Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

2401)Given C et al; Psychooncology 2004 Nov;13(11):818-30;PMID 15386790 ; Psychologische interventie vermindert depressies bij borstkankerpatienten.

2402)Hansen MV et al; Int J Breast Cancer 2014 ; 2014:416531 ; PMID 25328711 ; melatonine bevordert slaap bij patienten die voor borstkanker worden geopereerd ; er was evenwel geen verbetering van het cognitief functioneren blijkens de ‘postoperative cognitive dysfunctiontest’.

2403)Altinbas M et al ; J Thromb Haemost 2004 Aug;2(8):1266-71;PMID 15304029; low weight heparine verlaagt de sterftekans  bij het kleincellig longcarcinoom indien dit naast chemo versus chemo wordt gegeven.

2404)Semiglassov VF et al; Anticancer Res 2004 Mar-Apr;24(2C):1293-302 ;PMID 15154663 ; Maretak verbetert bij borstkankerpatienten die chemo krijgen de levenskwaliteit ; zie ook oa 1226.

2405)Kakkar AK et al; J Clin Oncol 2004 May 15;22(10):1944-8;PMID 15143088 : bij patienten met een gevorderde kanker, maar met een wat betere prognose blijkt low weight heparin de overleving te verbeteren.

2406)Yamagata T et al; J Exp Clin Cancer Res 2003 Dec;22(4):557-63;PMID 15053297 ;  intraveneus zink blijkt vermindering van smaak door chemo voor longkanker tegen te gaan ; zie ook o.a. 20,88,457 , 1380, 1387, 1567, 1831, 1906 , 2021, 2197 en 2247.

2407)Kuijer RG et al ; Psychooncology 2004 May;13(5):321-34;PMID 15133773; psychotherapie van kankerpatienten samen met hun partner blijkt de levenskwaliteit van kankerpatienten te verbeteren ; ook na 3 maanden was het verschil nog steeds aantoonbaar.

2408)Miaskowski C et al; J Clin Oncol 2004 May 1;22(9):1713-20;PMID 15117994; Psychoeducatie mbv een verpleegster vermindert pijn bij kankerpatienten.

2409)Ntritsou V et al ; Acupunct Med 2014 Jun;32(3):215-22;PMID 24480836 ; Elektroacupunctuur blijkt in vergelijking met shamacupunctuur de pijnstiling door tramodol bij prostatectomie te verbeteren, zodanig dat de cortisolspiegels lager waren en de darmbeweging weer eerder op gang kwam ; de patienten in de acupunctuurgroep waren ook meer tevreden over de de pijnstilling.

2410)Ng SS et al; Hong Kong Med J 2013 Dec;19 Suppl 9:33-5 ; PMID 24473588 : bij operatie aan darmkanker blijkt elektroacupunctuur in vergelijking met sham-elektroacupunctuur minder pijnstilling nodig te  maken ; hierdoor  komt de darmbeweging weer eerder op gang en is er een kortere ligduur.

2411)Rentsch CA et al; Eur Urol 2014 Oct;66(4):677-88;PMID  24674149; BCG Connaught  geeft bij blaaskanker een betere ziekte vrije overleving dan BCG Tice.

2412)Zeng K et al; Am J Chin Med 2014;42(2):289-302 ;PMID 24707863 ; Acupunctuur vermindert leverpijn na TACE zelfs beter dan morfinesulfaat.

2413)Lu W et al; Med Acupunct 2012 Dec;24(4):233-240 ; PMID 24761165 ; Acupunctuur verbetert levenskwaliteit bij patienten met eierstokkanker, die chemo krijgen in vergelijking met placebotherapie.

2414)Deshmukh V et al; Support Care Cancer 2014 Nov;22(11):3007-15;PMID 24906836 ; Ayur Vedische kruiden versus controle verminderen bijwerkingen van de chemo zoals misselijkheid, braken en vermoeidheid heel significant.

2415)Patel SK et al; J Pediatr Psychol 2014 Oct;39(9):1013-27;PMID 24966398 ; psychologische support aan de ouders van kinderen met kanker , helpt de kinderen.

