Update 2 april 2018

Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd.

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Als extra service voor onze donateurs klik op de bold gemaakte studie omschrijving en u komt op het abstract of soms op het volledige studierapport.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

3301)Gordon LG et al; Psychooncology 2017 May;26(5):649-55; PMID 27338125 ; ook hier: borstkankerpatienten die trainen verbeteren hun kwaliteit van leven ondubbelzinnig.

3302)Oteki T et al; Exp Ther Med 2016 Jan;11(1):243-6 ;PMID 26889248: rikkunshi-to verbetert calorische inname ingeval van carboplatin-based chemo niet bij andere typen.

3303)Sun FK et al; Cancer Nurs 2017 Nov/Dec;40(6):E39-E48; PMID 27922921 ; Spierontspanning en therapeutisch wandelen vermindert bij borstkankerpatienten depressieve klachten.

3304)Kurdi MS en Muthukalai SP ; Indian J Palliat Care 2016 Jul-Sep;22(3):295-300 ;  dagelijks 3 mg melatonine voor slapen verbetert de slaapkwaliteit bij kankerpatienten met slaapklachten ; PMID 27559258

3305)Avc HS et al; Holist Nurs Pract 2016 Sep-Oct;30(5):30(5):257-62; PMID 27501207 ; Acupressuur gaat bij  patienten die chemo voor AML krijgen tegen.

3306)Cai Y et al; Zhongguo Zhen Jiu 2016 apr;36(4):405-8;PMID 27352504 ; Moxa zout-pakketten uitwendig verlagen gastrointestinale reacties bij chemo.

3307)Li Z et al; Zhongguo Zhen Jiu 2015 Oct;35(10):1010-3;PMID 26790207 ;Hitte-gevoelige moxibustion vermindert gastrointestinale verschijnselen bij chemo.

3308)Siekkinen M et al ; Psychooncology 2015(5):515-22;PMID 25241958 : beter het waarom en hoe weten van je behandeling verhoogt je welbevinden wanneer iemand kanker heeft.

3309)Charalambous A et al; Evid Based Complement Alternat Med 2015 ; 2015:270876 ; PMID 26347018 :Spierontspanning en ‘guided imagery’ vermindert bij borstkankerpatiënten en prostaatkankerpatienten die chemo krijgen angst en depressie.

3310)Kim SH et al; J Altern Complement Med 2015 Apr;21(4):217-22;PMID 25875938 ; lachtherapie verbetert welbevinden bij kankerpatienten die bestraald gaan worden.

3311)Burns DS et al ; J Pain Symptom Manage. 2015 Aug;50(2):225-31;PMID 25839735 ; muziek wordt als geestelijke steun ervaren en vermindert ademhalingsproblemen bij terminale kankerpatienten.

3312)Chen SF et al; Iran Red Crescent Med J 2015 Nov 28;17(11):e31277: PMID 26734485 ; ontspannen met ‘guided imagery’ vermindert angst en depressie bij borstkanker patienten.

3313)McNeely ML et al ; Physiother Can. 2015 winter;67(1):85-93;PMID 25931658 ; mensen behandeld voor keelkanker en daardoor een slechte schouderfunctie kunnen dat met trainen verbeteren.

3314)Singh b et al; Lymphology 2015 Jun;48(2):80-92 ; PMID 26714372 ; samendrukken lymfeoedeem tijdens weerstandstraining heeft net als de weerstandstraining zelf geen effect op lymfeoedeem als gevolg van borstkankerbehandeling.

3315)Lepore SJ et al; Psychol Health 2015;30(3):284-300; PMID 25271396 ; expressief schrijven verbeterde levenskwaliteit van patienten behandeld voor darmkanker niet.

3316)Mohabbat-Bahar S et al; Iran J Cancer Prev 2015 Mar-Apr;8(20:71-6; PMID 25960844 : psychische steun verbetert welbevinden borstkanker patienten ; genetische achtergrond speelt rol.

3317)Gautam AP et al; J Photochem Photobio0l B. 2015 Mar;144:51-6;PMID 25704314 ; Low level laser  vermindert mucositis door bestraling bij keelkanker.

