 Jun;154(3):683-95; Melatonine vermindert bij patienten die voor borstkanker geopereerd worden in vergelijking met placebo angst en depressieve gevoelens.

2159)Huang DN et al; Zhonghuo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi ; 2013 Apr;33(4):456-8;PMID 23841261 : Sarcandra glabra vermindert bijwerkingen van chemoradiatie ter behandeling van het nasopharynxcarcinoom.

2160)Yekta ZP et al; Iran J Nurs Midwifery Res 2012 Jul;17(5):325-9;PMID23853643 ; gember vanaf 3 dagen voor de chemo, op de chemodag en 2 dagen erna vermindert de kans op braken. Zie ook o.a. 871, 1531, 1590, 1591, 1722 en 1723.

2161)Vasson MP et al; Clin Nutr 2014 Apr;33(2):204-210;PMID23849811 : Immunonutrition (omega-3-vetzuren, arginine plus nucleotiden) gaat bij chemoradiatie voor keelkanker gewichtsverlies tegen en verlies van functionele capaciteit.

2162)Jia YJ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi 2013 Apr;33(4):448-51;PMID 23841259 ; Yigi Jiedu Quyu naast hormonale therapie bij prostaatkanker geeft een betere levenskwaliteit dan met hormonale therapie alleen.

2163)Yu H et al; Evid Based Complement Alternat Med 2013;2013:859763 ; PMID 23864900 ; Acupunctuur verbetert neurologisch beeld na operatie wegens een astrocytoma graad 2.

2164)Hamilton-Reeves JM et al; PLoS One 2013 Jul 12;8(7):e68331;PMID 23874588 ; kortdurend soja-isoflavonen na prostatectomie heeft geen zin ; zie ook 2157 ; bij bestralen bijvoorbeeld is de combinatie met genisteine in ieder geval wel zinvol : zie bijvoorbeeld 1594.

2165)Brocki BC et al; Lung Cancer 2014 Jan ;83(1):102-8;PMID24246508 ; Trainen verbetert conditie bij patienten met longkanker ; met supervisie is het resultaat niet beter (maar wel zijn er minder complicaties).

2166)Song QH et al; Int  J Clin Exp Med 2013 Oct 25;6(10):979-84 ; PMID 24260607 ; Ontspanningsoefeningen verminderen de bijwerkingen van chemo  en verbeteren de mentale gezondheid.

2167)Khieuwkhern  S et al; Asian Pac J Cancer Prev 2013;14(6):3903-7;PMID23886205 : aromatherapie plus Thaise massage (met kokos-/gemberolie) stimuleerde bij kankerpatienten het immuunsysteem en verminderde pijn, stress en vermoeidheid bij de chemo.

2168)Liu Y et al; Evid Based Complement Alternat Med 2013;2013:541217;PMID 24324514 : Guilongtongluofang vermindert neurotoxiciteit van oxaliplatin, zonder met de therapeutische werking te interfereren.

2169)Wu LM et al; J Adv Nurs 2014 Jul;70(7);1653-62;PMID24372367 ; Psychoeducatie vermindert bij kinderen met kanker pijn en darmklachten.

2170)Abe H et al; Asian Pac J Cancer Prev 2013;14(11):6351-6;PMID24377531 ; Goshajinkigan vermindert neuropathie bij vrouwen die docetaxel krijgen voor borstkanker.

2171)Kono T et al Evid Based Complement Altern Med 2011;2011:418481;PMID19952054; Goshajinkigan vermindert neuropathie bij patienten die wegens vergevorderde darmkanker oxaliplatin krijgen.

2172)Nishioka M et al; Int J Clin Oncol 2011 Aug;16(4):322-7;PMID 21258836; Goshajinkigan vermindert de kans op neuropathie bij kankerpatienten die het folfox-regime volgen.