2416)Efficace F et al ; J Clin Oncol  2014 Oct 20;32(30):3406-12;PMID 25245446 : arsenicumtrioxide naast ATRA in vergelijking met ATRA bleek bij leukemie (APL) met een laag tot matig risico, niet duidelijk het resultaat te verbeteren, maar wel duidelijk de levenskwaliteit te verbeteren. Zie overigens ook : 1999, 2023 en 2094.

2417)Elkerm Y en Tawashi R ; Integr Cancer Ther 2014 Nov;13(6):468-72;PMID 25148841; Pollen van de dadelpalm  verminderen biju bestralen voor keelkanker  mucositis.

2418)Xie YH et al; J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2014 Aug;34(4):569-74;PMID 25135729 ; elektroacupunctuur  vermindert  in vergelijking met een sham-behandeling de pijn samenhangend met een thoracale oesophagotomie.

2419)Pottel L et al; BMC Complement Altern Med 2014 Oct 7;14(1):382;PMID 25293388; echiumolie gaat gewichtverlies bij patienten met keelkanker niet tegen ; wel gingen het EPA en GLA-gehalte van de erythrocyten omhoog.

2420)Grossman P et al; Support Care Cancer  2014 Oct 10;PMID 25297466; bij patienten die wegens kanker een beenmergtransplantatie kregen hebben door mindfullness een betere levenskwaliteit.

2421)Nascimento M et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014 Oct;90(2):289-95;PMID 25304789 ; Synbiotica verminderen bij bestraling voor prostaatkanker de bijwerkingen van bestraling.

2422)Edvardsen E et al; Thorax 2014 Oct 16;PMID 25323620; kracht- en duurtraining na operatie voor longkanker verbetert de conditie maar ook de levenskwaliteit.

2423)Derry HM et al; Psychooncology 2014 Oct 21;PMID 25336068 ; Yoga verbeterde in deze trial het cognitief welbevinden van borstkankerpatienten.

2424)Wang G et al; Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2014 Oct;39(10):1077-82;PMID 25355261 ; yoga bij borstkankerpatienten naast chemo vermindert de vermoeidheid en verbetert de cognitie.

2425)Tsujimoto TY et al; Oncol Rep. 2014 Oct 23 ; PMID25351453 ; L-glutamine vermindert mucositis als bijwerking van chemo bij keelkanker.

2426)Carlson LE et al; Cancer 2014 Nov 3;PMID 25367403 ; Mindfulness vermindert afname telomerenlengte, terwijl dat weer gecorreleerd is met borstkankerprogressie. Of mindfulness via een remming van de telomerenlengte z’n gunstige effect op de psyche bij borstkanker uitoefent wordt hierdoor echter niet aangetoond. Zie ook 2287.

2427)Ostadrahimi A et al; Adv Pharm Bull ; 2014 Oct ;4(Suppl 1):471-7;PMID 25364665 ; Beta-glucaan naast chemo versus chemo bij borstkankerpatienten verbeterde hun levenskwaliteit.

2428)Isenring E et al; J Hum Nutr Diet 2004 Apr;17(2):”145-52 ;PMID 15023195 : Voedingsinterventie alleen al verhoogt de tevredenheid bij patienten die wegens kanker radiotherapie krijgen.

2429)MeGregor BA et al ; L Psychosom Res Jan; 56(1):1-8 ; PMID 14987957 ; cognitieve training bij vrouwen met borstkanker verbetert de cellulaire immuniteit en verhoogt het welbevinden.

2430)Auerbach M et al; J Clin Oncol 2004 Apr 1;22(7):1301-7 ; indien naast EPO ook ijzer wordt gegeven bij borstkankerpatienten verbetert hun Hb meer en is daardoor ook hun levenskwaliteit beter. Zie ook 1269, 1689, 2004, 2232 en 2315.

2431)Hien TV et al; Integr Cancer Ther 2002 Mar;1(1):38-4;discussion 42-3;PMID 14664747 : Vitrexina vermindert bijwerkingen op het bloed tijdens bestraling en gaat gewichtsverlies tijdens  bestraling tegen.

2432)Weber BA et al; Psychooncology 2004 Jan ;13(1):47-60;PMID 14745745 ; uit dit onderzoek van 15 versus 15 komen aanwijzingen, dat dyadische interventie goed is voor kankerpatienten. Zie ook 2254 en 2338.