3318)Shobeiri F et al; J Res Health Sci 2016 Summer;16(3):127-32; PMID 27840340: Aerobics verbetert levenskwaliteit borstkankerpatienten.

3319)Sajid S et al; J Geriatr Oncol. 2016 Mar;7(2):71-80;PMID 26916611 ; Aerobics plus weerstandstraining verbetert conditie mannen met prostaatkanker.

3320)Oton-Leite AF et al; Lasers Surg Med  2015 Apr;47(4):296-305 ; PMID 25824475 ; low dose laser gaat mucositis door chemo tegen ; het zoveelste bewijs.

3321)Matourypour P et al J Educ Health Promot 2015 Aug 6;4:61;PMID 26430688 ; therapeutisch aanraken vermindert de misselijkheid bij chemo.

3322)Yang XB et al; Chin J Integr Med 2017 Aug 9; PMID 28795387 ; Niet-kleincellige longkanker - NSCLC met EGFR-mutatie : gefinitinib met Fuzheng  Kang’ai geeft betere ziektevrije  en  ook mediane overleving dan met gefinitinib alleen.

3323)Rogers LQ et al; Psychooncology 2015 Mar;24(3):302-10;PMID 24916951 ; aerobics, weerstandstraining en motiverende gesprekken tezamen leidde tot minder vermoeidheid en in samenhang daarmee tot minder slaapaanvallen overdag bij borstkankerpatienten

3324)Schmidt T et al; Anticancer Res. 2015 Oct;35(10):5623-9;PMID 26408735 ;Patienten met borstkanker die chemo krijgen  hebben met weerstandstraining een betere levenskwaliteit.

3325)Kampshoff CS et al; BMC Med. 2015 Oct 29;13:275;PMID 26515383 ; intensief trainen verbetert de conditie bij kankerpatienten niet aantoonbaar beter dan gematigd trainen ; beide waren wel beter af dan de controle’s ; ook was er een trend dat de conditie bij de meer intensief trainenden meer verbeterde.

3326)Jensen BT et al; Scand J Urol 2015 Apr;49(2):133-41;PMID 25331367 ; herstel wordt versneld na radicale cystectomie door trainen voor de operatie : de ligduur was hierdoor korter.

3327)Park JH et al; Cancer 2015 Aug 15;121(16):2740-8;PMID 25965782; Een motivatiepakket om te trainen naast het advies van een oncoloog om dit te doen leidt tot voldoende trainen om de conditie van kankerpatienten te verbeteren ; alleen het advies van de oncoloog is onvoldoende.

3328)Mortensen HR et al; Dysphagia 2015 Jun;30(3):304-14 ;PMID 25690840 ; Slikoefeningen verminderen slikproblemen  na radiotherapie voor keelkanker niet.

3329)Ummavathy P et al; Med J Malaysia 2015 Jun;70(3):131-41 ; Meer uitleg over cytostatica verbetert welbevinden kankerpatient ; juist die uitleg extra geef ik ook.

3330)Couper J et al; BJU Int. 2015 Apr;115 Suppl 5:35-45 ; PMID 25828172 ; Cognitieve therapie bij echtparen waarvan de man prostaatkanker heeft/had, verbetert hun welbevinden en wel meer naarmate ze jonger zijn.

3331)Stagl JM et al; Health Psychol 2015 Feb;34(2):176-80 ; cognitieve therapie vermindert depressie bij borstkanker ook op lage termijn (5 jaar).

3332)Livingstone PM et al; Cancer 2015 Aug 1 ; 121(150:2646-54 ; PMID 25877784 ; trainen verbetert welbevinden prostaatkankerpatienten.

3333)Banava S et al; Electron Physician 2015 Nov 20;7(7):1535-41 ; PMID 26767110 ; caseine fosfopeptiden plus calciumfluoride-pasta heeft een beschermend effect op speekselklieren tijdens chemo.

3334)Tu H et al; Evid Based Complement Alternat Med 2016;2016:3121402; PMID 27738441 ; Kushen bij AML vermindert bijwerkingen chemo.