2173)Mazlum S et al; Iran J Nurs Midwifery Res. 2013 Jul;18(4):280-4;PMID 24403922 : Massage vermindert bij kinderen, die chemo krijgen misselijkheid en braken.

2174)Guo JC et al; Zhonghua Wai Ke Za Zhi 2013 Nov ; 51(11):987-90;PMID 24444682; Vroegere enterale voeding bij operatie wegens alvleesklierkanker verbetert  de immuunstatus, maar vermindert niet de kans op complicaties.

2175)Nesaretnam K et al; Breast Cancer Res 2010;12(5):R81 ; PMID 20929592 ; Tocotrienolen naast tamoxifen verbeterde de overleving bij borstkanker in vergelijking met tamoxifen met placebo net niet significant.

2176)Leal AD et al; Cancer 2014 Jun 15;120(12):1890-7;PMID 24619793 ; Indien naast carboplatin taxol wordt gegeven gaat glutathion (1,5 gram per vierkante meter per dag) neuropathie niet tegen.

2177)Tomazevic T en Jazbec J ; Complement Ther Med 2013 Aug ; 21(4):306-12;PMID2387656 ; Propolis vermindert mucositis bij kinderen die chemo krijgen  niet.

2178)Montazeri AS et al; Iran Red Crescent Med J 2013 Feb;15(2);PMID24693415 ; Ook in dit onderzoek bleek gember de kans op braken vanwege chemo te verminderen.

2179)Consolo LZ et al; Eur J Clin Nutr 2013 Oct;67(10):1056-9;PMID 23963274 ; dagelijks 2 mg zink per kg lichaamsgewicht verminderde bij kinderen met leukemie de bijwerkingen  van chemo en verbeterde zo hun kwaliteit van leven.

2180)Reis D et al ; Oncol Nurs Forum 2013 Sep;40(5):E374-81;PMID 23989030; Het Chinese bewegingsprogramma NIA  vermindert bij vrouwen, die voor borstkanker  bestraald worden de vermoeidheidsklachten.

2181)Batalha LM en Mota AA ; J Pediatr (Rio J):2013 Nov-Dec;89(6):595-600 :massage vermindert pijn bij kinderen die voor kanker behandeld worden. PMID24035872.

2182)Rao S et al; Integr Cancer Ther 2013 Oct 28;13(3) :201-210; PMID 24165896 ; Curcuma longa vermindert mucositis als gevolg van bestraling voor keelkanker. Zie ook 1712; 1752 ; 1931  en 2102.

2183)Rutledge TL et al ; Gynecol Oncol 2014 Jan;132(1):154-8;PMID 24183730 ; Incontinentie door behandeling van een gynaecologische tumor is met bekkenbodemtraining aantoonbaar te verminderen.

2184)Wang ZH et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2013 Aug;16(8):735-8;PMID23980043 ; Eerder oral voeden na operatie wegens darmkanker verkort de ligduur, bespaart geld en verbetert het immuunsysteem. Niets nieuws!

2185)Nazha A et al ; Front Oncol 2013 Sep 6:218;PMID 24032106 ; ATRA naast chemo verbetert resultaat van chemo bij AML met NPM1-mutatie niet ; zie ook 1232 plus commentaar aldaar.

2186)Karp DD et al ;J Clin Oncol 2013 Nov 20;;31 (33):4179-87;PMID24002495 : 200 mcg l-selenomethionine verbetert de prognose van patienten geopereerd voor niet-klein-cellige longkanker - NSCLC niet. Een slecht onderzoek : seleniet is vermoedelijk beter en gezien de literatuur een te lage dosering ; zie o.a. 110, 1358,1430 en 1514 ; zie vooral ook mijn boek ‘Voedingsinterventie bij kanker’.

2187)Ashing K en Rosales M ; Psychooncology 2014 May;23(5):507-15;PMID24217994; Via de telefoon blijkt het mogelijk depressiviteit van borstkankerpatienten te verminderen.