2433)Campbell G et al; Clin Oncol (R Coll Radiat) 2003 Sep;15(6):322-8; Cranberrysap beschermt in vergelijking met appelsap niet tegen de bijwerkingen bij uitwendige bestraling wegens prostaatkanker.

2434)Duffield-Lilico AJ et al; 2003 Oct 1;95(19):1477-81;PMID 14519754  : dagelijks 200 mcg selenium extra bleek de kans op een recidief van een melanoom niet te beinvloeden ; ik vind dat ook hogere doses getest moeten worden.

2435)Chang X et al; J Urol 2014 Aug 5;PMID 25106899; RFA van een klein niercarcinoom is net zo effectief als een partiele nefrectomie.

2436)Hinds PS et al; Eur J Oncol Nurs 2000 Mar;4(1):6-17;PMID 12849624 ; bij adolescenten blijkt het louter geven van adviezen om de levenskwaliteit zelf te verbeteren niet te werken.

2437)Wang W et al; Zhongguo Fei  Ai Za Zhi ; 2006 Feb 20;9(1):78-81;PMID 21144289 ; Lentinan verbetert bij NSCLC de responskans van chemo en verbetert ook de levenskwaliteit.

2438)Williams AF et al ; Eur J Cancer Care (Engl). 2002 Dec;11(4):254-61 : Lymfklierdrainage door een ander vermindert klachten door lymfeoedeem bij borstkanker wel ; zelfdrainage niet.

2439)Burrai F et al; Holist Nurs Pract 2014 Sep-Oct;28(5):301-11;PMID 25099983 ; sax-muziek verhoogt de zuurstofgehaltes bij kankerpatienten, maar verbetert ook hun stemming.

2440)Yung PM et al; J Adv Nurs 2002 Aug ; 39(4):352-9; PMID 12139647 ; muziek vermindert angst bij kankerpatienten.

2441)Silva GJ et al; Rev Bras Enferm 2014; Jul;67(4):630-6 ; PMID 25271590 ; Muziek vermindert misselijkheid en braken bij kankerpatienten die chemo krijgen.

2442)Carpenter JS et al; Cancer Nurs 2002 Apr;25(2):104-9: 11984098 ; magneettherapie vermindert hot flushes bij borstkankerpatienten.

2443)Ratcliff CG et al; Evid Based Complement Alternat Med 2014; 2014: 742941 ; PMID 24527052 ; bij patienten die een beenmergtransplantatie krijgen verbetert muziek de stemming op korte, maar niet op lange termijn.

2444)Docherty SL et al; J Adolesc Health 2013 Feb;52(2):170-8;PMID 23332481 ; Muziektherapie  voor adolescenten tijdens de kankerbehandeling kwam hun toestand ten goede.

2445)Robb SL et al; Cancer 2014 Mar;120(60:909-17;PMID 24469862 : muziek op video verbeterde bij jonge volwassenen, die stamceltherapie kregen het optimisme, de sociale integratie etc.

2446)Rickard KA et al; Cancer 1985 Dec 15;56(12):2881-97;PMID  3931899 : Voorkomen/tegengaan van protein-mal-nutrition vermindert bij kinderen met een neuroblastoom delay van behandeling.

2447)Hearne BE et al; J Am Diet Assoc 1985 Jun;85(6):669-74;677;PMID 3923081 : enteraal voeden via een maag-/darmsonde gaat gewichtsverlies bij bestralen voor een nasopharynxcarcinoom meer tegen dan gewone enterale voeding.

2448)Ali NS en Khalil HZ ; Cancer Nurs 1989 Aug;12(4):236-42 ; PMID 2766267 ;psychische steun vermindert bij blaaskankerpatienten angst.

2449)`Dundee JW et al ; JR Soc Med 1989 May;82(5):268-71 ; PMID 2666662 ; Acupunctuur vermindert misselijkheid en  braken bij chemo.

2450)Lerman C et al; Cancer Nurs 1990 Oct;13(5):308-15 ; PMID 2245418 ; spierontspanningsoefeningen verminderen de angst bij chemotherapie.

