Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen.

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

Update 10 juni 2019

Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Als extra service voor onze donateurs klik op de bold gemaakte studie omschrijving en u komt op het abstract of soms op het volledige studierapport.

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd.

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee, Johan Bolhuis en Kees Braam belangrijke bijdragen geleverd.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

3701)Lee JY et al; Integr Cancer Ther 2018 Jun;17(2):524-530; PMID 29034740 ; Gamiguibi-tang gaat bij kankerpatienten slaap- en vermoeidheidsklachten tegen.

3702)Kim   HS et al; Nutrients 2017 Jul 19;997); PMID 28753932 ; Rode ginseng vermindert de bijwerkingen van chemo bij eierstokkanker.

3703)Zhao GS et al; Medicine (Baltimore). 2017 Jul;96(29):e7589 ; Huaier  verbetert bij het primaire levercarcinoom de overleving door TACE significant.

3704)Treager L et al; Psychooncology 2013 Feb;22(2):250-9; PMID 21932396 ; Cognitieve support verbetert welbevinden bij prostaatkankerpatienten.

3705)Oldenmenger WH et al; Pain 2011 Nov; 152(11):2632-9; PMID 21906879 ; Uitleg over pijn vermindert op zichzelf al de pijn bij kankerpatienten.

3706)Hirschhorn A ; J Physiother 2011;57(4):256;PMID 22093125; Ademhalingsfysiotherapie vermindert niet significant het aantal complicaties na operatie wegens longkanker.

3707)Martin RC 2nd et al; Eur J Surg Oncol 2017 April;43(4):772-9Nanoknife - Irreversibele electroporatie  is zinvol bij bijv. Alvleesklierkanker ; immunonutrition blijkt de kans op complicaties significant te verminderen.

3708)Delaverian Z et al; Spec Care Dentist 2019 Mar;39(2):166-172;PMID 30761565 : nanocurcumine gaat versus placebo mucositis bij bestralen voor keelkanker tegen.

3709)Klemm P ; Comput Inform Nurs 2012 Jan; 30(1):9-18; PMID 22240564 ;Online support voor depressie bij kankerpatienten  amateur versus peer-led gaf geen verschil te zien.

3710)Rief H et al; Radiother Oncol 2014 Jul;112(1):133-9;PMID 25012645 ; Weerstandstraining naast radiotherapie bevordert botdichtheid waar metastasen waren/zijn.

3711)Wyatt G et al; J Pain Symptom Manage 2017 Nov;54(5):670-9; PMID 28743659 ; Reflexbehandeling verbetert levenskwaliteit borstkankerpatienten.

3712)Silvers MA et al; Support Care Cancer 2014 Nov;22(11):3035-44; PMID 24908429 ; bij slokdarmkankeroperatie telefonisch en vis a vis voedingsadviezen geven verbetert de levenskwaliteit.

3713)XIAO Y et al; Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(9):3951-4; PMID 24935579 ; elektronisch apparaat tegen misselijkheid vermindert daadwerkelijk misselijkheid bij chemo.

3714)Han HW et al; Nutrients 2019 May 7;11(5); PMID 31067718 ; ook in dit onderzoek bleek seleniet in vergelijking met placebo oedeem bij borstkanker tegen te gaan

3715)Zhu HD et al; Integr Cancer Ther 2018  Jun;17(2):437-443; PMID 29076387 ; Acupunctuur vermindert obstipatie bij kanker door morfine en verbetert welbevinden.

3716)Krischer MM et al; J Clin Oncol 2007 Oct 10; 25 (29):4657-62; PMID 17876009 ; Met zelf management is de stress voorafgaande aan radiotherapie te verminderen.

3717)Northouse LL et al; Cancer 2007 Dec 15;110(12):2809-18;PMID 17999405 ; Steun van familie aan een echtpaar, waarvan de man prostaatkanker heeft verbetert hun welbevinden.

3718)Ward SE et al; Health Psychol 2009; Sep; 28(50:588-97; PMID 19751085; Partner bij pijnbestrijding betrekken verbetert resultaat pijnbestrijding niet.

3719)Bakitas M et al ; JAMA 2009 Aug 19;302(7):741-9; PMID 19690306 ; Informatie plus psychische steun verbetert welbevinden kankerpatienten.

3720)Fukui S et al; Cancer 2008 sep 15;113(6):1462-70 ; PMID 18661509 ; Extra informatie en psychische steun verbetert welbevinden kankerpatienten.