2188)Von Gruenigen VE et al; Health Qual Life Outcomes 2009 Feb 25;7:17;PMID19243603;Lifestyle-intervention bij patienten geopereerd wegens endometriumcarcinoom verbeterde hun leefgewoonte, hun vermogen om met druk om te gaan te gaan en hun kwaliteit van leven.

2189)Zhu HH et al;  J Clin Oncol 2013 Nov 20;31(33):4215-21;PMID 24127444 ; Tetraarseen-tetrasulfide is naast ATRA ipv arsenicumtrioxide zeker zo goed voor de behandeling van promyelocytenleukemie.

2190)Gong JX et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2012 Nov;32(11):1473-6;PMID 23359967 ; Bij promyelocytenleukemie als vervolgbehandeling ATRA plus Huangdai geeft een betere ziektevrije overleving dan ATRA met  metotrexaat en mercaptopurine ; de overleving sec verschilde niet.

2191)Cadmus LA et al; Psyhooncology 2009 Apr;18(4):343-52;PMID 19242918 :Lichaamsbeweging tijdens en na chemo  bleek in 2 RCT’s  niet de kwaliteit van leven te verbeteren (zoals in bijna alle andere studies wel is gevonden ; zie deze lijst), maar bleek in deze 2  studies wel het sociaal functioneren te verbeteren.

2192)Burnett AK et al; Blood 2010 Feb 4;115(5):948-56; PMID 19965647 ; ATRA blijkt  bij de niet acute promyelocytaire AML dan wel bij het MDS de prognose niet te verbeteren.

2193)De Luis DA et al ; Med Clin (Barc). 2009 Jan 24 ;132(2):49-52;PMID19174069;Bij patienten geopereerd voor keelkanker doet arginine het CRP zakken ; het prealbumine verbetert etc. Er vindt een sneller herstel van normale voedingscondities plaats : zie ook 1305, 1544, 1962 en 2040.

2194)Vadiraja HS et al; Integr Cancer Ther 2009 Mar;8(1):37-46;PMID19190034; Door yoga nemen bij borstkankerpatienten stress en depressie af. Zie ook o.a. 1911,1935, 1960 en 2098 plus bijbehorende commentaar.

2195)Tsai HJ et al;Support Care Cancer 2009 Nov;17(11):1353-60;PMID19199105 ; Kinesiotape is zeker zo goed om oedeem bij borstkanker tegen te gaan als decongestieve therapie samen met pneumatische compressie en andere maatregelen.

2196)Huang CX et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi  2008 Nov;28(11):986-9;PMID19213339 ; indien FOLFOX gegeven wordt, gaan Chinese kruiden  veranderingen in sexhormonen tegen; deze blijven dan eerder normaal ; bij vrouwen met een hormoongevoelige borstkanker, die nog menstrueren wil je dit uiteraard juist niet.

2197)Mariotti G et al; J Urol 2009 Apr ;181(4):1788—93; Elektrisch prikkelen bekkenbodem na prostatectomie helpt om van incontinentieklachten af te komen ; PMID19233390.

2198)Ross L et al; Psychooncology 2009 Aug;18(8):875-85;PMID19137506 ; Psychosociale interventie geeft bijna altijd een betere levenskwaliteit ; voor levensverlenging is er echter geen bewijs, zoals ook dit onderzoek laat zien.

2199)Fortes RC et al; Nutr Hosp 2008 Nov-Dec;23(6):591-8; Agaricus sylvaticus verbetert bij kankerpatienten de glucosetolerantie : dit is in principe gunstig bij kanker. Zie ook 1932 en 2155.

2200)Pitcealthy C et al; Ann Oncol 2009 May;20(5):928-34; Psychologische interventie vermindert bij borstkankerpatienten depressie en angst.

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 123 = 188 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570,

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 en 1934/2060 we hebben dus feitelijk 2206- 37= 2169 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 en 1432 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk 2162  studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 2101 t/m 2200"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>