2451)Capella G et al; Nutr Hosp 1990 Sep-Oct;5(5):317-21; PMID 2127723 ; geen verschil in klinisch beloop na operatie wegens maagkanker door TPN ,a;thans voor zover het het RCT-deel van het onderzoek betrof.

2452)Zeltzer LK et al; Pediatrics 1991 Jul;88(1):34-42; PMID 2057271 ; Cognitieve afleiding plus ontspanningsoefeningen verminderden bij kinderen  de bijwerkingen van chemo ; zie ook 1123.

2453)Wang B en Cui J  ; J Cancer Res Ther 2014 Aug;10 Suppl 1:C79-81;PMID 25207898 ; B6 en een toxische lipid uit de Spaanse vlieg naast cisplatin en gemzar  bij NSCLC versus cisplatin en gemzar , verhogen de regressiekans tijdens chemo, verbeteren de levenskwaliteit en verminderen de bijwerkingen van de chemo.

2454)Greer S et al; BMJ 1992 Mar 14;304(6828):675-80;PMID 1472184 ; adjuvante psychotherapie  verbetert welzijn kankerpatienten.

2455)Yoshiji H et al; 2013 Aug;30(2):545-52;PMID 23708326 ; BCAA’s verminderen de recidiefkans hepatocellulair carcinoom bij insulineresistentie.

2456)McLachlan SA et al; J Clin Oncol 2001 Nov 1;19(21):4117-25;PMID 11689579 ; psychische steun vermindert bij borstkanker depressie ; in dit onderzoek verbeterde de kwaliteit van leven echter niet aantoonbaar.

2457)Ozgur Tan M et al; Urol Int. 2001;67(1):54-8;PMID 11464117 ; Transcutane stimulatie van zenuwen naast ondansetron versus ondansetron gaat misselijkheid en braken bij cisplatin-chemo extra tegen.

2458)Badger TA et al; Oncol Nurs Forum 2001 Apr;28(3):567-74; PMID 11338763 ; psychische support  verminderen vermoeidheid, pijn en misselijkheid bij vrouwen met borstkanker.

2459)Troger W et al; Dtsch Arztebl Int. 2014 Jul 21;111(29-30):493-502,33 p following 502;PMID 25142075 : Maretak verbetert bij patienten met vergevorderde alvleesklierkanker de levenskwaliteit.

2460)Sun  DZ et al; Chin J Integr Med 2014 Nov 16 ; PMID 25399306 ; Jinlongshe verbetert bij maagkanker stadium 4 de levenskwaliteit.

2461)Tsukahara K et al; Jpn Clin Med 2014 Oct 16 ; 5: 47-54;PMID 25368541 ; EPA,DHA,GLA plus A,E en C  hebben bij plastische chirurgie geen effect  op ontstekingskans, ligduur etc. Mogelijk komt dit door het ontbreken van arginine in het protocol en de relatief hoge reserve die Japanners in het lichaam aan visolie hebben. De controle-patienten waren in dit onderzoek zelfs iets eerder van de intensive care af.

2462)Pearl ML et al; Cancer Nurs 1999 Aug;22(4):307-11;PMID 10452208; stimuleren van zenuwen door de huid vermindert misselijkheid en braken bij cisplatin-based chemotherapy.

2463)Hidalgo M et al; Anticancer Drugs 1999 Apr;10(4):393-5;PMID 10378674 Lokaal extra vitamine D3 gaat haaruitval door chemo niet tegen.

2464)Ghielmini M et al; Br J Cancer 1999 Jun;80(7):1058-61;PMID10362116 ; melatonine vermindert myelopathie bij patienten met longkanker die carboplatin en etoposide krijgen, niet ; zie ook 16 : maar het leven van dergelijke patienten wordt door melatonine wel verlengd!

2465)Koopman C et al; Psychooncology 1998 Mar-Apr;7(2):101-11;PMID 9589508; Goede psychische steun verbetert welbevinden van vrouwen met borstkanker.

2466)Yoshida S et al; Ann Surg 1998 Apr;227(4):485-91;PMID 9563534; Glutamine gaat bij radiochemotherapie lymfopenie en toegenomen doorlaatbaarheid van de darm tegen.