3335)Giorgio A et al; Anticancer Res. 2016 Nov;36(11):6179-83;PMID 27793949 ; RFA plus sorafenib geeft bij primaire leverkanker - HCC een betere 3-jaars-overleving dan sorafenib alleen.

3336)Breitbart W et al; J Clin Oncol 2015 Mar 1;33(7):749-54;PMID 25646186 ; psychische steun verbetert de kwaliteit van leven bij gevorderde kanker ondubbelzinnig.

3337)Mama SK et al; Psychooncology 2017 Feb;26(2):214-21; PMID 26602701 ; Trainen verebetert welbevinden bij borstkankerpatienten ; dit implementeren lukt nog beter wanneer met culturele verschillen rekening wordt gehouden.

3338)Elias AC et al; Complement Ther Clin Pract 2015 Feb;21(1):1-6;PMID 25682524 ; Psychische support  verbetert welbevinden borstkankerpatienten.

3339)Zengin Alpozgen A et al; Eur J Cancer Care (Engl) 2017 Nov;26(6);PMID 27339709 ; Pilates based trainen verbetert welbevinden borstkankerpatienten meer dan trainen alleen ; juist ook geldt dit voor bovenarmproblemen.

3340)Suzumura DN et al; Nutr Cancer. 2016 Aug-Sep;68(6):935-42;PMID 27340931; visolie verbetert adem capaciteit bij vrouwen die chemo krijgen voor borstkanker.

3341)Charalambous A et al; Plos One 2016 Jun 24;11(6):e0156911; PMID 27341675 ; Guided Imagery en spierontspanning samen verminderen depressie, misselijkheid en braken  bij patienten met kanker, die chemo krijgen.

3342)Karimi S et al; J Multidiscip Healthc. 2017 Aug 14;10:301-7;PMID 28860797 ; De combinatie van spierontspanning, muziek en voedingsmaatregelen tezamen verminderden misselijkheid en braken bij chemo voor dikke darmkanker.

3343)Tsai MY et al; BMC Complement Altern Med 2016 Aug 26;16(1):322;PMID 27565426 ; Antrodia cinnamomea verbetert levenskwaliteit naast chemo voor adenocarcinoma.

3344)Yildiz SY et al; Turk J Med Sci 2016 Feb 17;46(2):393-400; PMID 27511501 ; immunonutrition vermindert na operatie wegens gastrointestinale kanker bijwerkingen chemo.

3345)Kashani F et al; Iran J Nurs Midwifery Res 2015 May-Jun;20(3):359-64; PMID 26120337; Stress inoculatie leidt bij kankerpatienten tot stressreductie en minder angst plus depressie.

3346)Ebrahimi M et al; Iran J Pharm Res 2016 Spring;15(2):661-8;PMID 27642340 : Honing plus ardeh verminderen in vergelijking met placebo bijwerkingen chemo bij AML.

3347)Wang P et al; Psychol Health Med 201§7 Aug;22(7):879-87; PMID 27769117 ; Psychische steun met behulp van het web verbetert welbevinden van kankerpatienten onder behandeling.

3348)Lu Q et al ; Heath Psychol. 2017 Apr;36(4):370-379; Expressief schrijven blijkt afhankelijk van hoe het uitgevoerd wordt van belang voor het welbevinden van kankerpatienten.

3349)Pfeifer MP et al; J Community Support Oncol 2015 Jan ;13(1):14-21;PMID 25839061 ; Telehealth helpt om psychische steun te geven zodat bij de behandeling voor keelkanker de levenskwaliteit beter is.

3350)Mahmoodzadeh H et al; Surg Today 2015 Feb;45(2):203-8;PMID 24875466 ; Eerder orale voeding  na operatie voor gastrointestinale kankeroperatie leidt tot sneller herstel na operatie.

3351)Baker J et al; Gynecol Oncol 2015 Jun;137(3):516-22; PMID 25827292 : enterale voeding na operatie  wegens eierstokkanker verbeteert levenskwaliteit niet (al zo vaak in deze lijst gevonden).

3352)Dias MA et al ; Int Tinnitus J 2015;19(2):12-9;PMID 27186927 ; Ginkgo biloba vermindert ototoxiciteit  van cisplatinum significant.