3721)Antoni MH et al; Brain Behav Immun 2009 Jul;23(5):580-91 ; PMID 18835434 ; Cognitieve support verbetert welbevinden kankerpatienten.

3722)Phillips KM et al; Psychom Med 2008 Nov ;70(9):1044-9; PMID 18842742 ; Stress behandeling verlaagt cortisol bij kankerpatienten en verbetert het welbevinden.

3723)Hadari F et al; J Diet Suppl 2019 May 20:1-17; PMID 31106659 ; Omega-3 en vitamine D verminderen bij darmkankerpatienten het lichaamsgewicht en verminderen ontstekingsverschijnselen.

3724)Ye ZJ et al; Br J Cancer 2017 Nov 7;117(10):1486-94; PMID 28926525; Psychische steun verbetert welbevinden kankerpatienten.

3725)Sandsund C et al; BMJ Support Palliat Care 2017 Aug 28 ;; PMID 28847853 ; een combinatie van diverse ‘alternatieve’ kankertherapieen verbeterde in dit onderzoek welbevinden vrouwen met een gynaecologische tumor niet.

3726)Upadhyaya A et al; NuclMed Commun 2017 Nov;38(11):891-903; PMID 2880634 ; vitamine E gaat bijwerkingen van jodiumbestraling voor schildklierkanker op speekselklieren tegen.

3727)Catarci M et al; Gastric Cancer 2018 May;21(3):542-551; PMID 28804801: Pancreasenzymen na een operatie voor maagkanker verbeteren levenskwaliteit.

3728)Bhatia AK et al; Cancer 2017 Dec 1;123(23):4653-62; PMID 28786105 ; 13-cis-retinoinezuur geeft sterke trend tot betere overleving bij keelkanker, al is bij de beperkte statistische power het verschil net niet significant.

3729)Khan QJ et al; Breast Cancer Res Treat 2017 Nov;166(2):491-500; PMID 28770449; Wekelijks 30.000 IU vitamine D vermindert gewrichtsklachten als bijwerking van letrozole - femara niet.

3730)Sandmael JA et al; Cancer 2017 Nov 15; 123(22):4440-4448; PMID 28759113 ; Trainen plus voedingssupplementen vergroten in een pilotstudie bij 41 patienten de spiermassa niet, maar in de controlegroep was het aantal uitvallers significant groter. Kennelijk vonden de mensen de behandeling prima.

3731)Granziera E et al; Eur J Anaesthesiol. 2013 dec;30 (12):734-42; PMID 24141644 ; Psychische steun ging ook in dit onderzoek angst bij borstkankerpatienten tegen.

3732)Klek S et al ; World J Surg 2014 Apr;38(4):803-12; PMID 24178185 ; Immunonutrition vermindert bij slecht gevoede mensen bij voor kanker geopereerden wel de kans op complicaties, maar niet bij goed gevoede mensen. Bezwaar was dat het in feite een subgroepanalyse was.

3733)Osei DK et al; Urol Nurs 2013 May-Jun;33(3):123-33; PMID 23930444 ; Online support verbetert welbevinden bij prostaatkanker.

3734)Park SW et al Urology 2012 Aug;80(2):299-305;PMID 22749425 ;Trainen gaat na operatie wegens prostaatkanker incontinentie tegen en verbetert fysiek en welbevinden.

3735)Tantawy SA et al; Physiotherapy 2018 Sep 25; PMID 30630622 : Vibratie van lichaam met bekkenbodemgymnastiek vermindert bij prostaatkankerpatienten incontinentie meer dan bekkenbodemgymnastiek alleen.

3736)

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2437 = 1645 ; 2439=2263 ; 2445=2364 en 2493=1610 ; 1902=2623 ; 2402=2647 ;  2619=2654 ; 490=1109 ; 508 = 1097 ; 700 =858 ; 869= 1038 ; 1149=1317 ; 1276 = 1391 ; 1281=1293 ; 1296 = 1427 ; 1300 = 1392 ; 1465 =1507 ; 1752= 2272 ; 2951=2983  en 1944 =2897 ;3646= 3671; voorts betreft 3660 uitsluitend ratten ; we hebben dus feitelijk 3735-68= 3667 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk zelfs maar 3653  studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijsten van studies naar niet-toxische ondersteuning bij kanker, waaronder voeding en voedingsupplementen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. Nummers 3701 tot 3800"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>