2467)Ueno S et al; J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16(3):359-66; PMID 19300896; bij het primaire levercarcinoom bleek RFA dezelfde overleving te geven als opereren ; de ziektevrije overleving met opereren was evenwel beter.

2468)Kazak AE et al; J Pediatr Psychol 1996 Oct; 21(5):615-31;PMID 8936892 ; Psychische ondersteuning verbetert kwaliteit van leven bij kinderen met kanker meer dan standaard medicatie.

2469)Lin ZZ et al; PloS One; 2013 Nov 11;8911):e80276 ; PMID 24244668; Bij het primaire levercarcinoom is RFA ongeacht de grootte superieur aan PEI ; de overleving is beter!

2470)Azab M et al; Arab J Gastroenterol 2011 Sep;12(3):113-8;PMID 22055587 ; Bij het primaire levercarcinoom is  PEI plus RFA beter dan RFA alleen ; ook de overleving was met de combinatie het best.

2471)Wang C et al; Hepatology 2014 Oct 6;PMID 25284802 ; Cryoablatie reduceert levermetastasen bij  het primaire levercarcinoom - HCC  beter dan RFA, maar de 5-jaars-overleving verschilt niet aantoonbaar.

2472)Li F et al; Exp Ther Med 2014 Aug;8(2):539-544;PMID 25009616 : Cryoablatie plus  ‘zoledronic acid’ geeft meer teruggang van botmetastasen dan ‘zoledronic acid’ alleen.

2473)McArdle JM et al; BMJ 1996 Mar 30;312(7034):813-6;PMID 8608288; Psychologische support verbetert levenskwaliteit van borstkankerpatienten.

2474)Fawzy NW ; Cancer Nurs.  1995 Dec;18(6):427-38;PMID8564938 ; psychische steun bij melanoompatienten verbetert ook hier hun welbevinden.

2475)Halperin EC  et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993 Jun 15;26(3):413-6;PMID 8514538; lokaal vitamine C helpt niet om bestralingsdermatitis te verminderen.

2476)Fujisawa T et al; Jpn J Surg 1984 Nov;14(6):452-8;PMID 6397652 ; Transferfactor bleek alleen bij een duidelijk curatieve resectie van longkanker de overleving te verbeteren.

2477)Wagner G et al ; Wien Klin Wochenschr 1983 Oct 28;95(20):738-42 ; PMID 6362210 ; Transferfactor vermindert de recidiefkans van radicaal behandelde lokale gevorderde baarmoederhalskanker.

2478)Miller LL et al ; Cancer 1988 Apr 15; 61(8): 1543-9 ; PMID 3280114 ; Transferfactor remt uitzaaiing maligne melanoom.

2479)Bukowski RM et al; Cancer 1983 Jan 15;51(2):269-72 ; in een nog veel kleiner onderzoek  dan nummer 2478 werd slechts een trend bij het maligne melanoom tot betere overleving gevonden wanneer transferfactor werd gegeven ; duidelijk uit 2476 t/m 2479 is dat transferfactor meer onderzoek waard is.

2480)Petterson A et al ; Radiother Oncol ; 2014 Nov;113(2):240-7 ; PMID 25467005 ; Minder vezels en minder lactose verminderen de bijwerkingen van bestraling voor prostaatkanker niet ; minder vezels en minder lactose zijn tegenstrijdige maatregelen ; logischer  kan het ook : zie bijv . 2421.

2481)Yaegashi M et al; Hepatogastroenterology 2014 Jan-Feb;61(129):85-9 ; PMID 24895799; daikenchuto bevordert na operatie wegens darmkanker het op gang komen van de stoelgang.

2482)de Paula LC et al; J Altern Complement Med 2014 Dec 11;PMID 25495394; Uncario tomentosa  verbetert bij patienten met gevorderde kanker de levenskwaliteit.

2483)Arakawa S ; Cancer Nurs 1995 Feb;18(1):60-6;PMID 7866978; relaxatie vermindert angst bij kankerpatienten, die chemo krijgen

2484)Schmidt ME et al; Int J Cancer 2014 Dec 6;PMID 25484317 ; weerstandstraining verbetert levenskwaliteit van borstkankerpatienten die chemo krijgen.