3353)Fukui I et al; Nihon Hinyokika Kakkai Zasshi 1992 Oct;83(10):1633-9; PMID 1434266 ; OK-432 en Juzentahoto verbeteren naast chemo versus chemo na cystectomie wegens blaaskanker de overleving niet.

3354)Sharif Nia H et al; Int J Nurs Pract 2017 Apr;23(2);PMID 28058748 ; Acupressuur vermindert pijn bij leukemie-patienten.

3355)Yeh CH et al; Oncol Nurs Forum 2017 Jul 1 ;44(40:476-87;PMID 28632237 ; Acupressuur vermindert artrosepijnen in relatie tot aromataseremmers bij de behandeling van borstkanker.

3356)Sharifi Rizi M et al; Complement Ther Clin Pract 2017 Nov;29:136-141; Acupressuur vermindert pijn en angst voor beenmergbiopsie,

3357)Dupuis LL et al; Cancer 2017 Dec 19; PMID 29266260 : Acupressuurbanden verminderen bij kinderen die chemo krijgen misselijkheid niet ; een meta-analyse van RCT’s heeft overigens inmiddels vastgesteld dat acupressuur  als zodanig  misselijkheid vermindert, maar dat de braakfrequentie niet vermindert: PMID 28231440.

3358)Montgomery GH et al; Am J Clin Hypn 2017 Oct;60(2):109-122; PMID 28891772; cognitieve therapie plus hypnose vermindert bij borstkankerpatienten die bestraald worden een overload aan emotionele belasting.

3359)Tsitsi T et al; Eur J Oncol Nurs. 2017 Feb; 26:9-18;PMID 28069156: Ontspanningsoefeningen verminderen angst bij kinderen met kanker.

3360)Morrow GR et al; Health Psychol  1992;11(4):250-6;PMID 1396493 : psychische steun vermindert misselijkheid en braken.

3361)Decker TW et al; J Clin Psychol 1992 May;48(3):388-93;PMID 1602030 ; Ontspanningsoefeningen verbeteren wel zijn kankerpatient die bestraald wordt.

3362)Rocke LK et al; Cancer 1993 Oct 1;72(7):2234-8;PMID 8374882 ; cryotherapie gaat stomatitis bij 5-FU-therapie tegen, maar 60 minuten niet meer dan 30 minuten ; PMID 8374882

3363)Del Fabbro E et al; J Clin Oncol 2013 Apr 1;31(10):1271-6; PMID 23439759: melatonine verbetert bij gevorderde kanker met cachexie eetlust, gewicht en kwaliteit leven niet.

3364)Sorrentino L ; J Intercult Ethnopharmacol. 2017 Jan 3;6(1):1-8;PMID 28163953 ; A. Montana (1000K oftewel 10^18 keer verdund) vermindert bloedverlies bij correctie voor gewicht bij operatie voor borstkanker. Niet alleen is dit klinisch niet relevant, het is ook geen verdunning voorbij Avogrado, maar er waren nog 3 parameters. Bij correctie voor toevalssignificantie verdwijnt het eerder genoemde significante verschil!!

3365)Tian A et al; Evid Based Complement Alternat Med 2017;2017:3970601 ; Danxiong lokaal vermindert huideffecten zoals het hand-voetsyndroom bij chemo in vergelijking met placebo ; PMID 28845183

3366)Goldenberg GJ et al; Cancer Treat Rep. 1985 Jul-Aug;69(7-8):761-7; PMID 2990711 ;Transferfactor naast radiotherapie verbetert de overleving bij het nasopharynxcarcinoom ten opzichte van radiotherapie alleen niet.

3367)Lin LZ et al; Zhongguo Zhong Xi Jie Za Zhi 2005 Jan;25(1):8-11 ; Shentao Ruagan verbetert de mediane overleving bij primaire leverkanker - HCC behandeld met TACE met hydroxycampitechine ; PMID 15719740

3368)Li X et al; Integr Cancer Ther 2018 Feb 1:1534735417753541; PMID 29417850; In dit onderzoek ging gember niet duidelijk misselijkheid en braken bij chemo tegen, wat doorgaans wel het geval is ; het zou kunnen liggen aan andere medicatie die dezrelfde kant op werkt.

3369)Morrow GR en Morrell C ; N Engl J Med 1982 Dec 9;307(24):1476-80; PMID 6128673 ;gedragstherapie vermindert misselijkheid en braken bij chemo

3370)Ping B; J Tradit Chin Med 1998 Mar;18(1):3-6 ; PMID 10437252 ; TCM verminderde in deze RCT de metastasekans significant bij patienten behandeld voor maagkanker.

3371)Campbell DF et al; J Am Diet Assoc  1984 Feb:84(2):201-4; PMID 6363490 : Relaxatietraining verbeterde de Karnofski-index bij kankerpatienten.

3372)Muecke R et al; Integr Cancer Ther 2014 Nov;13(6):463-7; PMID 25015649; selenium extra verbetert overleving bij gynaecologische tumoren waarbij bestraald wordt niet; al is er wel een trend in die richting ; P=0,09.

3373)Fujisawa T et al; Cancer 1984 Aug 15;54(4):663-9; PMID 6378354 ; Transferfactor verlaagt bij longkanker stadium 1/2 de kans op recidieven/metastasen ; echter niet in geval van stadium 3 of 4 ; de overeleving was met transferfactor echter slechts niet significant beter.

3374)Al-Sarraf M et al;  Cancer Treatment Rep 1982 jan;66(1):31-5; PMID 6796269 ; Mannitol diurese  bij het maligne melanoom vermindert de nefrotoxiciteit door cisplatin.

3375)Brown MS et al; Clin Radiol 1980 Jan; 31(1): 19-20; PMID 7357822 ;extra calorieen in de vorm van een elementair dieet bovenop het gewone dieet vermindert bijwerkingen bestraling niet ; logisch, want extra calorieen blijken consequent eerder na- dan voordelig te zijn.

3376)Wall LM ; Nurs Sci Q 2000 Jul,13(3):234-42;PMID 11847803 ; Trainen vergroot hoop bij borstkankerpatienten.

3377)Adams SC et al; Cancer 2017 Oct 15;123(200:4057-65; PMID 28708930 ; hoog intensieve aerobe training vermindert de kans op cardiovasculaire problematiek na behandeling voor testiculaire kanker.

3378)Isenberg J et al; Anticancer Res 1994 May-Jun;14(3B):1399-404; Propionibacterium granulosum KP-45 bevordert bij operatie vanwege colorectale kanker wondgenezing ; voorts in stadium 1 en 2 een betere overleving, maar niet in stadium 3 of 4.

3379)Iwadate Y et al; No Shinkei  Geka. 1993 Jun;21(6):513-8;PMID 8336809 ; Mannitol verlengt leven bij uitgezaaide longkanker ; zie ook 1669 o.a.

3380)Mijwel S et al; Breast Cancer Res Treat. 2018 Feb; 168(1):79-93 ; PMID 29139007 : Trainen gaat bijwerkingen chemo bij borstkanker tegen.

3381)Wolf R et al; Support Care Cancer 2017 Dec1; PMID 29192329 ; 3 keer daaags 500 mg curcumine is onvoldoende om bij bestraling voor borstkanker radiatie-dermatitis tegen te gaan.

3382)Zietarska M et al; Nutrients 2017 Oct 11;9(10); PMID 29019951; extra eiwit verbetert bij precachectische patienten voedingstoestand, maar verbetert levenskwaliteit niet.

3383)Uth J et al; Osteoporos Int 2016 Apr;27(40:1507-18;PMID 26572756 ; Voetballen verbetert het welbevinden van prostaatkankerpatienten, die hormonale therapie krijgen.

3384)Wagner D et al J Clin Endocrinol Metab 2013 Apr;98(40:1498-507; PMID 23463655 ; Vitamin D geeft na operatie vanwege prostaatkanker lagere PSA-spiegels.

3385)Cai P et al; Medicine (Baltimore); 2018 Mar;97(11):e9965 ; PMID 29538220 : Warme kompressen helpen bij de pijnbestrijding bij kanker.