2485)Lee EJ et al; Complement Ther Med 2012 Dec;20(6):409-16; PMID 23131371 ; eensnarige tonen plus ontspanning van spieren verminderen angst  en bevorderen spierontspanning tijdens chemo.

2486)Sprod LK et al ; J Geriatr Oncol 2014 Oct 30;PMID 25449185 ; yoga verminderde ook in dit onderzoek vermoeidheid en bijwerkingen van de behandeling.

2487)Donaldson SS et al; Med Pediatr Oncol 1982;10(2):129-39; bij kinderen met kanker die daarvoor behandeld werden en TPN kregen hadden minder gewichtsverlies ; logisch, maar waarom niet verder gekeken?

2488)Worden JW en Weisman AD ; Gen Hosp Psychiatry 1984 Oct; 6(4):243-9;PMID 6489742 ; Psychische steun na de diagnose kanker vergroot het probleemoplossend vermogen van de patienten.

2489)Johnson JR et al; J Pain Symptom Manage, 2013 Aug;46(2):207-18;PMID 23141881; Natuurlijke cannabinoiden helpen pijn bij kanker te bestrijden ;  de behoefte aan morfine was hierdoor lager, terwijl bijwerkingen van de cannabinoiden als hier gegeven niet noemenswaard waren.

2490)Zhan YP et al; Asian Pac J Cancer Prev 2012;13(10):5319-21;PMID 23244156 ; Kanglaite vermindert bij maagkanker de bijwerkingen van chemo en verbetert de levenskwaliteit.

2491)Shen WS et alZhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2012 Jul;32(7):902-5;PMID 23019943 ; Kanglaite verbetert bij lokaal gevorderde alvleesklierkanker de mediane overleving bij chemo.

2492)Lian Z et al ; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2006 Feb 20;9(1):74-7;PMID 21144288 ; Kanglaite verbetert bij patienten met longkanker - NSCLC de bijwerkingen van chemo en verhoogt de regressiekans door de chemo.

2493)Guo L et al; Med Oncol 2012 Sep;29(3):1656-62;PMID 21928106 ; Astragalus vermindert bij longkanker- NSCLC bijwerkingen van cisplatin plus vinorelbine.

2494)Lee JY et al ; Dig Liver Dis. 2014 Dec;46(12):1126-32;PMID 25442120 ; Probiotica verbeteren bij darmkankerpatienten de levenskwaliteit.

2495)Fong SS et al; Integr Cancer Ther 2015 Jan;14(1):16-25;PMID 25411207 ; tai chi qigong verbetert bij nasopharynxcarcinoomoverlevers de slaap en de verminderde schoudermobiliteit verminderde in tegenstelling tot bij de controle-groep niet.

2496)Chen ZJ et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke  Za Zhi 2007 Jan;10(1):64-6;PMID 17253178 ; Ginsenoside Rg3 verbetert de levensverwachting bij uitgezaaide maagkanker indien chemo wordt gegeven.

2497)Roscoe JA et al; J Clin Oncol 2014 Dec1 ; PMID 25452447 ; Cognitive therapie vermindert slaapklachten bij kankerpatienten.

2498)Liu Y et al; J Breast Cancer 2014 Jun;17(2):161-6 ; PMID 25013438 ; PDT met DLA bevordert significant regressie locaal teruggekomen borstkanker door radiotherapie ; het aantal regressies op lange termijn was in de PDT-groep groter maar dit was niet significant.

2499)De  Vijlder HC et al; Acta Derm Venereol 2012 Nov;92(6):641-7; PMID 22964973 : Twee keer belichten met de juiste golflengte met als sensitizer D-ALA verbetert in vergelijking met 1 keer duidelijk de responskans van het basaalcelcarcinoom.

2500)Sookprasert A et al; AnticancerRes 2014 Dec;34(12):7327-37 ;PMID 25503168 ; melatonine verbetert de levenskwaliteit van hen die chemo krijgen.

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 123 = 188 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 866=1059 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2311= 2251 we hebben dus feitelijk 2503- 53= 2450 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk 2438 studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 2401 t/m 2500"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>