3386)Meyerhardt JA  et al; J Clin Oncol 2006 Aug 1; 24(22):3535-41; lichaamsbeweging vermindert de kans op een recidief vanwege darmkanker significant in stadium 3.

3387)Rowland JH et al; Breast Cancer Res Treat 2009 Nov;118(1):99-111; PMID 19390963 ;met ‘oud’-borstkankerpatienten  intimiteit en communicatie met partner bespreken verbetert sexueel welzijn paren.

3388)Zorba P en Ozdemir L ; Cancer Nurs 2017 Apr 20 ; PMID 28426542 ; massage en aromatherapie verminderen misselijkheid bij chemo.

3389)Chan A et al; Psychooncology 2017 oct;26(100:1654-9; PMID 28024163 ; Cultuur meenemen bij psychische steun verbetert het welbevinden extra.

3390)Elyasi S et al; Phytother Res 2017 Sep;31(9);1323-9; PMID 28635153 ; maria distel creme gaat handvoetsyndroom door xeloda tegen.

3391)Chaoul A et al; Cancer 2018 Jan 1;124(1):36-45 ; PMID 28940301 ; Tibetaanse yoga verbetert welbevinden tijdens chemo.

3392)Izqu N et al; Cancer Nurs 2017 Dec 2;PMID 29200001 ; aromatherapie vermindert bij oxaliplatinbehandeling  vermoeidheid en neuropatische pijn.

3393)Scislo L et al; Nutr Cancer 2018 Mar 13:1-7;PMID 29533110 ; Immunonutrition na operatie voor maagkanker vermindert de kans op longproblemen en verbetert de overleving na 60 dagen, echter niet de lange termijn overleving.

3394)Zhao  Q et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2018 Feb 23;40(2):127-132;PMID 29502373 ; postoperatieve precisie voeding bij minder calorieeen verminderde na operatie voor maagkanker de voedingsstatus en verminderde de kans op complicaties. Dus zo vroeg mogelijk weer voedsel, niet te veel en houd rekening met o.a. ontstekingsvariabelen.

3395)Bruggeman-Everts FZ et al; J Med Internet Res. 2017 Oct 19(10):e336 ; PMID 29051138 ; zowel een actieve support met o.a. fysiotherapie  als mindful based psychotherapie verminderden ernstige vrmoeidheid bij kankerpatienten in vergelijking met louter e-mails.

3396)Ben-Josef AM et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017 Aug 1;98(5):1036-44; PMID 28721886 ; Eischens yoga vermindert vermoeidheid door radiotherapie en reduceert ook de daarbijhorende urineproblemen en sexsuele dysfunctie.

3397)Corner J et al; Palliat Med 1996 Oct; 10(4):299-305; PMID 8931065 ; Ademhalingstraining vermindert bij patienten met vergevorderde longkanker benauwdheid.

3398)Rao S et al; Foods 2017 Sep 6;6(9); PMID 28878156 : Honing vermindert orale mucositis door  bestraling zonder met het therapeutische efffect van bestraling te interfereren.

3399)Hashemipour MA et al; Wounds 2017 Dec;29(12):360-6; PMID 29324423 ; Omega-3-vetzuren verminderen mucositis door chemotherapie.

3400) Jin J et al ; Lancet Oncol. 2013 Jun; 14(7):599-608 ;PMID 23664707 :Homoharringtonine vergroot de kans op regressie bij chemo voor AML

3401)

 

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2437 = 1645 ; 2439=2263 ; 2445=2364 en 2493=1610 ; 1902=2623 ; 2402=2647 ;  2619=2654 ; 490=1109 ; 508 = 1097 ; 700 =858 ; 869= 1038 ; 1149=1317 ; 1276 = 1391 ; 1281=1293 ; 1296 = 1427 ; 1300 = 1392 ; 1465 =1507 ; 1752= 2272 ; 2951=2983  en 1944 =2897 ;we hebben dus feitelijk 3400-66= 3334 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk zelfs maar 3325  studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 3301 t/m 3399"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>